foto František Drtikol, 1914

Jakub Deml

* 20. 8. 1878, Tasov (Žďár nad Sázavou), Česká republika (Czech Republic)
† 10. 2. 1961, Třebíč (Třebíč), Česká republika (Czech Republic)
překladatel, kněz, básník, spisovatel, vydavatel

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01022199

poznámka:
Pseudonym
Znata, 1878-1961
Polom, Jiří, 1878-1961
Vznata, J., 1878-1961

Jakub Deml

Jakub Deml se narodil v Tasově 20. srpna 1878 z druhého manželství vesnického kupce a rolníka. Jako jedenáctiletý byl poslán na roční „veksl“ (tj. výměnný pobyt) do Vídně. V době jeho nepřítomnosti mu zemřela matka. To ho citově velice zasáhlo.
Po absolvování třebíčského gymnázia, kde byl jeho spolužákem např. Bohumír Šmeral, studoval na brněnském katolickém semináři. Zde se seznámil s literáty Katolické moderny Sigismundem Bouškou i Karlem Dostálem-Lutinovem a publikoval své články a básně v jejich časopise Muzeum a Nový život. Jeho rozhodnutí stát se knězem ovlivnilo přátelství s Otokarem Březinou, s nímž se seznámil v r. 1897. Na kněze byl vysvěcen r. 1902, působil pak vždy krátce na různých místech střední a západní Moravy. Delší dobu pobýval jen v Babicích u Třebíče. V letech 1904–1911 se stýkal s Josefem Florianem a významně se podílel na činnosti jeho staroříšského nakladatelství. V r. 1904 vydal svoji první knihu Slovo k otčenáši Františka Bílka. O rok později přestal přispívat do Nového života a společně s Florianem s Katolickou modernou polemizoval.
Díky svému přístupu ke kněžskému poslání založenému na encyklikách Pia X. se často dostával do sporu se svými nadřízenými. Nakonec byl v roce 1909 byl donucen k odchodu z duchovní služby ze zdravotních důvodů. Žil u svého přítele, kněze Josefa Ševčíka v Babicích u Moravských Budějovic. Díky jeho finanční pomoci vydal roku 1908 Notantur lumina (První světla). V roce 1912 byl penzionován a pobýval střídavě u svých přátel v Praze, Bělé pod Bezdězem nebo příbuzných v Jaroměřicích, Šebkovicích, v Třebíči, Jinošově a na dalších místech. V letech 1919–1920 byl díky architektu Dušanu Jurkovičovi prezidentským knihovníkem na zámku v Topoľčiankách. Od roku 1921 zahájil stavbu domu v Tasově, na který dostal státní příspěvek, ale také příspěvek od T. G. Masaryka, svého bratra Antonína nebo Pavly Kyticové. Plány na něj mu udělal jeho přítel Bohuslav Fuchs. Zde pak od r. 1922 žil. Deml se přátelil s řadou významných osobností, např. MUDr. Jaroslavem Durychem, Janem Zahradníčkem, P. Janem Dokulilem, JUDr. Aloisem Plichtou, PhDr. Bedřichem Fučíkem aj. S některými z nich spolupracoval na vydávání svých knih, např. s výtvarníky F. Bílkem, J.Váchalem, J. Kapinusem, O Stritzkem, M. Vořechovou aj.
Mnoho nesmyslů bylo napsáno o Demlově přátelství se ženami, mezi něž patřila např. manželka továrníka ze Žebráku Eliška Weisenbergerová, spisovatelka, vydavatelka jeho knih a mecenáška P. Kyticová, dcera hraběte Sporcka Kateřina, či Marie Rosa Junová.
Demlova publicistická činnost z let 1939–41 byla prošetřena očistnou komisí, v r. 1948 pak byla lidovým soudem shledána jeho bezúhonnost. Snaze komunistů bezdůvodně obvinit a zavřít kněze a básníka zabránil jeho obdivovatel a žák Vítězslav Nezval.
Demlova tvorba je velmi různorodá . Těžiště jeho práce tvoří poezie a umělecká próza. Psal však také povídky, eseje, úvahy, básně v próze, pamflety, náboženské meditace aj. S nevelkou nadsázkou by se dalo říci, že z literárních útvarů chybí v jeho tvorbě jen operní libreto. Napsal na sto třicet publikací a 20 překladů. Z jeho díla jsou známé publikace, jako např. Moji přátelé, Miriam, Hrad smrti, Tanec smrti, Zapomenuté světlo nebo Mé svědectví o Otokaru Březinovi. Samostatnou skupinu jeho publikací tvoří Rosnička, Domů, Pro budoucí poutníky a poutnice a 26 svazků Šlépějí. Nepřesně jsou označovány jako deníkové knihy. Svádí k tomu zařazování Demlových textů, textů a citací různých autorů, dopisů jeho přátel i nepřátel, podstatnou roli hrají i zvolené ilustrace. Troufám si tvrdit, že se ve skutečnosti jedná o pečlivě komponovaný celek, dávající vyniknout závažným myšlenkám zařazeným vedle banalit, aby tak nezůstaly přehlédnuty. Zároveň tvoří z Demlova pohledu obraz doby. Přispíval také do řady periodik a sborníků, byl zván na četné přednášky do měst i vesnic nebo k promluvám do Českého rozhlasu. Samostatnou kapitolu v jeho díle tvoří dopisy a věnování do knih. Deml si byl jejich důležitosti vědom, a proto je občas publikoval ve Šlépějích.
Již jsem se zmínil že se za Demlova žáka právem pokládal V. Nezval, jak dokazují jeho básně z roku 1919 v gymnazijním časopise Svítání. V roce 1949 mu věnoval ve sbírce Veliký orloj báseň , která pak byla z vydání jeho souborného díla vyškrtnuta. Další významní autoři z našeho kraje, kteří Demlovu radu či názory vyhledávali, byli např. Stanislav Vodička, Ladislav Novák a Josef Suchý. Oba znali vzhledem k publikování v časopisu Akord i Jana Zahradníčka, a tak mu společně s Demlem poslali v roce 1947 pohlednici. Její text by si vyžádal obšírný komentář, který není účelem tohoto článku. Spolupodepsala ji Marie Rosa Junová, která se až do roku 1948 starala o Demlovo nakladatelství.
Jakub Deml zemřel 10. února 1961 v třebíčské nemocnici. Mezi jeho poslední návštěvníky patřili jaroměřický učitel a výtvarník Josef Kapinus a prof. Miloš Dvořák. Na jeho úmrtním oznámení je však datum 11. srpna, které se tam dostalo díky telefonickému nedorozumění. Nejkrásnější knihu, prodchnutou dlouhým vzájemným přátelstvím, napsal o Jakubu Demlovi knihař Stanislav Vodička. Krásnější už nikdo nenapíše.
Radovan Zejda, 2015

