Věra Boudníková Špánová

* 5. 7. 1946, Český Krumlov (Český Krumlov), Česká republika (Czech Republic)
11. 1. 2012, Praha, Česká republika (Czech Republic)
textilní výtvarnice, publicistka

 

národnost: česká
pohlaví: žena

heslo:
V roce 1961 začala studovat Střední průmyslovou školu textilní v Brně, obor výtvarné zpracování textilií a oděvů a tkalcovství. Po jejím absolvování toužila po dalším výtvarném studiu na vysoké škole. „Chtěla jsem dělat umění na plné pecky. Byla v tom asi nějaká opozice vůči názoru, že holky nemají umění dělat", říkala. Ale nebylo jí přáno. Přestože přijímačky dopadly dobře, kádrováci ji tam nepustili. Po dvou letech byla v roce 1967 přijata na Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor výtvarná výchova - český jazyk.
Mezitím se v rodném městě včlenila do místní kulturní komunity a tak nebylo divu, že v roce 1968 spolupracovala při vzniku a organizaci prvního ročníku výtvarné přehlídky, které pořadatelé dali název PROOEMIUM. Tohoto výtvarného „předzpěvu" se tehdy mezi jinými zúčastnil pražský nonkonformní grafik Vladimír Boudník, který se zanedlouho stal Věřiným manželem.
Po svém ovdovění Věra prožila další léta zpočátku v rodném městě, v 80. letech však již natrvalo žila a pracovala v Praze. Na členské kartě pražské Umělecké besedy sama charakterizovala svůj život od roku 1969 do roku 1989 takto: „pedagogická a lektorská činnost, žena v domácnosti, uklízečka, prodavačka knih, knihovnice Galerie hlavního města Prahy a průběžně výtvarnice". V několika slovech se skrývá neskutečné množství práce a životní energie, překážek a nejistot,radostí i bolestí, úspěchů i proher. Textilní výtvarnice na volné noze neměla ustláno na růžích, prosazovala se postupně drobnějšími pracemi, které dokládaly nejen výtvarnou erudici, ale také dokonalou znalost materiálu a jeho zpracování. Jedna z prvních velkých zakázek přišla od českokrumlovského muzea - byl to triptych velkoformátových tapiserií „Příroda - pravěk - renesanční město".
Jejím životním partnerem se v té době stal divadelní a filmový herec František Husák, kterého osud po „normalizaci" čili rozehnání souboru pražského Činoherního klubu v roce 1974 přivedl na několik let do Českého Krumlova. Pro děti v Českém Krumlově a okolí společně vytvořili krásná představení humorných pohádkových příběhů Miloše Macourka, pořádali putovní výstavy Věřiných tapiserií, založili a vedli soubor romských dětí. Oba se snažili také o umělecké působení mimo tehdejší hlavní proud, což jim ovšem přineslo nemilou pozornost ze strany Státní bezpečnosti. S Františkem Husákem a dalšími předními herci (Jiřím Zahajským, Miroslavem Macháčkem, Jitkou Třebickou) se v polovině 80. let objevila i na filmovém plátně, a to v průkopnickém filmu Zdenka Zaorala „Pavučina" s tématikou drogové závislosti.
Věra Boudníková začala samostatně vystavovat a zúčastňovat se kolektivních výstav v roce 1972. Kromě Prahy to byla řada výstav v dalších městech, mezi nimiž samozřejmě nechybí Český Krumlov. Připomeňme alespoň tři „životně jubilejní" výstavy v letech 1986, 1996 a 2006. V zahraničí začala vystavovat v roce 1975, a to ve švédském Göteborgu spolu s Bělou Suchou a Milčou Eremiášovou. Tato výstava předznamenala řadu dalších úspěšných skupinových prezentací v Belgii, Bulharsku, Maďarsku, Německu, Nizozemí, Velké Británii, Polsku, Španělsku a dalších státech.
Od roku 1989 byla členkou skupiny ŽARARAKA - uměleckého textilního studia, které si kladlo za cíl povýšit uměleckou úroveň textilního díla. Věra nesložila ruce do klína ani v důchodu, snaha po zvýšení vlastní počítačové gramotnosti ji přivedla do jednoho pražského centra pro seniory a později k pořádání seniorské výtvarné dílny pod názvem Tvořivé pátky, kterou vedla tři roky.
Mgr. Petr Jelínek, emeritní ředitel Regionálního muzea v Českém Krumlově, ckrumlov.info, 26.9.2018

poznámka:
Odkaz. forma
Boudníková, Věra, 1946-2012
Špánová, Věra Boudníková, 1946-2012
Špánová-Boudníková, Věra, 1946-2012