foto - Langhans, 1924

František Xaver Šalda

* 22. 12. 1867, Liberec (Liberec), Česká republika (Czech Republic)
† 4. 4. 1937, Praha, Česká republika (Czech Republic)
překladatel, redaktor, dramatik, básník, spisovatel, historik, výtvarný kritik, literární kritik, estetik, vysokoškolský pedagog

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01122425
VIAF: 14783197

poznámka:
prof., PhDr., beletrista, překladatel z francouzských, anglických a německých filosofů a estetiků
roku 1895 se podílel na manifestu České moderny, od 1928 až do své smrti vydával Šaldův zápisník, kde uveřejňoval jen vlastní práce

František Xaver Šalda

foto - Langhans, 1924
Max Švabinský: František Xaver Šalda, 1906, kresba perem
 

František Xaver Šalda

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Akademické gymnázium, Praha
1886 - ????   Univerzita Karlova, Praha, Právnická fakulta

František Xaver Šalda

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Kmen, literární týdeník, Praha, redaktor
???? - ????   Poděbrady (Nymburk), Poděbrady (Nymburk), lázně
???? - ????   Praha, Praha
???? - ????   Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra české a slovenské literatury, Praha, nám. Jana Palacha 2, profesor moderní literatury
1894 - 1908   redakce Ottova Slovníku naučného, Praha
1898 - ????   Lumír, časopis

František Xaver Šalda

rok od - do   student, škola, obec
???? - 1936   Míčko Miroslav, *1912, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, literatura
???? - ????   Plichta Alois, *1905, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, estetika, filozofie, dějiny umění
1896 - 1899   Žákavec František, *1878, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, estetika, filozofie, dějiny umění
1926 - 1930   Zahradníček Jan, *1905, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta

František Xaver Šalda

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1997/10/02 - 1997/11/30   František Xaver Šalda v proudu času, Památník národního písemnictví, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1967/10/27 - 1967/11/30   František Xaver Šalda a výtvarné umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1967/12/15 - 1968/01/31   František Xaver Šalda a výtvarné umění, Šternberský palác, Praha
1982/03/24 - 1982/04/12   Písemné dokumenty českých spisovatelů a básníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
2001/05/11 - 2001/07/29   Sen o říši krásy: České umění 17. - 20. století, Obecní dům, Praha
2017/12/14 - 2018/03/04   „Můj pravý život je uložen v mém díle“: F. X. Šalda a výtvarné umění, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
1930/05/09   Večer prokletých básníků pořadaný s přednáškou dr. F. X. Šaldy, Intimní divadlo, Praha

