Julius Zeyer

* 26. 4. 1841, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 29. 1. 1901, Praha, Česká republika (Czech Republic)
překladatel, dramatik, básník, prozaik

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01152552

Julius Zeyer

Odkaz. forma
Zejer, Julius, 1841-1901
Střídal pobyty v cizině(Švédsko 1878, Rusko 1880, Itálie 1883, Řecko a Turecko 1885, Francie 1889) s pobyty v Praze (od r. 1878) a ve Vodňanech (1887-99).
V roce 1899 se natrvalo přestěhoval do Prahy.

Julius Zeyer

Max Švabinský: Julius Zeyer, 1900, kresba perem
 

Julius Zeyer

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Reálka, Praha
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, filozofie

Julius Zeyer

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1862 - ????   Francie, studijní cesta
1862 - ????   Německo, studijní cesta
1862 - ????   Švýcarsko, studijní ceta
1881 - ????   Rusko, vychovatelem

Julius Zeyer

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
1890 - ????   Česká akademie věd a umění, *, zvolen členem IV. třídy, nepřijal volbu

Julius Zeyer

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1982/03/24 - 1982/04/12   Písemné dokumenty českých spisovatelů a básníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1988/08/02 - 1988/09/30   Julius Zeyer a výtvarné umění, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
2003/05/30 - 2003/10/30   Záznamy času: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, Letohrádek Hvězda, Praha
autorské čtení/přednes textu
termín   název výstavy, místo konání
2007/06/05   El Cristo de La Luz, Mozarteum, Olomouc (Olomouc)
divadelní představení
termín   název výstavy, místo konání
2005/03/18   Julius Zeyer, Petr Ulrych, S. Moša: Radúz a Mahulena, Městské divadlo, Kolín (Kolín)
2005/03/19   Julius Zeyer, Petr Ulrych, S. Moša: Radúz a Mahulena, Městské divadlo, Kolín (Kolín)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Julius Zeyer

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Rukopisy českých básníků a spisovatelů
  1999   Journey to the South (An inspiration for Czech art of the 19th and 20th centuries), Obecní dům, a.s., Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1919   Listy Julia Zeyer Růženě Jesenské, Ludvík Bradáč, Praha
  1941   Lidé minulých dob (Kniha lidských a básnických osudů), Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1941   Roucho díla Zeyerova, Spolek českých bibliofilů, Praha
  1942   Gotický Zeyer, Václav Petr, Praha
  1959   Vyznání a úvahy, Československý spisovatel, Praha
  1960   Čtení o českých umělcích a buditelích, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1966   Sladko je žít (Paměti nakladatele Aventina I), Československý spisovatel, Praha
  1980   Korespondence Julia Zeyera s polskými spisovateli, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1989   Z Čech do Pompejí, Československý spisovatel, Praha
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2008   Vodňany (literární, výtvarné, hudební), Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Julius Zeyer: Texty, sny, obrazy (sborník Zeyerovských přednášek), Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1933   Masarykův slovník naučný (Š - Ž), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1971   Čeští spisovatelé 19. století (Studijní příručka), Československý spisovatel, Praha
  1980   Kdo byl kdo (Díl první), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1982   Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století (Slovníková příručka), Československý spisovatel, Praha
  2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1941   Má vzpomínka na Zeyera, Akord, 365-366
  1941   Poznamenaný, Akord, 274-276
  1941   Přátelství básníka a malířky. (O knihách), Akord, 373-374
  1941   Z dopisů Júlia Zeyera Josefu Sládkovi, Akord, 295-301
  1941   Zeyerovy předmluvy, Akord, 286-295
  1941   Živý Zeyer, Akord, 277-284
  1942   List příteli, Neděle, 90-93
  1988   Sochy, obrazy a sny, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 14.číslo, 5
  1995   Julius Zeyer a Otokar Mokrý, Písecká čítanka 3, 18-20
  1997   František Bílek - Julius Zeyer: Typ duchovního přátelství, Julius Zeyer: Texty, sny, obrazy, 117-123
  1997   Preisler a Zeyer, Julius Zeyer: Texty, sny, obrazy, 124-137
  2000   František Bílek - Julius Zeyer: Typ duchovního přátelství, František Bílek (1872-1941), 127-132
  2000   Julius Zeyer (1841 - 1901), Sto tváří, 86-89
  2000   Julius Zeyer - "Náš" básník katolický (?), Zajatci hvězd a snů, 201-222
  2003   (O Juliu Zeyerovi), Jan Zrzavý: O něm a s ním, 112-116
  2006   Zdenka Braunerová jako rádkyně a mecenáška, Středočeský vlastivědný sborník, 7-48
  2008   Jirásek, jeho současníci a dědicové (Jirásek, his Contemporartes and Hetrs), Obrazy v živé paměti / Pictures in recent memory, 7-9
  2008   Julius Zeyer, Paměť Prahy, 434-435
  2008   Vodňany literární, Vodňany, 5-46
  2010   Dva fikční světy trpnosti (Máchovi Cikáni a Zeyerův Dům „U tonoucí hvězdy“), Mácha redivivus (1810-2010), 422-440
  2011   Homosexualita v novodobé české literatuře, Homosexualita v dějinách české kultury, 83-183
  2013   Spor o Bílka (Z dopisů Josefa Maudera, Julia Zeyera, Zdenky Braunerové a jejich současníků), Umění / Art, 172-180
  2019   Pomník Julia Zeyera od Josefa Maudera, 220 míst AVU, 201
  2020   William Ritter a střední Evropa: Sen jako život a život jako sen, Krajiny umění, 9-104
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Městské muzeum a galerie Vodňany, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
nakladatelský prospekt
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Slunovrat (Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1941/04/30   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 8.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1941/06/20   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 9-10.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1944/III/25   Řád (Revue pro kulturu a život), X..ročník, 3.číslo
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   El Cristo de La Luz
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Opona: březen - duben 2005 (Městské divadlo v Kolíně)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově), Správa národní kulturní památky Vyšehrad, Praha
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze), Památník národního písemnictví, Praha

