Vladimír Janský

* 23. 7. 1910, Týniště nad Orlicí (Rychnov nad Kněžnou), Česká republika (Czech Republic)
† 8. 9. 1986
grafik, typograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jx20080211005
VIAF: 84403752

poznámka:
Grafik, autor knižních obálek a plakátů.

Vladimír Janský

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Praha, Praha

Vladimír Janský

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Vladimír Janský

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1952   III. členská výstava
  1954   Výtvarníci a kniha
  1955   První celostátní výstava užité grafiky
  1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1976   VII. Bienále užité grafiky Brno 1976 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1978   Oborová výstava. Soudobá užitá grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Oborová výstava užité grafiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
  2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (IV. CH – J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Vladimír Janský

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Památník pražského povstání 1945, Václav Šesták, Praha

Vladimír Janský

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Martin Benka (Výber z olejomaleb), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1971   Vladimír Brehovszký, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Památník pražského povstání 1945, Václav Šesták, Praha
  1947   Katechismus katolického náboženství, Česká katolická charita, Praha
  1948   Dílo Stéphana Mallarméa (Verše a próza v přebásnění, s úvodem a poznámkami Emanuela Lešehrada z let 1897-1947), Jaroslav Podroužek, Praha
  1951   Typ češtiny, Slovanské nakladatelství, _
  1953   Isaak Iľjič Levitan, Tvar, Bratislava (Bratislava)
  1953   Kollwitzová, Tvar, Bratislava (Bratislava)
  1953   Štefan Polkoráb, Tvar, Bratislava (Bratislava)
  1954   Juraj Rafael Donner a jeho okruh na Slovensku, Tvar, Bratislava (Bratislava)
  1954   Nástenné maľby, Tvar, Bratislava (Bratislava)
  1955   Grafická tvorba (Šesť cyklov reprodukcií drevorytov a litografií), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1955   Ján Koniarek (Črty o jeho živote a diele), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1955   Kupecký, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1955   Ľudo Fulla (Maľby a drevorezy), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1955   Ľudový odev v Hornom Liptove, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1955   Pastierske rezbárske umenie, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1956   Augusta, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1956   Hrad Trenčín, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1956   Ľudový odev v Heľpe a v Pohorelej, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1956   Polenov, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1956   Velazquez, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1957   Ján Kupecký, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1957   Michelangelo, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1957   Spišský hrad, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1958   Jasov, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1958   Malíř a domov, Odbor školství a kultury rady ONV, Kladno (Kladno)
  1958   Počiatky výtvarného prejavu na Slovensku, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1958   Za umením (Spomienky a úvahy), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1959   William Hogarth, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1960   Peter M. Bohúň (Život a dielo), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1969   Byt, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1969   Šití I - II, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1970   Fotografie v teorii a praxi, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1971   Pověsti dávných časů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1971   Tajemný svět ryb, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1972   Pole orná a válečná, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1972   Zamřížované zrcadlo, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1973   Příběhy bájné Indie, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1973   Rozvody očima soudce, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1973   Včera a dnes (Výbor z článků a projevů 1929-1970), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1976   Kreslíme a malujeme, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1977   Děti z hliněné vesnice, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1978   Kouzlo keramiky a porcelánu, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1979   Hovory nad Seinou, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1980   Soužití tří generací, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1982   Abeceda, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1982   Krev na paletě, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1986   Zvěrolékař mezi nebem a zemí, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1987   Historie psího rodu, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1987   Zápisky mladého lékaře, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1989   Receptář ve znamení zvěrokruhu aneb sezónní kuchařka pro pokročilé, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Česko-polský slovník, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1963   Československý hudební slovník A - L (osob a institucí), Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1954   Súčasné slovenské sochárstvo, Tvar, Bratislava (Bratislava)
  1955   Slovenské národné povstanie (Maľby, plastika, grafika), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1957   Cyprián Majerník, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)

Vladimír Janský

bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Traktát o písmu

Vladimír Janský

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Památník pražského povstání 1945, Václav Šesták, Praha