František Xaver Šalda

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   F. X. Šalda v proudu času, Památník národního písemnictví, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   F. X. Šalda a výtvarné umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1982   Rukopisy českých básníků a spisovatelů
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design), Modernista, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1909   Sv. Čech a F. X. Šalda (Stať obranná), Hejda a Tuček, Praha 2
  1914   Umění a náboženství, Snaha, Praha
  1936   Šaldovi Loutky a dělníci boží, Družstevní práce, Praha 1
  1937   F. X. Šalda - člověk a přítel, Brněnský odbor Ženské Národní Rady, Brno (Brno-město)
  1937   Šlépěje XXII, Jakub Deml, Tasov (Žďár nad Sázavou)
  1947   F. X. Šaldy boje a zápasy o výtvarné umění, Melantrich, a.s., Praha
  1948   Bibliografie díla F. X. Šaldy, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1959   Vyznání a úvahy, Československý spisovatel, Praha
  1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1960   Volání s ozvěnou, Československý spisovatel, Praha
  1961   Za oponou umění a života, Československý spisovatel, Praha
  1963   Nevzpomínky, Československý spisovatel, Praha
  1967   F. X. Šalda, Svobodné slovo, Praha
  1969   Dvacátá léta (Kritiky a stati), Československý spisovatel, Praha
  1971   Studie z estetiky (Výbor z estetických prací Jana Mukařovského z let 1931 - 1948), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1971   Třicátá léta (Kritiky a stati), Československý spisovatel, Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1987   Kritik F. X. Šalda, Československý spisovatel, Praha
  1988   Český skicář Karla Čapka, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1990   Masaryk, Šalda, Patočka, Evropský kulturní klub, Praha
  1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2003   Kapitoly z dějin českého estetického myšlení II. (30. léta 20. století), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2003   Literární mýty, záhady a aféry (Otazníky nad životy a díly českých spisovatelů), Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  2004   Neznámá území českého moderního umění (Pod lupou genderu), Nakladatelství Argo, Praha
  2010   Praha: Město evropské avantgardy, 1895-1928, Nakladatelství Argo, Praha
  2011   Česká inteligence od Jaroslava Golla po Magora, Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  2013   Dost tichého šepotu (Exilová výtvarná scéna v Československu (1933-1939)), Památník národního písemnictví, Praha
  2016   Pozorné srdce (Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy 1913-1928), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2020   Česká secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
  1968   František Xaver Šalda (1867 - 1937 - 1967), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1980   Kdo byl kdo (Díl první), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1982   Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století (Slovníková příručka), Československý spisovatel, Praha
  1993   Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Nakladatelství Libri, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š), Diderot, Praha
  2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Zemřel F.X.Šalda jako katolík?, Brána, 61
  1937   Žízeň F.X.Šaldy. (Akord 1937/3), Poesie, 56-64
  1938   F.X.Šalda: Duše a dílo. (Akord 1938/4), O knihách, 53-54
  1938   F.X.Šalda: Studie literárně historické a kritické. (Akord 1938/2), O knihách, 27-28
  1938   Redakční zadina (Filosife, asketika, mystika. Kurs katolicismu stoupá. F. X. Šalda. Protokol F. X. Šalda. Devátá o osmé. Ještě z vojny. Také Baťa a křesťanství. Positiva. Osudovosti.), 45. Archy, 1-8
  1940   Přátelství z konce století. (O knihách), Akord, 36-37
  1941   F.X.Šalda: - Miloš Marten: Vzájemná korespondence (O knihách), Akord, 142-143
  1946   Listy o poesii a kritice. (O knihách), Akord, 316-317
  1948   F. X. Šalda, kritik a bojovník za výtvarné umění, Národní osvobození, 4-4
  1948   F.X.Šalda a divadlo, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 215-225
  1954   Zamyšlení nad dvěma knihami (Z. Nejedlý: O literatuře, F. X. Šalda: Kritické projevy), Výtvarné umění, 4.ročník, 2.číslo, 100-102
  1957   F. X. Šalda o výtvarném umění, Výtvarná práce, 4-5
