Miloslav Racek

* 12. 12. 1925, Třebenice (Litoměřice), Česká republika (Czech Republic)
29. 9. 1980, Kralupy nad Vltavou (Mělník), Česká republika (Czech Republic)
pedagog, historik umění, kurátor, muzejní pracovník, archeolog, filozof

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Středoškolské vzdělání získal na reálném gymnáziu v Litoměřicích a reálném gymnáziu v Kralupech nad Vltavou, které zakončil maturitou v roce 1945. Vystudoval obor dějiny výtvarných umění a estetika s doktorským titulem. Promoval 22. prosince 1950. Dne 29. června 1951 byl jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze asistentem při archeologickém semináři pod vedením Prof. Josefa Cibulky, s účinností od 1. června 1951. Od 1. listopadu 1952 do 30. listopadu 1954 konal vojenskou službu. Poté se vrátil na CMBF. 29. července 1960 byl pověřen suplentskými přednáškami v oboru křesťanská archeologie a dějiny církevního umění. Od 15. prosince 1961 byl jeho činnost na CMBF ukončena přestupem do Národní galerie, kde působil jako vedoucí oddělení regionálních galerií. V letech 1961-1968 byl na CMBF pověřen externími přednáškami v oboru křesťanská archeologie a dějiny církevního umění. Přednášel také na DAMU v Praze. Zemřel 29. září 1980 v Kralupech nad Vltavou.
cs.wikipedia.org, 2014/01/17

poznámka:
chybně Miroslav - Nová encyklopedie českého výtvarného umění
PhDr.;
zaměřen na barokní malířství v Čechách a české moderní umění. Asistent prof. Josefa Cibulky na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě