Jiří Mašín

* 27. 5. 1923, Šlapanov (Havlíčkův Brod), Česká republika (Czech Republic)
† 17. 3. 1991, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagog, kurátor, fotograf, historik umění, teoretik umění

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01080580
VIAF: 5339152

poznámka:
Někdy datum úmrtí uváděno 18.03. 1991

Jiří Mašín

PhDr., docent dějin umění, monografické publikace z oboru
od roku 1964 odborný asistent AVU Praha,
1968-1973 docent AVU Praha

Jiří Mašín

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1945 - 1949   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta

Jiří Mašín

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Praha, Praha, trvalý pobyt, tvůrčí činnost. Pedagogické působení na Akademii výtvarných umění v l.1959-1972. Odborný a vedoucí pracovník Národní galerie od r. 1946.

Jiří Mašín

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Akademie 1800-1888, *
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Jiří Mašín

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (VIII. Man – Miž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1959   Jiří Mašín: Kresby Otakara Španiela, Výtvarné umění, 9.ročník, 1.číslo, 44-44
  1960   Vlastimil Fiala: Henri de Toulouse-Lautrec..., Výtvarná práce, 4
  1966   Česká secese, Výtvarná práce, 1-3
  1983   Jiří Mašín, Tibor Honty: Jan Štursa (Knihy), Výtvarná kultura, 20-21
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Doc. PhDr. Jiří Mašín, Uměleckohistorická společnost v Českých zemích, Praha
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Jiří Mašín

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1949   Soupis prací Antonína Matějčka (Zvláštní otisk ze sborníku k šedesátým narozeninám prof. dra Antonína Matějčka Cestami umění), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1954   Románská nástěnná malba v Čechách a na Moravě, Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
  1957   Vincenc Vingler (Sochy zvířat), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Aristide Maillol, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1961   Josef Ehm, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1963   František Zemek, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Aristide Maillol: Rozhovory o umění, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1965   Tibor Honty, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1967   Československá fotografie (Pražský fotosalon 1965), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1970   Alexander Trizuljak, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1981   Jan Štursa 1880-1925 (Geneze díla), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Tibor Honty (Výběr fotografií z celoživotního díla), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1987   Endre Nemes (Výtvarné symboly lidského času), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