Jakub Deml

foto František Drtikol, 1914
 

Jakub Deml

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - 1902   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)

Jakub Deml

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Bělá pod Bezdězem (Mladá Boleslav), Bělá pod Bezdězem (Mladá Boleslav)
???? - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
???? - ????   Morava
???? - ????   Praha, Praha
???? - ????   Slovensko
1922 - 1961   Tasov, Tasov (Žďár nad Sázavou)

Jakub Deml

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
1919 - 1921   Koliba, obec umělecké tvorby na Moravě, *1919, 1919?-1921?

Jakub Deml

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1982/03/24 - 1982/04/12   Písemné dokumenty českých spisovatelů a básníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
2003/05/30 - 2003/10/30   Záznamy času: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, Letohrádek Hvězda, Praha
2014/05/07 - 2014/09/07   Władcy snów: Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Master of Dreams: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2021/05/25 - 2021/07/11   Otokar Březina a Jakub Deml: A bude to slavná chvíle, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2023/02/08 - 2023/02/24   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek: Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala, Galerie Kodl, Praha
autorské čtení/přednes textu
termín   název výstavy, místo konání
1969/06/17   Jakub Deml, Památník národního písemnictví, Praha
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/22 - 2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín) - výstava, Aukční síň Vltavín, Praha

