Bohumil Marčák

* 1. 12. 1924, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště), Česká republika (Czech Republic)
† 5. 2. 2010, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
novinář, historik, fotograf, archivář

 

šifra: BM
národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01080079

Bohumil Marčák

Novinář, historik české žurnalistiky a literatury, se narodil v roce 1924. Na Karlově univerzitě studoval novinářstvi (prof. V. Klimeš) a češtinu (prof. F. Jílek). Na katedře české literatury a literární teorie brněnské univerzity obhájil kandidátskou práci věnovanou působení představitelů literární avantgardy v kulturní rubrice brněnské Rovnosti 1918-1928. Začínal jako lokálkář, prošel nejrůznějšími rubrikami. V šedesátých letech se stal šéfredaktorem Rovnosti. Ke spolupráci s Rovností získal řadu vynikajících odborníků a umělců, např. Olega Suse, Josefa Berga, Ludvíka Kunderu a řadu osobností z Masarykovy univerzity. V roce 1968 zakládá Brněnský večerník.
Na samém začátku normalizace má zákaz publikační činnosti, po listopadu 1989 se vrací k redakční práci. Její nejvýznamnější část tvoří působení v redakční řadě Bulletinu Moravské galerie, od listopadu1989 do 2001 je jejím předsedou. Za Bulletin MG číslo 49 byla redakci a redakční radě udělena Cena města Brna.
B. Marčák publikuje odborné studie k historii českého tisku a literarní statě, uplatňuje se také jako fotograf – je např. členem výtvarné sekce Sdružení Q. Jeho fotografická tvorba je zastoupena v několika předních českých galeriích.
Bibliografie
1999 Přesahy výtvarného Brna, Petrov, zdroj - www.ipetrov.cz
-
Bohumil Marčák, se narodil 1. prosince 1924 v Rybárnách a žil v Uherském Hradišti až do roku 1946. Vystudoval na Karlově univerzitě žurnalistiku (prof. V. Klimeš) a češtinu (prof. F. Jílek). Na katedře české literatury a literární teorie brněnské univerzity posléze obhájil kandidátskou práci věnovanou působení představitelů literární avantgardy v kulturní rubrice brněnské Rovnosti 1918–1928. Začínal jako „lokálkař“ a prošel nejrůznějšími rubrikami (filiální redaktor). V šedesátých letech se stal šéfredaktorem Rovnosti. Ke spolupráci s Rovností získal mnoho vynikajících odborníků a umělců jako např. Olega Suse, Josefa Berga, Ludvíka Kunderu i řadu osobností z Masarykovy univerzity. Vedle novinářské činnosti využíval své kvalifikace a publikoval literárněhistorické práce o vztahu novin a literatury a zabýval se jejich typografickou a výtvarnou problematikou (společně s PhDr. Bronislavou Gabrielovou). V roce 1968 založil Moravský (dnes Brněnský) večerník.
Na začátku normalizace měl zákaz publikační činnosti. V letech 1969–1985 pracoval jako dokumentátor na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně (dnes Masarykovy Univerzity) v Brně. Od začátku své novinářské práce rovněž fotografoval (reportážní fotografie).
Novinář a literární historik se pozvolna změnil v profesionálního fotografa. Reportážní snímky aktuálního zpravodajství a náhodné záběry známých umělců postupně vystřídaly pozoruhodně koncipované cykly. Mezi nimi i dnes vynikají například soubory Sopotales, Sám o sobě (Pózy Olega Suse), Básník a doba (Jan Skácel), Debatér Ludvík Kundera (z cyklu Gesta), cykly Jmenovky, Diskutéři, Generace ad. Na konci 70. let svůj fotografický program podřídil potřebám Moravské galerie v Brně a vytvořil řadu dokumentárních portrétů umělců, které byly později prezentovány na mnoha výstavách kolektivních (se Sdružením Q, jehož byl aktivním členem) i autorských, např. v Blansku (1983), v Komorním divadle v Hlinsku (1981, oceněn za cyklus Diskutéři), v Divadle hudby v Olomouci (1988), v Národní galerii v Praze (1989), v Moravské galerii v Brně (1990), v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti (1994) a podobně.
Po listopadu 89 se vrací k redakční práci
Jedinečný galerijní soubor portrétů uložený ve sbírce Moravské galerie v Brně, který obsahuje více než 1 300 portrétních fotografií výtvarných umělců, je ojedinělým komplexem děl, respektujících informativní, ale i výtvarné hledisko. Požadavek dokumentární a umělecké hodnoty, nezávislosti na pomíjivých tendencích, vylučuje výtvarně nekvalitní práce či samoúčelné kreace, kde by způsob inscenování překrýval informační funkci.
Po listopadu 1989 se Bohumil Marčák k redakční práci vrátil (Česká politika, Svobodné slovo, revue ROK). Její nejvýznamnější část tvořilo působení v redakční radě Bulletinu Moravské galerie (od listopadu 1989 do 2001 byl jejím předsedou). Za Bulletin Moravské galerie číslo 49 byla redakci a redakční radě udělena Cena města Brna. Bohumil Marčák publikoval odborné studie k historii českého tisku a literární statě. Sledoval kulturní život a snažil se do něj neustále aktivně zasahovat.
Milada Frolcová, slovacky.denik.cz, 12.2.2010

