Jaroslav Janouch

* 22. 10. 1903, Světlá nad Sázavou (Havlíčkův Brod), Česká republika (Czech Republic)
7. 9. 1970, Praha,
překladatel, pedagog, básník, spisovatel, nakladatelský redaktor

 

pohlaví: muž

heslo:
Jaroslav Janouch se narodil ve Světlé nad Sázavou. Po měšťanské škole vystudoval učitelský ústav v Kutné Hoře, kde maturoval v roce 1922. Pokračoval ve studiích na Škole vysokých studií pedagogických 1922-1924 v Praze. Začal publikovat vlastní a přeloženou tvorbu v časopisech Forum, Cesta, Akord,Poesie atd. Sblížíl se s katolicky zaměřenýmí literáty (Václavem Renčem, Františkem Křelinou, Josefem Kostohryzem, Františkem Lazeckým, Janem Zahradníčkem aj.). V roce 1931 zakládá společně s Josefem Heydukem literárně kritický časopis Blok (přispěvatelé: Jaroslav Durych, František Halas, Josef Hora, Jindřich Hořejší, Vladislav Vančura, Vilém Závada ad.). V letech 1934 - 1935 je redaktorem a zástupcem ředitele časopisu Slovanská revue. V letech 1934 – 1937 přispívá do revue Kvart řízené Vítem Obrtelem, někdy pod značkou Jan Holeček). Seznamuje se a udržoval přátelství s Josefem Florianem, nakladatelem ze Staré Říše. Přispívá do jeho Archů a překládá pro Dobré dílo polské autory. Hluboký zájem o polskou kulturu a osobní kontakty s polskými básníky a spisovateli (Braun, Madej, Czechowitz, Dobraczynski, Kossaková a další) ho vedou k publikování informací, básní a článků v různých periodikách v ČSR. Celkem přeložil práce sedmdesátky polských spisovatelů a básníků. Zprostředkovává vydávání básní českých autorů v Polsku (Březina, Halas, Seifert, Renč, Závada, Nezval ad.) v překladech svého přítele, polského básníka A. Madeje. Do Rozhledů po literatuře a umění píše od roku 1931 články o polské literatuře, v roce 1935 začíná psát pod značkou NON recenze a články o dětské literatuře. Na konci třicátých let se stává redaktorem nakladatelství Vyšehrad, kde řídí vydávání dětské literatury. Od roku 1939 do zákazu nacisty řídí edici Raná setba a zároveň edice Dětské knihy Vyšehradu a Knihy Vyšehradu pro mládež. Za jeho redakce vyšlo v prvním vydání kolem třiceti titulů, mezi jinými Renč-Trnka: Perniková chaloupka, Deyl-Kubašta: Příběhy z Medové stráně, Alda-Herink: Sůl nad zlato, Sovák-Kubašta: Zvířátka a sedm loupežníků. V roce 1946 - 1947 je šéfredaktorem nakladatelství Atlas a zároveň časopisu Radostné mládí. Po zákazu jeho vydávání učí, až do odchodu do důchodu na zvláštní škole v Ostrovní ulici.
Používané pseudonymy a značky: Vojtěch Vlk, Jan Holeček, Bohuslav Lipný, Michal Alen, J.J, -jch, -jch-, jch, J.Ch., mj, M.J., NON.
zpracoval Ladislav Janouch, 2008

