František Dvořák: Pocta zemřelým přátelům

termín: 2001/9/05 - 2001/09/030
instituce: Galerie Hollar
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
připojeni pouze autoři kreseb reprodukovaných v katalogu