Ivan Borkovský

* 8. 9. 1897, Čortovec, Ukrajina (Ukraine)
17. 3. 1976, Praha, Česká republika (Czech Republic)
antropolog, archeolog

 

pohlaví: muž

heslo:
V letech 1941-1942 znovu uspořádal a roztřídil archeologické sbírky Muza Kouřimska v Kouřimi.
Základní škola Jamnice (Ivanofrankovsko). Gymnazium Lvov. Pedagogická fakulta, dějepis-zeměpis. 1922 studia na FF Univerzity Karlovy. 1933 čs. státní občanství. Od r. 1923 Státní archeologický ústav. 1933 habilitace na Ukrajinské svobodné univerzitě. V l.1939-1940,1940-1941,1941-1942 rektorem této univerzity. Květen 1945 zatčen NKVD. Chotí Flora Becková (židovského původu). Dcera Taťána se svou dcerou Lindou emigrovala do Kanady. 2. manželkou Ludmila Jansová. Archeologická působiště: Pražský hrad, pražský klášter sv. Anežkz, Levý Hradec, Smíchov, Staré Město pražské.
AH,34/2009,s.864-866,

poznámka:
Jinak i Borkovskyj-Dunin.