Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o.

rok vzniku: 1920
rok zániku: 1949
obec: Praha
adresa: Příkopy 12

poznámka:
Nakladatelství beletrie, publicistiky, katolické věrouky, pragensií a právních a hospodyňských příruček v Praze; knihkupectví
Nakladatelská působnost 1920–1949
Společnost s ručením obmezeným Atlas působila od 1919; prvými společníky byli Eduard Nessel (* 1881 Praha, † ? ?) jako jednatel, dále JUDr. Josef Ort a Marie Ortová. Zprvu převážně knihkupecká firma s nepatrnou nakladatelskou činností (od 1920) se výrazněji rozvinula až koncem 30. let 20. století, kdy předsedou společnosti byl vedoucí funkcionář tiskových podniků Československé strany lidové a nakladatelství Kvádr Jindřich Hatlák (* 1886 Nové Benátky nad Jizerou, † 1970 Praha). 1946-47 byl vedoucím redaktorem nakladatelství Jaroslav Janouch.
Atraktivní ediční program Atlasu se pokusil formovat na přelomu 30. a 40. organizátor katolických tiskových podniků, architekt a nakladatel Rudolf Mikuta. Profilové edice literatury faktu Životopisy vynikajících postav (Fjodora Ivanoviče Šaljapina a generála Franka, 1938-39), Zrcadlo světa (1938; Curt Riess: Neznámý Hollywood) ani beletristické Dětské knihy Atlasu (1939) však za nacistické okupace nepokračovaly a u jediného svazku (komentovaný překlad Norimberských zákonů) zůstala i edice Hitlerovy zákony (1939). Mimo edice vycházely bez zřetelného programu původní (zejm. Helena Dvořáková, dále mj. Marie Hollerová, Jova Patočková) i přeložené prózy pro ženy, kuchařky a domácí příručky. Beletristickou sešitovou edici časopiseckého typu Čtení pro ženy (1939-44) redigovala Vlasta Sísová. Od konce války rozšířila spektrum kulturněhistorická pragensia (Antonín Novotný), po 1945 politická publicistika (Helena Koželuhová) a náboženské úvahy jak v edici Duchovní vinice (1947-48; autoři Konstantin Miklík a Bedřich Vašek), tak mimo řady (válečné projevy kanovníka Bohumila Staška a papeže Pia XII). Beletristická produkce pokračovala mj. prózou Václava Kaplického, detektivkami Evy Hertlové (pseud. Birdie May) a Heleny Koželuhové a novými vydáními próz Josefa Knapa a Sonji Špálové. - Grafickou úpravu řídil sochař Miroslav Šelbický, na ilustracích a výzdobě knih se nejvýrazněji podílel Vojtěch Kubašta, dále spolupracovali Josef Novák, František Procházka, Josef Liesler, Jan Konůpek, Richard Lander aj.
Dokumentace: Literární zpravodaj nakladatelství Atlas (nakl. časopis, 1938).
zdroj - slovnik-nakladatesltvi.cz, 2009