Pavel Jasanský

* 30. 9. 1938, Praha, Česká republika (Czech Republic)
21. 1. 2021, Praha, Česká republika (Czech Republic)
fotograf, sochař, grafik

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Jasanského volná tvorba, původně absolventa geofyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1961), má široký záběr. V oblasti dokumentární fotografie vytvořil řadu samostatných subjektivních snímků i cyklů, které ve výsledku podávají ucelený obraz lidského života. Jeho výstavu v pražské Fotochemě v lednu 1985 charakterizoval V. Birgus jako „obrazovou knihu života.“ Od poloviny 80. let vznikal, z počátku ve spolupráci s malířem Jiřím Sozanským (do roku 1986), jeho nejznámější cyklu Těla, který zahrnuje často expresivně malířsky dotvořené rozměrné fotografie jedinců, ať už samostatných figur nebo skupin. Důležitá je také jeho spolupráce se časopisy (Divoké víno, Repertoár malé scény), které graficky a výtvarně upravoval v 60. a 70. letech. V rámci svého působení v propagačním oddělení Pragoinvestu v Praze navrhoval i plakáty a obaly gramofonových desek soudobých hudebníků. Mimo fotografii se také zabývá tvorbou asambláží a plastik z netradičních materiálů.
ŠB (Štěpánka Bieleszová, Muzeum umění Olomouc, 2008)
-
Byl vystudovaným geologem, ale fotografii se začal věnovat už v době studia. Tři roky pracoval v Geologickém průzkumu Praha hlavně v Krušných horách, kam byl tehdy po studiu povinně umístěn. Tři roky působil v propagačním oddělení Strojexportu, v té době se věnoval divadelní fotografii, fotografoval zpěváky a hudební skupiny a věnoval se i grafické úpravě tiskovin a časopisů.
Do roku 1968 pracoval jako grafik a fotograf v redakci Divoké Víno a dál se věnoval i divadelní fotografii, spolupracoval s Divadlem Za Branou či Divadlem na zábradlí. Během 70. let se vypracoval na vyhledávaného fotografa hudebních hvězd. Po pádu komunismu Pavel Jasanský spoluzaložil agenturu Signum a provozoval vlastní grafické studio JAGO. V letech 1992 až 1998 vedl na pražské FAMU seminář multimediální tvorby.
Ve své volné tvorbě se Jasanský již od cyklu Paristory (1967) profiloval jako fotograf s empatií a postřehem, uvádí Vančát. Ten uplatnil i ve volné dokumentární fotografii, dlouhodobě zobrazující emotivně vypjaté mikrosvěty ústavů a nemocnic, hřbitovů i masopustů. Svoji dokumentárně orientovanou tvorbu zúročil Jasanský v knize Město.
V letech 1981 a 1982 se podílel na neoficiální výtvarné akci Most, kterou organizoval Jiří Sozanský a která akčně reagovala na destrukci města Most.
Vytvářel subjektivní dokumenty a rozměrné snímky aktů, asambláže a plastiky. Kromě fotografií tvořil i grafiky, objekty, přemalby fotografií, projekce a instalace. Z jeho výtvarné tvorby je nejznámější cyklus Těla, z dokumentární pak cykly Nová krajina, noví obyvatelé (1985 až 1990) a Paristory, Masopust, Most' či Olšanské hřbitovy.
novinky.cz, 26.1.2021

poznámka:
Fotograf a výtvarník, autor cyklů dokumentárních fotografií a prací z oblasti užité grafiky.