Jiří Mašín

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1959   František Ronovský: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Praha
  1959   František Zemek: Sklo, Český fond výtvarných umění, Praha
  1959   Otakar Synáček: Obrazy z let 1958 - 59, Český fond výtvarných umění, Praha
  1960   Sochař Karel Lidický (Výtvarné Hlinecko 1960), Národní galerie v Praze, Praha
  1961   Hermína Melicharová, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1961   Jan Lauda 1898 - 1959 (Životní dílo)
  1961   Jiří Bradáček: Plastiky a kresby
  1961   Jiří Bradáček: Plastiky a kresby, Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
  1961   Karel Pokorný (Souborná výstava sochařského díla k umělcovým sedmdesátinám), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Karel Hladík: Plastiky 1959 - 1963, Český fond výtvarných umění, Praha
  1963   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby zvířat, Český fond výtvarných umění, Praha
  1963   Vladimir Preclik: Rzeźby, obrazy, rysunki, Galeria Krzysztofory, Krakov (Kraków)
  1964   Vincent Vingler: Sochy 44/64, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1965   Karel Hladík: Plastiky
  1965   Karel Hladík: Sochařské dílo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1965   Vincenc Vingler: Výběr sochařského díla, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1966   Alexander Trizuljak, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
  1966   Giacomo Manzù (Olomouc), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1966   Giacomo Manzù, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Karel Hladík: Sochařské dílo, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1966   Otto Herbert Hajek, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Miloslav Holý, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1968   Arnošt Paderlík
  1968   František Ronovský: Bel étage (Malerei und Zeichnungen)
  1968   Jana Paroubková: Plastiky 1965 - 1968
  1968   Josef Klimeš: Sochy 1958 až 1968
  1968   Josef Klimeš: Sochy '58/68
  1968   Karel Hladík 1912 - 1967
  1968   Kresby a knižní grafika Hermíny Melicharové, Knihovna Eduarda Petišky, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (Praha-východ)
  1968   Miloslav Stibor: Výstava fotografií z let 1960-1968, Severočeské muzeum p.o., Liberec (Liberec)
  1968   Slavoj Nejdl: Plastiky 1964-1967, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Vincenc Vingler: Plastiken und Zeichnungen
  1969   Helen Escobedo, Olomoucké výstavní sady, Olomouc (Olomouc)
  1969   Jaroslav Šerých: Obrazy a grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1969   Jaroslav Vožniak (Czechoslovakia / Tchécosovaquie)
  1969   Jiří Anderle: Grafické cykly
  1969   Jiří Anderle: Grafika
  1969   Miloslav Holý: Krajiny z posledních let, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1970   Arnošt Paderlík (Obrazy, plastiky, grafika a kresby, ilustrace), Přípravný výbor Svazu českých výtvarných umělců, Praha
  1970   Eva Činčerová
  1970   Jan Saudek: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1970   Jaroslav Vožniak: Ikony, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1970   Petr Hampl (Galerie mladých Praha)
  1970   Václav Šilhán, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1970   Vožniak: Ikony, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1971   Endre Nemes: Grafická tvorba (Švédsko), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1971   Eva Činčerová
  1971   Eva Činčerová, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1971   Figurální motivy Miloslava Holého z let 1925-34, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1971   František Ronovský, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1971   František Ronovský: Obrazy z let 1964 - 1970, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1971   Jan Saudek: Fotografie 1960 - 1970, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1971   Jiří Seifert: sochy, kresby
  1972   Hermína Melicharová: Ilustrace, kresby
  1972   Miloslav Holý: Neznámé obrazy, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1972   Tibor Honty, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1973   Eva Činčerová, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1973   Julie Mezerová, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1973   Miloslav Holý: Výbor z díla
  1973   Miloslav Holý: Zátiší a květiny, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1973   Miloslav Stibor: Kámen, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1974   Eva Činčerová, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1974   Eva Činčerová: Grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1974   Hermína Melicharová, Památník národního písemnictví, Praha
  1976   Hermína Melicharová: Obrazový cyklus dvanáct měsíců v obyčejích lidu českého
  1976   Jiří Michálek, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Vincenc Vingler: Výbor z díla 1945-1975, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1977   Arnošt Paderlík 1971-77, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   František Ronovský: Obrazy z let 1970 - 1977, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1977   Hermína Melicharová: Obrazový cyklus Dvanáct měsíců v obyčejích lidu českého a ilustrace, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1977   Olga Michálková: Fotografie, kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby 1972-1977 (Volné kompozice, cirkus, corrida), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Jožka Antek: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1980   František Ronovský: Obrazy a kresby z posledních let, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1980   Karel Hladík, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1981   František Ronovský: Obrazy, kresby 1971-1981, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1981   Jiří Michálek: Obrazy, grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Stanislav Kovář: Užitá grafika a jiné práce, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby a grafiky
