Česká galerie

rok vzniku: 1990
obec: Praha
adresa: Malostranské nám. 7/19
www: www.ceskagalerie.cz

poznámka:
Česká galerie vznikla v roce 1990 jako jedna z prvních soukromých galerií zabývajících se soustavnou výstavní činností. Od prosince 1990 uspořádala 94 výstav současného umění. Svá díla zde vystavovalo přes 200 českých i zahraničních umělců. Kromě výstavní, prodejní a zprostředkovatelské činnosti se galerie účastnila na několika rozsáhlých projektech a uspořádala také řadu kolektivních výstav. Od jara 2001 pořádá galerie výstavy současného umění v prostorách na Malé Straně v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V původních výstavních prostorách galerie je dnes umístěna nabídka s nákupem a prodejem starého umění: obrazů, soch, grafik nebo keramiky. Zakladatelem České galerie je malíř a výtvarník Jan Rapin.
zdroj - www.ceskagalerie.cz