zdroj: https://www.google.com/search?q=Flusser+vilem&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwid0KK4rYflAhWN-KQKHS7XA5UQiR56BAgJEBA&biw=1920&bih=888#imgrc=0EnACUOfatY4CM

Vilém Flusser

* 12. 5. 1920, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 27. 11. 1991, Praha, Česká republika (Czech Republic)
historik umění, filozof

 

pohlaví: mužské

NK AUT: jn19981001196

poznámka:
profesor filosofie vědy a teorie komunikace
emigrant po 1938
zemřel při autonehodě poblíž Prahy

Vilém Flusser

Vilém Flusser se narodil roku 1920 v Praze. V roce 1938 emigroval přes Velkou Británii do Brazílie, kde se v rámci svého vysokoškolského působení věnoval filosofii věd a teorii komunikace. První knihu publikoval v portugalštině. Se svou manželkou Editou se vrátil v roce 1972 do Evropy a usídlil se v jižní Francii. Od listopadu 1989 několikrát navštívil Československo. Po svém druhém veřejném vystoupení v Praze roku 1991 zahynul při těžké autohavárii. Vilém Flusser, který se po návratu do Evropy začal zabývat teorií a praxí nových médií, patří k nejvýraznějším osobnostem postmoderní filosofie. Jeho význam byl rozpoznán nejprve v Německu; knihy, které psal německy, začínaly v Evropě vycházet od poloviny osmdesátých let a jsou dnes pře­loženy do mnoha jazyků.
fra

Vilém Flusser

zdroj: https://www.google.com/search?q=Flusser+vilem&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwid0KK4rYflAhWN-KQKHS7XA5UQiR56BAgJEBA&biw=1920&bih=888#imgrc=0EnACUOfatY4CM
 

Vilém Flusser

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Gymnázium, Praha
1939 - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta

Vilém Flusser

antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
bakalářská práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Kódování fotografie /poznámka k Barthesovi a Flusserovi/
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2019   Viděné, zobrazené a Obrazy, Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
magisterská práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Význam fotografie v díle Viléma Flussera
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Výtvarné umění (Vilém Flusser: Moc obrazu), 3-4, OSVU (Občanské sdružení pro podporu Výtvarného umění), Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Bollmann Verlag, Výtvarné umění, 241-243
  1996   Curriculum vitae, Výtvarné umění-10
  1996   Česky vyšlo, Výtvarné umění, 244-245
  1996   Edition Flusser, Výtvarné umění, 240-240
  1996   Flusser, média a východní Evropa, Výtvarné umění, 231-235
  1996   High-tech místo domácké práce (O kreativitě s Vilémem Flusserem hovoří Elisabeth Quastová), Výtvarné umění, 52-55
  1996   Hledání smyslu (Filozofický autoportrét), Výtvarné umění, 11-13
  1996   Moc slov, moc obrazů a měnící se časy, Výtvarné umění, 218-224
  1996   Návrat do Prahy (K úmrtí Viléma Flussera), Výtvarné umění, 225-229
  1996   O zimní cestě k moři (Rozhovor Mileny Slavické s Janem Jedličkou), Výtvarné umění, 152-156
  1996   Od redakce / From the editors, Výtvarné umění, 3-4
  1996   Životopisný přehled, Výtvarné umění, 237-239

Vilém Flusser

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Za filosofii fotografie, Hynek, s.r.o., Praha
  1997   Příběh ďábla, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Výtvarné umění (Vilém Flusser: Moc obrazu), 3-4, OSVU (Občanské sdružení pro podporu Výtvarného umění), Praha

