Vladimír Zákrejs

* 31. 7. 1880, Karlín, Praha (Hlavní město Praha), Česká republika (Czech Republic)
† 18. 7. 1948, Hradec Králové (Hradec Králové), Česká republika (Czech Republic)
dramatik, pedagog, básník, architekt, urbanista, právník, loutkář, správní úředník

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01152039
VIAF: 83971155

poznámka:
Ing. arch., Dr. techn., Viz též jeho pseudonym Jan Evangelista Hanka

Vladimír Zákrejs

spolupracovník Jindřicha Veselého

1913 - 1920 nadšený propagátor loutkového divadla a první experimentátor českého loutkářství

začínal v sále Merkuru, kde uvedl komedie Averčenka a Durantyho

Šířeji uplatnil své divadlo pod firmou spolku Záchrana na tehdejší košíkářské výstavě za Průmyslovým palácem, kde provedl cyklus her.

Exponoval se v Umělecké loutkové scéně, zejména v bojích o Židovský ostrov, kde bylo projektováno stálé loutkové divadlo. Projekt se neuskutečnil a Umělecká loutková scéna se odmlčela.

Vladimír Zákrejs

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   České vysoké učení technické, Praha
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Právnická fakulta, práva

Vladimír Zákrejs

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), činný jako pedagog na Vysoké škole technické (Vysoké školy technické Dr. E. Beneše, spulupracovník Ústavu pro stavbu měst při Masarykově univerzitě
1912 - 1929   Praha, Praha, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, působil jako správní úředník na magistrátu hl. m. Prahy,v l. 1912-1913 se zasloužil o pohostinské hry Arnoštky Kopecké, při nichž se uplatnil jako flašinetář, inscenoval Večer tříkrálový pro Národní divadlo marionet (Říše loutek)
1929 - 1948   Hradec Králové (Hradec Králové), Hradec Králové (Hradec Králové), trvalý pobyt, tvůrčí činnost, činný jako urbanista,

Vladimír Zákrejs

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Umělecká loutková scéna, *, člen

Vladimír Zákrejs

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1940/05/30 - 1940/08   Za novou architekturu, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2016/07/21 - 2016/09/11   Příběhy brodských domů, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)

Vladimír Zákrejs

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Výstava Za novou architekturu
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  [2009]   Hradec Králové: Architektura a urbanismus 1895-2009, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2007   Polička (Moderní architektura 1900-1950), Městské muzeum a galerie, Polička (Svitavy)
  2011   Loutka a moderna (Vizualita českého loutkového rodinného divadla, spolkového divadla a uměleckých scén v první polovině dvacátého století jako osobitý odraz avantgardních a modernistických snah českých výtvarných umělců), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2014   The Puppet and the Modern (Visual Style of Czech Family Puppet Theaters, Theater Clubs and Art Scenes in the Early 20th Century as a Unique Reflection of Avant-Garde and Modernist Currents by Czech Artists), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2016   Příběhy brodských domů, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Budoucí město práce: Urbanista Vladimír Zákrejs jako příliš velký vizionář, Teritoria umění, 24-43
adresář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1926   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1929   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _

Vladimír Zákrejs

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1910   Moderní architektura, Jan Laichter, Praha

Vladimír Zákrejs

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Sen o zdravém bydlení (Před 105 lety vrcholila zástavba tereziánských bastionů v katastru pražských Hradčan), Lidové noviny, 29.ročník, 125.číslo, 27-27