foto - F. Fridrich, Praha, 1866

Vítězslav Hálek

* 5. 4. 1835, Dolínek, Odolena Voda (Praha-východ), Česká republika (Czech Republic)
† 8. 10. 1874, Praha, Česká republika (Czech Republic)
redaktor, básník, spisovatel

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01033219

poznámka:
Skutečné jméno
Hálek, Vincenc, 1835-1874
NK * Dolínek u Mělníka
* Dolínek u Odolené Vody

Vítězslav Hálek

foto - F. Fridrich, Praha, 1866
cs.wikipedia.org
Max Švabinský: Vítězslav Hálek, 1898, kresba perem
 

Vítězslav Hálek

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1855 - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta

Vítězslav Hálek

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Mělnicko
???? - ????   Praha, Praha
1861 - ????   Národní listy, Praha, redaktor
1863 - ????   Lumír, časopis
1865 - ????   Květy, časopis, Praha

Vítězslav Hálek

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1923   Výbor ze spisů Vítěslava Hálka, Umělecká beseda, Praha
  1948   Uprostřed století (Podobizny lidí devatenáctého věku), Václav Petr, Praha
  1967   Duch a tvar, Československý spisovatel, Praha
  1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
  1974   Portréty a problémy (Literárněhistorické interpretace), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1995   Viděno jinak (Prokletí, zapomínaní a přehlédnutí autoři české literatury), Vetus Via, nakladatelství a agentura přátel, Brno (Brno-město)
  1997   Takoví byli (Čeští spisovatelé 1800-1945 v zrcadle vzpomínek a korespondence, I. díl: A-L), Fortuna, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1932   Literární atlas československý, Nakladatelství J. Otto, Praha
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1971   Čeští spisovatelé 19. století (Studijní příručka), Československý spisovatel, Praha
  1980   Kdo byl kdo (Díl první), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1982   Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století (Slovníková příručka), Československý spisovatel, Praha
  2000   Slovník českých autorů knih pro chlapce (a nejen pro ně), Nakladatelství Ostrov, Praha
  2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Vítězslav Hálek (5.4.1835 Dolínek (Odolená voda) - 8.10.1874 Praha), Lexikon české literatury 2/I H-J, 46-50
  2008   Obrazy minula jako vzory budoucnosti, Obrazy v živé paměti / Pictures in recent memory, 4-7
  2008   Vítězslav Hálek, Paměť Prahy, 124-125
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Vítězslav Hálek (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Okres Praha východ (Rodáci), Studio 3P, Praha
nakladatelský prospekt
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Slunovrat (Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově), Správa národní kulturní památky Vyšehrad, Praha
seznam článků/soupis literatury
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Svět rodokapsu (Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století), Nakladatelství Karolinum, Praha

Vítězslav Hálek

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1941   Sestry v kráse (Výbor z nejlepších českých básní lyrických), Karel Voleský, Praha
  1952   Střední Čechy, Orbis, Praha
  1971   Vějíř naší prababičky (Výbor poezie z let 1858-1869), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1980   Malá knížka o Babičce, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1984   Živý pramen (Výbor z české a slovenské lidové poezie), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  2012   Hrábky drápky odpadky, Albatros, nakladatelství, a.s., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
  1948   Čeští básníci mládeži, Václav Petr, Praha
  1954   Rok české hudby (Materiály pro osvětová zařízení a soubory LUT), Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1966   Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1973   Duhové mosty (Výbor ze světové poezie XIX. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1980   Duhové mosty (Výbor ze světové poezie XIX. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1996   Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií), Scientia, spol. s r.o., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1949   Den májový, jak ze zlata, Svatováclavský kalendář pro katolické čtenáře na rok 1950, 109
  1968   Výpisky z četby vybral Vlastimil Maršíček, Sešity pro mladou literaturu, 45-45
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1909   Máj (Jarní almanach na rok 1858), Spolek českých spisovatelů beletristů Máj, Praha
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1949   Svatováclavský kalendář pro katolické čtenáře na rok 1950 (Rok milostivého léta), Česká katolická charita, Praha
kondolence/poděkování
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Děkuji za účast na mém smutku při úmrtí mé drahé ženy
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Václav Šolc: Byl den můj bouří divých plný, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha

Vítězslav Hálek

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1972   Čítanka z dějin české a slovenské estetiky XIX. století (Vybral a uvádí Vladimír Dostál), Československý spisovatel, Praha
  2008   Obrazy v živé paměti / Pictures in recent memory (Česká kniha pro děti a mládež 2007 / Czech books for children and young people 2007), Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1931   Novoročenka 1932 (Přátelům svého závodu věnuje Ludmila Horová, knihkupectví Chlumec n. C.), Vydavatelství Novoročenky, František R. Žďárský, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Kříže rachot, plechu kvěl a jiná kouzla, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 236-237
  1998   Expozice Kulturní tradice Písecka, Zpráva o činnosti za rok 1997, 61-71
  2007   Ukazují práce význačných sochařů, Mladá fronta Dnes
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   PhDr. Marcela Lemariová (muzikoložka, em. sólistka opery Národního divadla v Praze)