  1981   Vincent Vingler: Drobná plastika, kresby, grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1982   Endre Nemes: Výběr z tvorby 1926 - 1981, Národní galerie v Praze, Praha
  1982   Eva Činčerová: Grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Miloslav Stibor: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1982   Tibor Honty: Fotografie 1934 - 1968 (Výstava k nedožitým pětasedmdesátinám), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Hermína Melicharová: Ilustrace, obrazy, kresby, grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Jožka Antek: Výběr z díla, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1983   Milan Med: Balet Národního divadla (Kresby, pastely, obrazy), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Jiří Anderle: Obrazy a grafika 1962-1984, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1984   Jiří Anderle: Obrazy a grafika 1962-1984, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1984   Jiří Škoch: Fotomontáže
  1984   Josef Ehm: Fotografie (Výstava k 75. narozeninám), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Josef Ehm: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1985   František Ronovský: Obrazy a kresby, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1985   František Ronovský: Obrazy a kresby, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1985   Milan Med: Obrazy, Muzeum středního Pootaví, Strakonice (Strakonice)
  1985   Miroslav Hucek: Fotografie
  1986   Anna Podzemná-Suchardová: Výběr z malířské a známkové tvorby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   František Ronovský: Obrazy a kresby z rokov 1970-1986, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1986   Jiří Anderle: Obrazy, grafika
  1986   Josef Klimeš: Sochy 1971 - 1986, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Arnošt Paderlík: Tvorba 1977 - 1987
  1987   Eva Činčerová: Grafika
  1987   Jiří Anderle: Kresby a grafika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1987   Jožka Antek: Tvář člověka a krajiny (Plastiky - akvarely), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Lada Faixová: Obrazy, ilustrace 1980-1987, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1987   Obraz a hudba v tvorbě Anny Podzemné-Suchardové, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1988   Balet v obrazech Milana Meda, Památník národního písemnictví, Praha
  1988   Bohuslav Slánský: Malířské dílo 1900 - 1980, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Eva Prokopová: Obrazy, kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Zdeněk Matyásko: Žena a dítě
  1990   Miroslav Khol: Fotografie
  1991   Jiří Anderle, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  1991   Jiří Anderle: Cyklus kreseb Appassionata humana
  1995   František Ronovský, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1995   Jiří Seifert: Tvorba z posledních let
  1995   Tibor Honty: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1998   František Ronovský, Městské muzeum a galerie, Hranice (Přerov)
  1999   Eva Činčerová: Grafika, Galerie Fronta, Praha
  1999   Josef Klimeš: Sochy
  2007   Miloslav Stibor: Fotografie
  2008   Anna Podzemná-Suchardová: Výběr z díla (Obrazy, kresby, známková tvorba. Ke 100. výročí narození v roce 2009), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  nedat   Arnošt Paderlík, Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  nedatováno   Vincenc Vingler
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Josef Jambor, Karel Pokorný, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1959   Miloslav Holý, Břetislav Benda: Výbor z díla 1918-1958, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Jiří Bradáček, Dalibor Matouš, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1965   Vª biennale internazionale d'arte contemporanea
  1965   Wystawy fotografiki Czechosłowackiej republiki socjalistycznej, Związek Polskich Artystów Fotografików
  1966   František Ronovský: Obrazy, kresby; Josef Klimeš: Sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1966   Výtvarníci Liberecka 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Liberec (Liberec)
  1968   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours, Musée Rodin (Hôtel Biron), Paříž (Paris)
  1969   X. bienal de São Paulo (Tchecoslováquia)
  1970   Cien grabados y cien fotografias
  1971   Eric Grate: Sochařské dílo, Endre Nemes: Nové obrazy, Národní galerie v Praze, Praha
  1973   Sochár a príroda (Socha Piešťanských parkov 1973), Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch, Piešťany (Piešťany)
  1974   Umění Vysočiny
  1984   Česká výtvarná fotografie (Oborová výstava), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Stanislava Kavanová, Renata Rozsívalová, Jaroslav Rajzlík, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie v Praze, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1962   Jan Štursa (Svědectví současníků a dopisy), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1965   Aristide Maillol: Rozhovory o umění, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1967   Dohady a jistoty (Výbor studií a článků), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Sto tváří lásky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1977   Romanik in Böhmen, Prestel Verlag, Mnichov (München)
  1982   Arnošt Paderlík, Nebe s.r.o., České Budějovice (České Budějovice)
