Polský divadelní plakát ze sbírky Krzysztofa Dyda

termín: 2005/09/07 - 2005/10/01
instituce: Galerie města Plzně
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
v době konání 13. Mezinárodního festivalu Divadlo Plzeň 2005 výstava pokračovala ve foyeru Komorního divadla DJKT v Plzni