Emil Makovický

* 12. 2. 1908, Hrabušicie, Slovensko (Slovakia)
25. 12. 1986, Banská Bystrica (Banská Bystrica), Slovensko (Slovakia)
grafik, ilustrátor, kreslíř, malíř

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

Emil Makovický
Hlava ženy II.
1929-1936
kresba
papír, tužka
300 x 210
Emil Makovický
Hlava ženy
1937
kresba
papír, tuš
380 x 360
Emil Makovický
Ženy pri žatve
1954-1955
kresba
papír, tužka
220 x 300
Emil Makovický
Hlava ženy
1929-1936
kresba
papír, tužka
270 x 210
Emil Makovický
Chalupy v Zázrivej
1954
kresba
papír, tužka
110 x 150
Emil Makovický
Chalupy v Zázrivej
1954
kresba
papír, tužka
200 x 260

heslo:
Prostriedky na štúdium si v Prahe obstarával ako zamestnanec pošty. Tu sa zoznámil s J. Nemčíkom, V. Stašíkom, J. Želibským, J. Mudrochom, V. Hložníkom a P. Matejkom. Inklinoval k realistickému maliarstvu. Prvým úspechom bola 2. cena v celoštátnej súťaži návrhov na plagát na Zemskú jubilejnú výstavu slovenskú Výstava východu 1938 v Košiciach. V roku 1942 prešiel na pozvanie MS do Martina. Tu ilustroval detský časopis Slniečko (1942 – 1946). Ilustroval aj časopis Slovensko a knihy pre deti a mládež vydávané v MS a neskôr v Mladých letách. Figurálne kresby a štúdie vynikajú decentnosťou a zmyslom pre kompozície a proporcie. Venoval sa aj ostatnej grafike (asi 70 obálok na knihy, vinety, portréty spisovateľov, knižné značky), navrhoval aj vianočné a veľkonočné pohľadnice a diplomy. Venoval sa olejomaľbe, akvarelom, kresbe a kompozíciám vyhotoveným ceruzkou.
sk.wikipedia.org, 25.8.2017