zdroj: https://www.google.com/search?q=Teschner+richard&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=lAZSGrZOWIEp0M%253A%252Cmm7omMZsAry3JM%252C%252Fm%252F0w44b6l&vet=1&usg=AI4_-kSnS1tt2z_R4kW4pSeiiLhufCiQNw&sa=X&ved=2ahUKEwiWxL3F0vrhAhVIYlAKHctcDkkQ_B0wCnoECAoQBg#imgrc

Richard Heinrich Teschner

* 22. 3. 1879, Karlovy Vary (Karlovy Vary), Česká republika (Czech Republic)
† 4. 7. 1948, Vídeň (Wien), Rakousko (Austria)
designér, pedagog, malíř, grafik, kreslíř, loutkář, pohádkář

 

národnost: německá
pohlaví: muž

NK AUT: mzk2006324153
VIAF: 62345052

Richard Heinrich Teschner

Teschner Richard – kreslíř, grafik, malíř, loutkář, uměleckoprůmyslový výtvarník, pohádkář, pedagog.

Richard Heinrich Teschner se narodil 22. března 1879 v Karlových Varech. Jeho otec Karl působil v Karlových Varech jako typograf. Roku 1884 se Teschnerova rodina přestěhovala do Litoměřic. Richard Heinrich v tomto starobylém městě, sídle biskupství a kulturním centru severních Čech absolvoval obecnou školu a studia na tamním gymnáziu. Již tehdy projevené výtvarné nadání podporoval jeho otec Karl a matka Alžběta. Další zaměření studia bylo tak jednoznačně dáno: Výtvarné nadání prohloubit studiem na pražské Akademii výtvarných umění. Pražskou Akademii výtvarných umění studoval Richard Heinrich v letech 1895 až 1899. Jeho učitelem byl Václav Brožík. Richard Heinrich si pak svá výtvarná studia chtěl prohloubit ještě pobytem na vídeňské Akademii výtvarných umění. Nebyl však přijat Williamem Ungerem. Náhradou se stal Teschnerovi studijní pobyt na vídeňské Uměleckoprůmyslové škole, kde studoval u Feliciana Myrbacha-Rheinfelda a Karla Kargera v letech 1900 až 1901. Po studiu ve Vídni se mladý Teschner vrátil do Litoměřic, kde vyvijel výtvarnou činnost v typografické dílně svého otce. Mladý Teschner hledal stejně souznějící duše se zájmem o tajemné záhady minulosti i přítomnosti a tato „tajemna“ vhodným způsobem literárně a výtvarně ztvárnit. I v tom jej jeho otec podporoval. Teschnerové si uvědomovali, že realizovat tento zájem je snadnější ve větším kulturním centru, než jsou severočeské Litoměřice. A tak rodinná rada Teschnerů rozhodla, že další kroky výtvarných a dalších ambicí mladého Teschnera povedou do Prahy. Richard Heinrich se roku 1902 přestěhoval do Prahy s předsevzetím se lépe uplatnit v oblasti výtvarného umění a rozšířit kol sebe okruh stejně smýšlejících lidí se zájmem o všechny záhady, tajemné události minulosti i přítomnosti. Podařilo se mu navázat kontakt na pražské literáty kolem Gustava Meyrinka. Teschnera spojoval s Gustavem Meyrinkem, Paulem Leppinem,Maxem Brodem a Oscarem Wienerem zájem o vše tajemné, záhadné, rozumem nevysvětlitelné či dosud nevysvětlené. Richard Heinrich své názory na tajemno a neobjasněné záhady výtvarně nanačil v obraze Blázen se skleněnou koulí, vytvořeném roku 1903. Obdobně své názory výtvarně prezentoval ilustracemi knihy Oskara Wiesnera Balladen und Schwenke z roku 1903. Teschnerovy ilustrace jsou zajímavé svou příznačnou pohádkovostí s jistými rysy až groteskní pitvornosti. Pobyt na Malé Straně působil příznivě na romantiku Richarda Heinricha. Pražská romantika – všechna ta tajemná zákoutí, uličky, staré domy a paláce, kostely a zahrady – inspirovala Teschnera k tvorbě několika grafických listů, zachycujích Karlův most se zajímavými postavami, Křížovnické náměstí, bruslení pod Karlovým mostem a Mozarta v Praze. Richard Heinrich vnímal Prahu jako město Mozartovo skrze hudbu geniálního Salcburčana, souznějící s Prahou, jejími památkami, obyvateli, s celou atmosférou české metropole. Teschner zajímavě pojal také grafické ztvárnění Královské obory s horním letohrádkem, kdy pěstěný park se příznačně mění v exotický háj, výtvarně tak prezentující souznění se secesním lyrismem zahradní slavnosti pražských dekadentů a spojující tak romantismus s modernou. Teschner také roku 1903 vytvořil plakát pro výstavu Spolku německých výtvarných umělců v Čechách, konanou v Ustí nad Labem ve formě náročné barevné litografie. V podobném stylu řešil Teschner plakát pro Valdštejsné slavnosti v Chebu, konané roku 1908. Obdobně Teschnerem zpracovaný plakát z roku 1911 pro Českosaské Švýcarsko, zadaný c k. státními drahami lze považovat za počátek výtvarně zpracovávané prezentace a reklamy turistiky a cestovního ruchu v českých zemích. Snovost vizí tajemna, exotična pražských ulic, zákoutí, domů, paláců, zahrad a parků vedly Gustava Meyrlinka k výroku, majícího ten smysl, že v Praze nakonec člověk ztuhne ve strašidlo. Dusné exotické i erotické vize, palčivá trýzeň z nepochopeného a nepochopitelného tajemna, prezentující se kuriózními zálibami, démonickými výjevy, opilými maškarádami a teatrálními scénami tajemna, neznáma nasměrovaly další tvorbu Richarda Heinricha prezentovat tyto vize co nejširšímu publiku. V tomto duchu výtvarně pojal Teschner plakát pro kostýmní maškarní ples spolku německých spisovatelů v Praze roku 1904. Romanismus a dekadence jsou zde v nezvykle výtvarně laděné symbióze. Teschner na tomto plakátě prezentoval výtvarně zajímavou vizi Meyrlinkova okruhu, kdy v nejsvětlejším místě plakátu zavádí Jeho Veličenstvo Lucifer zástup lidí zpět do temnot. Výtvarně je tak prezentován názor Meyrlinckova okruhu, že chaos, nepřátelský pozitivnímu vývoji lidstva, je záměrně šířen zplozenci pekla a jejich souvěrci. Mocnostmi pekel vytvářená spirála v různých podobách šíří lidstvu nepřátelský chaos a připomíná stále též výtvarným uměním prezentovanou apokalypsu a obavy lidí z jejího naplnění. A Teschner hledá další výtvarné pole působnosti, kde by mohl vhodně prezentovat uvedené vize Meyrlinckova okruhu, zajímavými, poutavými výtvarnými prostředky. Nachází jej v loutkovém divadle. Teschnerovo loutkové divadlo, určené především pro dospělé diváky, se vyznačuje hravostí, pozitivně směrovanou zábavou a experimentálním hledáním aktivně lidi inspirovat konat dobro a souznět s přírodou. Tím Richard Heinrich Teschner nastoluje cestu k loutkovému filmu. Loutkové divadlo v pojetí Teschnera tvůrčím dílem autora všestranně pojatým a realizovaným, obdobou tzv. Gesamtkunstwerku. Richard Heinrich za pomoci své matky Alžběty kol roku 1903 vytváří nově, snově pojímanou postavu ženy, mající pozitivní funkci v jím pojednávaném vyprávění o životě prostřednictvím loutek. Teschner jako tvůrce jím pojatého divadla je autorem všech loutek, příslušných dekorací, scénografem, libretistou a též autorem hudby, podmalovávajícím pozitivně celkové vyznění daného divadelního představení v myslích divaků. Teschner precizně rozpracovává všechny detaily vyznění loutek včetně jejich anatomie. Tajemno v jeho divadelních představeních umocňuje princip používání tzv. dutého zrcadla, kdy výsledný efekt výtvarného pojetí hry je mystické odhmotnění, vlastně zatavení do zázračné tzv. skleněné koule. Teschner prostřednictvím loutkového představení diváka zavádí do říše fantazie, neznáma, do říše