Miloš Saxl

* 11. 5. 1921, Železný Brod (Jablonec nad Nisou), Česká republika (Czech Republic)
1. 8. 1992, Roudnice nad Labem (Litoměřice), Česká republika (Czech Republic)
scénograf, historik umění, grafik, malíř, kurátor

 

šifra: -ms-, M.S.
národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Narodil se 11. 5. 1921 v Železném Brodě, zemřel 1. 8. 1992 v Roudnici nad Labem. Studoval na gymnáziu v Čáslavi, kde maturoval v roce 1941. Během druhé světové války byl totálně nasazen v Německu a tam přežil bombardování Drážďan. Od roku 1945 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dějiny umění a estetiku a současně se soukromě vzdělával v malbě. Během studia se sblížil s křesťansky orientovaným okruhem kolem profesorky Růženy Vackové. V únoru 1948 se zúčastnil pochodu studentů na podporu prezidenta Beneše a demokratického zřízení. Po uchopení moci komunisty byl ze studií vyloučen a v 50. letech pracoval nejprve v dělnických profesích a poté v oboru památkové péče, zároveň se věnoval umělecké tvorbě. V roce 1958 byl jmenován ředitelem Městské galerie Augusta Švagrovského v Roudnici nad Labem – ve skutečnosti jen mimořádně hodnotného souboru obrazů umístěného v budově Městského národního výboru, bez jakéhokoli institucionálního zázemí. V následujících letech vybudoval galerii jako kulturní zařízení s rozsáhlou odbornou a popularizační činností. V příznivých podmínkách 60. let se mu podařilo ve spolupráci s architektem Pavlem Mošťákem z Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody získat pro galerii budovu bývalé zámecké jízdárny a zajistit její kvalitní rekonstrukci. V roce 1970 v Roudnici nad Labem uspořádal spolu s Václavem Boštíkem a Jaromírem Zeminou první ročník mezinárodního malířského sympozia, jehož pokračování znemožnil nástup tzv. normalizace. Roudnickou galerii vedl i v obtížných podmínkách zostřené kulturní politiky 70. let a snažil se udržet kvalitní výstavní a akviziční činnost. Po odchodu do důchodu roku 1981 se vrátil k malířské tvorbě. Své výtvarné dílo rekapituloval v závěru života na výstavě v Roudnici nad Labem v roce 1991.
galerieroudnice.cz

poznámka:
několik let nuceně zaměstnán jako dělník