Karel Hojden

* 11. 10. 1893, Příbram VI-Březové Hory, Příbram (Příbram), Česká republika (Czech Republic)
† 5. 5. 1975, Příbram (Příbram), Česká republika (Czech Republic)
pedagog, malíř, ilustrátor, grafik

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01041625

poznámka:
Vystudoval měšťanku v Příbrami, poté navštěvoval soukromou malířskou školu na Vinohradech, žák Jana Minaříka.Studium malířství a grafiky u Maxe Švabinského dokončil až po absolvování vojenské služby v r. 1922. Na Hlávkovo cestovní stipendium (za 12 grafických prací tematicky zaměřených na rodný kraj) pobýval v l. 1923-1924 v Itálii a Paříži. Navštívil také Slovensko a Podkarpatskou Rus. Po návratu pedagog reálného gymnázia v Hlučíně, Českém Těšíně a v Třinci, kde také fáral v uhelných dolech. R. 1929 se vrátil do Příbrami, kde krátce učil kreslení na gymnáziu. - Od mládí se zabýval kresbou havířských námětů z okolí svého příbramského rodiště. - Autor kreseb, grafik, rytin, exlibris, návrhů na známky aj. Ilustroval časopis Svatá Hora, podílel se na výzdobě kostela sv. Prokopa na Březových Horách aj.
malíř, prof. kreslení, grafik, autor plakátů, knižních vazeb, ilustrátor

Karel Hojden

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Měšťanská škola, Příbram (Příbram)
1909 - 1912   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Dítě Emanuel, *1862
1913 - 1921   Akademie výtvarných umění, Praha, Švabinský Max, *1873
1923 - 1924   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), Kupka František, *1871

Karel Hojden

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Český Těšín, Český Těšín (Karviná)
???? - ????   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris)
???? - ????   Hlučín, Hlučín (Opava)
???? - ????   Itálie
???? - ????   Praha, Praha
???? - ????   Příbram (Příbram), Příbram (Příbram)
???? - ????   Slovensko
???? - ????   Slovensko a Pokarpatská Rus
???? - ????   Třinec (Frýdek-Místek), Třinec (Frýdek-Místek)

Karel Hojden

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Moravskoslezské sdružení výtvarných umělců Ostrava, *1926

Karel Hojden

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1972/10   Karel Hojden; Výběr z grafického díla, Galerie Hollar, Praha
1993/10/14 - 1993/11/19   Karel Hojden: 100. výročí narození, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
1998/08/17 - 1998/08/30   Karel Hojden: 105. výročí narození, Výstavní síň Městského muzea a knihovny Čáslav, Čáslav (Kutná Hora)
2000/02/03 - 2000/03/12   Karel Hojden: Grafika, kresby, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2013/12/13 - 2014/01/24   Karel Hojden: Kresby, grafiky, Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1920/04/10 - 1920/05/17   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní výstava členská, Topičův salon (1918-1936), Praha
1939/11/26 - 1939/12/26   Národ svým výtvarným umělcům, U Zlatého soudku, Příbram (Příbram)
1943/01/23 - 1943/02/28   Umělci národu 1943, Praha, Praha
1946/05/03 - 1946/05/31   Člověk a práce, Pavilon Myslbek, Praha
1949/09/09 - 1949/10/03   Výtvarník mezi horníky, Slovanský ostrov, Praha
1950/10/27 - 1950/11/26   Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha
1950/12/18 - 1951/01/15   Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění, Praha
1951/05 - 1951/09   I. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1952   Ausstellung der tschechoslowakischen Graphik, Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Vídeň (Wien)
1953   Tshekkoslovakialaisen grafiikan nättely / Utställing av tjeckoslovakisk grafik, Helsinky (Helsinki), Helsinky (Helsinki)
1956/01/06 -   Volná, knižní a užitková grafika členů a hostů, Galerie Hollar, Praha
1975/10/09 -   Csehszlovák grafika és kisplasztika kiállítás, Csonváry Terem, Budapešť (Budapest)
1976/05/06 - 1976/06/20   Česká sociální grafika a kresba ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1983/02   Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Opava (Opava)
1987/04/29 - 1987/06/28   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
1987/10/22 - 1987/11/27   Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Sm GVU v Ostravě, Mánesova síň, Karviná (Karviná)
1987/10/28 - 1988/01/24   VŘSR a české výtvarné umění, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1988/06 - 1988/07   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
2018/03/03 - 2018/04/22   Umění Československa v období let 1918-1938, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
nedat.   Tschechische Graphik, 1. Folge / Česká grafika, 1. soubor - Wanderausstellung auserlesener Werke der graphischen Kunst der Gegenwart / Putovní výstava vybraných děl soudobého umění grafického, Grafický kabinet Leopold Mazáč (Kabinet grafického umění) - Mazáčova výstavní síň, Praha
neuvedeno   Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2018/12/13   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Rezidence Ostrovní, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2018/12/03 - 2018/12/12   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1986 -   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)