  1984   Dějiny českého výtvarného umění (I/1) (Od počátků do konce středověku), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1984   Dějiny českého výtvarného umění (I/2) (Od počátků do konce středověku), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1986   Tibor Honty (Výběr fotografií z celoživotního díla), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1987   Vzpomínky a záznamy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Cesty československé fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  2007   František Ronovský, Vydavatelství a nakladatelství Jaroslav Kučera - Jakura, Praha
  nedat   Jiří Anderle, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1994   Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992 (Z dějin umění V: Na předělu věků. Sborník k poctě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc.), Univerzita Karlova, Praha
  1994   Antonín Matějček 1859-1950 (Sborník příspěvků z konference pořádané ke 100letému výročí narození prof. Antonína Matějčka katedrou dějin umění FF UK v Praze, Ústavem pro teorii a dějiny umění ČSAV v Praze a Národnígalerií v Praze 31. ledna 1989), Nakladatelství Karolinum, Praha
  2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Jméno sochaře Jiřího Bradáčka..., Jiří Bradáček: Plastiky a kresby
  1953   Románské nástěnné malby v kapli svaté Kateřiny ve Znojmě, Umění, 31-41
  1953   Strigelovo Ukřižování v Národní galerii v Praze, Umění, 233-235
  1956   Osmdesát let sochaře Vladimíra Astla, Výtvarné umění, 6.ročník, 7.číslo, 324-327
  1956   Otokar Španiel, Výtvarná práce, 7-7
  1956   Současné československé sochařství, Výtvarné umění, 6.ročník, 3.číslo, 121-135
  1957   60 let Břetislava Bendy, Výtvarná práce, 7
  1957   Kresby Jozefa Kostky, Výtvarné umění, 7.ročník, 9.číslo, 408-411
  1957   Pařížská výstava starého československého umění, Výtvarné umění, 7.ročník, 6.číslo, 232-240
  1957   Pražská výstava Fritze Cremera, Výtvarná práce, 8-9
  1957   Reliéfy Jana Laudy, Výtvarná práce, 4-5
  1957   Sedmdesát let Karla Bartáka, Výtvarné umění, 7.ročník, 7.číslo, 324-325
  1957   Šedesátka Miloslava Beutlera, Výtvarná práce, 5-5
  1958   Jan Kodet, Výtvarná práce, 13
  1958   O jednom rozhovoru s Janem Laudou, Výtvarné umění, 8.ročník, 5.číslo, 206-211
  1958   Životní dílo sochaře Josefa Wagnera, Výtvarná práce, 2-3
  1959   Listy z Řecka, Výtvarná práce, 6-7
  1959   Rozhovor s Karlem Hladíkem, Výtvarné umění, 9.ročník, 4.číslo, 170-173
  1960   Oldřich J. Blažíček: Sochařství baroku v Čechách..., Výtvarná práce, 4-5
  1961   70 let národního umělce Karla Pokorného, Výtvarná práce, 3
  1961   Dušan Šindelář: Henry Moore (Kronika), Výtvarné umění, 379-379
  1961   Jan Kavan, Výtvarné umění, 256-260
  1961   Jubileum Františka Bartáka, Výtvarná práce, 7
  1961   Mary Durasová, Výtvarné umění, 20-22
  1961   Mary Durasová, Výtvarná práce, 7
  1961   Umění Hermíny Melicharové..., Hermína Melicharová
  1961   V. V. Štech: Italská renesančí plastika (Recenze), Výtvarné umění, 139-140
  1962   Jaromír Homolka: Mistr Pavel z Levoče (Recenze), Výtvarné umění, 280-282
  1963   Jiří Šetlík: Vladimír Janoušek (Recenze), Výtvarné umění, 227-228
  1964   Otevřený dopis Frant. Šmejkalovi, Výtvarná práce, 12.ročník, 16-17.číslo, 7-7
  1965   65 let Bohuslava Slánského (Materiálie, zprávy a recenze), Umění, 430-432
  1965   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Výtvarné umění, 6-15
  1965   Na okraj výstavy sochařského díla Vincence Makovského, Výtvarné umění, 446-457
  1966   Middelheim 1965 (Bienále mladé plastiky - Poznámka z Antverp), Výtvarná práce, 12
  1967   Přehled výstav (Liberečtí výtvarníci), Výtvarná práce, 4
  1967   Za K. Hladíkem, Výtvarná práce, 1-1
  1969   Antonín Matějček (K nedožitým osmdesátinám), Výtvarná práce, 1-2
  1969   De l´atelier de Josef Klimeš, Výtvarné umění
  1969   Karel Hladík, Výtvarné umění, 328-338
  1969   Z ateliéru Josef Klimeše, Výtvarné umění, 494-498
  1970   Eva Činčerová, Eva Činčerová
  1970   Jiří Mašín (Anketa Socha a město), Výtvarné umění, 468-468
  1970   Svým způsobem jsou to..., Petr Hampl, 3
  1980   Gobelín Endre Nemese, Umění a řemesla, 43-45
  1983   Mojmír Hamsík, Umění, 345-348
  1986   Dielo Františka Ronovského, kryštalizujúce..., František Ronovský: Obrazy a kresby z rokov 1970-1986
  1986   Glosa na okraj díla H. Laurense, Umění, 180-183
  1989   Integrace plastiky a architektury (Několik poznámek na okraj monumentální plastiky Josefa Klimeše na rekonstruované budově bývalého střediska SIA v Praze), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 13.číslo, 2
  1989   Objevený B. Slánský, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 1.číslo, 5
  1990   Barevná fotografie Miroslava Khola, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3.ročník, 8.číslo, 8-8
  1992   Hledání autora („Podobizna dámy s nahým poprsím“ z fontainebleauské školy ze sbírek Národní galerie v Praze, dílo Françoise Cloueta?), Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992, 95-108
  1995   Jiří Seifert není modelér..., Jiří Seifert: Tvorba z posledních let
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   Miroslav Nýdl: Minicykly (Cesty / Hledání Poznávání), Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965/02/10   Výtvarné umění, 15.ročník, 1.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965/12/20   Výtvarné umění, 15.ročník, 10.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969/04/21   Výtvarné umění, 18.ročník, 9-10.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969/12/31   Výtvarné umění, 19.ročník, 7.číslo, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Umělecká díla Obecního domu v Praze, Presidium hlavního města Prahy, Praha
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Jan Štursa (1880-1925), Orbis, Praha
  1956   Josef Václav Myslbek 1848-1922, Orbis, Praha
  1959   Jan Štursa 1880 - 1925, Nakladatelství Orbis n.p., Karlín, Praha (Hlavní město Praha)
  1963   Josef Ehm, Orbis, Praha
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Jiří Anderle: Kresba a grafika 1960 - 1995

