Lilli Gödl-Brandhuber

* 30. 10. 1875, Vrbno pod Pradědem (Bruntál), Česká republika (Czech Republic)
27. 1. 1946, Mnichov (München), Německo (Germany)
malířka, grafička

 

pohlaví: žena

heslo:
Rodina malířky, grafičky a sochařky Lilli Gödlové-Brandhuberové vlastnila ve Vrbně továrnu a její otec Karel Brandhuber se stal v letech 1896–1918 posledním olomouckým starostou rakousko-uherské éry. Lili Brandhuberová studovala ve Vídni krajinomalbu v ateliéru Adolfa Kaufmanna, pak v Praze u malířství a grafiku u Hermíny Laukotové a Václava Jansy a nakonec v Mnichově malířství u Richarda Kaisera a Hermanna Groebera.
Na počátku 20. století žila v Praze, ale měla kontakty s Vídní i Mnichovem, kde se nakonec trvale usadila. Byla členkou pražského Spolku německých výtvarných umělců, Sdružení výtvarných umělkyň Rakouska a mnichovské umělecké skupiny Luitpold-Gruppe. Ve Vídni získala Státní stříbrnou medaili a v Brně Schindlerovu medaili. Tvořila zejména krajinomalby, portréty, lepty, ex libris a jinou užitkovou grafiku. Její život i tvorba stále ještě nepatří k příliš známým kapitolám českého výtvarného umění, i když od počátku 20. století pravidelně vystavovala v Praze i Moravě, hlavně v Olomouci, s jejíž výstavní činností byla spjata prostřednictvím své rodiny.
Velký zdroj inspirace pro svá krajinářská díla autorka nalezla v tvorbě krajinářů z umělecké kolonie Worpswede, s jejichž pracemi se mohla seznámit již na jejich slavné mnichovské výstavě v roce 1895. Podobně věrným a citlivým způsobem, svědčícím o niterném vztahu k přírodě, ztvárňovala i ona své krajiny, řadící se k linii přírodního lyrismu. V Olomouci patřily k okruhu hodnotnější místní tvorby. „Její vystavené kolekce nebyly nikdy příliš rozsáhlé, nalézaly však v německém prostředí odezvu a měly zde řadu příznivců.“ K nejčastějším jejím námětům náležely jezerní, přímořské a hornaté (někdy i vysokohorské) krajiny s venkovskou architekturou.
Velkou pozornost věnovala stromům a lesním tůním, a to právě zvláště v období, z něhož pochází olomoucká Podvečerní nálada, namalovaná v Mnichově. Jednou z prací, které Gödlová-Brandhuberová vystavovala na 65. výroční výstavě Krasoumné jednoty v Praze v roce 1904, byla olejomalba Lesní rybník. Další olejomalbu se stejným námětem představila i o rok později na následujícím ročníku téže výstavy. Stejným názvem by se dala pojmenovat i olomoucká malba, která zobrazuje krajinný výsek v okolí temné lesní tůňky, ovšem s určitostí ji nelze s některým z těchto obrazů ztotožnit kvůli chybějícím identifikačním údajům.
olmuart.cz, Martina Potůčková, 2016/04/23

poznámka:
Odkaz. forma
Brandhuberová, Elisabeth, 1875-1946
Gödlová-Brandhuberová, Lilli, 1875-1946
Brandhuberová, Lilli, 1875-1946
Gödlová-Brandhuberová, Elisabeth, 1875-1946
-
Soukromá studia ve Vídni u A. Kaufmana, H. Leflera a K. Meroda, v Praze u Hermíny Loukotové a Václava Jansy, v Mnichově u Richarda Kaisera a Hanse Groebera.