Ignác Viktorín Raab

* 5. 9. 1711, Nechanice (Hradec Králové), Česká republika (Czech Republic)
21. 1. 1787, Velehrad (Uherské Hradiště), Česká republika (Czech Republic)
malíř

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Malíř oltářních obrazů a fresek, žák Jiřího Majora v Jičíně, Ignác Raab se narodil 5. 9. 1715 v Nechanicích na Raabově gruntu. Stával na pozemku vedle nynějšího městského úřadu.
Již v mládí se u něj projevovaly výrazné vlohy k malování, které vzbudily pozornost členů řádů Jesuitů, do kterého v roce 1744 vstoupil. Pro tento řád tvořil olejové malby a fresky v Čechách i na Moravě. Oltářní obrazy maloval pro mnoho kostelů, např. chrám sv. Mikuláše v Praze, katedrálu sv. Barbory v Kutné Hoře, ve Velehradě, v kostele v Dobřenicích, pro kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové namaloval oltářní obrazy do bočních kaplí a 22 obrazů ze života sv. Aloise do kaple sv Josefa tamtéž. Svá díla většinou nepodepisoval, neboť za jejich pravého autora považoval Boha, jenž byl původcem jeho nadání. Po zrušení řádu byly mnohé obrazy z těchto kostelů rozprodány. Některé se dostaly i do Petrohradu. Je mu připsáno i autorství oleje „Obležení Prahy r. 1757“.
nechanice.cz, 27.7.2016

poznámka:
NK-2021/07 ne