  1958   Kritický odkaz F. X. Šaldy výtvarnému umění, Výtvarné umění, 7.ročník, 10.číslo, 462-466
  1958   Z dopisů F. X. Šaldy Miloši Jiránkovi, Výtvarné umění, 7.ročník, 10.číslo, 466-467
  1962   Ľudo Fulla, Výtvarná práce, 5-5
  1966   Česká secese, Výtvarná práce, 1-3
  1966   Vůdce české moderny, Svět stavby a básně, 243-249
  1967   F. X. Šalda a výtvarné umění, F. X. Šalda a výtvarné umění, 11-13
  1967   K podílu F. X. Šaldy na české moderní výtvarné kultuře, F. X. Šalda a výtvarné umění, 5-10
  1967   Sto let F.X.Š. (Ke kritickému postoji kritika), Plamen, 39-49
  1968   12. prosince byla ve Šternberském paláci..., Výtvarná práce, 2
  1969   Dopisy Boženy Benešové F. X. Šaldovi, Literární archív, 216-237
  1969   Dopisy F. X. Šaldy Marii Hennerové, Literární archív, 212-215
  1969   F. X. Šalda a František Halas, Literární archív, 424-449
  1969   F. X. Šalda a Žofie Podlipná, Literární archív, 238-277
  1969   K Šaldově ideji ´středu´, Literární archív, 450-453
  1969   Listy F. X. Šaldy Josefu Svatopluku Macharovi, Literární archív, 76-163
  1969   Listy F. X. Šaldy Otokaru Fischerovi, Literární archív, 278-321
  1969   Listy F. X. Šaldy Otokaru Šimkovi, Literární archív, 164-211
  1969   Několik glos ke vztahu F. X. Šalda - Vilém Mrštík (Z korespondence F. X. Šaldy a Viléma Mrštíka), Literární archív, 45-75
  1969   Od syntetismu k Bojům o zítřek (Z dopisů F. X. Šaldy Růženě Svobodové), Literární archív, 7-44
  1969   Soupis uveřejněné korespondence F. X. Šaldy (Do roku 1966), Literární archív, 461-506
  1969   Vzájemná korespondence F. X. Šaldy a Jakuba Demla, Literární archív, 322-409
  1969   Vzájemná korespondence f. X. Šaldy a Lva Blatného, Literární archív, 410-423
  1982   Edvard Munch a české umění, Umění, 422-446
  1982   Šaldova objevnost zraku (Panorma), Výtvarná kultura, 13-14
  1987   Šalda a výtvarná estetika (K dvojímu výročí F. X. Š.: 1867 - 1937), Estetika, 172-183
  2010   Edvard Munch a české umění, Horizonty umění, 202-238
  2010   O inženýrství, magii a experimentu v umění, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 163-167
  2011   Po srsti (Šalda, Teige, Nezval, Breton a psychický automatismus), Analogon, 26-32
  2014   Anti-ornament, Heslář české avantgardy, 81-92
  2017   Novoklasicismus v české divadelní kultuře před první světovou válkou, Umění a tradice, 68-81
  2021   Pastýři, výjimky, uprchlíci (Teigeho revoluční teorie a Šaldovy levicové ideje), A2: Kulturní čtrnáctideník, 4
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   F. X. Šalda v proudu času (1867 1937 1997), Památník národního písemnictví, Praha
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   F. X. Šalda a výtvarné umění (Můj pravý život je uložen v mém díle), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
album
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1919   České album I. Spisovatelé, Česká grafická Unie, a.s., Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Na paměť F.X.Šaldy 1867 22/12. 1967 (Okus z listáře Viléma Mrštíka), Ladislav Kuncíř, Praha
nakladatelský prospekt
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Soubor díla F.X.Šaldy, Melantrich, nakladatelství, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 3.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1937/04   Brána, 4.číslo, Ladislav Kuncíř, Praha
  1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 2.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 4.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1940/10/20   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 1.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1941/12   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), IX..ročník, 3-4.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1946/05   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 7-8.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1967   Glosy ze Strahova (6), 6.číslo, Památník národního písemnictví, Praha
  1970   Glosy ze Strahova (11), 11.číslo, Památník národního písemnictví, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1934   Šalda a česká literatura (7 karikatur, které nakreslil Adolf Hoffmeister), Kmen, klub moderních nakladatelů, Praha
  1990   Stanovy společnosti F. X. Šaldy, Společnost F. X. Šaldy, Praha
soukromý tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Panychida za F.X. Šaldu, Klub nakladatelů Kmen, Praha

