Josef Jedlička

* 16. 3. 1927, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 5. 12. 1990, Augsburg, Německo (Germany)
dramatik, spisovatel, historik, filozof

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01051416
VIAF: 39632022

poznámka:
etnograf, autor divadelních a rozhlasových textů, literárních a filosofických studií, emigrant po 1968

Josef Jedlička

Když v polovině šedesátých let vyšla v Praze útlá knížka Kde život náš je v půli se svou poutí, znal Josefa Jedličku (1927-1990) jen málokdo.
V severočeském Litvínově, kde prožil většinu padesátých a šedesátých let po vyloučení z univerzity, vystřídal hned několik nesourodých povolání (etnograf, dělník, učitel, televizní pracovník, vychovatel) a jen nejbližší přátelé z okruhu Jana Zábrany věděli, že tento nenápadný, mimořádně vzdělaný muž po léta ukrývá podivuhodnou svědeckou prózu, která ho možná jednou proslaví.
Velký čtenářský i kritický ohlas jeho prvotiny (provázený tvrdými výpady tehdejší moci) překrylo ale brzy nenadálé politické vření, ukončené ovšem vzápětí příjezdem moskevských tanků. Jejich zlověstná přítomnost tehdy postavila desetitisícovky lidí před nesnadnou volbu: zůstat v bezvýchodné situaci doma, anebo se pokusit žít a uplatnit v cizí zemi? Josef Jedlička se ještě před koncem osmašedesátého roku stává zaměstnancem mnichovské Svobodné Evropy. Zůstává v ní po dvě desetiletí až do pádu evropských komunistických diktatur.
Napsal zde vedle často úmorné všednodenní publicistiky především dlouhou řadu všeobecně ceněných kulturních pořadů. Přitom přispíval i do několika časopisů, včetně jinojazyčných (Svědectví, Rozmluvy, Kontinent ad.), a léta skoro potají pracoval na své románové kronice, která pod názvem Krev není voda konečně vyšla počátkem devadesátých let.
Stala se vedle literárních studií České typy a knihy Rozptýleno v prostoru a čase bohužel pouze jakýmsi zástupným Jedličkovým návratem. On sám stačil přijet jen na pouhých několik dní.

Bibliografie
1966 Kde život náš je v půli se svou poutí ,
1991 Krev není voda,
1992 České typy,
2000 Rozptýleno v prostoru a čase, Petrov

zdroj - www.ipetrov.cz

Josef Jedlička

 

Josef Jedlička

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1946 - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta

Josef Jedlička

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1968 - ????   Mnichov (München), Mnichov (München), rozhlasová stanice Svobodná Evropa

Josef Jedlička

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
1968 - ????   exil, *, Německo

Josef Jedlička

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2003/05/30 - 2003/10/30   Záznamy času: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, Letohrádek Hvězda, Praha

Josef Jedlička

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1992   České rozhovory ve světě, Československý spisovatel, Praha
  1995   Valivý čas proměn, Český spisovatel, a.s., Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Slovník české prózy 1945-1994, Sfinga, nakladatelství, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   ...před našima očima hořely... (Josef Jedlička - Kde život náš je v půli se svou poutí / Třetí konfrontace), Sešity pro mladou literaturu, 52-52
  1966   Člověk, který se profesionálně... (Josef Jedlička - Kde život náš je v půli se svou poutí / Třetí konfrontace), Sešity pro mladou literaturu, 51-51
  1966   Knížku Josefa Jedličky... (Josef Jedlička - Kde život náš je v půli se svou poutí / Třetí konfrontace), Sešity pro mladou literaturu, 53-53
  1966   Na Jedličkově próze je ohromující..., Sešity pro mladou literaturu, 52-52
  1966   Pilní čtenáři diskusí..., Sešity pro mladou literaturu, 53-53
  1992   Pokus o bilaci, České typy aneb Poptávka po našem hrdinovi, 111-117
  1994   Josef Jedlička: Kde život náš je v půlise svou poutí, Slovník české prózy 1945-1994, 146-147
  2002   Josef Jedlička (K nedožitým pětasedmdesátinám), Pěší zóna, 97-99
bibliografický katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990), Nakladatelství Primus, Praha
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze), Památník národního písemnictví, Praha

Josef Jedlička

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Kde život náš je v půli se svou poutí
  1992   České typy aneb Poptávka po našem hrdinovi, Nakladatelství Franze Kafky, Praha

Josef Jedlička

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Bohdan Kopecký: Uzavřený kruh, Státní galerie výtvarného umění, Most (Most)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Kde život náš je v půli se svou poutí
  2008   Bohdan Kopecký, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Děti, Sešity pro mladou literaturu, 28-29
  1966   Odvaha, Sešity pro mladou literaturu, 3-7
  1967   Kafkovy dopisy Mileně, Sešity pro mladou literaturu, 40-42
  1968   Pátrání, Sešity pro literaturu a diskusi, 30-31
  1968   Rozhovor s Josefem Jedličkou o zralosti a odpovědnosti, Sešity pro mladou literaturu, 52-53
  1968   Sursum je desátá kniha básníka Ivana Diviše... (konfrontace / Sursum Ivana Diviše), Sešity pro mladou literaturu, 53-54
  1968   Svítáníčko, Sešity pro literaturu a diskusi, 28-29

Josef Jedlička

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Lexigrafie na pranýři aneb postesky české nad polským poloslovníkem literatury, Tvar 13, 12-13