Jiří Kačer

* 9. 4. 1952, Praha, Česká republika (Czech Republic)
restaurátor, sochař

 

národnost: česká
pohlaví: muž

web: jirikacer.cz
NK AUT: mzk2002160990
WIKIDATA: Q27973257
VIAF: 308286490

Jiří Kačer
Otisky
1985

pískovec
1090 x 790 a 1090 x 870
Jiří Kačer
Pieta
1985

pískovec
850 x 870 a 850 x 870
Jiří Kačer
Triptych
1993

žula, mramor
1120 x 730 a 1120 x 730 a 1120 x 730
Jiří Kačer
Diptych
1994

vápenec adnet
1180 x 860 a 1180 x 860
Jiří Kačer
Fragment
1998

žula
2400 x 980
 

poznámka:
Vyučen štukatér Umělecká řemesla Praha
Nyní sochař kamene ve svobodném povolání. Vystavoval v řadě muzeí a galerií. - Žije v Hostivicích.¨
Věnuje se jak vlastní sochařské činnosti, tak restaurování soch děl vytvořených z kamene štuku a sgrafit.

Jiří Kačer

Sochař, medailér, restaurátor. Člen Umělecké besedy (od 2004). Působí v Hostivicích.

Narozen 9. dubna 1952 v Praze. Studia: 1967 - 1970 Umělecká řemesla, Praha, obor štukatér, 1970 - 74 Střední kamenosochařská škola, Hořice v Podkrkonoší (prof. R. Šnajbr), 1975 - 1981 Akademie výtvarných umění v Praze (doc. J. Bradáček - sochařství, doc. A. Nykl - restaurování).

Vrcholná tvorba Jiřího Kačera je osobitou syntézou dvou důležitých a zároveň zcela protikladných východisek, které se objevily v poválečném sochařství. Prvním z nich je fenomén kamenosochařských sympozií, která v roce 1959 uvedl v život rakouský sochař Karl Prantl (zde připomeňme, že také Kačer jedno důležité sympozium - Sochařské setkání v Přední Kopanině - založil a několik let organizoval) a jež zásadním způsobem přispěla k rehabilitaci kamene jako moderního sochařského materiálu. Prantl vymyslel nejen vlastní formu sympozia jako pracovního setkání, ale také prosazoval jistý modus „sympoziální" sochy. Takováto socha měla mít abstraktní povahu po vzoru kultických předobrazů menhiru, stolce či stély. Sochař měl dále pracovat s přirozenými kvalitami kamene, ať už estetickými, fyzikálními (neboť sochu realizoval sám dle principu taille direct) či obsahovými v onom hieratickém smyslu.
Druhým zdrojem Kačerovy tvorby je tradice figurativní. Byl to jednak italské, v klasicismu zakotvené sochařství Giacoma Manzùa, jehož pražská výstava v roce 1973 na něj silně zapůsobila; dále pak pop art, zejména dílo amerického sochaře Georgese Segala, v českém prostředí ovšem vnímané v souvislosti s nástupem nové figurace. Pro Kačera byl důležitý zejména Jan Hendrych, kterému už při studiích v Hořicích pomáhal při sekání jeho soch. Plnoobjemovou sochu segalovského ražení (Marcela, 1981, Záda 1983) však záhy opustil, aby přešel k reliéfu, který se pak nadále stane jeho hlavním výrazovým prostředkem; dokonce i zcela prostorové sochy jsou založeny na působení reliéfně strukturovaných povrchů. První kamenné reliéfy ještě evokují tělesný otisk (Záda, 1983, Otisk, 1985), což bylo opět důležité téma české nové figurace (Eva Kmentová). V dalších sochách vlastní tělesnost mizí a struktura „otisku" začíná připomínat architektonické fragmenty nebo ještě častěji jakési zvětšené zkameněliny prehistorických členovců. Tím zde vlastně dochází k dokonalému průniku dvou základních přírodních principů - organického (živočich, nepravidelné tvarosloví) a anorganického (kámen, skelety živočichů, geometrická struktura) a dokonce tu přímo tematizuje protimluv „otisk v kameni". Tyto sochy jsou často určeny pro opření a autor je instaluje způsobem, jakým se v lapidáriích prezentují renesanční náhrobníky.
Fišer Marcel, socharstvi.info, 9/2013