František Xaver Šalda

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1905   Boje o zítřek (Meditace a rapsodie 1898-1904), Volné směry, Praha
  1925   Juvenilie / Stati, články a recenze z let 1881 - 1889 / část I. (Dílo F. X. Šaldy), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1930   J. A. Rimbaud - božský rošťák, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1930   Krásná literatura česká v prvním deswetiletí republiky (Separátní otisk ze Šaldova zápisníku), Otto Girgal, Praha
  1934   Mladé zápasy (Juvenilie II.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1934   Mladé zápasy / Juvenilie II. / Posudky, odsudky, útoky z let 1893 - 1899 (Dílo F. X. Šaldy), Melantrich, a.s., Praha
  1936   Časové i nadčasové (Dílo F. X. Šaldy), Melantrich, a.s., Praha
  1936   Mácha snivec a buřič, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1936   Život ironický a jiné povídky (Dílo F. X. Šaldy), Melantrich, a.s., Praha
  1936   Život ironický a jiné povídky (Dílo F. X. Šaldy, sv 5.), Melantrich, a.s., Praha
  1937   Duše a dílo / Podobizny a medailony (Dílo F. X. Šaldy), Melantrich, a.s., Praha
  1937   O naší moderní kultuře divadelně dramatické, Otto Girgal, Praha
  1937   Studie literárně historické a kritické, Melantrich, a.s., Praha
  1938   Nova et vetera (Poesie), Melantrich, a.s., Praha
  1939   Kritické glosy k nové poesii české (Dílo F. X. Šaldy), Melantrich, a.s., Praha
  1939   Kritické glosy k nové poesii české (Dílo F. X. Šaldy, sv 13.), Melantrich, a.s., Praha
  1939   Kritické glosy k nové poesii české, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1940   Hájemství zraku (Stati o výtvarném umění), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1941   Boje o zítřek / Meditace a rapsodie (Dílo F. X. Šaldy), Melantrich, a.s., Praha
  1941   Medailony, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1947   Duše a dílo / Podobizny a medailony (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 2.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1947   Duše a dílo / Podobizny a medailony (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 2.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1948   Boje o zítřek / Meditace a rapsodie (Soubor díla F. X. Šaldy), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1948   Studie o umění a básnících (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 9.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1949   Kritické projevy - 1 (1892 -1893) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 10.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1950   Boje o zítřek / Meditace a rapsodie (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 1.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1950   Kritické projevy - 2 (1894 - 1895) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 11.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1950   Kritické projevy - 3 (1896 - 1897) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 12.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1951   Kritické projevy - 4 (1898 - 1900) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 13.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1951   Kritické projevy - 5 (1901 - 1904) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 14.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1951   Kritické projevy - 6 (1905 - 1907) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 15.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1953   Kritické projevy - 7 (1908 - 1909) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 16.), Československý spisovatel, Praha
  1954   Kritické projevy - 9 (1912 - 1915) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 18.), Československý spisovatel, Praha
  1955   O umění, Československý spisovatel, Praha
  1956   Kritické projevy - 8 (1910 - 1911) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 17.), Československý spisovatel, Praha
  1957   Dramata (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 5.), Československý spisovatel, Praha
  1957   Kritické projevy - 10 (1917 - 1918) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 19.), Československý spisovatel, Praha
  1958   Která kniha na vás v mládí nejvíce působila? (F.X. Šalda), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1959   Kritické projevy - 11 (1919 - 1921) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 20.), Československý spisovatel, Praha
  1959   Kritické projevy - 12 (1922 - 1924) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 21.), Československý spisovatel, Praha
  1960   Dřevoryty staré i nové / Povídky (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 6.), Československý spisovatel, Praha
  1961   Studie z české literatury (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 8.), Československý spisovatel, Praha
  1963   Kritické projevy - 13 (1925 - 1928) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 22.), Československý spisovatel, Praha
  1967   Dopisy Simonettě Buonaccini, Severočeské nakladatelství, Liberec (Liberec)
  1967   F. X. Šalda, Antonín Sova: Dopisy, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1969   Tíživá samota: korespondence F. X. Šaldy a Růženy Svobodové, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1970   O poezii, Československý spisovatel, Praha
  1982   Niké bezkřídlá (Výbor z poezie), Československý spisovatel, Praha
  1987   O věcech divadelních (Výbor ze statí o dramatu a divadle), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1987   Z období zápisníku (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Z období zápisníku (II), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1997   Básně / Souborné vydání (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 7.), Torst, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Šaldův slovník naučný (Z hesel F. X. Šaldy v Ottově slovníku naučném 1894 - 1908), Československý spisovatel, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   F. X. Šalda: Češství a Evropa, Společnost F. X. Šaldy, Praha
soukromý tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1935   Verše, Melantrich, a.s., Praha
  1967   Kniha jako umělecké dílo, Alois Chvála, Praha

