Milan Jungmann

* 18. 1. 1922, Hořany (Most)-zaniklá obec, Česká republika (Czech Republic)
† 27. 1. 2012, Praha, Česká republika (Czech Republic)
překladatel, publicista, literární kritik

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01052189
VIAF: 97938896

poznámka:
* Hořany (německy Hareth) je název zaniklé obce v okrese Most v Ústeckém kraji. Nacházela se asi 4 km západně od centra dnešního města Mostu u jihozápadního úpatí kopce Resslu v nadmořské výšce 275 metrů a měla katastrální výměru 356 ha. Obec byla zbořena v letech 1980-1981 kvůli těžbě uhlí. Dnes je katastrální území Hořany součástí města Most, leží na něm místní části Čepirohy, Souš a Most.
zdroj - cs.wikipedia.org

Milan Jungmann

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - 1941   Gymnázium, Praha
???? - 1950   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, čeština, ruština

Milan Jungmann

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Literární a dramatický odbor znovuzaložené Umělecké Besedy, *1990
???? - ????   Syndikát českých spisovatelů, *
1992 - ????   Umělecká beseda, *1863, literární a dramatický odbor

Milan Jungmann

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   2005 F. X. Š.
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Milan Jungmann (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
bibliografický katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990), Nakladatelství Primus, Praha

Milan Jungmann

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1959   Literatura velké iniciativy (3. všesvazový sjezd sovětských spisovatelů), Československý spisovatel, Praha
  1960   Karel Nový (Náčrt života a díla), Československý spisovatel, Praha
  1969   Obléhání Tróje (Literární kritiky a listy ze zápisníku z let 1958-1968), Československý spisovatel, Praha
  1999   Literárky - můj osud (Kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s aktuálními reflexemi), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)

Milan Jungmann

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1956   Na jednom okrese, Svět sovětů, Praha
  1956   Porážka, Svět sovětů, Praha
  1959   Literatura velké iniciativy (3. všesvazový sjezd sovětských spisovatelů), Československý spisovatel, Praha
  1961   Němá barikáda a jiné povídky, Československý spisovatel, Praha
  1963   Etudy dětské a nedětské (Výbor z díla), Československý spisovatel, Praha
  1963   Občan Brych, Československý spisovatel, Praha
  1963   Pět novel, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   Setkání před odjezdem, Československý spisovatel, Praha
  1963   Vítr se stočí k jihovýchodu, Československý spisovatel, Praha
  1964   Prostor k rozlišení, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1964   Strakatý máslo, Československý spisovatel, Praha
  1964   Taneční hodiny pro starší a pokročilé (2. vydání, varianta), Československý spisovatel, Praha
  1964   Taneční hodiny pro starší a pokročilé, Československý spisovatel, Praha
  1964   Třináctá komnata, Československý spisovatel, Praha
  1964   U nás je klid, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1964   Veletrh splněných přání ((Příběh pokleslé aktivity)), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1965   Druhý sešit směšných lásek, Československý spisovatel, Praha
  1965   Legenda Emöke, Československý spisovatel, Praha
  1966   Zbabělci, Československý spisovatel, Praha
  1967   Město na hranici, Československý spisovatel, Praha
  1968   Zelené obzory, Lítost, Závěj, Svatá noc, Československý spisovatel, Praha
  1969   Malý velikán, Československý spisovatel, Praha
  1969   Přestřelka, Československý spisovatel, Praha
  1997   Strakatý máslo, Maťa, Praha
  1999   Čeští spisovatelé / Tschechische Schriftsteller, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  2008   Deset tisíc změn se znovu mění. Do všeho vrchol prázdnoty (Rozhovory a promluvy českých literátů z let 1990 - 1995), Nakladatelství Cherm, Praha
  2008   Síla věcnosti (Olga Havlová, střízlivý korektor potrhlých nápadů), Respekt Publishing, a.s., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Deset českých novel, Československý spisovatel, Praha
  1995   Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech (Konference 17. - 18. listopadu 1994), Nakladatelství Primus, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Drzé čelo lepší než poplužní dvůr, Lidové noviny, 16
  1988   Omluva Solženicynovi, Lidové noviny, 18
  1989   Otevřený dopis šéfredaktorovi týdeníku Svazu českých spisovatelů Kmen Karlu Sýsovi, Haňta Press, 11-15
  1990   Drzé čelo lepší než poplužní dvůr, Lidové noviny 1988
  1990   Omluva Solženicynovi, Lidové noviny 1988
  2006   Umění je křik o pomoc, Život, 43-45
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Život (Revue Umělecké besedy), 2.číslo, Umělecká beseda, Praha

Milan Jungmann

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Lexigrafie na pranýři aneb postesky české nad polským poloslovníkem literatury, Tvar 13, 12-13
  2012   Karel Nový (Nebezpečí schematismu), Český historický román v období protektorátu, 145-150