Jiří Kačer

 

Jiří Kačer

Jiří Kačer
Otisky
1985

pískovec
1090 x 790 a 1090 x 870
Jiří Kačer
Pieta
1985

pískovec
850 x 870 a 850 x 870
Jiří Kačer
Triptych
1993

žula, mramor
1120 x 730 a 1120 x 730 a 1120 x 730
Jiří Kačer
Diptych
1994

vápenec adnet
1180 x 860 a 1180 x 860
Jiří Kačer
Fragment
1998

žula
2400 x 980
Jiří Kačer
Louskáček
1998

sienyt
výška 105 cm
Jiří Kačer
Fragment
2000

žula
500 x 500
Jiří Kačer
Fragment
2000

mramor
délka 355 cm
Jiří Kačer
Fragment
2001

mšenský pískovec
355 x 105 x 95 cm
Jiří Kačer
Fragment
2001

slivenecký vápenec
180 x 110 x 22 cm
Jiří Kačer
Fragment
2001

slivenecký vápenec
160 x 50 x 35 cm
Jiří Kačer
Fragment
2001

žula
2800 x 2200
Jiří Kačer
Fragment
2001

slivenecký vápenec
výška 122 cm
Jiří Kačer
Tři fragmenty
2002

žula
135 x 30 x 26 cm
Jiří Kačer
Křídla
2002

žula
výška 105 cm
Jiří Kačer
Fragment
2003

vápenec Suchomasty
šířka 230 cm
Jiří Kačer
Fragment
2003

pískovec
výška 110 cm
Jiří Kačer
Monolit
2004

žula
výška 460 cm
Jiří Kačer
Monolit
2004

žula
výška 460 cm
Jiří Kačer
Fragment
2005

žula
délka 360 cm
 

Jiří Kačer

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1967 - 1969   Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze (Vyšší škola uměleckoprůmyslová), Praha
1970 - 1974   Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích (1967-), Hořice (Jičín)
1975 - 1981   Akademie výtvarných umění, Praha

Jiří Kačer

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Hostivice, Hostivice (Praha-západ)
???? - ????   Křížová cesta 21. století. Příběh utrpení a nadějí člověka, Stanovice (Trutnov), Obelisk
???? - ????   Praha, Praha
1982 - 1991   Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Praha, Heyrovského náměstí 2, Praha 6
1990 - 1994   Akademie výtvarných umění, Praha, U Akademie 4, odborný asistent

Jiří Kačer

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Akademie 1800-1888, *
???? - ????   Asociace restaurátorů, *1990
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Umělecká beseda, *1863, výtvarný odbor
???? - ????   Výtvarný odbor Umělecké besedy (znovuzaložené), *1990