Jakub Deml

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Rukopisy českých básníků a spisovatelů
  2014   Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1969   Dvacátá léta (Kritiky a stati), Československý spisovatel, Praha
  1973   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1973   Náměšť nad Oslavou (Státní zámek, město a památky v okolí), Nakladatelství Olympia, Praha
  1979   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1992   Expresionisté, Torst, Praha
  1993   Čtení o Jakubu Demlovi, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  1996   Za uměním Vysočiny (Baroko na Budišovsku a Tasovsku), Arca JiMfa spol s r.o., Třebíč (Třebíč)
  1997   Takoví byli (Čeští spisovatelé 1800-1945 v zrcadle vzpomínek a korespondence, I. díl: A-L), Fortuna, Praha
  2000   Osobnosti Třebíčska, Vydavatelství Akcent, Drahomír Rybníček, Třebíč (Třebíč)
  2002   Bibliofilie v Československu (1918-1939), Spolek českých bibliofilů, Praha
  2004   Koliba, Slezská univerzita, Opava (Opava)
  2007   O Jakubu Demlovi, Nakladatelství Cherm, Praha
  2011   Česká inteligence od Jaroslava Golla po Magora, Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  2011   Hnízda snění (Kniha pasáží), Malvern, Praha
  2016   Pozorné srdce (Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy 1913-1928), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2022   70 unikátů, Památník národního písemnictví, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1982   Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století (Slovníková příručka), Československý spisovatel, Praha
  1985   Lexikon české literatury 1 A-G (Osobnosti, díla, instituce), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
  1994   Slovník české prózy 1945-1994, Sfinga, nakladatelství, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
  2005   Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno (Brno-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1913   Události (Kronika a poznámky), Umělecký měsíčník, 148-150
  1936   Jakub Deml: Rodný kraj (poznámky), Akord, 112
  1937   Jakuba Demla nové knihy. (Akord 1937/3), Poesie, 66-67
  1937   Odpověď Jakubu Demlovi. (Akord 1937/3), Poesie, 68-71
  1937   Poznámky (Akord 1937/1), Poesie, 17-24
  1938   Demlova lyrika. (Akord 1938/4), Poesie, 76-80
  1938   Jakub Deml jubiluje. (Akord 1938/4), Poesie, 81-84
  1939   Leopold Vrla: Dílo jakuba Demla, Jitro, 3-4
  1941   Jakub Deml: Mohyla. (O knihách), Akord, 367-369
  1964   Básník, který nezná svého jména, Tvář, 7.číslo, 26-31
  1969   Vzájemná korespondence F. X. Šaldy a Jakuba Demla, Literární archív, 322-409
  1983   Jakub Deml, Revue K
  1991   Doslov (Zapomenuté světlo, zdánlivě vznikající...), Zapomenuté světlo, 143-144
  1992   Jakub Deml, Expresionisté, 81-134
  1994   Jakub Deml: Podzimní sen, Slovník české prózy 1945-1994, 46-48
  2000   „Jako řeč matky, který mluví pohledem...“ (Bílkovo dílo ve snu Jakuba Demla), František Bílek (1872-1941), 191-195
  2000   Jakub Deml, Osobnosti Třebíčska, 30-33
  2006   Z korespondence Jakuba Demla Jaroslavu Durychovi, Revolver Revue, 98-121
  2013   Výročí osobností v roce 2013, keré mají vztah k městu Třebíči (dokončení z minulého čísla), Třebíčské noviny, 20
  2014   Dětství, kniha pro děti a avantgarda, Heslář české avantgardy, 105-121
  2016   Jakub Deml na cestě za bezprostředností, A2: Kulturní čtrnáctideník, 4-4
  2017   Jakub Deml a Možnost, Historie nejen literární, 102-104
  2020   Vydavatelství jednoho autora (Publikační činnost Jakuba Demla a jeho spolupracovníků), Literární archiv č. 52/2020, 132-155
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Alžběta Anna Wiesenbergerová (www.rektoris.wz.cz)
  ????   Jakub Deml (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  2013/04/23   Milý Bílečku. Deml napsal příteli sochařovi víc než dvě stovky dopisů (iDNES.cz), idnes.cz
  2013/06/18   Ó Bílečku, píše prokletý básník Deml svému guruovi (archiv.hn.cz)
  2021/06/18   Naráží do sebe jako dvě planety. Středobodem zlínské výstavy jsou dopisy Jakuba Demla a Otakara Březiny (lidovky.cz), www.lidovky.cz
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Jakub Deml, Památník národního písemnictví, Praha
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2021   Otokar Březina a Jakub Deml: A bude to slavná chvíle, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   Aukční síň Vltavín: 202. aukce - Bibliofilie a grafika, Aukční síň Vltavín, Praha
bibliografický katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990), Nakladatelství Primus, Praha
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Galerie Kodl, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 4.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1937   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 1.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1937   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 3.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 4.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1938/09/01   Jitro (Časopis katolických studentů), 20.ročník, 1.číslo, Ústředí katolického studentstva v Praze, Praha
  1941/06/20   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 9-10.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1969   Glosy ze Strahova (9/10), 9/10.číslo, Památník národního písemnictví, Praha
  1983/09   Revue K (Deml Halas Blatny Hejda), 12.číslo, Revue K, Paříž (Paris)
  2006/06   Revolver Revue (63/2006), 63.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1927   Průvodní list ke knize Jakuba Demla Do lepších dob, Pavla Kytlicová, Tasov (Žďár nad Sázavou)
  1968   Básníku Jakubu Demlovi k devadesátinám, Okresní výbor Československé strany lidové, Třebíč (Třebíč)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze), Památník národního písemnictví, Praha