Bohumil Marčák

 

Bohumil Marčák

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Masarykova akademie umění, Praha, Filozofická fakulta
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha
1953 - 1958   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, český jazyk a žurnalistika

Bohumil Marčák

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), žije
???? - ????   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Komenského nám. 2, filozofická fakulta, pedagog
1965 - 1969   Rovnost, časopis, Brno (Brno-město), šéfredaktor

Bohumil Marčák

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Sdružení Q, *1969
1989 - 2001   Bulletin Moravské galerie v Brně, redakční rada, *, předseda

Bohumil Marčák

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1983/05   Bohumil Marčák: Podoby, Síň umění, Blansko (Blansko)
1988/04/06 - 1988/05/15   Bohumil Marčák: Portréty, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1995/01/19 - 1995/02/26   Bohumil Marčák: Portréty, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2000/12/07 -   Bohumil Marčák: Podoby, Prostory ordinací, Brno (Brno-město)
2002/05/05 - 2002/06/16   Bohumil Marčák: Portréty umělců, Okresní muzeum Blansko, Blansko (Blansko)
2007/11/14 - 2007/12/05   Bohuslav Marčák: Tváře a osobnosti, Brněnské kulturní centrum, Brno (Brno-město)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1989/10/19 - 1989/11/19   Výtvarné umění v dokumentaci Moravské galerie - Alena Urbánková: Objekty a instalace, Bohumil Marčák: Podoby, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1991/07/11 - 1991/08/11   Sdružení Q Brno, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
1991/09/10 - 1991/10/13   Sdružení Q, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Bohumil Marčák

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Bohumil Marčák: Podoby (Z dokumentačního fondu Moravské galerie), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1988   Bohumil Marčák: Portréty, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1995   Bohumil Marčák: Portréty výtvarných umělců z dokumentačního fondu Moravské galerie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2007   Bohuslav Marčák: Tváře a osobnosti
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Almanach Q (4), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1991   Sdružení Q Brno
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (VIII. Man – Miž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Dokument a zároveň obraz, Lidové noviny
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Bohumil Marčák: Portréty (soubor fotografií z dokumentačního fondu Moravské galerie), Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1995   Bohumil Marčák: Portréty (fotografické tvorby), Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  2000   Bohumil Marčák: Podoby, Prostory ordinací, Brno (Brno-město)
  2002   Portréty umělců z fotografické tvorby Bohumila Marčáka, Okresní muzeum Blansko, Blansko (Blansko)
  2007   Bohuslav Marčák: Tváře a osobnosti (Sondy do autorovy tvorby - fotografie), Brněnské kulturní centrum, Brno (Brno-město)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Alena Urbánková: Objekty a instalace, Bohumil Marčák: Podoby (Výtvarné umění v dokumentaci Moravské galerie), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Almanach Q (7), Sdružení Q, Brno (Brno-město)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat.   Múzy v nesnázích, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)

