současný stav (2000)

Knihovna Jana Drdy Příbram

obec: Příbram (Příbram)
adresa: nám. T. G. Masaryka 156, Příbram 1
PSČ: 261 01
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: knihovna@kjd.pb.cz
web: www.kjd.pb.cz
rok vzniku: 1900

Knihovna Jana Drdy Příbram

Počátek historie příbramské knihovny je datován 1.10.1900, kdy byla otevřena lidová knihovna v Příbrami, umístěná ve školní budově v Komenského ulici. Pro veřejnost byla otevřena od 6 do 7 hodin večer, každé úterý a pátek. V prvním roce knihovnu navštěvovalo 255 čtenářů a knihovní fond tvořilo 790 svazků.

Po 1.sv. válce byla knihovna přestěhována do přízemí městského sirotčince, kde setrvala až do roku 1945, kdy byla přestěhována do nových prostor na městské radnici a na počátku 50.let byla přemístěna do bývalého obchodu na rohu náměstí Pionýrů (nyní T.G.Masaryka), kde sídlila až do roku 1984.

V období po 2.sv. válce se činnost knihovny stává stále bohatší, zapojuje se do akcí, pořádaných místní osvětovou besedou, roste její knihovní fond a s tím i počet čtenářů a výpůjček. V roce 1948 měla knihovna 1761 čtenářů a 44 487 výpůjček. V témže roce získává knihovna statut okresní knihovny a v roce 1953, po sloučení Příbramě a Březových Hor také svou první pobočku, bývalou Jiráskovu knihovnu na Březových Horách. Na počátku padesátých let, kdy se začíná rozvíjet v Příbrami uranový průmysl, je zde vybudováno sídliště a s ním nový kulturní dům, kde je v roce 1959 otevřena další pobočka knihovny s oddělením pro dospělé i pro děti. Po přijetí Zákona o jednotné soustavě knihoven a reorganizaci okresu Příbram v roce 1960 začíná knihovna budovat střediskový systém.

V roce 1984 čeká knihovnu opět stěhování. Z prostor již zdaleka nevyhovujících se knihovna, čítající již téměř 150 000 svazků knih přemístila do budovy bývalého OV KSČ. Knihovna tím získala podstatně lépe vyhovující prostory, které umožnily otevřít i malou čítárnu a studovnu, která zatím chyběla.

V roce 1986 získala knihovna další pobočku. Z kulturního domu bylo přestěhováno oddělení pro dospělé do nové části města a místo něj zde bylo umístěno oddělení pro dospívající mládež.

V roce 1990, u příležitosti 90. výročí svého vzniku, byla knihovna přejmenována na Knihovnu Jana Drdy. ( Více o Janu Drdovi )

V roce 1993 se pro knihovnu mnohé změnilo. Poté, co okresní shromáždění rozhodlo nepřidělit knihovně dotaci na provoz, došlo k dohodě mezi městským úřadem, okresním úřadem a ředitelstvím knihovny, že po převodu budovy a movitého majetku do vlastnictví města bude nadále zřizovatelem knihovny Město Příbram. Knihovna tím začala plnit funkci městského zařízení.

V roce 1993 - poté co získala grant ministerstva hospodářství - otevírá knihovna svoje další oddělení - Informační centrum. Na konci roku 1994 přistupuje knihovna na spuštění automatizovaného výpůjčního protokolu.

V roce 1996 byl automatizovaný výpůjční protokol instalován i na oddělení pro děti a ve studovně. V témže roce začala knihovna vydávat měsíčník "Příbramský zpravodaj", pro nově založený Klub mladých autorů občasník "Kouř". Vedle těchto dvou periodik se knihovna rozhodla vydávat i díla regionálních autorů a malonákladové publikace.

V roce 1998 prošla část budovy knihovny rozsáhlou rekonstrukcí, kdy mimo nové střechy a fasády knihovna získala přednáškový sál. Od tohoto roku mohou čtenáři knihovny díky grantu Ministerstva kultury ČR využívat Internet. V současné době slouží návštěvníků knihovny internetové pracoviště, umístěné ve studovně hlavní budovy. Návštěvníkům jsou zde k dispozici čtyři počítačové stanice. V roce 2001 byl automatizovaný výpůjční protokol zprovozněn i na pobočce v Příbrami VIII „Křižáku“ i v pobočce pro děti, umístěné v 7.ZŠ.

Od roku 2002 je Knihovna Jana Drdy, v souvislosti se schválením nového knihovnického zákona, opět centrem regionálních služeb pro knihovny okresu.
Převzato z Knihovny Jana Drdy v Příbramy - www.kjd.pb.cz

Knihovna Jana Drdy Příbram

současný stav (2000)
budova v roce 1910
 

Knihovna Jana Drdy Příbram

termín   název výstavy, místo konání
2003/10/01 - 2003/11/04   Jiří Stivín: Portréty vlastní i nevlastní, Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
2004/04/28 - 2004/05/10   Jiřina Hankeová: Zahodit město za záda, Galerie KD 55, Kladno (Kladno)
2005/07/09 - 2005/08/04   Jiří Hanke: Stoptime, Galerie TGM Hluboš, Hluboš (Příbram)

Knihovna Jana Drdy Příbram

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   No jo, ale...
  1999   Pokus o sedmdesát textů
  2001   Co s tím?
  2001   Černá vzducholoď
  2002   Vidět?
  2003   Amazonia
  2003   Kdo má koho
  2004   Básně (Výbor z textů 1984 - 2004)
  2004   Dobyvatelé a pařezy
  2004   Popel a slast
  2005   Andělíčku, můj vrchní strážníčku aneb Labyrint po vybombardování (Balady, stížnosti a vůbec!...)
  2005   Některé věci
  2005   Přesuny (Básně beze svědků)
  2006   O tom
  2008   Karel Hojden a Příbramsko
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Jiřina Hankeová: Zahodit město za záda (křest knihy a výstava)
  2005   Jiří Hanke: Stoptime

Knihovna Jana Drdy Příbram

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   No jo, ale...
  1999   Pokus o sedmdesát textů
  2002   Vidět?

Knihovna Jana Drdy Příbram

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Knihovny Středočeského kraje

Knihovna Jana Drdy Příbram

osoba   narození rok od - do, poznámka
Drda Jan   4. 4. 1915     ???? - ????
Chvál Václav   6. 1. 1954     ???? - ????, ředitel
Šťastný Karel   3. 5. 1965     ???? - ????