František Xaver Šalda

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1902   Sochař A. Rodin, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1902   Výstava A. Rodina v Praze, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1922   Výstava Bohumila Kubišty, Klub výtvarných umělců Aleš, Brno (Brno-město)
  1940   Jan Zrzavý: Souborná výstava, dílo z let 1905 - 1940, Umělecká beseda, Praha
  1961   Jan Zrzavý: Obrazy - kresby - ilustrace
  1964   Jan Zrzavý
  1967   Emil Cimbura: Monotextil a jiné, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Jan Zrzavý: Obrazy a kresby z let 1962 - 1966
  1967   Karel Teige, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1970   Karel Černý: Kresby, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1971   Vlastimil Rada: Obrazy-kresby (K 50. výročí založení KSČ), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1973   Mikoláš Aleš: Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1982   Emil Cimbura: Čtyřicet let výtvarné práce, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Vítězslav Eibl: Sochy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Vítězslav Eibl: Sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1986   Anton Hollý, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
  2004   Bohumil Kubišta (Sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové a Západočeské galerie v Plzni), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění, Oblastní galerie, Litoměřice (Litoměřice)
  1968   Má vlast (České malířství XIX. století), Národní galerie v Praze, Praha
  1974   Česká kresba z přelomu století (I. symbolismus), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1977   Karel Chovanec, Václav Hons: Obrazy, poezie
  1982   Zakladatelé české moderní grafiky ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2002   Josef Šíma a Otakar Štorch-Marien
  2005   2005 F. X. Š.
  2014   Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2014   Things and Words (Art Industry, Applied Arts and Design in Czech Theory and Criticism 1870–1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1929   Žerty hravé i dravé, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1937   Úkoly češství, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1939   Potulky knihami a minulostí, Nakladatelské družstvo Máje, Praha
  1939   Špalíček národních písní a říkadel, Melantrich, a.s., Praha
  1940   Hájemství zraku (Stati o výtvarném umění), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1941   Dílo Jana Zrzavého (1906-1940), Družstevní práce, Praha 1
  1941   Sestry v kráse (Výbor z nejlepších českých básní lyrických), Karel Voleský, Praha
  1946   Beneš ve fotografii, Orbis, letecká společnost, Praha
  1947   Čas nezastavíš II. (Cizí dítě), Aventinum (poválečné nakladatelství Dr. Otakara Štorcha-Mariena), Praha
  1947   Předpoklady slohu (Úvahy, kritiky, polemiky. Soubor statí z let 1909 - 1914), Otto Girgal, Praha
  1949   Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, Aventinum (poválečné nakladatelství Dr. Otakara Štorcha-Mariena), Praha
  1956   Průvan stoletím (Satirické čtení. Výbor z české satiry), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1958   Spoločným hlasom (Verše o bratrstve Čechov a Slovákov), Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
  1966   Host na zemi, Československý spisovatel, Praha
  1966   R.U.R. (Rossum's Universal Robots: Kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích), Československý spisovatel, Praha
  1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1977   Má bohéma, Československý spisovatel, Praha
  1978   Básníci na cestách (Výbor z české cestopisné lyriky 20. století), Československý spisovatel, Praha
  1983   Čítanka ruské literatury I, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1983   Malá knížka o Kytici, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1984   Malá knížka o Baladách a romancích, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1986   Malá knížka o Máji, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1987   Česká básnická moderna, Československý spisovatel, Praha
