Vít Václav Kaňka

* 7. 6. 1650, Praha, Česká republika (Czech Republic)
1727, Praha, Česká republika (Czech Republic)
stavitel

 

pohlaví: muž

heslo:
Vít Václav Kaňka. Stavitel. Měšťan Starého Města pražského.

Otcem Bartoloměj Kaňka, jenž po propuštění z poddanství Annou Marií z Valdštejna se r. 1647 přestěhoval ze vsi Horky na Kutnohorsku do Prahy. 7. 6. 1650 byl pokřtěn jeho syn Vít Václav. Vít Václav se vyučil zedníkem. Jeho řemeslo mu povoleno provozovat 7. 7. 1687. Téhož dne obdržel též městské právo na Starém Městě Pražském. Vít Václav patrně r. 1690 stavěl klášter dominikánek u kostela sv. Anny na Starém Městě pražském vedle Kryštofa Dientzenhofera. Oba uvedení se též podílel na budování novoměstského opevnění a dělili se o sumu 7.000 zlatých. Po smrti pevnostního stavitele Martina Allia se Vít Václav Kaňka ucházel o tento finančně atraktivní post. Na doporučení vídeňské válečné rady jmenován pevnostním stavitelem 26. 10. 1702. To Vítu Václavovi dalo záruku doživotní existenční jistoty. R. 1706 Vít Václav upravoval dům v Celetné ul. čp. 595/I. R. 1706 se podílel na obnově špitálního kostela sv. Pavla. Vít Václav Kaňka byl činný i jako stavitel staroměstských benediktinů. Pro ně realizoval v l. 1706-1712 přestavbu konventu a prelatury u kostela sv. Mikuláše na Starém Městě pražském podle projektu svého syna Františka Maximiliana. Výstavbu dokončil Kilián Ignác Dientzenhofer. Dům v Celetné ul. čp. 565/I koupil Vít Václav se svou manželkou Kateřinou 1. 5. 1706 za 2.000 zlatých. Vít Václav zemřel před polovinou roku 1727. Pokračovatelem jeho činnost ve stavitelství byl jeho syn František Maximilián. U syna Jana Václava, nar. 1685 není stavitelská činnost prokázána. Syn Ondřej Štěpán, narozený r. 1681 je znám jako malíř a pozlacovač. Syn Antonín Vojtěch, narozený r. 1684 byl činný jako zlatník.

Dílo:

Praha.
Výstavba a opravy novoměstského opevnění. Úpravy domu v Celetné ul. čp.595/I. r. 1706. Obnova špitálního kostela sv. Pavla r. 1706. V l. 1706-1712 přestavba konventu a prelatury staroměstských benediktinů podle projektu Františka Maximiliána Kaňky.

poznámka:
NK neuvádí 2010, 2011,