František Kmoch

* 1. 8. 1848, Zásmuky (Kolín), Česká republika (Czech Republic)
30. 4. 1912, Kolín (Kolín), Česká republika (Czech Republic)
pedagog, hudební skladatel, kapelník

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Vztah k dechové hudbě zdědil po otci, krejčím a lidovém muzikantovi. Hrát na housle se naučil u řídícího učitele Františka Plačka v Zásmukách. Vystudoval učitelský ústav v Praze, v roce 1869 působil jako pomocný učitel v Suchdole. Od roku 1870 učil v Červených Pečkách, hrál na housle v místních a kolínských kapelách. V roce 1871 založil vlastní osmičlenný soubor (po rozšíření se stal kapelou kolínského Sokola), ze kterého brzy vytvořil kvalitní dechový orchestr - Kmochovu hudbu. Pro účast na vlasteneckých akcích byl v roce 1873 zbaven učitelského místa, živil se jako městský kapelník a soukromý učitel hudby, založil svou hudební školu, vyučoval hru na housle, klavír a fagot. Kmochův orchestr (25 až 40 členů) mohl hrát v různých sestavách, i jako smyčcový orchestr, vystoupení získala povahu koncertů. Byl zván do Prahy, v roce 1882 ho v poněmčeném Brně vřele uvítal Leoš Janáček. V roce 1884 hrál v Krakově, o rok později ve Vídni a Budapešti, 1896 účinkoval v rámci všeruské výstavy v Nižním Novgorodě, 1899 opět ve Vídni, hrál i v Americe. Kmochova kapela byla reprezentativním souborem české dechové hudby, její repertoár vzorem ostatním tělesům, po roce 1918 i vojenským hudbám nově budované československé armády. Napsal několik set skladeb – dechových, pochodových, tanečních (polky, třasáky, mazurky, valčíky), různých směsí, úprav lidových písní, hudebních doprovodů k tělocvičným sokolským vystoupením, hudeb na verše kolínského básníka Karla Legera (1859-1934). Od roku 1962 se na jeho počest koná festival dechových hudeb - Kmochův Kolín.
jih
Nejvýznamnější osobnost české dechové hudby, kapelník a skladatel František Kmoch, zdědil hudební nadání po rodičích, kteří ho v muzicírování odmala podporovali. Přestože měl velký talent, nerozhodl se pro studium hudby na konzervatoři, ale raději se zapsal na pražský učitelský ústav.
Po jeho absolvování v roce 1869 učil nejprve v Suchdole u Kolína, pak v nedalekých Červených Pečkách a od roku 1872 v Solopyskách. Během své učitelské kariéry se neustále věnoval i hudbě a hrál na housle v místních kapelách. V roce 1871 založil vlastní osmičlenný orchestr, zárodek pozdější kapely kolínského Sokola (ve své době významného českého tělovýchovného hnutí) a dnešní dechové Kmochovy hudby Kolín. Vystupování Kmochova orchestru na vlasteneckých akcích se ale nelíbilo školským úřadům, takže ho v roce 1873 propustily. Od té doby se Kmoch plně věnoval své kapele, komponoval a soukromě vyučoval hudbu. Orchestr se rozrostl na 25–40 členů, kteří v různých sestavách zvládli zahrát české písně a tance, dechové pochody i operní či symfonická díla. Jeho věhlas se rozšířil také za hranice, kam vyjížděl na dlouhodobá turné, například do Nižního Novgorodu při příležitosti korunovace ruského cara Mikuláše II. Nedílnou součástí repertoáru byla také Kmochova tvorba, zejména pochody a tance inspirované lidovými písněmi zpívanými na Kolínsku. František Kmoch složil více než 230 skladeb, ze kterých například „Kolíne, Kolíne“, „Muziky, muziky“, „Pode mlejnem“, „Česká muzika“ a další doslova zlidověly.
Na počest padesátého výročí Kmochova úmrtí byl v roce 1962 v Kolíně poprvé uspořádán festival dechových hudeb. Za více než čtyřicet let získal světové renomé a stal se jedním z nejvýznamnějších festivalů svého druhu v Evropě. Jeho součástí bývá každoročně průvod muzikantů a mažoretek městem nebo pietní akt u hrobu Františka Kmocha.
Kmochovo působení v Kolíně připomíná také pamětní deska na domě, ve kterém od roku 1848 až do své smrti žil a pracoval. Kmochův pomník se nachází na labském ostrově nesoucím umělcovo jméno. Právě zde, v parkově upraveném lužním lese, orchestr pod vedením Františka Kmocha často koncertoval.
Pamětní deska je umístěna také na budově Sokola v Kmochově rodišti – v obci Zásmuky.
zdroj - www.centralbohemia.cz