Antonín Friedl

* 13. 6. 1890, Mirošov (Rokycany), Česká republika (Czech Republic)
† 4. 11. 1975, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagog, kurátor, fotograf, historik umění

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01031938

Antonín Friedl

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Řím (Roma), Řím (Roma), Goldschmidt
???? - ????   Řím (Roma), Řím (Roma), Toesco
1915 - 1919   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, Chytil Karel, *1857

Antonín Friedl

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, nám. Jana Palacha 2, asistent K. Chytila v Ústavu dějin UK
1936 - ????   Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno (Brno-město), na katedře dějin umění

Antonín Friedl

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Knozová Kusáková Helena, *1922, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta
???? - 1951   Zeminová Milena, *1927, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - ????   Bakoš Ján, *1943, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika
1945 - 1949   Krsek Ivo, *1922, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
1951 - 1956   Ptáčková Věra, *1933, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
1952 - 1957   Spielmann Petr , *1932, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny

Antonín Friedl

antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1979   Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   70 let Antonína Friedla, Výtvarná práce, 4-5
  1997   Profily profesorů a docentů Semináře dějin umění, Almanach, 56-68
  1997   Učitelé a pracovníci Semináře dějiny umění, Almanach, 89
  1998   Antonín Friedl (Z archivu Masarykovy univerzity (2)), Prostor Zlín, 26-29
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Prof. PhDr.Antonín Friedl, DrSc. (profesor dějin umění)

Antonín Friedl

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1927   Věra Jičínská, Umělecká beseda, Praha
  1933   Souborná výstava V. V. Nováka, Umělecká beseda, Praha
  1934   Jan Konůpek: Zeichnungen, Graphik, Gemälde 1913–1933, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1937   O. Coubine ve vlasti (2. výstava), Topičův salon (1937-1949), Praha
  1940   Česká krajina Vlastislava Hofmana, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1940   Jan Zrzavý: Souborná výstava, dílo z let 1905 - 1940, Umělecká beseda, Praha
  1940   Maryša Neubertová: Výstava obrazů, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1942   Hugo Boettinger: Z umělcova soukromí
  1942   Oldřich Kerhart, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1944   Obrazy, akvarely a kresby Ester Šimerové-Fridrikové / Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen von Ester Šimerová-Fridriková (XXX. výstava Pošovy galerie / XXX. Ausstellung der Poš-Galerie)
  1946   Jan Konůpek: Grafické listy z let 1909 - 1946, Vladimír Žikeš, Praha
  1958   Hugo Boettinger: Obrazy a kresby, Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
  1964   Georges Kars 1880–1945, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  nedat.   Gabriel Urbánek: Prostor a hmota
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1939   Jan Zrzavý, Melantrich, a.s., Praha
  1942   Fra Angelico, Orbis, Praha
  1963   Počátky Mistra Theodorika, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Jan Zrzavý: O něm a s ním (Antologie textů Jana Zrzavého a o Janu Zrzavém), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1918   K výstavě Jana Zrzavého, v září v Topičově saloně, Nové Čechy, 1.ročník, 8.číslo, 386-390
  1918   O současné české grafice, Nové Čechy, 1.ročník, 6.číslo, 291-294
  1918   Souborná výstava Otakara Nejedlého v Topičově Saloně, v říjnu 1918, Nové Čechy, 1.ročník, 9–10.číslo, 9-10
  1919   O Boettingerových karikaturách, Nové Čechy, 2 (12).ročník, 4.číslo, 215-215
  1932   Poznámky k Benátským obrazům Jana Zrzavého, Život, 81-83
  1937   Po nedlouhém intervalu předkládá Otokar Kubín..., O. Coubine ve vlasti
  1965   Je tomu téměř třicet let,..., Georges Kars 1880–1945
  2003   Poznámky k Benátským obrazům Jana Zrzavého, Jan Zrzavý: O něm a s ním, 249-252

Antonín Friedl

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Georges Kars 1880–1945, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Přemyslovci ve Znojmě, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

Antonín Friedl

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1965/03/21 - 1965/04/21   Georges Kars, Galerie Vincence Kramáře, Praha

Antonín Friedl

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1950/09/22 - 1950/10   Jan Konůpek: Výběr z grafického díla, Galerie Hollar, Praha
1965/03/21 - 1965/04/21   Georges Kars, Galerie Vincence Kramáře, Praha

Antonín Friedl

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Kniha o Praze..., Výtvarná práce, 4-5
  1958   Nově přijatí členové a kandidáti, Výtvarná práce, 10-11
  1960   Kniha o Praze 1959 (Vydal Orbis. Sestavila redakční rada: Jaroslav Koreček, Oldřich Stefan, Ginette Stočesová. Grafická úprava Cyril Bouda), Výtvarné umění, 139-140
  2010   Učitelé a spolužáci, Via artis, via vitae, 9-33
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Narodil jsem se v Praze 22. srpna 1899. ... (Jaroslav Zajíc)