Regionální muzeum

rok vzniku: 1991
obec: Jílové u Prahy (Praha-západ)
adresa: Masarykovo náměstí 16
PSČ: 254 80
tel.: 241 950 791
fax: 241 950 877
e-mail: info@muzeumjilove.cz
www: www.muzeumjilove.cz

heslo:

O založení  muzea se zasloužil jílovský občan Leopold Čihák, který městu v roce 1891 nabídl svoji sbírku. Městské zastupitelstvo jeho nabídku přijalo na svém zasedání 28. prosince 1891 a založilo městské muzeum. Vedením muzea pověřilo Leopolda Čiháka.

Darovaná sbírka obsahovala několik stovek listin, map a trojrozměrných předmětů.

Sbírkový fond se rozrůstal a jílovské muzeum na sebe upozornilo v roce 1895 na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze, kde bylo zastoupeno velice reprezentativní sbírkou exponátů.

Smrt Leopolda Čiháka v roce 1915 měla negativní dopad na péči o muzejní sbírky. Teprve 2. listopadu 1930 se jílovským radním podařilo založit Spolek okresního muzea, který 24. ledna 1931 převzal od města sbírky a z muzea městského se stalo muzeum okresní (pro tehdejší okres Jílové).

Aktivita spolku opět muzeum dostala do povědomí veřejnosti. V roce 1950 byl rozpuštěn Spolek okresního muzea, sbírky se vrátily do péče města. Muzeum pod názvem Okresní vlastivědné muzeum pracovalo dále díky obětavé práci několika dobrovolných pracovníků jako byli Olga Barvířová, Václav Kopecký a další.

V roce 1960 se muzeum stává Muzeem  těžby a zpracování zlata na Jílovsku. Profesionální pracovník poprvé nastoupil do muzea v roce 1962.

V letech 1977-1983 probíhá nákladná rekonstrukce muzejní budovy. Město převedlo majetek muzea včetně budovy na Okresní národní výbor Praha-západ a ten v roce 1978 mění název muzea na Okresní muzeum s působností v okrese Praha-západ se specializací na zlato v České republice.

Stejný zřizovatel muzea mění jeho název ještě jednou k 1. lednu 1991 na Regionální muzeum se specializací na zlato v ČR. Od 1. ledna 2003 je muzeum příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Muzeum se nachází v dolní části jílovského náměstí, v domě zvaném Mince.


muzeumjilove.cz

poznámka:
-
1891-1930 Městské muzeum (19522)
1931-1960 Okresní muzeum (Okresní vlastivědné muzeum) (33604)
1960-1977 Muzeum těžby a zpracování zlata na Jílovsku (33603)
1978-1990 Okresní muzeum Praha-západ (33602)
1991- Regionální muzeum v Jílovém u Prahy (682)