Jiří Mašín

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   František Ronovský: Obrazy a kresby z rokov 1970-1986, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)

Jiří Mašín

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1960   Karel Lidický, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1965/06/01 - 1965/08/22   Vincenc Makovský: Sochařské dílo, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1966/03/25 - 1966/04   Andrej Nemeš: Obrazy a kresby, Mánes, Praha
1967/07/13 - 1967/09/17   Auguste Rodin: Výstava drobné plastiky a kreseb k 50. výročí Rodinova úmrtí a k 65. Výročí jeho první pražské výstavy, Staroměstská radnice, Praha
1968/05/07 - 1968/06/09   Karel Hladík 1912 - 1967, Mánes, Praha
1970/07/10 - 1970/08/02   Václav Šilhán, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1971/08/17 - 1971/09/30   František Ronovský: Obrazy z let 1964 - 1970, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1973//08/08 - 1973/08/26   Tibor Honty: Fotografie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1973/04/05 - 1973/05/20   Tibor Honty: Fotografie, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1977/05 - 1977/06   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby 1972-1977, Galerie Nová síň, Praha
1981/11/10 - 1981/12/13   Vincenc Vingler: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1982/02/23 - 1982/03/28   Tibor Honty: Fotografie 1934 - 1968, Galerie Václava Špály, Praha
1987/02/16 - 1987/04/12   František Ronovský: Obrazy a kresby z let 1970-1986, Staroměstská radnice, Praha
1987/11/24 - 1988/01/03   Arnošt Paderlík: Tvorba 1977-1987, Staroměstská radnice, Praha
1987/12/03 -   Jiří Anderle: Obrazy a grafika z let 1981-1986, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1965/09/03 - 1965/09/27   Fotosalón, Obecní dům, Praha
1967/01/28 -   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Svea Galleriet, Stockholm
1969/10/02 - 1969/11/09   Fotografické cykly a seriály, Obecní dům, Praha
1971/09/14 - 1971/10   Umění české a slovenské gotiky, Ermitáž / The State Hermitage Museum / Государственный Эрмитаж, Petrohrad (Sankt Petersburg)
1971/10/25 - 1971/11/30   Umění české a slovenské gotiky, Pushkin State Museum of Fine Arts (Puškinovo muzeum), Moskva (Moscow)
1972/02/15 - 1972/03/26   Umění české a slovenské gotiky, Valdštejnská jízdárna, Praha
1973   Socha Piešťanských parkov 1973, Piešťany, Piešťany (Piešťany)
1976/10/19 - 1976/12/12   Umění Skytů, Šternberský palác, Praha
1978 - 1979   Umění francouzského středověku, Valdštejnská jízdárna, Praha
1978/04/11 - 1978/05/28   Umění Thráků: Z pokladů bulharských muzeí, Šternberský palác, Praha
1978/12/12 - 1979/01/21   Umění francouzského středověku, Valdštejnská jízdárna, Praha
1979   Umění francouzského středověku, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1980   Karel Hladík: Stálá expozice, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)