Karel Hojden

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1972   Karel Hojden: Výběr z grafického díla
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1920   Jarní výstava členská (XII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst), Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1946   Člověk a práce, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1949   Výtvarník mezi horníky, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1949   Výtvarník mezi horníky
  1950   Členská výstava (Svaz čsl. výtvarných umělců skupina Umělecká beseda), Umělecká beseda, Praha
  1950   Výtvarná úroda 1950
  1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951, Orbis, Praha
  1952   Ausstellung der tschechoslowakischen Graphik
  1953   Tshekkoslovakialaisen grafiikan nättely / Utställing av tjeckoslovakisk grafik
  1956   Výstava knižních ilustrací a obálek členů a volné grafiky a ilustrací hostů Hollara (191), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1975   Csehszlovák grafika és kisplasztika kiállítás
  1976   Česká sociální grafika a kresba ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary - pobočka Ostrov n. O., Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1983   Česká sociální grafika 20. let (ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě)
  1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika), Středočeská galerie, Praha
  1987   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
  1987   VŘSR a české výtvarné umění, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
  1988   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  2006   Výtvarní umělci severní Moravy a Slezska ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě 1900 - 1950
  nedatováno   Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
  nedatováno   Tschechische Graphik, 1. Folge / Česká grafika, 1. soubor (Wanderausstellung auserlesener Werke der graphischen Kunst der Gegenwart / Putovní výstava vybraných děl soudobého umění grafického), Grafický kabinet Leopold Mazáč (Kabinet grafického umění) - Mazáčova výstavní síň, Praha
  nedatováno   Tsjekkoslovakisk grafikk
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Sociální grafika žáků Švabinského školy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2008   Karel Hojden a Příbramsko, Knihovna Jana Drdy Příbram, Příbram (Příbram)
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1979   Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1985   Malá československá encyklopedie (D-CH), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2001   Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu, Knihovna Jana Drdy Příbram, Příbram (Příbram)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   Zprávy, Výtvarná práce, 2-2
  1978   Historický význam české grafiky 20. let, Umění, 97-113
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2006   Funerální památky s hornickou tematikou na příbramských hřbitovech, Středočeský vlastivědný sborník, 107-116
  2006   Medailony, Výtvarní umělci severní Moravy a Slezska ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě 1900 - 1950, 22-52
  2018   Ohlasy 1. světové války ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové a Galerii Středočeského kraje, Na bojištích I. světové války, 145-170
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Karel Hojden (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Karel Hojden: 100. výročí narození, Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  1998   Karel Hojden: 105. výročí narození, Výstavní síň Městského muzea a knihovny Čáslav, Čáslav (Kutná Hora)
  2013   Karel Hojden: Kresby, grafiky, Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Karel Hojden: Grafika, kresby, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Sm GVU v Ostravě, Městský dům kultury, Karviná (Karviná)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Umění Československa v období let 1918-1938

Karel Hojden

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1950   Vzpomínky na českou sociální grafiku, Výtvarné umění, 1.ročník, 6.číslo, 254-259
  1999   Studijní pobyty umělců, teoretiků i dalších studentů u Františka Kupky v Paříži, Kupka - Waldes, 426-429

Karel Hojden

instituce, obec  
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)