Julius Zeyer

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1933   Román o věrném přátelství Amise a Amila, Československá grafická Unie, a.s., Praha
  1948   Básník a sochař (Dopisy Julia Zeyera a Františka Bílka z let 1896 - 1901), Vydavatelství Za svobodu, Praha
  1950   Jan Maria Plojhar, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1951   Z letopisů lásky, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1957   Dům U tonoucí hvězdy (Z pamětí neznámého), Československý spisovatel, Praha
  1976   Jan Maria Plojhar, Tři legendy o krucifixu, Československý spisovatel, Praha
  1981   Zelený vítěz, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1999   Tři legendy o krucifixu, Nakladatelství Argo, Praha

Julius Zeyer

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Jan Zrzavý
  1992   Gabina, Nakladatelství Radost, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Hrábky drápky odpadky, Albatros, nakladatelství, a.s., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
  1954   Rok české hudby (Materiály pro osvětová zařízení a soubory LUT), Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1958   A handful of linden leaves (An antology of czech poetry), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1996   Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií), Scientia, spol. s r.o., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1941   Z dopisů Júlia Zeyera Josefu Sládkovi, Akord, 295-301
  1955   Neznámé dopisy, Výtvarné umění, 5.ročník, 10.číslo, 469-470
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Tři legendy o krucifixu (Výstava věnovaná vzpomínce na 165. výročí narození Julia Zeyera)
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Theodor Kössl

Julius Zeyer

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1928   Hlavy známe i neznáme (Padesát portrétů se studií Arna Nováka), Grafický kabinet Jan Štenc, Praha
  1941   Vodňanské vzpomínky, Nakladatelství J. Otto, Praha
  2008   Obrazy v živé paměti / Pictures in recent memory (Česká kniha pro děti a mládež 2007 / Czech books for children and young people 2007), Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Proč právě Vodňany?, Vodňansko očima Vojtěcha Kubašty
  1946   Vodňany (Proč právě Vodňany?), Vodňany
  1948   Češství Otokara Fischera, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 165-171
  1948   Otokar Fischer historikem Národního divadla, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 178-183
  1948   Proč kritická vydání klasiků, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 310-311
  1953   Ač zemřeli - ještě mluví, Křesťanská žena, 2
  2012   Obrysy společenské a kulturní situace v Protektotátě Čechy a Morava, Český historický román v období protektorátu, 5-23
  2013   Ave, gratia plena, dominus tecum (dvě středověké scochy archandělů), Vodňany a Vodňansko, 41-48
  2022   Sochař Vilím Amort v Modřanech, Noviny Prahy 12 březen 2022, 14
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Historická paměť: 110let vodňanského muzea, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)