Jiří Kačer

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1991/02/18 - 1991/03/08   Práce Jiřího Kačera, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1991/11   Jiří Kačer: Plastiky, Galerie R, Praha
1992/09   Jiří Kačer, Galerie plastik a mezinárodní galerie moderního sochařství pod širým nebem - Vrch Gotthard, Hořice (Jičín)
1992/11/18 - 1992/12/02   Jiří Kačer, Městské kulturní středisko, Třebíč (Třebíč)
1993/01/26 - 1993/02/14   Jiří Kačer: Reliefy a kresby, Galerie Nová síň, Praha
1993/03/13 - 1993/04/11   Jiří Kačer: Sochy a kresby, Pražská brána, Rakovník (Rakovník)
1997/08/06 - 1997/09/14   Jiří Kačer: Sochy, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1998/04/07 - 1998/04/30   Jiří Kačer: Sochy, Galerie v zahradě, Kolín (Kolín)
2001/05/16 -   Jiří Kačer: Kameny, Středočeské muzeum, Roztoky (Praha-západ)
2001/09/21 - 2001/11/04   Jiné kameny Jiřího Kačera, Městské muzeum a galerie, Hořice (Jičín)
2002/05/30 - 2002/09/30   Jiří Kačer: Skulptury, Míčovna Pražského hradu, Praha
2006/10/07 - 2006/11/26   Jiří Kačer: Kameny, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2007/05/30 - 2007/09/15   Jiří Kačer: Skulptury, Galerie Univerzity Pardubice, Pardubice (Pardubice)
2007/07/17 - 2007/09/02   Jiří Kačer, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2008/03/19 - 2008/05/11   Jiří Kačer: Jádra / Cores, České muzeum výtvarných umění, Praha
2009/05/14 - 2009/09/27   Jiří Kačer: Kameny, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2010/05/06 - 2010/06/27   Jiří Kačer: Kameny / Stones, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/04/03 - 2012/04/21   Jiří Kačer: Rudimenta, Galerie Nová síň, Praha
2012/05/11 - 2012/08/26   Jiří Kačer: Sochy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2012/09/21 - 2012/11/25   Jiří Kačer: Sedimenty paměti kamene, Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, Most (Most)
2016/05/07 - 2016/06/03   Jiří Kačer, Galerie Josefa Jíry, Malá Skála (Jablonec nad Nisou)
2017/05/12 - 2017/06/18   Jiří Kačer: Naděje a jistoty, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice (Litoměřice)
2017/12/19 - 2018/01/06   Jiří Kačer: Sochař, Galerie Hřivnáč, Opava (Opava)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1982/01/25 - 1982/02/05   Jiří Kačer: Sochy, Karel Rossí: Obrazy, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1982/07/29 - 1982/09/05   Mladí středočeští výtvarníci, Galerie U Řečických, Praha
1983/07/10 -   Roman Havlík: Grafika, kresby, Jiří Kačer: Plastiky, Zámek Staré Hrady, Libáň (Jičín)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1986/04/02 - 1986/04/16   Drobná plastika, Galerie Platýz, Praha
1986/08   V. sochařské sympózium, Přední Kopanina, opukový lom, Praha
1987/04/24 - 1987/04/26   Rockfest 87, Palác kultury, Praha
1987/05/30 - 1987/05/31   Konfrontace VI, Špitálská ulice, Praha
1987/09/03 - 1987/09/08   Salon de Tokyo. International member´s exhibition, Roma Gallery, Tokio (Tokyo)
1987/10   Obrazy, sochy, grafika, užité umění: Středočeští výtvarní umělci k 70. výročí VŘSR, Středočeská galerie, Praha
1987/10/13 - 1987/11/08   Současná česká medaile a plaketa, Mánes, Praha
1987/11 - 1987/12   Obrazy, sochy, grafika, užité umění: Středočeští výtvarní umělci k 70. výročí VŘSR, Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany (Příbram)
1987/11/26 - 1987/12/24   Salon de Tokyo. International member´s exhibition, Roma Gallery, Tokio (Tokyo)
1988/07/08 - 1988/08/07   Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
1988/09/01 - 1988/10/09   Mladí pražští sochaři k jubileu Hany Wichterlové, Galerie Nová síň, Praha
1989/04 - 1989/06   Restaurátorské umění 1948-1988, Mánes, Praha
