Miloš Franče

* 11. 8. 1928, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
7. 8. 2007, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
pedagog, keramik, grafik, malíř

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Vyučil se hrnčířskému řemeslu, poté studoval na SPŠ keramické v Karlových Varech, vysokoškolská studia absolvoval na PF v Plzni a PF UK V letech 1943 – 1948 pracoval jako hrnčíř, průmyslový výtvarník a grafik v k. p. Škoda Plzeň. V r. 1968 nastoupil jako odborný asistent na katedře výtvarné výchovy v Plzni.
Intenzivně se věnoval zprvu oblasti užitkové keramiky, později pracuje s keramickým panelem jako autonomním výtvarným dílem. Vytváří keramické obrazy na šamotových deskách, tematicky převažují zátiší, mnohdy s alegorickým významem, uplatňuje se rovněž motivika přírodních prvků a struktur. Paralelně rozvíjí grafickou tvorbu, jejíž výtvarnou koncepci výrazně poznamenává zkušenost z keramických panelů ve výtvarném řešení plochy a způsobu, jakým se uplatňuje motiv v ploše. Jedná se o výrazně dekorativně koncipované, abstrahované kompoziční sestavy, do jejichž rámce se organicky včleňují věcné a přírodní motivy. Miloš Franče přitom pracuje i s široce využitelnými možnostmi kubistických principů ve vztahu tvaru a prostoru. Práce z Artotéky města Plzně náleží k rozsáhlé sérii grafických prací, které tyto výtvarné principy rozvádějí do podoby autonomních, dekorativně koncipovaných estetizovaných kompozičních variací inspirovaných přírodní morfologií.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018