opravdového tajemna a tajemství. Autor loutek se při jejich výtvarném ztvárnění inspiruje předlohami ze světa hmyzu, nápadně se svou činností podobající naší lidské společnosti. Lze se domnívat, že se Teschner inspiroval také pohádkovou knížkou Broučci Jana Karafiáta, ilustrovanou Vojtěchem Preissigem, jež byla vydána roku 1903. Obdobně tajemno ve vztazích lidí a ostatních tvorů přírody Teschner ztvárnil ve svých dílech Allegretto a Triumf z roku 1907. Zejména Allegretto jako specificky pojatá alegorie hudby nás vtáhne do světa tajemna, tajemství přírody, jímž nerozumíme a z nichž máme obavu, strach. Teschner svým dílem inspiroval i další výtvarníky, hledající obdobné hodnoty ve vztazích lidí a okolní přírody. K těmto s Teschnerem „duchovně spřízněných“ výtvarníků lze uvést alespoň Artuše Schneidera, Jaroslava Panušku, Jiřího Trnku, Ondřeje Sekoru a Františka Skálu. Mladý Teschner s úspěchem realizuje své výtvarné názory i v oblasti scénografie. Richard Heinrich zpracoval výtvarné provedení Debussyho opery Pélleas a Melisanda v režii Angelo Neumanna. V kostýmních skicách z let 1905 až 1906 pro Hofmannstahlovu hru Blázen a smrt uplatnil i své návrhy loutek. Patrně roku 1910 Teschner vytvořil pozoruhodnou sošku Mravenečníka, kdy umně zkombinoval olovo s mramorovou koulí. Teschnerovo kamarádství se spisovatelem Paulem Leppinem, dané jejich společnými zájmy vedlo k tomu, že Teschner doplnil roku 1905 vydaný Leppinův román Daniel Jesus oválným frontispisem se zajímavou, eroticky laděnou vizí a grafikou satanské masky. Roku 1906 začali Teschner a Leppin vydávat Německé listy pro umění – Wir. Inspirací pro vydávání tohoto periodika byla patrně vídeňská umělecká revue Ver Sacrum Vyšlo však jen květnové a červnové číslo tohoto časopisu.. Projekt však oba jeho iniciátoři opustili pro nezájem širší veřejnosti. Roku 1908 Teschner graficky upravil publikaci Der Annahof, pojednávající o Haasově pražské tiskárně na staroměstském Anenském náměstí. Teschner podle vzoru svých vídeňských kolegů uplatnil okázalost užitím zlatého dekoru při grafickém zpracování uvedené publikace. Na vídeňské výstavě Kunstschau roku 1908 Richard Heinrich vystavuje s úspěchem své skleněné mozaiky, obrazy, loutky. V průběhu této výstavy se Teschner seznamje s Gustavem Klimtem, Kolmanem Moserem, Josefem Hoffmannem a dalšími nadějnými výtvarníky, tvořícími v metropoli podunajské monarchie. Teschner se vrací do Prahy, kde pod vlivem úspěchu výstavy Obchodní a živnostenské komory, konané též v roce 1908 a pod vlivem zážitků z Vídně zakládá ve spolupráci s mladým nadějným německým sochařem a uměleckoprůmyslovým výtvarníkem Karlem Wilfertem v Dejvicích soukromou výtvarnou školu "Modrý dům" zaměřenou na výuku uměleckého řemesla a užitého umění. Dosud na průčelí této budovy, užívané i správou diplomatických služeb se nachází reliéf, vytvořeny Richardem Heinrichem Teschnerem pro jím založenou školu. Teschnerovo působení v oblasti pedagogiky v jeho a Wilfertově škole však mělo jen epizodický charakter. Návštěva Vídně přinesla do jeho života ještě jednu změnu. Ta se týkala jeho soukromého života, měla však i pozitivní vliv na jeho další výtvarné působení. Richard Heinrich Teschner se totiž seznámil se Emmou Bacherovou-Paulickovou, dcerou dvorního dodavatele nábytku Friedricha Paulicka a manželkou Paula Bachera, známého sběratele umění, mecenáše a spoluzakladatele Galerie Miethke, jenž nečekaně umírá r. 1910. Její bohaté věno Teschnerovi umožnilo nezávislou existenci. Již roku 1909 odchází Teschner z Prahy do Vídně. Ve spolupráci se svými bližními z rodiny Teschnerů a Paulicků rozvijí Richard Heinrich své představy na činnost jeho loutkového atelieru. Na svatební cestě do Itálie, Německa a Holandska roku 1911 se Teschner a jeho půvabná choť Emma seznamují s principy javanského loutkového divadla, jež Teschner ve spolupráci se svými bližními a přáteli, mezi něž náleží Gustav Klimt, Alfred Roller, Koloman Moser, Josef Hoffmann a další, dále rozvijí ve svém ateliéru v Gersthofu. Teschner zároveň realizuje svůj projekt, promýšlený již za jeho pobytu v Litoměřicích za asistence jeho otce Karla a matky Alžběty. s příznačným názvem Zlatá truhla. Jedná se o projekt loutkového divadla domyšleného do všech detailů a vyhovujícího Teschnerově poetice. Richard Heinrich za přispění své rodiny a okruhu svých přátel realizuje zajímavé sondy do magického mikrokosmosu svými hrami, majícími poetické názvy: Princezna a vodník, Zipizip, Noční výjev, Faun a nymfa, Vánoční hra. Rodina jeho manželky vlastnila na břehu Attersee romantickou vilu s věží, lodžií a malým parkem, jež vybudovány v letech 1876-1877. Pod bedlivou kontrolou svých bližních a přátelských hostů , jakými byli např. Gustav Klimt, návrhářka Emilie Flögeová, Josef Hoffmanna další rozvijí Richard Heinrich dále svou hravost volné tvorby loutkového divadla. Na přelomu let 1919 a 1920 uspořádalo Rakouské muzeum uměleckého průmyslu veřejnou výstavu děl Richarda Heinricha Teschnera. Mistr pohádek měl štěstí také na spolupracovníky. Vedle svých nejbližších lze zmínit zejména Helenu Schreinerovou, Hermy Ottawovou a Lucii Jirgalovou. Fotograf Josef Antonín Trčka představil Teschnera fotem z roku 1926 jako hermetika a mága loutkového divadla, jako básníka tónů a snivé hravosti. Teschner se představuje se svými loutkami, jež tvoří nedílnou součást jeho tvorby a života. Je možné tak získat představu, že loutky našeptávají Richardu Heinrichovi mnohem důležitější informace o mikrokosmu a makrokosmu, než jaké mu prezentují lidé. Teschner teprve roku 1922 získal rakouské státní občanství. O jeho tvorbu projevila zájem ve 20. letech 20. století též pražská Akademie výtvarných umění nabídkou profesorského místa. Teschner však odmítl. Byl spjat s Vídní, s kulturou střední Evropy a Praha v té době tíhne k Paříži, kulturnímu centru západoevropské civilizace. A Teschner zůstává plně na pozicích kulturního povědomí střední Evropy. Z toho důvodu lákavou nabídku pražské Akademie výtvarných umění odmítá. Ke škodě jeho možných žáků z českých zemí a ke škodě naší kultury. Richard Heinrich ve svých loutkových představeních nahrazuje mluvené slovo hudbou, čímž zvyšuje jejich poetičnost působení na diváka. I to je prezentace středoevropské kultury. 1927 je u zrodu hry Tajemné zrcadlo. V roce 1929 vznikají hry Drakobijce a Karnevalový sen. Roku 1931 vznikají hry Orchideje a Barevný klavír. Později je vytvořena hra Harlekýn. Roku 1937 stvořena hra Bazilišek. Přípravy na realizaci hry Harém však nevedly k premiéře. 2. června 1948 Richard Heinrich Teschner umírá. Teschner je umělec ponořený do svých poetických představ, snad srovnatelný s duchem nepřítomného člena hlučné bohémy. Rozhodující význam pro jeho výtvarnou činnost, těžící z odkazu noblesní secese má osobitý kontakt s nadpřirozenými bytostmi. Něco trochu podobného lze spatřovat např. i v tvorbě Josefa Váchala a několika dalších výtvarníků.

