Rudolf Štech

* 1. 9. 1858, Panenský Týnec (Louny), Česká republika (Czech Republic)
2. 1. 1908, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
stavitel, architekt

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Rudolf Štech se narodil 1. září 1858 v Panenském Týnci u Loun v rodině Karla Štecha, mistra zednického a Františky Štechové, rozené Čermákové, pocházející z Velvar. Tam se vyučil zedníkem a potom vystudoval reálku v Lounech. Pracoval u svých strýců Františka a Tomáše, stavitelů na Lounsku, kde většinou držel stavební dozor na jejich stavbách. Později vystudoval architekturu na technice v Praze a na akademii ve Vídni, kde také krátce pracoval. Složil stavitelské zkoušky a začal s podporou své rodiny podnikat ve Slaném. V době svého pobytu v Praze se seznámil s Adou Janskou, dcerou pekaře z Ostrovní ulice, která se později stala jeho manželkou. V roce 1889 odchází ze Slaného do Plzně, kde dostal zadánu stavbu nové synagogy, jejíž stavební práce byly ukončeny v r. 1892. V tomto roce začíná nejvýznamnější etapa Štechovy stavební činnosti v Plzni a stal se jedním z předních stavitelů, který staví ve stylu tak zvané české novorenesance. Navrhoval převážně obytné domy (v Plzni téměř dvacet včetně vlastní vily), jejichž průčelí zdobil podle kartonů M. Alše sgrafitem a malbou většinou malíř Jasef Bosáček. Navrhl a postavil radnici ve Slaném, městské divadlo, synagogu, obecní pivovar v Plzni, Dvořáčkův dům-hotel v Písku, sokolovnu a budovu dnešního muzea v Klatovech a další stavby.
Ke konci 19. století se dostal do finančních potíží. Jejich překonání si sliboval od velké zakázky – výstavby nového plzeňského nádraží a dalších technických staveb v jeho zázemí. Zakázku ale od samého začátku provázely komplikace, Štech neměl na splácení úvěrů, které do stavby sám vložil a přestal platit bernímu úřadu daně. V roce 1907 pak úřad zabavil jeho pohledávky u železnice. Rudolf Štech poté spáchal 2. ledna 1908 sebevraždu v krovu plzeňské synagogy, kterou sám stavěl.
Jarmila Štogrová
-
Absolvent reálky v Lounech a Vysoké školy technické v Praze. Studium architektury dokončil na akademii výtvarných umění ve Vídni. Zpočátku pracoval v ateliéru vídeňského stavitele Schuhmachera. Stavitelskou dráhu začal ve Slaném, kde se vyučil zednictví u svého strýce, stavitele Františka Štecha. Spolu se strýcem se v l. 1877-1878 podílel na přestavbě slánského gymnázia. Po studiích projektoval a postavil ve Slaném několik měšťanských domů, Okresní hospodářskou záložnu a radnici. Pracoval v obecním zastupitelstvu, byl členem Sokola, v l. 1886-1888 jeho starostou. Od r. 1889 působil v Plzni, kam se v r. 1891 přestěhoval. Zde se stal známým architektem a podnikatelem, navrhl řadu obytných a veřejných budov, postavil mj. synagogu, městské divadlo, poštu, obecní pivovar ad. Spolupracoval s M. Alšem a J. Bosáčkem na výzdobách průčelí domů sgrafity a malbami. Restauroval také církevní stavby. - Jeden z předních představitelů tzv. české neorenesance, po r. 1900 přecházel k výzdobě budov v secesním stylu.
svkkl.cz, 2013/01/20

poznámka:
odkazová forma
Stech, Rudolf, 1858-1908
-
Citace
TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. 3. vyd. Díl II. Praha : Tvar, 1950, s. 560.
Nová Encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. N-Ž. Praha : Academia, 1995, s. 840.
VLČEK, Pavel. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Vyd. 1. Praha : Academia, 2004, s. 649.
DOBNER, Libor. O architektovi Rudolfu Štechovi. Slánské listy, roč. 16, č. 1, s. 12.