1989/05/07 - 1989/05/12   Salon de Tokyo. International culture exchange exhibition, Ota-Kumin Plaza Art Hall, Tokio (Tokyo)
1990/03/01 - 1990/03/31   Salon de Tokyo. International member´s exhibition, Togen Gallery, Hamamatsu (Shizuoka)
1991/11/05 -   Jana Skalická: Objekty, Jiří Kačer: Plastiky, Galerie R, Praha
1992/08/02 - 1992/10   Džbán 1992, Rakovník (Rakovník), Rakovník (Rakovník)
1993/06/04 - 1993/07/04   Komorní plastika, Mánes, Praha
1993/07/10 - 1993/08   Hořice v Podkrkonoší: 9. Mezinárodní sochařské symposium, Městské muzeum, Hořice (Jičín)
1993/08/05 - 1993(08/26   Výstava současného českého sochařství, Mánes, Praha
1993/09/07 - 1993/10/12   Troja 93, Botanická zahrada hlavního města Prahy, Praha
1993/09/09 - 1993/10/31   Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1993/12/07 - 1994/01/16   Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Palác Kinských, Praha
1994   Žulové sympozium, výstava, park u kláštera premonstrátů, Milevsko (Písek)
1994/08/04 - 1994/09/30   Socha v kameni (k poctě Josefa Wagnera), Vojanovy sady, Praha
1995/09/14 - 1995/10/29   Cotangens, Pražský hrad, Síň pod Plečnikovým schodištěm, Praha
1998/11/01 -   Kameny a hvězdy 1998, Hvězdárna Ondřejov, Ondřejov (Praha-východ)
1999   Kameny a hvězdy 1999, Hvězdárna Ondřejov, Ondřejov (Praha-východ)
1999/04/259 -   Obrazy, objekty, sochy, grafika, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2000/06/01 - 2000/10/31   Česká kamenná skulptura 90. let, Pražský hrad, Praha
2000/07/30   Veřejná prezentace výsledků sympozia Džbán 2000, Spongilit PF, s.r.o., Hředle (Rakovník)
2000/11/01 -   Kameny a hvězdy 2000, Hvězdárna Ondřejov, Ondřejov (Praha-východ)
2001/10/31 -   Kameny a hvězdy 2001, Hvězdárna Ondřejov, Ondřejov (Praha-východ)
2002/06/11 - 2002/09/01   III. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2002/09/28   Art Safari 4, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
2003/09/09 - 2003/10/09   Pučení, Park Podviní, Praha
2004/12/08 - 2005/01/19   Mikoláš Axmann: Z Českého ráje - Kamenopisy na plátně, Jiří Kačer: Kameny, Galerie 9, Praha
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2005/11/13 - 2006/01/08   Umělecká beseda: Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2006/07/19 -   Cesta mramoru, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2007/06 - 2007/09   Členská výstava Umělecké besedy, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2007/06/26 - 2007/08/26   Umělecká beseda: Vědomí o člověku, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2007/07/01 - 2007/09/01   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2007, Městská galerie, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
2007/09/06 - 2007/09/29   Umělecká beseda: Vědomí o člověku, Mánes, Praha
2007/09/27 - 2007/10/28   Členská výstava Umělecké besedy, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2007/12/14 - 2008/02/03   Členská výstava Umělecké besedy, Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, Most (Most)
2008/05/08 - 2008/07/13   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon 2008, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/06/08 - 2008/09/28   Zrozeno do prostoru (Socha a plastika členů Umělecké besedy), Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2008/10/04 -   Příběh utrpení a nadějí člověka, Žireč, Žireč, Dvůr Králové nad Labem (Trutnov)
2009/04/09 - 2009/05/17   Středočeské bienále 2009, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2009/07/11 - 2009/09/27   Věčná pomíjivost, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice (Litoměřice)