Jakub Deml

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1904   Slovo k otčenáši Františka Bílka, Nový život, Nový Jičín (Nový Jičín)
  1912   Domů, Jakub Deml, Praha
  1913   Domů, Jakub Deml, Praha
  1913   Šlépěje XIV, Pavla Kytlicová, Tasov (Žďár nad Sázavou)
  1914   Tanec smrti, Jakub Deml, Tasov (Žďár nad Sázavou)
  1921   Moji přátelé, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1925   Hrad smrti, Pavla Kytlicová, Tasov (Žďár nad Sázavou)
  1928   Dílo Felixe Jeneweina, Umělecká beseda, Praha
  1929   Můj očistec, Rudolf Škeřík, Praha
  1931   Mé svědectví o Otokaru Březinovi, Rudolf Škeřík, Praha
  1931   Šlépěje XVIII, Pavla Kytlicová, Tasov (Žďár nad Sázavou)
  1937   Šlépěje XXII, Jakub Deml, Tasov (Žďár nad Sázavou)
  1941   Mohyla (Pozdrav Tasova, Mohyla, Tepna), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1969   Miriam a jiné práce, Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  1970   Tanec smrti, Československý spisovatel, Praha
  1990   Cestou do Betléma, Arca JiMfa spol s r.o., Třebíč (Třebíč)
  1990   Miriam, Moji přátelé, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Kronika městečka Tasova
  1991   Pout na Svatou Horu, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
  1991   Pozdrav Tasova, Rodný kraj, JOTA & ARCA JIMFA, Brno (Brno-město)
  1991   Sen jeden svítí, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Zapomenuté světlo, Arca JiMfa spol s r.o., Třebíč (Třebíč)
  1992   Hrad smrti, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1996   Píseň vojína šílence, Emanuel Ranný, Praha
  1999   Zakázané světlo (Výbor z korespondence z let 1930 - 1939), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2000   Moji přátelé, Střední uměleckoprůmyslová škola grafická, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1932   František Bílek v Mnichově 1904, Jakub Deml, Tasov (Žďár nad Sázavou)
  1932   Korouhve Františka Bílka v Babicích, Jakub Deml, Tasov (Žďár nad Sázavou)