Dílo Richarda Heinricha Teschnera:

Malby:

- Vodník. Tempera. Malba z r. 1906.
- Allegreto. Tempera. Malba z r. 1907.
- Trumf. Tempera z r. 1908.
- Inah Gall. Olej. Malba z r. 1918.
- Guggi Blau. Olej. Malba z r. 1918.
- Gertruda. Olejomalba z r. 1918.
- Getrude Flögeová. Olejomalba z r. 1918.
- Teschnerovy vlastní podobizny. Olejomalby z l. 1923-1924 a 1940.
- Praha. Olejomalba z r. 1898.
- Zlaté vejce. Tempera z r. 1908.
- Šašek. Tempera z r. 1908.
- Skalní brána. Olejomalba z r. 1910.
- Les u Attersee. Olejomalba z r. 1913.
- Hora práce pro Němce. Tempera z r. 1915.
- Groteskní tanečník a Groteskní tanečnice. temperové malby na lnu z r. 1915.
- Zipizip. Tempera z r. 1916.
- Kouzelný plášť. Čarodějka. Přítelkyně kaktusů. Náměstí. Tempery z r. 1917.
- Vzdušní duchové. Horské jezero. Imaginace. Pramen. Akvarely patrně z r. 1918.
- Aloe. Olejomalba z r. 1918.
- Tři kulturní rasy. Malba uhlem na plátně z r. 1918.
- Znovuzrození. Olejomalba patrně z r. 1919.
- Lotos. Tempera. Malba patrně z r. 1919.
- Houba na stromě. Tempera. Malba patrně z r. 1919.
- Země slunce. Olejomalba patrně z r. 1919.
- Čarodějka. Akvarel patrně z r. 1919.
- Javanské loutky. Malba patrně z r. 1919.
- Skleněný princ. Akvarel. Malba patrně z r. 1919.
- Evoluce. Malba temperou na pergamenu z r. 1921.
- Astrolog. Flagelant. Pohádka. Malby temperou z r. 1922.
- Obraz paní Lilly Kranzové. Malba temperou z r. 1923.
- Hermy Ottawová s červeným deštníkem. Olejomalba z r. 1924.
- Země. Tempera. Malba z r. 1924.
- Zázračný pták. Pastel. Malba patrně z r. 1925.
- Svatá Cecilie. Akvarel na pergamenu z r. 1925.
- Poutnící. Tempera. Malba patrně z r. 1925.
- Snová pouť starým městem. Akvatinta z r. 1926.
- Ptáčník. Akvarel z r. 1928.
- Horoskop pro Dr. W. Stöhra. Malba z r. 1930
- Pergamenový obraz staré Vídně pro Obchodní komoru v Chebu. Malba z r. 1930.
- Zmrtvýchvstání pro obřadní halu III. centrálního vídeňského hřbitova. Freska z r. 1936.
- Romantická pohádka. Akvarel z r. 1942.
- Škrábání rypákem. Akvarel z r. 1943.
- Krajina kol Attersee. Olejomalba. Neumímme vročit.


Kresby - portréty:

- portrét rytíře Carla von Holzinger lze datovat k r. 1900
- portrét matky Richarda Teschnera lze datovat k r. 1901
- vlastní podobizna Richarda Teschnera z r. 1902 s názvem Před litografickou deskou
- domnělá vlastní podobizna Richarda Teschnera ve zbroji s kopím je datována k r. 1902
- portrét dvorního rady Dablíka lze datovat k r. 1904
- vlastní podobiznu Richarda Teschnera, patrně zamýšlenou jako novoročenku lze vročit k r. 1908
- portrét „dvorního rady“ Rollera lze datovat k r. 1915

Další kresby:
- Zahradní zeď s lavičkou. Lze vročit k r. 1901
- Litoměřická městská brána. Kresba z r. 1901.
- Palouk milenců. Lze vročit r. 1902.
- Hráčka na loutnu. Kresba je z r. 1904.
- Noční setkání. Lze vročit k r. 1904.
- Všechny duše. Kresba z r. 1905.
- Skleněný princ. Lze vročit k r. 1905.
- Mozart v Praze. Lept z r. 1905.
- Zlý čaroděj. Teschner tuto kresbu vytvořil v l. 1905-1906.
- Hrad. Kresbu lze datovat k r. 1906.
- Jelení obora. Lze vročit k r. 1906.
- Dívka jedoucí na jelenu. Lept z r. 1906.
- Dům na venkově. Kresbu Teschner vytvořil r. 1906.
- Meissnerova ulička. Lze vročit tuto kresbu k r. 1906.
- Vodník a rusalka. Tuto pohádkovou vizi Teschner vytvořil r. 1906.
- Zeď parku. Kresba je z r. 1906.
- Kurs kreslení, vedený Richardem Teschnerem. Tato dokumentární kresba pochází z r. 1906.
- Královská obora v Praze. Téměř pohádková vize vytvořena patrně r. 1907.
- Kresba Modrý dům, vila sochaře Karla Wilferta vytvořena r 1907.
- Malostranské mostecké věže. Kresba z r. 1907.
- Ostrov lásky. Pohádková vize z r. 1907.
- Staré Město pražské. Kresba z r. 1907.
- Zvláštní krajina. Téměř mystická vize z r. 1907.
- Tři listy. Kresby z r. 1907.
- Křížovnické náměstí v Praze. Kresba patrně nejhezčího náměstí v Praze z r. 1908.
- Chebský „špalíček“ Kresbu lze vročit k r. 1909.
- Návrh plakátu Společnosti na podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách z r. 1909
- Vousatá mužská hlava s čepicí. Kresba z r. 1914.
- Contra C. Kresbu Teschner vytvořil r. 1914.
- Demiurgové. Patrně skupina s názvem Demiurgové. Kresba z r. 1914.
- Leni, ženský akt. Teschnerova kresba z r. 1914.
- Princ a pták. Autor vytvořil tuto kresbu r. 1914.
- Album osmi originálních leptů. Akvatinta. Teschner vytvořil patrně v l. 1914-1916.
- Návrh diplomu Akademické pomocné legie. Kresbu vytvořil Teschner. r. 1915.
- Úpadek (Rozklad čili Hniloba). Barevný lept vytvořil Teschner r. 1915 či 1916.
- Mužíček v blátě. Teschnerova kresba z r. 1915.
- Bouře čili Útok živlů. Teschnerova kresba z r. 1915.
- Nenarození. Teschner tuto kresbu vytvořil r. 1915.
- Milenci na břehu. Akvatinta z r. 1915.
- Finále. Teschnerova kresba z r. 1916.
- Stvořeníčko. Teschner tento barevný lept vytvořil r. 1916.
- Diváci. Barevný lept z r. 1916.
- Tři magici ( či snad Tři králové ?). Teschnerova kresba z r. 1917.
- Z tisíce a jedné noci. Pohádková vize z r. 1917.
- Temná modla. Teschnerova kresba z r. 1917.
- Na paměť Říšského ústavu péče o matku a dítě. Kresba z r. 1917.
- Hudba. Pohádková vize vytvořená Teschnerem r. 1918.
- Malý čtenář. Kresba z r. 1922.
- Astralis. Sledování hvězd. Teschnerova kresba z r. 1924.
- Vyslanectví. Teschner tuto kresbu vytvořil r. 1924.
- Démoni. Kresbu lze vročit k r. 1924.
- Brýle. Teschnerova kresba z r. 1924.
- Masky. Teschner tuto kresbu vytvořil r. 1924.
- Loutkář. Kresbu lze vročit k r. 1924.
- Zamilovaná. Snová vize Teschnera z r. 1924.
- Kaktusy. Kresba z r. 1925.
- Kobolde. Teschner tuto kresbu vytvořil r. 1925.
- Jezdec na jednorožci. Teschnerova kresba z r. 1926.
- Guvernantka. Kresbu lze vročit k r. 1926.
- Magik. Teschnerova kresba z r. 1926.
- Páv (či rajka). Teschnerova kresba z r. 1926.
- Astrologie. Teschner tuto kresbu vytvořil r. 1935.
- Panna Marie s Ježíškem (čili Marie s děťátkem). Kresba z r. 1947.
- Dívka s květinovým kloboučkem. Neumíme tuto kresbu vročit.
- Hlava vousatého muže s kloboukem. Neumíme tuto Teschnerovu kresbu vročit.
- Krajina se třemi břízkami. Zatím neumíme tuto Teschnerovu kresbu datovat.
- Zámecký park v noci. Neumíme tuto Teschnerovu kresbu vročit.
- Spící pes. Také tuto Teschnerovu kresbu neumíme datovat.
- Hřbitov - Dušičky moře. kombinovaná technika. Neumíme datovat.
- Fantastická krajina. Akvatinta. Neumímem datovat.