2009/10/02 - 2010/10/31   Intersalon AJV 2009: 13. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky výtvarného umění dneška, Sladovna Písek, Písek (Písek)
2010/05/20 - 2010/07/11   Umělecká beseda: Pocta Bohuslavu Reynkovi, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2010/07/01 - 2010/09/30   Smalt Art. Krajina, tělo, záření, Nostický palác, Praha
2011/11/23 - 2011/12/09   Terra (non)firma / (Ne)pevná půda, Galerie Kartografie, Praha
2012/02/02 - 2012/03/25   Středočeské trienále '12, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2013/03/21 - 2013/05/19   V umění volnost, Clam-Gallasův palác, Praha
2013/05/08 - 2013/05/31   Umělecká beseda, Galerie N, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2013/06/05 - 2013/08/26   II. prodejní výstava středočeských výtvarníků, GATE - Galerie a informační centrum, Praha 1
2013/08/17 - 2013/09/15   Uvnitř barev, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2013/09/05 - 2013/10/13   Doma, Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
2014/02/27 - 2014/04/10   Co všechno máme…, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2015   Kejřův park, Kejřův park, Praha
2015/04/09 - 2015/05/17   Středočeské trienále 2015, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2015/05/03 - 2015/05/27   12 UB, Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
2015/06/06 - 2015/07/17   Quodlibet M. Jan Hus, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
2016/06/09 - 2016/09/18   Taková normální výstava dvou kamarádů: Svatopluk Klimeš, Jiří Kačer, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2016/07/02 - 2016/09/03   Umělecká beseda ve Vídni a na venkově, Zámek Nebílovy, Nebílovy (Plzeň-jih)
2018/05/03 - 2018/06/30   Soutok, Stará čistírna odpadních vod, Praha
2018/09/12 - 2018/10/25   Tichý: Obrazy, Kačer: Kameny, Galerie Kartografie, Praha
2019/03/29 - 2019/11/03   Aleš Hnízdil, Jiří Kačer: Sochy a objekty / Sculptures and Objects, Zámek Troja, Praha
2020/09/16 - 2020/11/01   Poutník, jenž se vrací / The pilgrim who returns, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice (Litoměřice)
2021/09/02 - 2021/10/17   Stopy v písku, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2022/07/13 - 2022/09/03   Svět, Sbor českých bratří, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2023/12/05 - 2024/02/29   V umění volnost, Clam-Gallasův palác, Praha
2024/03/24 - 2024/05/12   Středočeské trienále ’24, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2007/03/31   Aukce 1/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.), Hotel Holiday Inn, Praha
2009/05/16   Aukce současného českého a slovenského umění, Konferenční centrum City, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2007/03/29 - 2007/03/31   Aukce 1/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.) - výstava, Hotel Holiday Inn, Praha
2009/05/09 - 2009/05/16   Současné české a slovenské umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/12/03 - 2025/11/23   Stavy mysli / Za obrazem: Obměny a intervence, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
1985/08 - 1985/09   IV. Sochařské sympózium, Přední Kopanina, opukový lom, Praha
1992/07/04 - 1992/08/02   Džbán 1992: Mezinárodní sochařské sympozium, Hředle, Hředle (Rakovník)
1993/07/01 - 1993/08   9. Mezinárodní sochařské symposium, Hořice (Jičín), Hořice (Jičín)
2000/07/03 - 2000/07/30   Džbán 2000: Mezinárodní sochařské sympozium, Hředle, Hředle (Rakovník)
2003   Cesta mramoru, Zámek Dobřichovice, Dobřichovice (Praha-západ)
2010   Smalt Art Vítkovice 2010, Smaltovna Vítkovice Power Engineering, Ostrava (Ostrava-město)
2019/07/13 - 2019/08/10   26. mikulovské výtvarné sympozium dílna 2019, Zámek Mikulov, Mikulov (Břeclav)