poznámka:
pseudonym
Holeček, Jan, 1903-1970 (Kvart)
Vlk, Vojtěch, 1903-1970 (překladatel - Cesarina Lupati: Norimberské loutky, Vyšehrad, Praha 1942)
otec sochaře Ladislava Janoucha
-
Poezie
Měsíční hodiny (Básně z let 1928-1930). Ladislav Janouch 2000
Próza
Rozmarné pohádky (Šeba 1937,1939)
Pro čest a slávu (Vyšehrad 1940,1947 , Blok 1970,1978,1990,2001)
Pohádka za pohádkou (Vyšehrad 1941, Atlas 1946)
Zajatci džungle (Vyšehrad 1942, Brno1947)
Zpěv z pralesa (Olomouc 1943, Atlas 1946)
U Toledské brány (Vyšehrad 1944,1947, Trinitas 1999)
Rytíř v žíněném rouchu (Brno1947)
Ve stínu jabloně (SNDK 1957)
Plachty nad oceánem (SNDK 1967)
Plachty nad oceánem (Blok 1978-výbor)
Kouzelný bubínek (Blok-Akcent 2007)
Romány na pokračování:
Bouře v údolí (Lidové Listy 1938)
Tvá či Boží (Ve službách královny 1937)
Dobrodružství v Brasilii (Hospodář 1939)
Vřesová panenka (Lidové Listy 1940)
Překlady:
Kornel Makuszynski: Okřídlený chlapec (Vyšehrad 1934)
Cyprián Norwid: Litanie k nejsvětější panně Marii (Florián 1934)
Wáclav Berent: Živé kameny (Mazač 1937, Lidové nakladatelství 1972- zakázáno)
Stefan Žeromski: Mučedníci (Florián 1937)
Zofie Kossaková: O Kristovu korunu (Vyšehrad 1937)
Zofie Kossaková: Z lásky (Vyšehrad 1938)
Zofie Kossaková: Legenda o sv.Mikuláši z Prstnice (Soukromý tisk 1938)
Sergiusz Piasecki: Milenec hvězd (Melantrich 1938, Konfrontace-Curich 1980)
Sergiusz Piasecki: Král hranice (Melantrich 1938, Konfrontace-Curich 1980)
Zofie Kossaková: Puškař Orbano (Vyšehrad 1939)
Jerzy Andrzejewski: Mír v duši (LUK 1941)
Jerzy Andrzejewski: Řád srdce (Moravské kolo spis.1947, Lidové nakl.1972, zakázáno)
Zofie Kossaková: Křižáci (Vyšehrad 1948)
Wanda Wasilewská: Ujařmená země (SNKLHU 1948)
Henryk Sienkiewitz: Křižáci (Práce 1949, Naše Vojsko 1955, SNKLHU 1959 Odeon 1971,1977, Sfinga 1995, Blok-Akcent 2001,2008)
K.Przerwa-Tetmayer: Legenda Tater (Melantrich1953)
Stefan Mlynarski: Z dějin polského dělnického hnutí (Orbis 1954)
Jerzy Korzeniowski: Šlechtická vesnice, Spekulant (SNKLHU 1957)
Zofie Kossaková: Malomocný král (Lidová demokracie 1958)
Aleksandr Godlewski: Tahiti nejkrásnější (Orbis 1960)
Hana Malewská: Jaro Řecka (Vyšehrad 1960)
Překlady a úpravy:
Andrej Čajkovskij: Kozácká pomsta (Vyšehrad 1941)
Cesarina Lupatti: Norimberské loutky (Vyšehrad 1942 - z italského originálu pod pseudonymem Vojtěch Vlk.)
Charles Dickens: Oliver Twist (B.Stýblo 1947)
Frederyk Marryat: Kormidelnik Vlnovský (B.Stýblo 1948)
Překlady románů v denním tisku (na pokračování):
Kornel Makuszynski: Člověk v noci nalezený (České Slovo 1933)
Henryk Sienkiewitz: Křižáci (Svobodné Slovo 1956)
Literatura:
Vl.Pazourek Přítomnost lit. pro mládež 1946
O.CHaloupka, J.Voráček: Kontury české lit. pro děti a mládež (Albatros 1984)
Dr.J.Tomeš: Český biografický slovník (Akademia 1992)
Lexikon české literatury H-J d.2 (Akademia 1993)
T.Studenovský, J.Bláha: Slovnik čs.autorů pro chlapce (Ostrov 2000)
V.Zoubek: Sochař Ladislav Janouch (in RG 2002)
J.Dvořák a kol.: 70 let nakl. Vyšehrad (Vyšehrad 2004)
V.Vařejková: Pohádky jako ze života (Ladění č.2,2007)
www.čítárny.cz
zpracoval Ladislav Janouch, 2008