Jan Zachariáš Quast

* 23. 10. 1814, Březová (Karlovy Vary), Česká republika (Czech Republic)
9. 8. 1891, Písek (Písek), Česká republika (Czech Republic)
fotograf, malíř, malíř porcelánu

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Po vyučení u svého otce získal praxi v Německu a Rakousku a poté si otevřel v Praze vlastní ateliér malby na porcelánu, později i na skle. Maloval barevná okna např. pro chrám sv. Víta a kapli sv. Kříže na Pražském hradě, pro Votivní chrám ve Vídni, pro kostel sv. Ducha v Hradci Králové, zámecké kaple na Sychrově a Zákupech. Jeho vitráže ozdobily okna i skleněné dveře různých rezidencí i měšťanských bytů. Úpadek uměleckých řemesel potlačených masivním rozšířením fotografie a zejména lacinou tovární výrobou uvrhly mnohačetnou Quastovu rodinu do bídy. Velké zakázky se přestaly objevovat a malé podobenky zemřelých pro pomníky na hřbitov či nádherně malované hlavičky dýmek ho ztěží mohly uživit. V roce 1871 se přistěhoval do Písku k synovi Ferdinandovi, majiteli fotografického atelieru. Kásný akvarel města Písku, který nabídl písecké obci ke koupi, byl odmítnut, malíř ho necelý půlrok před svým skonem městské radě věnoval. Pochovaný je na píseckém svatotrojickém hřbitově. Quastovo dílo vytvořené vynikající technikou míchání barev je vystavené v samostatné expozici v Prácheňském muzeu.
-
Jan Zachariáš Quast byl druhorozeným z 12 dětí malíře porcelánu Konráda Ferdinanda Quasta (1789-1845). Od malička žil v prostředí porcelánek. Po otci zdědil umělecký talent a touhu živit se malováním.1833-36 pobýval na zkušené v Sasku a v Bavorsku, 1838-39 studoval na pražské malířské akademii. Začal vystavovat a v dubnu 1843 si opatřil povolení k malířské živnosti. V pražských adresářích byl poté uváděn jako malíř porcelánu. Měl deset potomků, z nichž osm se v nějaké míře zaobíralo fotografií, k níž je otec vedl. Přestože byl celý život neuvěřitelně pracovitý i v době četných zakázek se potýkal s existenčními starostmi. Přestože se píše o jeho fotografování, není o této činnosti úřední doklad. Je ale doloženo osobní razítko s česko-německým opisem: "Fotograf a akad. malíř J. Quast".
Prahu opustil 1869 a odjel s početnou rodinou do Lenory na Šumavu, kde se stal vedoucím malírny, kde se zaměstnali i jeho další dva synové Bedřich a Gustav. Po svém propuštění z umělecké dílny kvůli účasti na stávce se v říjnu 1871 přestěhoval do Písku, kde si současně jeho nejstarší syn Ferdinand založil fotografickou živnost. V zahradním fotoateliéru u čp. 49 si příslušníci rodiny navzájem vypomáhali, na snímcích se většinou objevovala jen signatura "Quast". Vedle příležitostné fotografické práce však dával přednost malbě a měl i zakázky ve Vídni a Norimberku. Precizností kresby, zvlášť dobře patrnou na motivech zvířat, jej můžeme označit za jednoho ze zakladatelů vědecké kresby u nás. Trvale se usadil v Písku až 1887. Fotoateliér po smrti Ferdinanda Quasta fakticky vedla po dobu nepřítomnosti otce Karolina Quastová.
Odkazy: Otavan 1891, č. 14 a 33; Otavan 1910, č. 17; Otavan 1911, č. 6; Otavan 1912, č. 4; Otavan 1917/18 , s. 182; Otavan 1925/26 , s. 109; Otavan 1927/28 , s. 427; Tomanův slovník; L. Křivánek: První písečtí fotografové. Zprávy muzea v Písku, Písek 1961; I. Kořán, Záhada pošetilého brouka aneb zánik krásného měšťanského slohu v díle J. Z. Qusta. Katalog, Písek 1970; Z. Javůrek: Písecké fotografické ateliéry 1860-1950, Písek 2000; Z. Javůrek: Písecké fotografické ateliéry 1860 - 1950. Otavín, 2000, č. 1, s. 64 - 80; Z. Javůrek: Fotografická rodina Quastů. Otavín, 2001, č. 2, s. 96 - 105; P. Scheufler: Galerie c. k. fotografů, Praha 2001; http://www.staralenora.cz/quast.htm
zdroj - www.scheufler.cz
-