Jiří Kačer

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Jiří Kačer: Plastiky
  1992   Jiří Kačer, Galerie plastik a mezinárodní galerie moderního sochařství pod širým nebem - Vrch Gotthard, Hořice (Jičín)
  1993   Jan Kačer: Reliéfy a kresby, Český fond výtvarných umění, Praha
  2001   Jiné kameny Jiřího Kačera, Městské muzeum a galerie, Hořice (Jičín)
  2006   Jiří Kačer, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  2007   Jiří Kačer: Skulptury, Galerie Univerzity Pardubice, Pardubice (Pardubice)
  2008   Jiří Kačer: Jádra / Cores, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  2009   Jiří Kačer: Kameny, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2010   Jiří Kačer: Kameny / Stones, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Jiří Kačer: Rudimenta, Galerie Nová síň, Praha
  2012   Jiří Kačer: Sochy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2017   Jiří Kačer, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  nedatováno (2012)   Jiří Kačer: Sedimenty paměti kamene (Obrazová zpráva o výstavě v Galerii výtvarného umění v Mostě), Galerie výtvarného umění, Most (Most)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Mladí středočeští výtvarníci (Obrazy, sochy, grafika, užité umění), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Obrazy, sochy, grafika, užité umění (Středočeští výtvarní umělci k 70. výročí VŘSR), Svaz českých výtvarných umělců, Středočeská krajská organizace, _
  1987   Současná česká medaile a plaketa (Přehlídka prací z let 1979-1986), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Z ateliérů medailérů, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Mladí pražští sochaři k jubileu Hany Wichterlové, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Salón pražských výtvarných umělců ’88, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Pracovní setkání v Přední Kopanině
  1989   Restaurátorské umění (Podíl českých výtvarných umělců na péči o kulturní památky), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1992   Džbán 1992, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  1993   Komorní plastika, Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezka, _
  1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1993   Výstava současného českého sochařství
  1999   Kameny a hvězdy, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov (Praha-východ)
  2000   Česká kamenná skulptura 90. let, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  2000   Džbán 2000. Mezinárodní sochařské sympozium, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2000   Katalog Asociace restaurátorů, Asociace restaurátorů, Praha
  2001   Džbán 1992-2001 (Deset ročníků mezinárodního sochařského sympozia), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2003   Cesta mramoru / Marble path (03)
  2004   Sbírka / Collection Audabiac I.
  2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2005   Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi (Výstava ke 120. výročí narození Václava Rabase), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2007   Členská výstava Umělecké besedy
  2007   Umělecká beseda (Vědomí o člověku sochy kresby)
  2007   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2007 (XIII. ročník), Město Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2008   V. Nový zlínský salon 2008, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2008   Zrozeno do prostoru (Socha a plastika členů Umělecké besedy), Art D, Grafický ateliér Černý, s.r.o., Praha
  2009   Intersalon AJV 2009 (XIII. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška), Asociace jihočeských výtvarníků, České Budějovice (České Budějovice)
  2009   Příběh utrpení a nadějí člověka, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2009   Středočeské bienále 2009
  2009   Umělecká beseda (Věčná pomíjivost / Eternal Transience), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2010   Pocta Bohuslavu Reynkovi (Umělecká beseda 2010), Umělecká beseda, Praha
  2010   Smalt Art (Krajina / tělo / záření), Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  2010   Smalt Art Vítkovice 2010, Vítkovice Machinery Group, Ostrava (Ostrava-město)
  2011   Terra (non)firma / (Ne)pevná půda, Umělecká beseda, Praha
  2012   Středočeské trienále '12, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2013   Doma
  2013   In Art There is Freedom, Umělecká beseda, Praha
  2014   Příběh utrpení a nadějí člověka, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2015   Quodlibet M. Jan Hus, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
  2015   Středočeské trienále 2015, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2018   Soutok / Confluence, Umělecká beseda, Praha
  2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2019   26. mikulovské výtvarné sympozium dílna / 26th Mikulov Art Symposium dílna, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2019   Aleš Hnízdil, Jiří Kačer: Sochy a objekty / Sculptures and Objects, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2020   Křížová cesta 21. století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2020   Poutník, jenž se vrací / The pilgrim who returns (Výstava členů a hostů Výtvarného odboru Umělecké Besedy / An exhibition by members and guests of the Fine Art Section of Umělecká beseda), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2020   Stations of the Cross, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2021   Křížová cesta 21. století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2021   Stations of the Cross, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2022   Svět (Umělecká beseda + Mánes), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  nedatováno   Drobná plastika v galériích Díla-ČFVU, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  nedatováno   Víra v hloubi naší paměti (Sochařský park Kejřův park)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Přišel jsem pozdravit sochy, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2015   Umění v Domažlicích, Centrum pro dějiny sochařství, Horažďovice (Klatovy)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Kameny a hvězdy, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov (Praha-východ)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (V. Ka – Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982/02/03   Malíř a sochař na Petřinách, Lidová demokracie, 38.ročník, 28.číslo, 5