Litografie:

- Vlastní portrét s maminkou u lampy. Lze datovat do let 1901-1902.
- Maminka u lampy. Lze vročit k r. 1902.
- Sochař Karl Wilfert junior. Lze datovat k r. 1902.
- Vlastní portrét. Patrně z r. 1905.
- Král Zima. Litografie z r. 1902.
- Čestný diplom čtenářského spolku Concordia. Litografie z r. 1904.
- Luna v úplňku nad stromy v parku. Litografie z r. 1905.
- Lesní zátiší. Litografie z r. 1905.
- Velikonoční neděle. Litografie z r. 1907.
- Ženský akt. Litografie z r. 1908.
- Veselé velikonoce. Litografie z r. 1909.
- "Péče" v Liberci. Litografie z r. 1909.
- Vpředu plot, za ním zarostlá fasáda. Litografie z r. 1910.

Exlibris:

- Vlastní Exlibris vytvořil Teschner r. 1903.
- Exlibris pro prof. Dr. Aloise Epsteina, pro Philippa Schwarze a Dr. Arthura Chitze vytvořil Teschner r. 1904.
- Pro Fritze Wiechowskeho vytvořil Teschner exlibris r. 1904.
- Exlibris pro Oscara Siegla, prof. Wilhelma Wiechowskeho, Emila Faktora, prof. Wilhelma Kleina vytvořil Teschner r. 1905.
- Exlibris pro Maximiliana Theuera vytvořil Teschner r. 1909.
- Exlibris pro svou choť Emmu vytvořil Teschner r. 1911.
- ERxlibris manželů Teschnerových vytvořil Richard Heinrich r. 1912.
- Exlibris pro Dr. Arnolda Krasneho a dámu Schreinerovou z r. 1913.
- Exlibris pro Leopolda Schreineran a Adolfa Brauna vytvořil Teschner r. 1915.
- Nové exlibris si Teschner vytvořil r. 1916.
- Exlibris pro Helenu Schreinerovou a Emilii Schlierholzovou vytvořil Teschner r. 1917.
- Exlibris pro Leoplda Franka, Amelii Chierini, Hede Jahnovou, Getrudu Flögeovou, Dr. Else Eklovou vytvořil Teschner r. 1918.
- Exlibris pro Dr. Leopolda Brülla vytvořil Teschner r. 1921.
- Exlibris pro J. Brülla a Friztze Griebscheho vytvořil Teschner r. 1922.
- Exlibris Torups Bibliothek, pro Dr.Dr. Edmunda Küttera, Hermy Ottawovou, Huga a Dely Perutzovi vytvořil Teschner r. 1924.
- Exlibris pro Dr. W. Habelsbergera a Dr. Theodora Alexandra vytvořil Teschner r. 1925.
- Exlibris pro Hannah Kruzovou, Theodoru Zeissigovou, Alexandru von Ankwicz-Kleehoven, Johanna a Susan Ehrenfeldovi vytvořil Teschner
r. 1926.
- Exlibris pro dvorního radu, prof. Dr. Ernsta Sträusslera vytvořil Teschner r. 1929.
- Exlibris pro Dr. Jindřicha Veselého a Dr. Adolfa Winkelbauera vytvořil Teschner r. 1931.
- Silvestrovské exlibris pro sebe, svou manželku Emmu, pro Gertrudu Flögeovou, Helenu Schreinerovou, Hermy Ottawovou, prof. Dr. Burgharda
Breitnera, Dr. Margot Hechtovou, Dr. Johanna a Alexandru von Ankwicz-Kleehoven, pro ing. Paula Jahna, pro Eduarda Stellu a pro Petera Winnera
vytvořil Teschner r. 1931.
- Exlibris pro Marii Mayrovou a Richarda Mayra vytvořil Teschner r. 1932 v počtu 9 exemplářů.
- Exlibris pro Paula Rinka Teschner vytvořil r. 1935.
- Exlibris pro Dr. J. Opitze vytvořil Teschner r. 1935.
- Exlibris pro Heinricha Künzela a Edith Tomasi vytvořil Teschner r. 1940.
- Exlibris pro Gertrudu Fl*geovou vytvořil nově Teschner r. 1940.
- Exlibris pro Hermy Ottawovou vytvořil Teschner r. 1941.
- Exlibris pro Eriku Knofklachovou, Marii Eugenii Jacobsovou, Editu Margeritu Karolu Luisu Jacobsovou, Dr. Friedricha Kraissla, Williho Chwallu
a Dr. Aurela Wolframa vytvořil Teschner r. 1942.
- Exlibris pro O. Racze vytvořil Teschner r. 1943.
- Exlibris pro Dr. Johanna Schönfellingera vytvořil Teschner r. 1947.


Výzdoba knih:

- Návrh výzdoby publikace Balladen und Schwänke od Oskara Wienera z r. 1903.
- Výzdoba knihy Wenn es rote Rosen schneit od Heddy Sauerové z r. 1904.
- Výzdoba publikace Es hat die Liebe ... od Oskara WEienera z r. 1905.
- Výzdoba publikace Vom goldenen Kragen od Fritze Adlera z r. 1907.
- Výzdoba knihy Das Haus Haase od Fritze Adera z r. 1908.
- Výzdoba publiace Tobias Immerschneller od Antoinette Kahlerové z r. 1909.
- Návrh výzdoby z r. 1912 pro titul Scherzi od Alfreda von Ehrmann.
- Výzdoba knihy Die 4 Ehen des Matthias Merenus od Karla Hanse Strobla z r. 1914.
- Výzdoba publikace Lemuria od Karla Hanse Strobla z r. 1917.
- Ilustrace z r. 1918 pro knihu Seltsame Begebenheiten, vydanou Rolfem Bongsem.
- Návrh výzdoby publikace Die Runen Gottes od Karla Hanse Strobla z r. 1919.
- Návrh výzdoby knihy Mächte und Menschen od Karla Hanse Strobla z r. 1919.
- Ilustrace knihy E. T. A. Hoffmanna Der Goldene Topf z r. 1920.
- Návrh výzdoby, iniciály a ilustrace z r. 1921 pro publikaci Visionen aus dem Osten od Augusty, hraběnky de Villiers de lˇIsle Adam.
- Návrh titulního listu a ilustrací pro knihu Agnihotram od Julie Jerusalem z r. 1926.
- Návrh výzdoby a ilustrace publikace Balladen, vydanou Ludwigem Praehauserem r. 1926.
- Návrh výzdoby knihy Irgendwo in Tibet od Jamese Hiltona z r. 1936.
- Vytvoření doprovodných obrazů publikace Atlas der Sternbilder od Oswalda Thomase z r. 1945.
- Návrh výzdoby publikace Oskara Wienera So endete das sch˜ne Fest. Neumíme určit rok vzniku.
- Návrh na výzdobu časopisu Der Turmhahn z r. 1913.
- Návrh titulního listu časopisu La Femme moderne, č. 5, podzim 1918.
- Ilustrace časopisu Die Muskete, vánoční číslo z r. 1923.
- Návrh na výzdobu hudebníny Mondmarsch pro maškarní slavnost místní skupiny Svazu Němců v Čechách v Litoměřicích od Reinholda Kühnela z r.
1901.
- Návrh výzdoby hudebniny Rytíř Modrovous od Emila Nikolause von Rezniček z r. 1919.
- Návrh na výzdobu hudebniny Der Schatzgräber od Franze Schrekera z r. 1919.
- Návrh výzdoby hudebniny Irrelohe od Franze Schrekera z r. 1920.
- Návrh na výzdobu hudebniny Groteskenalbum z r. 1921.
- Návrh výzdoby hudebniny Weihnachtssehnen od Augusta Brunetti-Pisano z r. 1925.
- Návrh na výzdobu hudebniny La Tarantelle de la mort od Julia Bittnera z r. 1926.
- Návrh výzdoby hudebniny Eisam über Dornen od Augusta Brunetti-Pisano z r. 1928.

- Tvorba plakátů:

- Teschner vytvořil plakát s názvem In Mephistos Zauberreich pro kostymní slavnost německých spisovatelů a umělců, konanou v Praze
13. února 1904
- Teschner je autorem plakátu Pelleas a Melisanda z r. 1908.
- Teschner vytvořil plakát pro hudební časopis Der Merker r. 1910.
- Teschner je autorem plakátu, zvoucím na Valdštenské slavnosti v Chebu r. 1911.
- Teschner je autorem plakátu Výstavy moderní a staré umění, konanné ve výstavní síni města Karlovy Vary r. 1913.
- Teschner r. 1919 navrhl plakát Agaladattaˇs Puppet Plays
- Návrhy gobelínů a dalších uměleckých výrobků, prezentovaných v Domě umělců ve Vídni r. 1924.
- Roku 1930 Teschner navrhl pakát " Kaffee von Christ der Beste ist"

Plastiky:

- Aglovale. Teschner vytvořil r. 1909.
- Domácí bůh. Snad dílo z r. 1910.
- Naslouchač života. Plastika patrně z r. 1910.
- Mravenečník. Plastika patrně z r. 1910.
- Tukan. Teschner plastiku vytvořil patrně r. 1910.
- Sv. Kryštof. Autor vytvořil bronzovou plaketu r. 1910.
- Květinková čarodějka. Teschner tuto plastiku z alabastru vytvořil r. 1913.
- Domácí bohyně. Božskou ochránkyni domu Teschner vytvořil z alabastru a vyzdobil jí drahými kameny. Lze vročit k r. 1913. Objednavatelem Dr.
Josef Kranz
- Milenci. Autor toto keramické dílo vytvořil r. 1914. Objednavatelem Dr. Jopsef Kranz.
- Idol. Mahagonovou ženskou postavu Teschner vytvořil r. 1915.
- Mužíček. Teschner tuto plastiku ze selenitu vytvořl patrně r. 1916.
- Dvojice trollů. Autor tuto plastiku vytvořil z mastku r. 1916.
- Faunovo dítě. Plastika z r. 1918.
- Květinkový skřítek. Plastika z r. 1918.
- Zlatí skřítci. Plastika z r. 1918.
- Lesní skřítek. Teschner plastiku vytvořil r. 1918.
- Strážce. Plastika z r. 1919.
- Dračí princezna. Dataci neumíme určit.
- Daphne. Dataci této bronzové plastiky neumíme určit.
- Lyžaři. Dataci neumíme určit.
- Skřítek. Dataci neumíme určit.
- Nadutec. Dataci neumíme určit.
- Pallas. Plastiku ze slonové kosti autor vytvořl r. 1926.
- Radost života. Kolorovanou dřevěnou plastiku vytvořil Teschner r. 1929.

Scénografické návrhy:

- Soubor 12 návrhů scén a 3 postav pro hru Pelleas a Melisanda, realizované v Novém německém divadle v Praze r. 1908.
- Dva návrhy scén pro hru Afrodite z r. 1909.
- Soubor 3 návrhů scén a 3 postav pro hru Bastien a Bastienka, konané ve vídeňské Uranii r. 1910.
- Soubor 12 návrhů na scény pro hru Její písař, konanou v ochotnickém divadle v Seewalchenu u Attersee r. 1920.

Masky:
- Richard Heinrich Teschner vytvořil pro commedii dellˇarte celke 7 masek. Dalších 14 masek vytvořil pro různán představení co jejich scénograf.


Loutkové divadlo:

- Brána a smrt. Lze vročit k r. 1906. Teschner pro tuto hru vytvořil loutky dívky a smrti.
- Kosumovo obětování. Hru lze vročit k r 1912. Autor pro tuto hru vytvořil loutky s názvy Kosumo, Umah, Bromo a loutky 5 synů a 5 dcer.
- Nabi Isa. Lze datovat k r. 1912. Teschner vytvořil loutky s názvy Nabi Isa, muž, žena, princ,Temný
- Nawang Wulan. Lze vročit k r.1912. Autor vytvořil loutky s názvy Nawang Wulan, Kiai Ageng, Roro Nawang Sih a 5 služebnic Nawanga Wulanse
- Princezna a vodník. Hra z r. 1913. Teschner vytvořil loutky s názvy 1. princ, 2.princ, princezna, kouzelník, vodník.
- Noční výjev. Lze datovat k r. 1913. Autor vytvořil loutky s názvy Červený, Žlutý, Šedivý.
- Zipizip. Teschner vytvořil 16 loutek.
- Tanečnice. Hra z r. 1916. Přepracováno r. 1935. Teschner vytvořil loutku tanečnice v zeleném a loutku tanečnice v pestrém oděvu.
- Vánoční hra. Lze vročit k r. 1917. Autor vytvořil loutky jako Panna Marie, sv. Josef, Ježíšek, archanděl Gabriel,
2 andělé, 3 pastevci, 3 králové a 2 poslové
- Legenda o umění. Hru lze vročit k r. 1928. Teschner vytvořil loutky 3 květinkových dívek, umělce a mecenáše.
- Unavený Harlekýn. Hra z r. 1929. Teschner vytvořil loutku Harlekýna.
- Drakobijce. Hru lze datovat k r. 1928. Autor vytvořil loutky princezny, mandarina, samuraje, Budhy a draka.
- Karneval. Hra z r. 1930. Teschner vytvořil loutky s názvy Červený, Žlutý, Šedý, dáma, kavalír, psíček, Mohr, Schmetterling a 3 pronáledovatelé
- Čínská výchova. Hru lze vročit k r. 1930. Teschner vytvořil loutky pejska a Číňánka.
- Harlekýn portrétistou. Hra z r. 1936. Autor vytvořil loutku Harlekýna.
- Orchidea.Hru lze datovat k r. 1932. Teschner vytvořil 11 loutek s názvy mladá Orchidea, stará Orchidea, zlatý had,
lékař-Saturn, opice jako sloužící, kolovrátkář, holandská selka, svůdnice, spáč, svatý, holub.
- Barevný klavír. Hra z r. 1932. Autor vytvořil 2 loutky s názvy klavírista Bimini a kachna.
- Kouzla lásky. Lze vročit k r. 1934
- Hlasatel. Hru lze vročit k r. 1935. Teschner vytvořil loutku rozhlasového hlasatele.
- Hodina života. Hra z r. 1935. Autor vytvořil 12 loutek a to: Děs čili Smrťák s kosou, rytíř, mladá maminka, astrolog, chudák, 3 holubi, kočka, děcko, věžník, harlekýn.
- Bazilišek. Hru lze datovat k r. 1937. Tescner je autorem 15 loutek s názvy pekařský tovaryš, pekařova dcera, 5 soudců, 1 popravce, bazilišek hlava baziliška, 4 hadi, kočka.
- Pohádka. Hra z r. 1941. Teschner vytvořil 17 loutek s názvy muž, žena, dítě, 5 skřítků, drak (duch ohně, resp. zmek), obr, sova, ryba, rusalka, lesní čarodějka, 3 elfové (resp. duchové větru)
- Tanec slunce. Lze datovat k r.1941. Autor vytvořil loutku slunečního tanečníka.
- Kouzla tropů. Hra z r. 1943
- Šachy. Hru lze vročit k r. 1947. Autor vytvořil 20 loutek s názvy bílý král, červený král, bílá královna, červená královna,
bílý střelec, červený střelec, bílý jezdec, červený jezdec, bílá věž, červená věž, 5 bílých pěšáků, 5 červených pěšáků. Hra je reakcí autora na hrůzy války
- hra Biedermeier připravována avšak nedokončena příprava

