Moravské tiskařské závody, n.p.

obec: Olomouc (Olomouc)
adresa: Leninova 15 - 21

poznámka:
závod 11
Třída Lidových milicí 3 (1967?)