Jiří Mašín

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1960   Karel Lidický, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1961/05/12 - 1961/06/04   Mary Durasová, Galerie Nová síň, Praha
1961/05/17 -   Hermína Melicharová: Kniha a knižní Ilustrace, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1963/10/25 - 1963/11/24   Karel Hladík: Plastiky 1959 - 1963, Galerie Václava Špály, Praha
1965/01/10 - 1965/02/10   Čestmír Krátký: Fotografie z let 1963-1964, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1965/07/11 - 1965/09/26   Karel Hladík: Plastiky, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1966/05/08 - 1966/06/20   Giacomo Manzù: Plastiky a kresby, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1966/11/17 - 1966/12/11   Olga Michálková, Galerie Československý spisovatel, Praha
1967/06/28 - 1967/07   Marcel Mazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1967/09/22 - 1967/10/22   Miloslav Holý: Výběr malířského díla z let 1917 - 1967, Mánes, Praha
1968/05/07 - 1968/06/09   Karel Hladík 1912 - 1967, Mánes, Praha
1968/05/19 -   Miloslav Stibor: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1968/05/19 - 1968/06/23   Josef Klimeš: Sochy 1958 až 1968, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1968/06/02 -   Hermína Melicharová: Knižní grafika, Knihovna Eduarda Petišky, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (Praha-východ)
1968/10/31 - 1968/12/01   Arnošt Paderlík, Galerie Československý spisovatel, Praha
1968/12/06 - 1969/01/05   Josef Klimeš: Sochy '58/68, Galerie Nová síň, Praha
1969/01/06 - 1969/01/20   Vladimír Koštoval: Sochy, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1969/04/13 - 1969/05/22   Miloslav Holý: Krajiny z posledních let, Alšova síň v Klubu skladatelů, Praha
1969/06/02 -   Kresby a knižní grafika Hermíny Melicharové, Knihovna Eduarda Petišky, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (Praha-východ)
1969/06/20 -   doc. Jindřich Severa, CSc.: Ze sochařského díla, Oblastní muzeum, Roztoky (Praha-západ)
1971/06 - 1971/07   Miloslav Holý: Figurální motiv v obrazech a kresbách z let 1925 - 1934, Galerie Václava Špály, Praha
1971/08/17 - 1971/09/30   František Ronovský: Obrazy z let 1964 - 1970, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1971/08/17 - 1971/09/30   František Štorek: Sochy z let 1967-1971, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1972/05/12 - 1972/06/11   Hermína Melicharová; Ilustrace, kresby, Galerie Hollar, Praha
1973/03/22 - 1973/04/30   Miloslav Holý: Výbor z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1973/05/04 - 1973/06/02   Miloslav Stibor: Kámen, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/09/06 - 1973/10/07   Julie Mezerová, Galerie Nová síň, Praha
1973/11/22 - 1974/01/06   Miloslav Holý: Zátiší a květiny, Galerie Václava Špály, Praha
1974/06/12 - 1974/09/05   Hermína Melicharová: Ilustrace, Strahovská knihovna, filozofický sál, Praha
1974/07/18 - 1974/08   Eva Činčerová: Grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/05/27   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby. Výbor z díla 1945 - 1975, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/08/27 - 1976/09/26   Hermína Melicharová: Obrazový cyklus dvanáct měsíců v obyčejích lidu českého, Galerie bratří Čapků, Praha
1977/05/02 - 1977/06/17   Arnošt Paderlík: Práce z let 1971 - 1977, Mánes, Praha
1977/11 - 1978/01   František Ronovský: Obrazy z let 1970–1977, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1978/12/21 - 1979/01/21   Jožka Antek: Výběr z díla, Galerie Nová síň, Praha
1981/11/19 - 1981/12/13   Stanislav Kovář: Užitá grafika a jiné práce, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1981/12/17 - 1982/01/31   František Ronovský: Obrazy, kresby 1971 - 1981, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/04/21 - 1983/05/22   Milan Med: Balet Národního divadla, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1983/09/15 - 1983/10/23   Hermína Melicharová: Ilustrace, obrazy, kresby, grafika, Galerie Václava Špály, Praha
1984/06/28 - 1984/07/22   Josef Ehm: Fotografie, Galerie Československý spisovatel, Praha
1986/04/22 - 1986/05/25   Anna Podzemná-Suchardová: Výběr z malířské a známková tvorby, Galerie Václava Špály, Praha
1986/09/18 - 1986/10/26   Josef Klimeš: Sochy 1971 - 1986, Galerie Nová síň, Praha
1987/09/13 - 1987/10/25   Josef Klimeš: Sochy 1971 - 1986, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1987/11/24 - 1988/01/03   Arnošt Paderlík: Tvorba 1977-1987, Staroměstská radnice, Praha
1988/06/23 - 1988/08   Milan Med: Obrazy - grafika, Památník národního písemnictví, Praha
1988/11/17 - 1989/01/01   Eva Prokopová: Obrazy, kresby, Galerie U Řečických, Praha
1988/12/06 - 1989/01/15   Bohuslav Slánský: Malířské dílo, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1989/09/07 - 1989/10/08   Zdeněk Strouhal: Obrazy, grafika, keramika, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1968/03/05 -   Výtvarníci a architekti městu Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979/05/17 - 1978/06/24   Holandské malířství 17. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1987/05/12 - 1987/05/26   Eva Činčerová: Grafika, Olbram Zoubek: Plastiky, Galerie Zlatá lilie, Praha