Vilém Flusser

antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Výtvarné umění 1950-1971, 1990-1996, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Andreas Müller-Pohle, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1992   Jan Kotík: Texty / Texte 1939-1991, Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Klara Kutschera: Tělo a prostor
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Kunst, Europa (63 deutsche Kunstvereine zeigen Kunst aus 20 Ländern), Verlag Hermann Schmidt, Mohuč (Mainz)
  1995   Poselství znaku / The Message of the Sign (Mezi písmem a obrazem / Between Letter and Image), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
  1997   The thing between, Technische Sammlungen Dresden, Drážďany (Dresden)
  2015   ETC.: etc. galerie 2004-2015 / etc. gallery 2004-2015, etc. galerie, Praha 2
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Jiří Hanke: Blicke aus meinem Fenster, Galerie auf der Pawlatsche, Vídeň (Wien)
katalogový list autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Milan Bočkay, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Design: Aktualita, nebo věčnost? (Antologie textů k teorii a dějinám designu), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2013   Jiří Hanke: Pohledy z okna mého bytu / Views from the Window of my Flat (1981-2003), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   ´Záplavy´ (Psáno pro PROSTOR, Praha), Prostor, 93-94
  1992   Jan Kotík, Jan Kotík: Texty / Texte 1939-1991
  1992   Konec měšťanské kultury (Teorie, dokumenty, recenze), Výtvarné umění, 65-67
  1992   O kostce (Teorie, dokumenty, recenze), Výtvarné umění, 68-69
  1992   Změna paradigmat (Teorie, dokumenty, recenze), Výtvarné umění, 70-75
  1993   Budoucnost písma (Teorie, dokumenty, recenze), Výtvarné umění, 104-106
  1993   Jak luštit fotografie (II. mezinárodní fotografické sympozium, zámek Mickein, 19. 2. 1981), Výtvarné umění, 75-78
  1996   Andy Warhol v Linci, Výtvarné umění, 199-202
  1996   Barvy místo forem, Výtvarné umění, 28-34
  1996   Becovy sulfanogrady, Výtvarné umění, 185-188
  1996   Curriculum vitae, Výtvarné umění-10
  1996   Danièle Akmen, Výtvarné umění, 181-184
  1996   Evropské umění, Výtvarné umění, 23-27
  1996   Fikce, Výtvarné umění, 117-121
  1996   Flexor: In memoriam, Výtvarné umění, 159-162
  1996   Fotografie a dějiny (Gottfriedu Jägerovi), Výtvarné umění, 85-92
  1996   Fotografie a směnná hodnota, Výtvarné umění, 98-104
  1996   Fotografie jako umění ve veřejném prostoru, Výtvarné umění, 122-127
  1996   Fotografie, matka všech věcí, Výtvarné umění, 81-84
  1996   Fotografování jako definování, Výtvarné umění, 128-130
  1996   Fotokamera, Výtvarné umění, 105-108
  1996   Fotokritika, Výtvarné umění, 93-97
  1996   High-tech místo domácké práce (O kreativitě s Vilémem Flusserem hovoří Elisabeth Quastová), Výtvarné umění, 52-55
  1996   Hledání smyslu (Filozofický autoportrét), Výtvarné umění, 11-13
  1996   Jiří Hanke: Hledisko, Výtvarné umění, 195-198
  1996   Karl Gerstner, Výtvarné umění, 166-170
  1996   Kritéria - krize - kritika, Výtvarné umění, 109-116
  1996   Moc obrazu, Výtvarné umění, 131-138
  1996   Mondrian aneb zrození strukturalismu, Výtvarné umění, 203-206
  1996   Náčrt teorie technoimaginace, Výtvarné umění, 3-4, 16-22
  1996   Nová skutečnost z počítače?, Výtvarné umění, 35-35
  1996   Pátrání po původu řeči (Filosofická reflexe díla Miry Schendel), Výtvarné umění, 189-193
  1996   Pohlednice (Pro Andrease Müllera-Pohla), Výtvarné umění, 56-60
  1996   Poznámky k článku Gottfrieda Jägera „Generativní fotografie“, Výtvarné umění, 163-165
  1996   Transformace, Výtvarné umění, 62-64
  1996   Ulrich Mertens: Shora zdola, Výtvarné umění, 171-174
  1996   Vizualismus/dokumentarismus podle Müllera-Pohla, Výtvarné umění, 175-180
  1996   Zvyk jako hlavní estetické kritérium, Výtvarné umění, 44-51
  2005   Ne-věc, Design: Aktualita, nebo věčnost?, 53-55
  2010   Introduction, Fotograf
  2010   Úvod, Fotograf
  2011   Moc obrazu, České umění 1980-2010, 464-469
  2011   Náčrt teorie technoimaginace, České umění 1980-2010, 470-475
  2013   Alfanumerická společnost, Proto, 73-81
  2019   Teorie: Vilém Flusser: Moc obrazu, Fotograf, 101-103
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Štěpán Grygar: Fotografické série 2006 - 2009 (Grygarův axiom nekonečna), Galerie 5. patro, Praha

Vilém Flusser

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Message of the Sign - Between Letter and Image
  1997   Poslední obraz, Galerie Rudolfinum, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Moc a nemoc médií (Rozhovory, eseje a články 2000 - 2003), Jaroslava Jiskrová - Máj, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Česká abstraHce, Detail
  1996   Nové tematické trienále grafiky a jeho osm laureátů (Inter-kontakt-grafik), Grapheion, 76-77
  1998   Art contemporain tchèque, Beaux Arts