  1992   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917 (Teorie, kritika, polemika), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1995   Úvahy, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914), Nakladatelství Karolinum, Praha
  2016   Pozorné srdce (Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy 1913-1928), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1933   Mahenovi (Sborník k padesátinám), Družstevní práce, Praha 1
  1936/01   Blok 1936 (Sborník pro literaturu a kritiku), Emil Hanf, Praha
  1938   Všemu na vzdory (Antologie československé lyriky z let 1914-1918), Index, Olomouc (Olomouc)
  1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
  1946   Přátelská slova z listů psaných Františku Kavánovi, Nakladatelství Josef Richard Vilímek, Praha
  1948   Čeští básníci mládeži, Václav Petr, Praha
  1957   České theorie překladu, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 3: Dokumente)
  2003   Jan Zrzavý: O něm a s ním (Antologie textů Jana Zrzavého a o Janu Zrzavém), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
  2012   Vlastní texty Františka Bílka a dobová kritika 1896–1941, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Čtení o Karlu Teigovi (Vize, realizace, divergence 1919-1938), Institut pro studium literatury, o. p. s., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1911   Členská výstava Mánesa - glosy k článku Starý a nový Mánes, Novina, 248-251
  1911   Německé jubileum a české naděje, Národní listy, 1-2
  1911   Secese z Mánesa, Novina, 286-287
  1911   Starý a nový Mánes – dojmy a reflexe, Novina, 161-165
  1911   Starý a nový Mánes – dojmy a reflexe, Novina, 202-207
  1912   Ke stati "O duchovém podkladu moderní doby", Česká kultura, 64
  1912   Umělecká výstava v Obecním domě u Prašné brány, Novina, 247-248
  1918   Za Bohumilem Kubištou, Kmen, 313-314
  1921   Dva mrtví protichůdci: Jiránek a Kubišta, Volné směry, 193-198
  1922   Nová krása a každé nové umění... (Citáty), Život, 188-188
  1922   Za Bohumilem Kubištou, Výstava Bohumila Kubišty, 5-10
  1929   Ad 1. Případ Bohumil Kubišta... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 125-126
  1929   Několik vzpomínek na Bohumila Kubištu, Šaldův zápisník, 167-174
  1929   Několik vzpomínek na Bohumila Kubištu, Volné směry, 37
  1931   Laskavý podzim, Blok, 33-33
  1934   A proto zrak tvůj temně žhne... / báseň, Život, 3
  1935   Z bezčasí / báseň, Život, 1-1
  1936   Laskavž podzim, Blok 1936, 33
  1936   Vzpomínka na Emila Fillu a jeho kroužek, 57-58
  1938   F.C.Ramuz: Krása na zemi, Brána, 148
  1938   Zápisník - roč. VIII (Citáty), Život, 138-138
  1938   Zápisník - roč. VIII (Citáty), Život, 140-140
  1940   Několik vzpomínek na Bohumila Kubištu, Hájemství zraku, 48-51
  1946   Kulturně se dovychovat, pánové!, Lidová kultura
  1947   Za Bohumilem Kubištou, Předpoklady slohu, 5-10
  1948   Několi připomínek ke kritické praxi, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 345-348
  1948   Život klade sám sobě..., Život, 43-43
  1949   Svědek, Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, 13-13
  1949   Za Bohumilem Kubištou, Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, 158-163
  1956   Proto nenaleznete..., Výtvarné umění, 6.ročník, 5.číslo, 199-199
  1956   Za umění národní a lidové, Výtvarné umění, 6.ročník, 7.číslo, 291
  1956   Zde to vidíš jasně: ... (Za umění náodní a lidové), Výtvarné umění, 291-298
  1957   F. X. Šalda o výtvarném umění, Výtvarná práce, 4-5
  1958   K otázkám socialistické kultury, Výtvarná práce, 3-4
  1958   Z dopisů F. X. Šaldy Miloši Jiránkovi, Výtvarné umění, 7.ročník, 10.číslo, 466-467
  1959   Básník…, Výtvarné umění, 9.ročník, 1.číslo, 25-25
  1959   Bohumil Kubišta, Výtvarná práce, 4-6
