Pavel Rydl

* 13. 5. 1947, Praha, Česká republika (Czech Republic)
fotograf, kameraman

 

národnost: česká
pohlaví: muž
web: sukus.wz.cz

heslo:
Pavel Rydl studoval fotografii na Lidové škole umění u profesora Jána Šmoka a potom na Katedře kamery FAMU u prof. Jana Kališe, prof. Petra Prokopa, prof. Josefa Pecáka, Marie Roeslové a Jaroslava Kučery. Patnáct let byl zaměstnán ve filmovém studiu, vedle kameramanské práce vždy aktivně fotografoval.
Vyzkoušel si všechny možné žánry, věnoval se sportovní reportáži, fotografoval zátiší, šperky, jídlo, portrét, akt, módu, divadlo, architekturu, krajinu, průmysl i živý dokument.
Uskutečnil několik samostatných výstav v Praze, účastnil se společných výstav v České republice, Itálii, Španělsku, Jihoafrické republice a Velké Británii.
Od roku 1988 je ve svobodném povolání a pracuje ve svém studiu. Věnuje se vlastním kulturním a komerčním projektům a publicistice.
Je členem Asociace profesionálních fotografů ČR a Asociace českých kameramanů.
V době, kdy jsme denně zaplavováni přívalem nových fotografií, zdůrazňuje Pavel Rydl zdánlivou samozřejmost, a sice zodpovědnou rozvahu o smyslu každého konání. Aby nedocházelo k evidentnímu rozporu mezi charakterem nějakého díla a způsobem jeho prezentace. Volná tvorba by měla přinášet názory autora, nová sdělení, nové postupy.
Díky historickému vývoji a technice práce se zdá, že malířům je dopřána větší tvůrčí svoboda než fotografům. Pavel Rydl chápe fotografickou techniku jen jako jeden z nástrojů ke svobodnému vyjádření, překonávajícímu zaběhnutý stereotyp. Divákově zkušenosti i fantazii ponechává volnost k samostatnému prožívání a přemýšlení. Snaží se vytvářet impresivní obrazy dekorativně působící, schopné zprostředkovat zamyšlení nad obecnějšími problémy. Záměrně se vzdaluje od dokumentárně precizního podání detailu k obecnějším myšlenkám. Je to krok, který malíři učinili před více než sto lety.
zdroj - www.atelierkitzberger.cz