Božena Němcová

* 4. 2. 1820, Vídeň (Wien), Rakousko (Austria)
21. 1. 1862, Praha, Česká republika (Czech Republic)
spisovatelka

 

národnost: česká
pohlaví: žena

heslo:
Rodným jménem Barbora Panklová patří k nejvýznamnějším českým spisovatelkám. Narodila se ve Vídni, ale vyrůstala v Ratibořicích nedaleko České Skalice. Její otec byl ve službě kněžny Zaháňské, která zde měla letní sídlo, a tak otec trávil s rodinou jen letní měsíce. Po ukončení školní docházky byla Barbora dána na vychování do nedalekých Chvalkovic, kde zde zdokonalovala v němčině, hře na klavír a získávala další znalosti především četbou.
V roce 1837 se provdala za úředníka finanční správy, českého vlastence Josefa Němce, který vzhledem k výkonu služby často měnil své působiště. Během šesti let porodila Barbora tři syny a dceru a rodina se v roce 1842 dostala do Prahy. Zde se manželé Němcovi stali platnými členy české vlastenecké společnosti.
Barbora, která si říkala Božena, oslňovala nejen svými názory, ale především svou nebývalou krásou. Pod vlivem svých přátel a četby začala psát a přispívat do novin a časopisů. Když byl manžel přeložen do Domažlic, objevila zde krásu lidových pohádek a pověstí, které začala sbírat. Její první vydanou knihou byly Národní báchorky a pověsti a později podobně využila působení svého manžela na Slovensku k vydání Slovenských pohádek a pověstí.
Její nejplodnější léta byla padesátá, kdy Němec působil v Uhrách a ona jej odmítla proti všem běžným zvyklostem následovat. Živořila se svými dětmi v Praze a snažila se psaním uživit. Ovšem bez pomoci četných přátel (Ferdinand Fingerhut, Vojta Náprstek, Ivan Bohdan Staněk, Ignác Jan Hanuš aj.) by se jí to nedařilo. Po smrti syna Hynka (1853) začala psát román Babička, s podtitulem Obrazy z venkovského života, který se stal jejím nejznámějším dílem, v němž se vracela do iluzorně šťastného dětství. Následovaly další knihy - Pohorská vesnice, V zámku a podzámčí a početné povídky, které většinou čerpaly z venkovského prostředí a hrdinkami byly velmi často samostatné a energické dívky (Divá Bára, Karla, Sestry aj.).
Božena Němcová si získala jako spisovatelka uznání již za svého života, ale svým nekonformním životem a názory narážela na předsudky a nepochopení. Od poloviny padesátých let byla i policejně sledována, jak kvůli politickým názorům svého manžela, tak i pro své vlastní postoje a tvorbu. Ve čtyřiceti dvou letech podlehla těžké nemoci, ale její dílo se čte dodnes.
Vojta Náprstek, jeho rodina a přátelé, Národní muzeum, Praha 2016

poznámka:
Odkaz. forma
Niemuzuowa, 1820-1862
Lienauosuwa, Bo, 1820-1862
Nemcova, Božena, 1820-1862
Nemutsova, Bojena, 1820-1862
Nhêm-xô-va, B., 1820-1862
Nemcava, Bažèna, 1820-1862
Niemutsuobā, Bodzena, 1820-1862
Njemcova, Božena, 1820-1862
Nímtsúfá, Búdžíná, 1820-1862
vlastním jménem
Panklová, Barbora, 1820-1862
-
Úřední datum úmrti Boženy Němcové je 21. ledna1862. (Cituji základní pramen.- Matriku úmrti farnosti sv. Jindřicha, sign. JCH Z 17, fol.20, uloženou v Archivu hl.m.Prahy. Pohřeb byl 23.ledna 1862 na Vyšehradě. V matrice je napsaná diagnóza úmrti Allgemeine Wassersucht (všeobecná vodnatelnost). Nejnovější výzkumy však ukazují, že to byla nejspíše rakovina dělohy. Zemřela v domě č.p.854-II. Na Příkopech, později byla na jeho místě postavená honosná budova ČSOB (letos – 2007 - ji však banka odprodala). Doslovný zapis úmrtí, obsahující např. jméno pochovávajícího kněze i základ. údaje , které začínají Němec Barbora geboren Pankl.........gebürtig aus Wien, nepřepisuji. V matrice narozených Videň-Allservotstadt je uvedeno pouze datum:5.2.1820, většina seriózních badatelů však předpokládá, že jelikož se jedná o datum křtu, musela být narozena o den dříve, tedy 4.2. (Tak to uvádí i pamětní deska na oné bývalé ČSOB na Příkopech, Praha 1, 4.2.1820 - 21.1.1862).
Vít Hostomský