  1960   Specifičnost českého umění, Výtvarná práce, 4-6
  1967   Ze studie Nová Krása: její geneze a charakter, Výtvarné umění, 193-195
  1968   Aktivism literární (Str. 247-8), Sešity pro mladou literaturu, 41-41
  1968   Češství a Evropa, Sešity pro mladou literaturu, 38-39
  1968   Dvojí cesta do hlubin noci (Str. 34-44), Sešity pro mladou literaturu, 40-40
  1968   Některé problémy Sovovské (Str. 205), Sešity pro mladou literaturu, 41-41
  1968   Události rakouské neboli hrdinsktví a praevence, Sešity pro mladou literaturu, 41-41
  1968   Výjimečné zákonodárství proti tisku (Str. 362-363), Sešity pro mladou literaturu, 41-41
  1968   Výpisky z četby, Sešity pro literaturu a diskusi, 38-38
  1968   Výpisky z četby vybral Vlastimil Maršíček, Sešity pro mladou literaturu, 45-45
  1969   F. X. Šalda a Žofie Podlipná, Literární archív, 238-277
  1969   K Šaldově ideji ´středu´, Literární archív, 450-453
  1969   Listy F. X. Šaldy Josefu Svatopluku Macharovi, Literární archív, 76-163
  1969   Listy F. X. Šaldy Otokaru Fischerovi, Literární archív, 278-321
  1969   Listy F. X. Šaldy Otokaru Šimkovi, Literární archív, 164-211
  1969   Tři mosty, Literární archív, 3-4
  1969   Vzájemná korespondence F. X. Šaldy a Jakuba Demla, Literární archív, 322-409
  1969   Vzájemná korespondence f. X. Šaldy a Lva Blatného, Literární archív, 410-423
  1987   Několik vzpomínek na Bohumila Kubištu, Z období zápisníku, 538-542
  1987   O moderní galérii, Z období zápisníku, 543-544
  1992   Několik vzpomínek na Bohumila Kubištu, Box, 14-14
  1992   Starý a nový Mánes (Dojmy a reflexe), Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, 15-18
  1992   Vzpomínky na Emila Fillu a jeho kroužek, Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, 250-251
  1992   Za Bohumilem Kubištou, Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, 251-253
  1994   Der Symbolismus, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 13-13
  1994   Die neue Schönheit, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 12-13
  1995   Za Bohumilem Kubištou, Úvahy, 3-22
  2003   Malíř básník, Jan Zrzavý: O něm a s ním, 232-235
  2004   Za Bohumilem Kubištou, Bohumil Kubišta, 8-11
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Richard Weiner: Žít a nebýt (K 120. výročí narození básníka, spisovatele a novináře Richarda Weinera), Památník národního písemnictví, Praha
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1933   Milostný almanach Kmene pro jaro 1933, Kmen, klub moderních nakladatelů, Praha
  1934   Almanach Kmene (Jaro 1934), Klub nakladatelů Kmen, Praha
  1938   Básnický kalendář let 1918-1938 (Jarní almanach Kmene), Klub nakladatelů Kmen, Praha
katalogový list kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1918/12/12   Kmen, 2.ročník, 41.číslo
  1931/06   Blok (Časopis pro literaturu a kritiku), 1.ročník, 2.číslo, Emil Hanf, Praha
  1938/01   Brána, 9-10.číslo, Ladislav Kuncíř, Praha
  1944/III/25   Řád (Revue pro kulturu a život), X..ročník, 3.číslo
  1967   Glosy ze Strahova (6), 6.číslo, Památník národního písemnictví, Praha
  1967/06/15   Výtvarné umění, 17.ročník, 4.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1970   Glosy ze Strahova (11), 11.číslo, Památník národního písemnictví, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Z dopisů Josefu Horovi, Klub knižní tvorby Kmen, Praha
  1975   Stanislav Kostka Neumann (Dny české a slovenské poezie), Československý spisovatel, Praha
  1978   Václav Šolc: Byl den můj bouří divých plný, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  nedatováno   J. R. Vávra, Propagační oddělení nakladatelství Československý spisovatel, Praha
příloha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963   Neznámé dopisy F X Š, Plamen, 5.ročník, 4.číslo
učebnice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Čítanka III pro střední školy, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha

František Xaver Šalda

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1973   Jan Zrzavý: Výběr z kreseb od roku 1909, Galerie Fronta, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1963   Od Mánesa ke Špálovi, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1969   M 57, Svaz československých výtvarných umělců (SČSVU), _
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1928   Hlavy známe i neznáme (Padesát portrétů se studií Arna Nováka), Grafický kabinet Jan Štenc, Praha
  1946   Přítomnost české literatury pro mládež, Václav Petr, Praha
  1972   Čítanka z dějin české a slovenské estetiky XIX. století (Vybral a uvádí Vladimír Dostál), Československý spisovatel, Praha
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  1985   Malířský epigram Františka Muziky, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  2004   Literáti Kolínska, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
  2010   Staré lesy (Básně a drobné prózy), Malá Skála (Martin Štoll), Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Kritika a historie, Přítomnost české literatury pro mládež, 41-44
  1947   Právo kritiky, Národní osvobození, 4-4
  1948   Češství Otokara Fischera, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 165-171
  1948   Divadelní epilog Otokara Fischera, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 104-113
  1948   Doslov redakční, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 192-192
  1948   Historik a kritik, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 155-160
  1948   Několi připomínek ke kritické praxi, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 345-348
  1948   Otokar Fischer historikem Národního divadla, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 178-183
  1948   Paznámka o spolupráci mladých Čapků, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 353-358
  1948   Sovova Balada o jednom člověku a jeho radostech, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 305-308
  1948   Vzpomínky na Julia Fučíka, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 48-48
  1948   Židovství Otokara Fischera, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 160-164
  1952   Veliký vzor a učitel naší mládeže ((K 74. narozeninám Zdeňka Nejedlého)), Mladá fronta, 8.ročník, 35.číslo, 3-3
  1956   Diskuse o výstavě 10 let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění (Úvodní proslov soudruha Dušana Šindeláře), Výtvarná práce, 2-3
  1956   Emil Filla, Výtvarná práce, 10
  1957   Počátky Osmy (Z připravovaných pamětí Vincence Beneše), Výtvarná práce, 4-5
  1958   K otázkám socialistické kultury, Výtvarná práce, 3-4
  1960   Miloš Jiránek: Dojmy a potulky a jiné práce (Recenze), Výtvarné umění, 137-137
  1966   Podmínky a předpoklady kritiky, Výtvarná práce, 12-12
  1967   František Doležal v roudnické galerii, Mladá fronta
  1968   Co řekli, Výtvarná práce, 2
  1968   Hledání jistot, Výtvarná práce, 1
  1970   Mácha malířskou inspirací, Průboj, Ústí nad Labem
  1970   Máchovské variace Františka Doležala, Průboj, Ústí nad Labem
  1979   Grafické podobizny Václava Fialy (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 25-33
  1979   Kritické myšlení a kritika, Výtvarná kultura
  1979   Sochy proti obloze, Vladimír Janoušek 79, 33-59
  1982   Výběr z díla Heleny Emingerové 1858-1943 (Výstavy), Výtvarná kultura, 58-58
  1984   V srpnu letošního roku..., Bohumil Kubišta: Výběr z tvorby
  1988   Od Volných směrů k Ateliéru, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2
  1988   Smysl českého moderního umění, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 16.číslo, 1-2
  1989   Žáci Fillovy školy (Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem), Průboj, Ústí nad Labem, 9-9
  1990   Zastavení na výstavě knižních dedikací, Panorama, 22-23
  1997   Slovo o stavu kritiky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  2000   Fauvistická zkouška ohněm, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8
  2001   Příběh zapomenuté sbírky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2010   Historismus a eklektismus ve výtvarné kultuře 19. století a dnešek, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 85-91
  2011   Homosexualita v novodobé české literatuře, Homosexualita v dějinách české kultury, 83-183
  2012   Český historický román v protektorátě: Možnosti a úskalí, Český historický román v období protektorátu, 25-41
  2012   Jaroslav Durych (Skladba hraná fortissimo), Český historický román v období protektorátu, 223-246
  2012   Karel Schulz (Přelomové torzo), Český historický román v období protektorátu, 175-214
  2012   Vladimír Drnák (Pro dospělé i pro mádež), Český historický román v období protektorátu, 65-76
  2014   Česko-Polské literární vztahy - III.část próza (pokračování), Knihovnický zpravodaj Vysočiny
  2018   Aesop literární aneb bajky o kritice, Historie, to jest vyhnanství z ráje, 177-182
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   PhDr. Miroslav Lamač (historik a kritik výtvarného umění)