Břetislav Štorm

* 21. 6. 1907, Řevničov (Rakovník), Česká republika (Czech Republic)
11. 2. 1960, Praha, Česká republika (Czech Republic)
památkář, heraldik, spisovatel, grafik, architekt, typograf, ilustrátor, designér, fotograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
V 30. letech působil na Zemském úřadu v Bratislavě a Košicích, v době protektorátu v Českomoravských strojírnách v Karlíně, poté krátce na ministerstvu veřejných prací a na ministerstvu stavebnictví. Od 50. let působil v památkové péči jako přední odborník - památkář. Podílel se na četných stavebních průzkumech hradů. V l. 1935-42 graficky upravoval a ilustroval Erbovní knížky. Žil ve Všenorech ve vile, kterou si sám projektoval. Jako odborník na heraldiku působil jako ejí propagátor mezi širokou veřejností. Graficky doprovodil na 200 knih a článků. Zabýval se architekturou, heraldikou i malířstvím. Vytvářel návrhy drobných šperků, kalichů a dalších předmětů liturgie včetně insignií Univerzity Palackého v Olomouci. Autor řady historických románů. Z odborně zaměřených publikací lze připomenout Úvod do heraldiky, Stavby přírodního parku v Lednici či Základy péče o stavební památky.


Dílo:

Architektura:

- Brezany u Prievidze, rozšíření kostela sv. Heleny a Krista Krála, 1938
- Jarkovice, Hertlova vila, 1940
- Stará Říše, Floriánova vila, 1933,
- Všenory, vlastní vila, 1939
- Zvolen, chirurgický pavilón nemocnice, 1934

Odborné publikace:

- Architektura a pokrok. V Praze, Vyšehrad, 1941
- Báječná zvířata, obludy a nestvůry. Olomouc, Svatý Kopeček u Olomouce, Otto F. Babler a Bohuslav Durych, 1935, 26 s.
- Heraldika čili Přehled její teorie se zřetelem k Čechám na vývojovém základě. Ve spolupráci s Karlem Schwarzenbergem. V Praze, Vyšehrad, 1941
- Kost. Státní hrad a okolí. Dobroslava Menclová, Břetislav Štorm. Praha, STN 1957
- Lednice. Státní zámek. Brno, Kraj. památkové středisko, 1961
- Liturgické umění. V Praze, Vyšehrad, 1941, 30 s.
- Rakovničtí erbovníci. Torzo z pozůstalosti. Rakovník, Rabasova galerie, 2008, 52 s.
- Stará kapitula. V Brně, Brněnská tiskárna, 1946, 46 s.
- Základy péče o stavební památky. Praha, Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, 1965, 98 s., 39 obr. příl.
- Znaky stavu kněžského v zemích českých, arcibiskupství pražského a olomouckého, biskupství litomyšlského, ... a znamení řádu františkánského a augustinianského. Olomouc, Družina lit. a umělecká, 1929, 8 s.,
- Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily podle sepsání Kristiánova. Kritickou studii a poznámky napsal Josef Pekař Ilustrace Břetislav Štorm. V Praze, Vyšehrad 1941, 94 s.
- Žleby. Státní zámek a památky v okolí. Spoluprac. Jaroslav a Marie Heroutovi a Pavel Preiss. Praha, STN, 1960, 48 s.,

Próza:

- Dobrý drak. V Praze, Ladislav Kuncíř, 1944, 38 s.
- Dobrý rytíř. V Praze, Vyšehrad, 1946, 208 s.
- Služebníci a přátelé boží v české zemi. V Praze,[s.n.], 1928
120 s.
- Smrt rytíře Růže. List sestře Jitce. Praha : [s.n.], 1933, 10 s.
- Soví hrad. V Praze, Nakladatelství Vyšehrad 1943, 90 s


-
Literatura:
Kunc, Jaroslav: Slovník soudobých českých spisovatelů. Díl 2. Praha 1946, s. 836
Toman, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců. Díl 2. Praha 1950, s. 567
Tomeš, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. III. díl. Praha 1999, s. 317
Břetislav Štorm (1907-1960). Dědictví Koruny české, 9/2000, č. 2, s. 7
Mička, Ivo: Připomínáme. Radnice, 2000, č. 2, s. 31
Černý, Jiří: Vzpomínka na Břetislava Štorma. Zprávy památkové péče, 60, 2000, č. 7, s. 204-206

zdroj - www.svkkl.cz


poznámka:
Ing.architekt