Bohumil Marčák

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Čas hledání a sporů (Z literárních zápasů brněnské Rovnosti v letech 1921-1928), Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  1999   Přesahy výtvarného Brna, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)

Bohumil Marčák

antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Cesty k dnešku, Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  1996   Sylva Lacinová, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Renesanční osobnost našeho výtvarného života, Univerzitní noviny, 1-3

Bohumil Marčák

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1979   Miloš Slezák: Medaile, plakety, drobná plastika
  1980   Jan Rajlich: Výběr z díla (1942-1980) (obrazy, kresby, grafika, užitá grafika), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   Miroslav Štolfa: Malby a kresby z let 1960-1980, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1983   Jiří Šindler: Knižní grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1983   Jiří Vlach: Medaile, plakety, plastiky a kresby, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1983   Sylva Lacinová: Sochy, Moravská galerie v Brně, knihovna, Brno (Brno-město)
  1984   Jiří Drlík: Šperky, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1984   Pavel Navrátil: Malířské dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1985   Jan Rajlich: Užitá grafika 1965 - 1985, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, obrazy, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
  1986   Anna Hlušičková: Tvorba z let 1979-1985 (Tapisérie-artprotis, akvarely, kresby), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1988   Jan Rajlich (1963-1988) (Užitá grafika: plakáty, typografie, grafický design, výběr z tvorby)
  1988   Jan Rajlich: Grafický design a typo (1963-1988), Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava (Bratislava)
  1988   Jan Rajlich: Ruby
  1988   Josef Krejčiřík, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1988   Vladimír Komárek: Malba a grafika z let 1948–1988, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1989   Jitka Forejtová: Sklo 1988 - 1989, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1989   Radek Kratina: Variabily
  1990   Jan Rajlich: Grafika, koláže 1965-1990, Unie výtvarných umělců, Praha
  1991   Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik / Obrazy, kresby, grafika, plastika, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1992   Emanuel Ranný, Městské kulturní středisko, Třebíč (Třebíč)
  1994   Miroslav Šimorda
  1994   Miroslav Štolfa
  1995   Emanuel Ranný: Havraní krajiny / Landscapes with ravens / Rabenlandschaften (Suché jehly/Drypoints/Kaltnadeln), Ranný Architects Design Interior, Praha
  1995   Jan Rajlich: Cestování se skicářem / pastely
  1996   Ida Vaculková: Keramika z let 1954-1996, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1996   Miroslav Štolfa: Obrazy, K-PRO, realitní a aukční agentura, Brno (Brno-město)
  1996   Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1996, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1998   Miroslav Štolfa ((Galerie malovaný dům v Třebíči))
  1998   Miroslav Štolfa: Horizonty, 1998, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
  2000   Josef Ruszelák: Pyromachie a reliéfní tisky
  2002   Josef Krejčiřík
  2004   Boris Mysliveček: Plakáty a knižní práce
  2005   Miroslav Šimorda: Obrazy, kresby, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2005   Vladimír Vašíček: Výběrová retrospektiva / Selective retrospect, Galerie Brno, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Jedenáct moravských medailérů (Tvorba z let 1975-1985), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1987   Moravský šperk, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1989   Výtvarní umělci v dokumentaci Moravské galerie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1991   Sdružení Q Brno
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1993   Šedá cihla 34/1993, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2003   Hana Purkrábková, Karel Pauzer: Sochy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2010   100 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2010   Brněnská osmdesátá, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Výtvarní umělci dneška I (Jánuš Kubíček, Miroslav Šimorda, Miroslav Štolfa), Městské kulturní středisko Stanislava Kostky Neumanna, Brno (Brno-město)
