Jaroslav Mayer

* 24. 2. 1870, Rakovník (Rakovník), Česká republika (Czech Republic)
3. 11. 1942, Osvětim (Auschwitz), Polsko (Poland)
spisovatel, advokát

 

národnost: česká
pohlaví: muž

poznámka:
Poznamenán dekadencí a naturalismem. Svými články přispíval do Moderní revue, Pramenu, Cesty, Rozprav Aventina aj. - Hojně cestoval, zejména po Itálii. - Autor cestovní příručky Itálie a my, divadelních dramat, např. V podvečer věků, Torguato Tasso aj., novel a románů, např. Panstvo v taláru, Spravedlnost, Kyvadlo věčnosti, Váhy a meč aj. Jeho hru Johanna Radimská uvedlo Národní divadlo. - Strýc spisovatele a právníka Jiřího Mayera.
Literatura:
Citace KUNC, Jaroslav: Slovník soudobých čes. spisovatelů. 1. vyd. Praha : Orbis, 1945, s. 515
NEČAS, Jaroslav: Literární průvodce pro turisty. 1. vyd. Praha : STN, 1962, s. 98
Slovník českých spisovatelů. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1964, s. 313
Lexikon české literatury. 1. vyd. Díl 3/I. Praha : Academia, 2000, s. 114
MIČKA, Ivo: Připomínáme. Radnice, 2000, č. 2, s. 31
STÁTNÍK, Dalibor: Jaroslav Maria a Zdenka Braunerová. Středočeský vlastivědný sborník, řada společenskovědní, 2001, sv. 19, s. 35-66
zdroj - www.svkkl.cz