Umělecké řemeslo:

- Mozaika na průčelí vily barona Maximiliana von Spaun, majitele sklářské huti Johann Lötz-Witwe. Vila se nachází
v Rejštejně-Klášterní Mlýn čp. 4. Vila byla postavena podle projektu arch. Leopolda Bauera v l. 1903-1904. Mozaika realizována patrně r. 1906.
- Ornamentální dekor na průčelí vily sochaře Karla Wilferta v Praze-Bubenči, Na Špejcharu 3/291, vytvořený Teschnerem patrně v l. 1905-1906. Vila byla postavena podle projektu Josefa Zasche v l. 1904-1905.


Je zde však zaznamenána jen část údajů o jeho životě a díle. Máte-li informace pro doplnění údajů o životě a díle Richarda Heinricha Teschnera, laskavě nám je pošlete na náš web.

Pro "artarchiv" zpracoval v Praze dne 10. 03. 2012 VT.

Richard Heinrich Teschner

zdroj: https://www.google.com/search?q=Teschner+richard&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=lAZSGrZOWIEp0M%253A%252Cmm7omMZsAry3JM%252C%252Fm%252F0w44b6l&vet=1&usg=AI4_-kSnS1tt2z_R4kW4pSeiiLhufCiQNw&sa=X&ved=2ahUKEwiWxL3F0vrhAhVIYlAKHctcDkkQ_B0wCnoECAoQBg#imgrc
 

Richard Heinrich Teschner

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1895 - 1899   Akademie výtvarných umění, Praha, Brožík Václav, *1851
1900 - 1901   Staatliche Kunstgewerbeschule Wien (1937-1941), Vídeň (Wien), Myrbach-Rheinfeld Felician von, N, *1853
1900 - 1901   Staatliche Kunstgewerbeschule Wien (1937-1941), Vídeň (Wien), Karger Karl, *1848

Richard Heinrich Teschner

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1879 - 1884   Karlovy Vary (Karlovy Vary), Karlovy Vary (Karlovy Vary), pobyt v dětství
1884 - 1902   Litoměřice (Litoměřice), Litoměřice (Litoměřice), pobýval v l. 1884-1895 a po studiích v l. 1901-1902.
1902 - 1909   Praha, Praha, trvalý pobyt, tvůrčí činnost. Pražská německy psaná literatura z doby před první světovou válkou je dnes proslavena po celém světě, ale o výtvarném umění současníků Meyrinka či Kafky se skoro neví. A přece vedle literátů zde byli neméně známí tvůrci, jejichž díla živily stejné zdroje pražské imaginace. Patří k nim bezesporu i Richard Heinrich Teschner. Tento podivuhodný umělec je úzce spjat i s historií tohoto domu. Narodil se 22. března 1879 v Karlových Varech. Výtvarný talent rozvíjí od dětství v dílně svého otce typografa. V roce 1895-99 navštěvuje pražskou Akademii, ateliér V. Brožíka. Po roce 1902 působí již jako nezávislý umělec a sbližuje se s okruhem pražských literátů, Gustavem Meyrinkem, Paulem Leppinem, Maxem Brodem a Oskarem Wienerem, s nimiž sdílí zájem o vše tajemné, záhadné a rozumem nevysvětlitelné. První výstavní úspěch se dostaví s obrazem Blázen se skleněnou koulí z roku 1903, prozrazující Teschnerův osobitý sklon k pohádkové pitvornosti. Kouzlo staré Prahy nemohlo nezapůsobit na tohoto romantika, jakým Teschner nepochybně byl. V grafické sbírce Národní galerie se nachází mnoho jeho tisků s motivy Karlova mostu, Křižovnického náměstí i pražské Stromovky s letohrádkem v pseudogotickém stylu. Teschnerova fantazie tu vstupuje do námětu. Nenápadně proměňuje pěstěný park v exotický prales. Skutečnost se přenáší do jiného světa, pohádkový secesní lyrismus se rozhoří do ohnivých květů a zahradních slavností posledních pražských dekadentů. Jako schopný grafik se Teschner věnuje mnoha druhům užité grafiky. Vlna pozdního romantismu a dekadence unáší i nejkrásnější Teschnerův plakát z roku 1904 vytvořený pro Kostumfest německých spisovatelů v Praze. Rej čarodějnic, příšer, mořských netvorů zaplňuje ztemnělý prostor natáhlým pekelným kouřem a sírou. Jakoby Teschner pracoval na plakátu v transu, linie se překrývají a dráždí fantazii, nelze uniknout víru, který deformuje i text a vtahuje dovnitř pohled šokovaného diváka. Ďábelská spirála šíří chaos a připomíná jakousi veselou apokalypsu, z níž naskakuje husí kůže. Někde na konci tunelu se objevuje světlo, ale ani to nedává naději. V nejsvětlejším místě je lidský zástup veden Luciferem zpět do temnot. Teschnerův plakát natolik překvapuje rozměrností litografie, zaujetím umělce, kreslířskou lehkostí a velkorysou kompozicí, že se dá téměř přirovnat k mistrovské fresce. Teschner byl umělec mnoha zájmů a zálib, z nichž ty nejpřednější patřily vždy loutkovému divadlu. Bylo to ovšem divadlo na vysoké úrovni, určené spíš dospělým než dětem, ovlivněné javanským stínovým divadlem. Teschnerovo loutkové divadlo spojilo šťastně hravost a zábavu s experimentálním hledáním, které umělce dovedlo až k loutkovému filmu. Uplatňoval se zde jako zručný řezbář, dekoratér, scénograf, libretista i hudební skladatel. Detailní anatomické zpracování loutek, rafinované použití kloubových mechanismů dovádí hru na hranici absurdity a grotesky. Dojem podivnosti a nadsázky zesiluje navíc i Teschnerův oblíbený efekt dutého zrcadla, do něhož se výstupy loutek promítají. Výsledný obraz je zcela odhmotněn, zataven do zázračné skleněné koule. Čaroděj Teschner nabízí něco jiného než obyčejný lidový loutkář. Teschner popouští uzdu fantazii do neznáma, hraje si, ale i zahrává s opravdovým tajemstvím. Teschnerovy loutky nacházejí často své předlohy ve světě brouků a hmyzu, podobají se chrobákům, mravencům, lučním kobylkách a vosičkám. Všelijaká tykadla, krovky, článkované končetiny dodávají titěrným příšerkám odpudivý ale i zábavný vzhled. Kupodivu se tento nižší druh živočichů až nápadně podobá lidské společnosti a jejímu věčnému hemžení. Národní galerie v Praze chová ve svých sbírkách i některé Teschnerovy obrazy. „Trumf“ z roku 1904 představuje karetní společnost bizardně propojenou s pohádkovým příběhem o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém. Všechny postavičky deformuje nezvyklá optika, nadměrně se zvětšují nebo zmenšují do vytracena. V roce 1908 navrhuje Teschner v novátorském duchu výpravu a kostýmy pro Debussyho operu Peleas a Melisandra v režii Angelo Neumanna, dále kostýmní skici pro Hoffmannstahlovu hru Blázen a smrt. Teschnerovy řezbářské schopnosti a cit pro drobné žánry se projevují ve volné dekorativní plastice menších rozměrů, jako je i soška Mravenečníka z roku 1910 v kombinaci olova s mramorovou koulí. Teschneerova vynalézavost je obdivuhodná. Během pražského pobytu se Teschner sblížil s německým literátem Paulem Leppinem, v roce 1906 spolu nakrátko začnou vydávat časopis Německé listy pro umění. V roce 1908 vystavuje Teschner ve Vídni skleněné mozaiky, obrazy a loutky. Kunstchau znamená úspěch nové tendence reprezentované Josefem Hoffmannem, Kolomanem Moserem, Gustavem Klimtem. I v Praze se moderna hlásí ke slovu. Moderní architektura Jana Kotěry a Bohumila Hubschmanna zbavená ornamentálního balastu překvapuje veřejnost monumentální jednoduchostí. V této atmosféře nadšení se Teschner spolu s Karlem Wilfertem rozhodnou založit v Praze-Bubenči samostatnou školu zaměřenou na výuku uměleckého řemesla a užitého umění. Vilu naplněnou atmosférou přátelského uměleckého života, kde všichni kreslí, malují, hovoří o věcech umění a hrají loutkové divadlo. Školní ateliéry se nacházely v ulici Na Špejcharu číslo 3, v tomto domě zvaném „Blaues Haus“. Na průčelí tohoto Modrého domu se dodnes zachoval dekorativní reliéf se slunečními hodinami a postavou Umělce-malíře a jeho inspirace Sofie, Božské moudrosti. S největší pravděpodobností se jedná o Teschnerovo autorství. Blaues Haus změnil svou barevnost a byl přestavován, ale i dnes dává tušit svou architektonickou velkorysost a eleganci. Na Richarda Teschnera, mystika a mystifikátora, vzpomíná Paul Leppin jako na člověka a umělce ponořeného do vlastních představ, duchem nepřítomného, člena hlučné pražské bohémy. Už dlouhý a vlající romantický plášť naznačoval, že tohoto nevšedního muže doprovází nějaké tajemství. Teschner připomíná Josefa Váchala, také on se důvěrně stýkal s nadpřirozenými bytostmi. Na Teschnerově uměleckém rodokmenu stojí Praha na čelném místě. Richard Teschner k ní náleží jako mnoho jiných podivných a podivuhodných osobností. V roce 1909 odchází Teschner do Vídně, kde splývá s jejím uměleckým prostředím a zde stopa po Richardu Teschnerovi v Praze končí.
1909 - 1948   Vídeň (Wien), Vídeň (Wien), trvalý pobyt, tvůrčí činnost