  1991   Jiří Kačer, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4.ročník, 7.číslo, 6
  1994   Milevsko: jméno tesané do žuly (Sochařské sympozium představuje své výsledky v městském parku), Lidové noviny, 10
  1998   Hvězdy a hvězdy, kameny a kameny (Ondřejov, areál Fričovy observatoře, Kameny a hvězdy, expozice od 3. září 1998), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7-7
  2000   Hředle hostí osm sochařů, Raport, 9
  2000   Letos přijeli tvořit pod Džbán už po deváté
  2001   Džbán 2000, Kámen, 81-84
  2003   Sympozium Cesta mramoru (Dobřichovice u Prahy, 6. 7. - 26. 7. , stálá expozice v exteriéru), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6
  2004   Umění je vesmír znovu vytvořený v člověku (Umění se stejně jako věda...), Kameny a hvězdy
  2012   Myšlenková celistvost Kačerových fragmentů, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Jiří Kačer (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Umělecká beseda (artlist.cz), www.artlist.cz
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Jiří Kačer
  1992   Jiří Kačer, Hostivice, Hostivice (Praha-západ)
  1993   Jiří Kačer: Reliefy a kresby, Český fond výtvarných umění, _
  1993   Jiří Kačer: Sochy a kresby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  1997   Jiří Kačer: Sochy, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
  1998   Jiří Kačer: Sochy, Galerie v zahradě, Kolín (Kolín)
  2001   Jiří Kačer: Jiné kameny, Městské muzeum, Hořice (Jičín)
  2001   Jiří Kačer: Kameny
  2002   Jiří Kačer: Skulptury / Sculptures, Správa Pražského hradu, Praha
  2006   Jiří Kačer: Kameny, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2007   Jiří Kačer, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2007   Jiří Kačer: Skulptury, Galerie Univerzity Pardubice, Pardubice (Pardubice)
  2008   Jiří Kačer: Jádra / Cores
  2009   Jiří Kačer: Kameny, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2012   Jiří Kačer: Rudimenta, Galerie Nová síň, Praha
  2012   Jiří Kačer: Sedimenty paměti kamene, Galerie výtvarného umění, Most (Most)
  2017   Jiří Kačer, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice (Litoměřice)
  2017   Jiří Kačer: Sochař, Galerie Hřivnáč, Opava (Opava)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1977   Cotangens
  1983   Roman Havlík: Grafika, kresby, Jiří Kačer: Plastiky
  1991   Jana Skalická: Objekty, Jiří Kačer: Plastiky, Galerie R, Praha
  1993   Hořice v Podkrkonoší: 9. Mezinárodní sochařské symposium / 9th International sculptor's symposium (Symposium 93), Sdružení Hořického sympozia, Praha
  1994   Socha v kameni (k poctě Josefa Vágnera), Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezka, _
  1998   Kameny a hvězdy / Stones and Stars, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov (Praha-východ)
  1999   Obrazy, objekty, sochy, grafika
  2000   Česká kamenná skulptura 90. let, Správa Pražského hradu, Praha
  2000   Kameny a hvězdy / Stones and Stars ((3. pokračování)), Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov (Praha-východ)
  2001   Kameny a Hvězdy / Stones and Stars ((4. pokračování)), Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov (Praha-východ)
  2002   Art Safari 4 (Jiří Kačer, Michal Novotný, Alexander Peroutka, Čestmír Suška)
  2003   Pučení (Plastiky a objekty v parku Podviní Praha 9)
  2006   Cesta mramoru, Galerie Chodovská tvrz, Praha
  2007   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2007 (XIII. ročník), Městská galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2013   Doma, Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2013   Umělecká beseda, Umělecká beseda, Praha
  2015   12 UB (Členové Umělecké besedy), Klub přátel umění, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  2015   Quodlibet M. Jan Hus, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
  2016   Umělecká beseda ve Vídni a na venkově, Umělecká beseda, Praha
  2019   Aleš Hnízdil, Jiří Kačer: Sochy a objekty / Sculptures and Objects, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2021   Stopy v písku
  2024   Středočeské Trienále ’24, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   3. adventní aukce uměleckých děl
  2007   Aukční katalog 1/2007, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
dílo
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Fragment (1)
  2001   Fragment (2)
  2001   Fragment (3)
  2002   Tři fragmenty
hand out
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Kameny a Hvězdy / Stones and Stars
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Křížová cesta 21. století (Příběh utrpení a nadějí člověka), Podzvičinsko, malebné Podkrkonoší
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2019   Aleš Hnízdil, Jiří Kačer: Sochy a objekty / Sculptures and Objects, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2021   No Art Today? (Nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Drobná plastika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001/11/22   Lidové noviny
pracovní sešit
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat.   Křížová cesta 21. století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2019   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Květen-červen / May-June 2019), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Červenec-srpen / July-August 2019), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Září-říjen / September-October 2019), Galerie hlavního města Prahy, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   Jiří Kačer
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Umělecká beseda (Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi)
  2013   Uvnitř barev (Výstava ke 150. výročí založení Umělecké besedy), Umělecká beseda, Praha
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
  1991   Seznam členů Sdružení Čech, Moravy a Slezska (stav ke 30.11.1991), Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezka, _
socha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Otisky
  1985   Pieta
  1993   Triptych
  1994   Diptych
  1998   Fragment
  1998   Louskáček
  2000   Fragment
  2000   Fragment
  2001   Fragment
  2001   Fragment
  2002   Křídla
  2003   Fragment
  2003   Fragment
  2004   Monolit
  2004   Monolit
  2005   Fragment
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2023   V umění volnost / Freedom in Art, Muzeum hlavního města Prahy, Praha