Jakub Deml

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1935   Tasovské akvarely Marie Vořechové - Vejvodové, Umělecká beseda, Praha
  1950   Marie Vořechová-Vejvodová: Práce z posledních deseti let, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1968   Jaroslav Krula, Osvětová beseda, Jaroměřice nad Rokytnou (Třebíč)
  1988   Alexander Bugan, Zväz slovenských výtvarných umelcov, krajská organizácia, Košice (Košice)
  1989   Jan Jemelka: Grafika, Malá galerie Melantrich, Praha
  1996   Josef Sudek: Sedmá strana kostky, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Pocta Františku Antonínu hraběti Šporkovi významnému mecenáši barokní kultury v Čechách, Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1927   Knížka o koni
  1928   Knížka o slunečnici, Otto František Babler, Svatý Kopeček, Olomouc (Olomouc)
  1929   Knížka o rybách, Otto František Babler, Svatý Kopeček, Olomouc (Olomouc)
  1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1940   Rodiče a děti (I. díl), Evropský literární klub (ELK), Praha
  1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1967   Bohumil Hrabal uvádí... (Výbor z české prózy), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1998   Čeští prokletí básníci (Antologie Ivana Slavíka), Nakladatelství Host, Brno (Brno-město)
  2012   Bohuslav Reynek: Korespondence, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2012   Číslo jednací: láska (Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Františka Bílka. Kniha I 1901-1906), Dauphin, Praha
  2012   Číslo jednací: láska (Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Františka Bílka. Kniha II 1912-1928), Dauphin, Praha
  2016   Pozorné srdce (Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy 1913-1928), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Čsl. poesie let 1918-1938, Klub nakladatelů Kmen, Praha
  1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
  1968   Verše pro tajnou chvilku, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  2012   Vlastní texty Františka Bílka a dobová kritika 1896–1941, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1921-1922   Slovo o díle Františka Bílka (K padesátinám sochaře), Volné směry, 21.ročník, 225-248
  1940   Svědkové zvířat (Paní MuDr. Anně Zahradníčkové), Akord, 2-7
  1942   Rodný kraj, Neděle, 47
  1942   U nás v krámě, Neděle, 106-108
  1942   Umírající, Neděle, 73
  1968   Výpisky z četby vybral Miroslav Topinka, Sešity pro mladou literaturu, 17-17
  1969   Vzájemná korespondence F. X. Šaldy a Jakuba Demla, Literární archív, 322-409
  2006   Viděl jsem rovinu,..., Život
  2006   Z korespondence Jakuba Demla Jaroslavu Durychovi, Revolver Revue, 98-121
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1917   Novákův almanach 1918, Arthur Novák, Praha
  1938   Básnický kalendář let 1918-1938 (Jarní almanach Kmene), Klub nakladatelů Kmen, Praha
  1980   Hodina naděje (Almanach české literatury 1968–1978), Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1986   Almanach ´86
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1942   Neděle, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1974   Valušek: Grafika
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937/02   Brána, 2.číslo, Ladislav Kuncíř, Praha
  1940/10/20   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 1.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1969   Glosy ze Strahova (9/10), 9/10.číslo, Památník národního písemnictví, Praha
  1983/09   Revue K (Deml Halas Blatny Hejda), 12.číslo, Revue K, Paříž (Paris)
  2006   Život (Revue Umělecké besedy), 2.číslo, Umělecká beseda, Praha
  2006/06   Revolver Revue (63/2006), 63.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1922   Františka Bílka Obětovaný (Listy na okraj Hořovické sochy)
  1968   Básníku Jakubu Demlovi k devadesátinám, Okresní výbor Československé strany lidové, Třebíč (Třebíč)

Jakub Deml

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943-1988, Národní galerie v Praze, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2011   ...a jiné věci, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Krásné neštěstí / František Halas, Československý spisovatel, Praha
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  1993   …nejlépe tlačiti vlastní káru sám (Život Josefa Váchala), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2004   Literáti Kolínska, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
  2007   František Drtikol, Torst, Praha
  2010   Staré lesy (Básně a drobné prózy), Malá Skála (Martin Štoll), Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1935   Cestou k Dalečínu (Marginalie k padesátinám iniciátora Dalečína Msgre Dr. Josefa Hegera.), Akord, 14-17
  1938   Tajemství třetí (Akord 1938/4), Poesie, 75
  1948   Poznámky životopisné a knihopisné, Moderní člověk a křesťanství, 296-307
  1968   Magnetická pole, Výtvarná práce, 6
  1984   Petr Král: Le surréalisme en Tchécoslovaquie; choix de textes 1934-1968, Gallimard, Paris, 1983. (Recenze), Paternoster, 152-154
  1990   Zastavení na výstavě knižních dedikací, Panorama, 22-23
  1991   Alén Diviš a české umění (přednáška), Revolver Revue, 73-80
  1994/06   Na okraj Divišových pozdních kreseb, Revolver Revue, 7-26
  1999   K moravskému dílu Františka Bílka (Spolupráce s Jakubem Demlem a Karlem Dostálem-Lutinovem), Bulletin Moravské galerie v Brně, 87-91
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  1999   Úvodem, Cestou necestou, 9-11
  1999   Zapomenutý Rykr, Cestou necestou, 58-61
  2000   Lexigrafie na pranýři aneb postesky české nad polským poloslovníkem literatury, Tvar 13, 12-13
  2003   Antikvariát Prošek (Knihy, grafika a rukopisy v 52. aukci), Art & Antiques, 16
  2005   Kámen v prachu cesty, Život, 14-15
  2009   Čeští spisovatelé českým dětem, Proměny české pohádky, 20-35
  2009   Listování - Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21.číslo, 16
  2010   Jaroslav Picka a jeho tisky v zrcadle korespondence, Marginálie 2010, 85-94
  2017   Ohlasy katolické publicistiky v samizdatu, Historie nejen literární, 81-82
  2020   Když se tisklo u Krylů, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 62-63
  2022   Ediční poznámka, Listy Josefa Floriana Jaroslavu Janouchovi, 106-107