Richard Heinrich Teschner

rok od - do   student, škola, obec
1908 - 1909   Šimák Josef, *1888, Soukromá výtvarná škola "Modrý dům" Karla Josefa Wilferta a Richarda Heinricha Teschnera, Praha, grafika

Richard Heinrich Teschner

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Klimtgruppe (skupina kol Gustava Klimta), *

Richard Heinrich Teschner

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1998/04/22 - 1998/06/05   Richard H. Teschner: Pražské období a rané vídeňské roky, Galerie Oskara Kokoschky, Praha
2012/06/28 - 2012/09/30   Richard Teschner: Loutka Kiai Ageng z představení Nawang Wulan, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1908/02 - 1908/03/08   Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen, Rudolfinum, Praha
1966/08/13 - 1966/09/11   100 secesních plakátů, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1971/12 - 1972/02   Český plakát 1890-1914, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1988/09/22 - 1988/11   Pražská nároží 1890 - 1940, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1989/02/12 - 1989/04/30   Sklárna Lötz Kláštěrský Mlýn 1880-1940, Kunstmuseum Düsseldorf im Ehrendorf, Düsseldorf
1989/05/25 - 1989/07/16   Sklárna Lötz Kláštěrský Mlýn 1880-1940, Museum für Angewandte Kunst, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1989/08/10 - 1989/09/24   Sklárna Lötz Kláštěrský Mlýn 1880-1940, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1992/02 - 1992/04   Moderní galerie tenkrát 1902-1942, Klášter sv. Anežky České, Praha
1992/02/21 - 1992/12/31   Grafická tvorba německých autorů v Čechách 1890 - 1938 ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1994/04/05 - 1994/06/26   Mezery v historii 1890–1938: Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi, Městská knihovna Praha, Praha
1994/09/15 - 1994/11/27   Lücken in der Geschichte 1890–1938: Polemischer Geist Mitteleuropas Deutsche, Juden, Tschechen, Museum österreichischer Kultur, Eisenstadt
1995/01/22 - 1995/03/12   Lücken in der Geschichte 1890–1938: Polemischer Geist Mitteleuropas Deutsche, Juden, Tschechen, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)
1996/01/18 - 1996/02/24   Podoby fantazie: České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1998/05/01 - 1998/09/20   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1998/09 - 1998/10   Litoměřice v proměnách malířských slohů 19. a 20. století (do roku 1945), Okresní vlastivědné muzeum, Litoměřice (Litoměřice)
1999/12/17 - 2000/03/26   Prague 1900: Poetry and ecstasy, Van Gogh Museum, Amsterdam
2000/05/11 - 2000/08/27   Prag 1900: Poesie und Ekstase, Museum für Angewandte Kunst, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
2003/06/05 - 2003/09/14   Umění teskné fantazie II: Ze soukromé sbírky Patrika Šimona, Galerie Zlatá husa, Praha
2004/11/19 - 2005/02/27   Vídeňská secese a moderna 1900-1925: Užité umění a fotografie v českých zemích, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2005/06/30 - 2005/09/04   Bylo, nebylo... Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2005/12/14 - 2006/02/05   Pohádkové bytosti, České muzeum výtvarných umění, Praha
2006/11/15 - 2007/02/18   V barvách chorobných: Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914 / In Morbid Colours: Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880–1914, Obecní dům, Praha
2007/12/12 - 2008/02/17   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008/03/05 - 2008/04/27   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/04/29 - 2008/08/31   Láska - touha - vášeň: Milostné náměty v umění 15.–19. století, Clam-Gallasův palác, Praha
2008/05/15 - 2008/07/20   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2008/09/18 - 2008/11/30   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2008/10/01 - 2009/01/18   Gustav Klimt und die Kunstschau 1908, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
2009/01/30 - 2009/05/10   Dekadence: Bohemian Lands 1880-1914, Musée Félicien Rops, Namur
2009/01/30 - 2009/05/10   Dekadence: Bohemian Lands 1880-1914, Hôtel de Ville / Stadhuis, Brusel (Brussels)
2009/07/30 - 2009/10/05   Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2009/11/31 - 2010/01/24   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2010/02/21 - 2010/04/18   Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume - Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880–1930, Kunstmuseum Bayreuth, Bayreuth
2012/04/14 - 2012/10/07   Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2012/04/19 - 2012/06/03   Konec (s)nové epochy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2012/06/14 - 2012/09/30   Konec (s)nové epochy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2013/07/05 - 2013/11/03   Unbekannte Moderne aus Tschechien und Mitteleuropa: Meisterwerke aus der Sammlung Patrik Šimon, Landesmuseum Niederösterreich, Sankt Pölten
2013/11/01 - 2015/12/31   Secese: Vitální umění 1900 / Vital Art Nouveau 1900, Obecní dům, Praha
2014/05/07 - 2014/09/07   Władcy snów: Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Master of Dreams: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2014/11/06 - 2015/02/22   Tajemné dálky: Symbolismus v českých zemích 1880-1914 / Mysterious Distances: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2015/03/19 - 2015/07/26   Aenigma: Sto let antroposofického umění, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2015/04/22 - 2015/09/27   Tajemné dálky: Symbolismus v českých zemích 1880-1914 / Mysterious Distances: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914, Klášter sv. Anežky České, Praha
2015/08/16 - 2015/10/25   Aenigma: 100 Jahre Anthroposophische Kunst, Kunstmuseum Moritzburg, Halle (Saale)
2015/08/17 - 2015/10/25   Aenigma: 100 Jahre Anthroposophische Kunst, Schloss Ostrau, Ostrau
2015/10/09 - 2016/01/03   Obrazy Chebu: Ikonografie Chebu od nejstarších vyobrazení do 20. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/10/09 - 2016/01/03   Obrazy Chebu: Ikonografie Chebu od nejstarších vyobrazení do 20. století, Muzeum Cheb, Cheb (Cheb)
2016/12/07 - 2017/01/28   Pohádka - Motivy českého symbolismu a secese, Galerie Smečky, Praha
2017/09/21 - 2017/12/31   Metznerbund. Dějiny uměleckého spolku v Čechách 1920-1945, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/03/23 - 2018/08/26   Klimt ist nicht das Ende: Aufbruch in Mitteleuropa / Beyond Klimt: New Horizons in Central Europe, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
2018/04/24 - 2018/07/22   Konec zlatých časů: Gustav Klimt, Egon Schiele a vídeňská moderna ze sbírek Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha
2018/09/21 - 2019/01/21   Beyond Klimt: New Horizons in Central Europe, BOZAR - Palais des Beaux-Art / Paleis voor Schone Kunsten / Centre for Fine Arts, Brusel (Brussels)
2021/10/03 - 2022/01/16   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/12/08 - 2023/04/30   Řeč plakátu 1890–1938, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2011/05/14   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III), Topičův salon (2007-), Praha
2012/05/26   Aukce Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Prague Marriott Hotel, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2011/05/06 - 2011/05/14   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/05/19 - 2012/05/26   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
2019/11/13 -   1796–1918: Umění dlouhého století, Veletržní palác, Praha
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
2014/06/27 - 2014/06/28   Mezery v historii: Sympozium věnované tvorbě německých a židovských výtvarníků a architektů v českých zemích před rokem 1945, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)