Jan Zachariáš Quast se narodil v Březové u Karlových Varů roku 1814 jako druhorozené dítě malíře porcelánu Konráda Ferdinanda Quasta (1789 Ansbach – 1845 Praha). Rodiče Jana Zachariáše se přistěhovali do Březové roku 1809. Otec byl velmi zručným a váženým malířem porcelánu, pracoval pro většinu západočeských porcelánových manufaktur, jako později i některé z jeho dětí.
Jan Zachariáš se od dětství vzdělával v malbě u svého otce, v 19 letech vyrazil na zkušenou do světa (cestoval především po německých městech). Roku 1836 se odstěhoval do Prahy, kde prožil 33 let života, oženil se, s manželkou Eleonorou Zuzanou Dechantovou zplodili 12 dětí (dospělého věku se dožilo 9 z nich).
V letech 1838 – 39 studoval malbu na Akademii v Praze pod vedením Františka Tkadlíka, významného a všeobecně uznávaného nazarénského malíře.
Už od roku 1864 pracoval z Prahy pro Kralika, majitele skláren na Šumavě, v roce 1869 přijmul jeho nabídku a stal se uměleckým ředitelem skláren. Při stávce zaměstnanců za vyšší mzdy se postavil na jejich stranu a ve firmě zákonitě skončil. Přesto pracoval jako malíř pro Kralika nadále, majitel skláren si byl dobře vědom jeho uměleckých kvalit i přes uvedené neshody. Roku 1871 se Jan Zachariáš stěhuje do Písku, kde maluje, fotografuje a jako vážený občan a všeobecně uznávaný umělec umírá v roce 1891.
Životní dílo Jana Zachariáše Quasta můžeme pro přehlednost rozdělit na portrétní tvorbu, sklomalby a vědeckou ilustraci. Žáků a následovníků neměl mnoho, jeho činnost v oboru fotografie byla vynucena spíše hmotnými problémy a fotoateliér v Písku vedly od roku 1871 především jeho děti.
Portréty maloval Jan Zachariáš Quast barvami na bázi kysličníků kovů na porcelánových destičkách, přičemž největším úskalím této techniky je, že se barevnost objevuje až po vypálení. Jeho mistrovská drobnomalba byla oceňována v celém světě. Vrcholem jeho portrétní tvorby byla přibližně léta 1845 – 1860. Podobizny byly prováděny v duchu měšťanského empíru (biedermaieru), obličej vždy virtuozně, stejně tak oděv, zatímco některé partie (zejména ruce) často v chvatu, až nedbale. Pozdější portrétní práce byly zcela ve znamení souboje s rozvíjející se fotografií – v posledních letech života maluje technicky až neuvěřitelně dokonalé portréty, ale ani tak nemá šanci proti podstatně levnější a výrobně rychlejší fotografické podobence.
Sklomalby prováděl většinou podle cizích návrhů, často podle předloh jím velmi obdivovaného Josefa Führicha. Nejvýznamnějšími pracemi v této oblasti ale byla především okna pro sakrální stavby – Chrám sv.Víta v Praze, kostel ve Vimperku, zámeckou kapli v Zákupech, katedrálu v Hradci Králové a jinde (podle návrhů malířů Scheiwla, Kandlera, a dalších). Maloval i měšťanská okna s oblíbenými vlasteneckými či loveckými motivy. Virtuozní provedení i zářivá barevnost staví tato jeho díla na úroveň obdobných vrcholných prací ve světě.
Vědecká ilustrace vznikla jakoby mimochodem při malbě motýlů a brouků na porcelánové talíře a podnosy – precizní provedení kresebné i v barvě bylo původně zamýšleno jen jako krásná dekorace bez vědeckých aspirací, ale dokumentární dokonalost řadí Jana Zachariáše Quasta k velkým postavám i tohoto oboru.
Jeho dílu byly dosud věnovány výstavy v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze začátkem čtyřicátých let 20.století, poté veliká výstava v Písku v roce 1970 a konečně velmi malá výstavka v Muzeu hl.města Prahy v roce 2010.
Jeho práce byly oceněny medailemi a diplomy na mnoha světových i místních výstavách (namátkou Londýn či New York). Přesto se do roku 2014 jeho životem a dílem nezabývala žádná obsáhlejší práce mimo výstavního katalogu autorů Kořán a Vokáčová, 1970.
Jiří Hořava, prachenskemuzeum.cz, 14.9.2019

poznámka:
* 28.10.1814 - cs.wikipedia.org
* Pirkenhammer (Karlovy Vary), dnes Březová (Karlovy Vary)
Odkaz. forma
Quast, Johann Zacharias, 1814-1891