zdroj: https://www.google.com/search?q=Kl%C3%ADpa+jan&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=u12mmBRTQfVJYM%253A%252CF2x3KpY7vYBK_M%252C%252Fg%252F11bxc6cmtp&vet=1&usg=AI4_-kT0iE9cF2yVZAmxmmruvpg4BTz9qQ&sa=X&ved=2ahUKEwi3t6-33qTiAhWJIlAKHVp5BdEQ_B0wD3oECAoQEQ#imgr

Jan Klípa

* 20. 2. 1976, Praha, Česká republika (Czech Republic)
kurátor, historik umění, vysokoškolský pedagog

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: mzk2008442918
VIAF: 75059982

poznámka:
PhDr., Ph. D.
Historik umění specializovaný na středověké umění, křesťanskou ikonografii a metodologii dějin umění

Jan Klípa

zdroj: https://www.google.com/search?q=Kl%C3%ADpa+jan&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=u12mmBRTQfVJYM%253A%252CF2x3KpY7vYBK_M%252C%252Fg%252F11bxc6cmtp&vet=1&usg=AI4_-kT0iE9cF2yVZAmxmmruvpg4BTz9qQ&sa=X&ved=2ahUKEwi3t6-33qTiAhWJIlAKHVp5BdEQ_B0wD3oECAoQEQ#imgr
 

Jan Klípa

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Laudatio k udělení Josefa Krásy Janu Klípovi, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 39

Jan Klípa

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Silesia: A Pearl in the Bohemian Crown (History, Culture, Art), Národní galerie v Praze, Praha
  2014   Otevři zahradu rajskou (Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300), Národní galerie v Praze, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Slezsko: Země koruny české: Historie a kultura 1300- 1700 (Sv. A), Národní galerie v Praze, Praha
  2008   Slezsko: Země koruny české: Historie a kultura 1300- 1700 (Sv. B), Národní galerie v Praze, Praha

Jan Klípa

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Mýtus Ulrich Creutz (Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz (1469-1517)), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Slezsko: Perla v České koruně (Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů), Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Zdaleka i zblízka: Středověké importy v moravských a slezských sbírkách / From Far and Near: Medieval Imports in Moravian and Silesian Collection, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2014   Otevři zahradu rajskou (Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300), Národní galerie v Praze, Praha
  2020   Nad slunce krásnější (Plzeňská madona a krásný sloh), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2020   Nad slunce krásnější / More Beautiful Than the Sun (Plzeňská madona a krásný sloh / The Pilsen Madonna and the Beautiful Style), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Slezsko: Země koruny české: Historie a kultura 1300- 1700 (Sv. B), Národní galerie v Praze, Praha
  2014   Trans montes (Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2015   (art) without borders (Medieval Art and Architecture in the Ore Mountains Region (1250-1550)), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2020   Josef Cibulka (Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století), Ústav pro studium totalitních režimů, Praha
  2020   Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Madony na lvu a měkký styl třetí čtvrtiny 14. století / Madonnas on lions and the soft style of the third quarter of the 14th century (Příspěvky z mezinárodního symposia / Proceedings from the international symposium), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2015   Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590 / Josef Opitz und die Kunst im Komotauer und Kaadner Land 1350-1590, Oblastní muzeum v Chomutově (Okresní muzeum), Chomutov (Chomutov)
  2016   Ikonografie: Témata, motivy, interpretace (Kniha k poctě Jana Royta), Nakladatelství Karolinum, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Památky musí makat! (Rozhovor s architektem Pleskotem...), Dějiny a současnost, 24-26
  2013   O minulosti a budoucnosti oboru a jeho institucí (Rozhovor s Ivo Hlobilem), Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 25, 2, 14-17
  2013   Úvodní slovo (Umění, liturgie a náboženské akce ve veřejném prostoru), Umění a politika, 83-91
  2013   Valná hromada UHS, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 25, 2
  2015   Josef Krása a české dějiny umění (Diskuse s kolegy a pamětníky), Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 10-16
  2015   Josef Opitz a kulturní historie / Josef Opitz und die Kulturgeschichte, Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590 / Josef Opitz und die Kunst im Komotauer und Kaadner Land 1350-1590, 130-141
  2015   Univerzitní dějiny umění (Tradice a perspektivy), Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 16-23
  2015   Valná hromada UHS 2015, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2
  2019   The Enthroned Madonna from Dijon (A Recently Discovered Paintings from the Workshop of the Master of the Vyšší Brod Altarpiece), Umění, 215-225
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Rytecké dílo Albrechta Dürera v dobových reprodukcích Amanda-Duranda, Galerie Miro, Praha

Jan Klípa

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Silesia: A Pearl in the Bohemian Crown (History, Culture, Art), Národní galerie v Praze, Praha

Jan Klípa

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2013/11/04 - 2013/12/31   Patrik Hábl: Vytržené obrazy, Klášter sv. Anežky České, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2015/11/27 - 2016/03/13   Bez hranic - Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, Valdštejnská jízdárna, Praha

Jan Klípa

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Otevři zahradu rajskou (Benediktini v srdci Evropy 800-1300), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění-16