Klášter sv. Jiří

obec: Praha
adresa: Jiřské náměstí 33
PSČ: 119 04
tel.: 257535829-30

heslo:
Klášter sv. Jiří byl založený knížetem Boleslavem II. a jeho sestrou Mladou roku 973. V 16. století byl přestavěn, výrazně upraven v baroku a posléze (1782) zrušen císařem Josefem II. Po rozsáhlé rekonstrukci zde v roce 1976 instalovala NG dva velké soubory malířských a sochařských děl z období gotiky a baroka, na kterých je představen vývoj výtvarného umění v Čechách od středověku do konce 18. století.
Sbírka starého českého umění, zahrnovala několik velkých sbírkových souborů: českou gotickou deskovou malbu prezentovanou díly Mistra vyšebrodského oltáře, Mistra Theodorika, Mistra třeboňského oltáře. Gotické sochařství zastupovaly práce Mistra Oplakávání ze Žebráku, Monogramisty IP. Barokní malířství představovaly obrazy K. Škréty, J. Kupeckého, V. V. Reinera, barokní sochařství plastiky F. Brokofa, M. B. Brauna a rudolfinské umění díla H. von Aachena, J. Heintze, B. Sprangera, A. de Vries.
V současnosti je prvém patře objektu stálá expozice české barokní malby a plastiky. se nachází v prvém patře objektu. Předchází ji nevelká, avšak velmi kvalitní kolekce manýristických děl umělců dvorního okruhu císaře Rudolfa II., zahrnující obrazy Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachena, Roelanta Saveryho i plastiky Hanse Monta, Adriana de Vries a Benedikta Wurzelbauera.
Vystavený soubor barokní malby i plastiky přibližuje vývoj stylových tendencí výtvarného umění v průběhu 17. a 18. století na území Čech a Slezska. Expozici dominují kolekce čtyř klíčových osobností domácího baroka: portréty, oltářní a závěsné obrazy Karla Škréty představují určující podobu raně barokního malířství 17. století, obrazové soubory Petra Brandla a Václava Vavřince Reinera i kolekce skulptur Matyáše Bernarda Brauna ilustrují stylové tendence vrcholného baroka a raného rokoka. Chloubou sbírky je kolekce podobizen Jana Kupeckého. Stylově odstíněné polohy rokokové malby i plastiky dokumentuje tvorba Antona Kerna, Norberta Grunda a Ignáce Františka Platzera.