  1986   Výtvarní umělci dneška II (Miloš Slezák, Jiří Hadlač), Městské kulturní středisko Stanislava Kostky Neumanna, Brno (Brno-město)
  1988   Zasloužilý umělec Vilém Reichmann, Městské kulturní středisko Stanislava Kostky Neumanna, Brno (Brno-město)
  1990   Výtvarní umělci dneška IV (Jan Šimek, Petr Baran, Dana Chatrná), Městské kulturní středisko Stanislava Kostky Neumanna, Brno (Brno-město)
  1993   Výtvarní umělci dneška VI (Jan Rajlich 1920, Jan Rajlich 1950), Kulturní a informační centrum města Brna, Brno (Brno-město)
  1997   Miroslav Štolfa, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1998   Jánuš Kubíček, Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  1998   Kruh prstenu (Láska a sex v životě a literatuře světa srdcem a rukama českých malířů a sochařů), Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
  1998   Texty, Arcus, vydavatelství a nakladatelství, Černošice (Praha-západ)
  1999   Přesahy výtvarného Brna, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
  2004   Dramatický meziprostor, FOTEP, Brno (Brno-město)
  2004   Jánuš Kubíček (Kresba a grafika / Drawings and Graphics), FOTEP, Brno (Brno-město)
  2007   Jánuš Kubíček (Akvarely a kvaše / Watercolours and gouaches), FOTEP, Brno (Brno-město)
  2008   Nechci v kleci, Galerie Dolmen, Brno (Brno-město)
  2009   Václav Cigler: Prostory, projekty / Spaces, Projects / Räume, Projekte, Michal Motyčka, Praha
  2009   Václav Cigler: Prostory, projekty / Spaces, Projects / Räume, Projekte, Michal Motyčka, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   O Adolfu Kroupovi, Nadace Adolfa Kroupy v Brně, Brno (Brno-město)
  1996   Sylva Lacinová, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2000   Splátka na dluh (Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých letech / Czech artists born in the 1950s and 1960: a record), Torst, Praha
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2007   Kartotéka (Technologické zkoušky, poznámky a výpisky), FOTEP, Brno (Brno-město)
  2013   Kdo byl Jánuš Kubíček? (Sborník z večera Eduarda Schmidta, Petra Spielmanna Jaromíra Zeminy na výstavě Jánuše Kubíčka Uměním unikat stupiditě světa ke 20. výročí jeho úmrtí), FOTEP, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1977   Otmar Oliva: Život a umění jsou jedno, Bulletin Moravské galerie v Brně, 182-186
  1988   Ikarus, Laokoon Dernier rivage (K několika obrazům Jánuše Kubíčka), Bulletin Moravské galerie v Brně, 129-131
  1997   Boris Mysliveček (Zhmotnění ideje), Bulletin Moravské galerie v Brně, 195-198
  1997   František Vrána, Bulletin Moravské galerie v Brně, 177-181
  1997   Grafik - designér, Bulletin Moravské galerie v Brně, 168-171
  1997   Ida Vaculková, Bulletin Moravské galerie v Brně, 156-157
  1997   Knihvazač Jindřich Svoboda, Bulletin Moravské galerie v Brně, 142-145
  1997   Medailérská preference Milady Othové, Bulletin Moravské galerie v Brně, 150-154
  1997   Rostlinné extrakty na losinu, Bulletin Moravské galerie v Brně, 199-200
  1997   Transverzála Jankovičova šperku, Bulletin Moravské galerie v Brně, 205-206
  1997   Univerzální talent Miloše Slezáka, Bulletin Moravské galerie v Brně, 145-149
  1998   Konceptuální konstruktivismus Pavla Rudolfa, Bulletin Moravské galerie v Brně, 163-166
  1998   Křížova cesta, Bulletin Moravské galerie v Brně, 148-151
  1998   Portrét umělce v středních letech, Bulletin Moravské galerie v Brně, 156-159
  1998   Rudolf Fila, Bulletin Moravské galerie v Brně, 192-195
  1998   State Louis, Bulletin Moravské galerie v Brně, 154-155
  2011   Dasein mám podsklepní (Z korespondence Olega Suse s jaroslavem Kořánem), Revolver Revue, 193-204
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Miroslav Štolfa, Ateliér, olej, plátno, 140 x 110 cm, 1993, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
medailon
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Miroslav Štolfa, TT Klub výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011/09   Revolver Revue (84/2011), 84.číslo, Revolver Revue, Praha

Bohumil Marčák

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1989/10/19 - 1989/11/19   Výtvarné umění v dokumentaci Moravské galerie - Alena Urbánková: Objekty a instalace, Bohumil Marčák: Podoby, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1991/07/11 - 1991/08/11   Sdružení Q Brno, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)