Richard Heinrich Teschner

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Richard H. Teschner, Rakouský kulturní institut v Praze, Praha
  2012   Richard Teschner: Loutka Kiai Ageng z představení Nawang Wulan, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1926   Moderne galerie in Prag, Moderní galerie, Praha
  1926   Moderní galerie v Praze, Moderní galerie, Praha
  1966   100 secesních plakátů, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1971   Český plakát 1890 1914, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1989   Pražská nároží, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1989   Sklárna Lötz Kláštěrský Mlýn 1880-1940, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1992   Grafická tvorba německých autorů v Čechách / Graphisches Schaffen der Deutschen in Böhmen 1890 - 1938 (ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1992   Moderní galerie tenkrát (1902-1942), Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Mezery v historii 1890–1938 (Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   Podoby fantazie (České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy), Van Gogh Museum, Amsterdam
  2003   Umění teskné fantazie II (Ze soukromé sbírky Patrika Šimona)
  2005   Bylo, nebylo... / Es war einmal... (Pohádkové motivy v moderním a současném umění v Čechách / Märchenmotive in der modernen und zeitgenössischen Kunst in Böhmen), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2005   Pohádkové bytosti, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2006   In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914), Obecní dům, Praha
  2006   V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914), Obecní dům, Praha
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2008   Láska - touha - vášeň (Milostné náměty v umění 15.–19. století), Archiv hlavního města Prahy, Praha
  2009   Dekadence (Bohemian Lands 1880-1914), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2009   Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume (Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930), Společnost Patrik Šimon - Eminent, Praha
  2009   Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930), Společnost Patrik Šimon - Eminent, Praha
  2012   Konec (s)nové epochy (Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona), Společnost Patrik Šimon - Eminent, Praha
  2013   Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2013   Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2014   Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2014   Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2015   Aenigma: One Hundred Years of Anthroposophical Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2015   Aenigma: Sto let antroposofického umění, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2015   Obrazy Chebu: Ikonografie města od nejstarších vyobrazení do 20. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2016   Metznerbund: Dějiny uměleckého spolku Metznerbund 1920-1945 / Metznerbund: Die Geschichte des Kunstvereins Metznerbund 1920-1945, Technická univerzita, Liberec (Liberec)
  2016   Pohádka (Motivy českého symbolismu a secese), Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2018   Beyond Klimt (New Horizons in Central Europe), Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2018   Klimt ist nicht das Ende (Aufbruch in Mitteleuropa), Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2018   Konec zlatých časů / The End of Golden Times (Gustav Klimt, Egon Schiele & vídeňská moderna ze sbírek Národní galerie v Praze / Gustav Klimt, Egon Schiele & Viennese modernism from the collections of the National Gallery in Prague), Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP, Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP, Národní galerie v Praze, Praha
  2021   Samota uprostřed davu (Charles Baudelaire a české umění), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2022   Řeč plakátu 1890–1938, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1907   Moderne Galerie des Königreiches Böhmen in Prag, Moderní galerie Království českého, Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1998   Litoměřice v proměnách malířských slohů 19. a 20. století (do roku 1945), Nakladatelství Oswald, Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2005   Vídeňská secese a moderna 1900-1925 (Užité umění a fotografie v českých zemích), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2007   Barevné dráhy snů (Studie o výtvarném umění), H&H Vyšehradská, Jinočany (Praha-západ)
  2014   Japonismus v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
  2014   V zákopech mysli (Život, víra a umění na prahu velké války), Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2019   Od designu k designu (Příběh grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2022   Česká skleněná mozaika (Historie, technologie, katalog exteriérových děl), Vysoká škola chemicko-technologická ČVUT, Praha
  2022   Umělec, ateliér a umění (Obrazy z 19. století), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (8: t/ž), Diderot, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Richard Teschner - mistr dutého zrcadla, Mezery v historii 1890–1938, 85-89
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2002   Wiener Werkstätte a jejich tvůrci exlibris, Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2002, 22-27
  2010   Prezentace části umělecké sbírky Patrika Šimona - tvorba českých Němců - umění teskné identity, Mezery v historii, 106-112
  2013   Richard Teschners buchkünstlerische Arbeiten, Ztracená generace? / Eine verlorene Generation?, 194-209
  2019   Blaues haus, 220 míst AVU, 204
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Richard H. Teschner: Pražské období a rané vídeňské roky, Rakouský kulturní institut v Praze, Praha
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Umění teskné fantazie II (Ze soukromé sbírky Patrika Šimona)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques (26. 5. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Richard Teschner: Čaroděj / The Magician (1903, olej, karton, 20,5 x 10,5 cm, soukromá sbírka)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
katalogová pozvánka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Nejen Kafka a Werfel
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Léto / Sommer 2012), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2022   Řeč plakátu 1890–1938 (Rozšířené popisky), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Gustav Klimt und die Kunstschau 1908, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)

Richard Heinrich Teschner

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVI. Šan – Šta), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)