Jiří Mašín

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Stříbrná Skalice z minulosti a přítomnosti
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1954   Jiří Mašín: Romanská nástěnná malba v Čechách a na Moravě..., Výtvarná práce, 4
  1955   Štursova síň v Novém Městě, Výtvarná práce, 2
  1955   Zprávy z předsednictva Svazu, Výtvarná práce, 4
  1956   Na závěr diskuse, Výtvarná práce, 8-9
  1958   Jiří Mašín: Kresby Otakara Španiela..., Výtvarná práce, 6
  1958   Klub přátel výtvarného umění, Výtvarná práce, 11
  1959   Delegáti SČSVU na Sjezd socialistické kultury, Výtvarná práce, 3
  1959   Nová výstavní komise, Výtvarná práce, 11
  1960   K referátu J. Mašína o knize O. J. Blažíčka, Výtvarná práce, 5
  1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 3
  1965   Zpráva ze zasedání ÚV Svazu čs. výtvarných umělců dne 15. října 1965, Výtvarná práce, 13.ročník, 22.číslo, 11-11
  1966   Zpráva ze zasedání ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 11-11
  1968   Dr. Jiří Mašín zahájil 5. března v oblastní galérii..., Výtvarná práce, 2
  1968   V okresní knihovně v Branýse nad Labem byla 2. června otevřena..., Výtvarná práce, 2
  1968   Výstava fotografií M. Stibora byla otevřena..., Výtvarná práce, 2
  2008   Osamělý běžec (Recenze publikace), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7