Jiří Kačer

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Smalt Art Vítkovice 2010, Vítkovice Machinery Group, Ostrava (Ostrava-město)
  2019   26. mikulovské výtvarné sympozium dílna / 26th Mikulov Art Symposium dílna, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2019   Aleš Hnízdil, Jiří Kačer: Sochy a objekty / Sculptures and Objects, Galerie hlavního města Prahy, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha

Jiří Kačer

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Jiné kameny Jiřího Kačera, Městské muzeum a galerie, Hořice (Jičín)
  2006   Jiří Kačer, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  2008   Jiří Kačer: Jádra / Cores, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  2017   Jiří Kačer, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Zrozeno do prostoru (Socha a plastika členů Umělecké besedy), Art D, Grafický ateliér Černý, s.r.o., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Sympozium Cesta mramoru (Dobřichovice u Prahy, 6. 7. - 26. 7. , stálá expozice v exteriéru), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6

Jiří Kačer

symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
2019/07/13 - 2019/08/10   26. mikulovské výtvarné sympozium dílna 2019, Zámek Mikulov, Mikulov (Břeclav)

Jiří Kačer

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Galerion 92
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Pokus o konfrontaci mladých, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 14.číslo, 5
  1991   Hořické sympozium, Moravskoslezský večerník
  1993   Sochařský exteriér Troja 93, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1996   Konfrontace - Spontánní umělecký výraz 80. let, Výtvarné umění, 145-152
  2000   Sochaři se setkali na sympoziu, Mladá fronta Dnes, 4
  2002   Třetí Nový zlínský salon jako zrcadlo doby, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  2002   Zlínský salon ukazuje renesanci malby (V Domě umění na na zámku ve Zlíně je vystaven výběr prací současných výtvarníků), Lidové noviny, 22-22
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Škola Jana Hendrycha přehled absolventů 1990 - 2013 (Ateliér figurálního sochařství a medaile), Akademie výtvarných umění, Praha