Zdeněk Nejedlý

* 10. 2. 1878, Litomyšl (Svitavy), Česká republika (Czech Republic)
† 9. 3. 1962, Praha, Česká republika (Czech Republic)
politik, pedagog, historik, literární vědec, kritik, estetik, muzikolog, správní úředník

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01082971

poznámka:
prof., PhDr.

Zdeněk Nejedlý

PhDr., profesor hudební vědy, historik, ministr školství, president ČSAV
spolupracoval na Ottově slovníku naučném.

Zdeněk Nejedlý

na pohřbu malíře Cypriána Majerníka, 1945, cs.wikipedia.org
František Muzika: Zdeněk Nejedlý
 

Zdeněk Nejedlý

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Národní muzeum, Praha, Václavské náměstí 68, asistent archivu
???? - ????   Svaz československo-sovětského přátelství, Praha, předseda
1900 - ????   Rusko, studijní cesta, navštívil L.N.Tolstého
1939 - 1939   Poděbrady (Nymburk), Poděbrady (Nymburk), pobyty

Zdeněk Nejedlý

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Novák Mirko , *1901, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
1938 - 1939   Jícha Bohumil, *1909, Univerzita Karlova, Praha

Zdeněk Nejedlý

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
1907 - ????   Česká akademie věd a umění, *
1945 - 1952   Česká akademie věd a umění, *, Prezident ČAVU

Zdeněk Nejedlý

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1978/04 - 1978/05   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění, Výstavní síň města Mostu, Most (Most)
nevýtvarná
termín   název výstavy, místo konání
1978/02   100. výročí narození Zdeňka Nejedlého, Výstavní síň Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
2018/11/10 - 2018/02/10   Já jsem... Zdeněk Nejedlý, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)

Zdeněk Nejedlý

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Já jsem... Zdeněk Nejedlý (Příběh tragedie jednoho moderního intelektuála), Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963   Nevzpomínky, Československý spisovatel, Praha
  1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
  1982   Páté přes deváté (Čtení o básnících a tvůrčích lidech), Československý spisovatel, Praha
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1988   Zdeněk Nejedlý, Horizont, nakladatelství Socialistické akademie ČSSR, Praha
  2003   Kapitoly z dějin českého estetického myšlení II. (30. léta 20. století), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2009   Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 (Příběhy nevšedních životů)
  2011   Česká inteligence od Jaroslava Golla po Magora, Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1980   Kdo byl kdo (Díl první), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1928   Osobnost Zdeňka Nejedlého, Kmen, 29-35
  1937   Zdeněk Nejedlý: Sovětská hudba. (Akord 1937/3), O knihách, o filmu, 34-35
  1948   Zdeněk Nejedlý (Psáno r. 1938 pro neuskutečněný sborník Zd. N.), Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění
  1950   Rozhodný krok dopředu (Poznámky k zasedání I. celostátní konference delegátů Svazu českoslovenkých výtvarných umělců v březnu 1950), Výtvarné umění, 4.číslo, 146-156
  1952   Veliký vzor a učitel naší mládeže ((K 74. narozeninám Zdeňka Nejedlého)), Mladá fronta, 8.ročník, 35.číslo, 3-3
  1953   74 let Zdeňka Nejedlého, Křesťanská žena, 3
  1953   Bojovník, Výtvarné umění, 3.ročník, 3.číslo, 248-251
  1953   K niektorým otázkam slovenského výtvarného umenia zo stanoviska prác Zdeňka Nejedlého, Výtvarné umění, 3.ročník, 3.číslo, 241-247
  1953   Pozdrav výtvarníků, Výtvarné umění, 3.ročník, 3.číslo, 230-233
  1953   Příklad velkého života, Křesťanská žena, 3
  1953   Zdeněk Nejedlý a theorie umění, Výtvarné umění, 3.ročník, 3.číslo, 234-241
  1953   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění, Výtvarné umění, 3.ročník, 3.číslo, 227-230
  1953   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění (Když Zdeněk Nejedlý r. 1907 zadal svůj spis...), Umění, 10-26
  1953   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění (Pročítáme-li stati Z. Nejedlého o výtvarném umění...), Umění, 26-30
  1953   Zdeněk Nejedlý o výtvarném umění, Výtvarné umění, 3.ročník, 3.číslo, 252-253
  1954   Zamyšlení nad dvěma knihami (Z. Nejedlý: O literatuře, F. X. Šalda: Kritické projevy), Výtvarné umění, 4.ročník, 2.číslo, 100-102
  1958   80 let Zdeňka Nejedlého, Výtvarná práce, 1
  1959   Členové přípravného výboru Sjezdu socialistické kultury, Výtvarná práce, 2
  1962   Za Zdeňkem Nejedlým, Výtvarná práce, 1-2
  1978   Pomník Zdeňka Nejedlého v Litomyšli (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1984   Zdeněk Nejedlý (10.2.1878 Litomyšl-9.3.1962 Praha), Kontury české literatury pro děti a mládež, 250-252
  1999   Matriarchát v Čechách (Nejedlého sen o měsíčních ženách), Zrcadlo obzvláštního, 40-46
  2006   K niektorým otázkam slovenského výtvarného umenia zo stanoviska prác Zdeňka Nejedlého, Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, 65-68
  2007   Biografie der Autoren, Utopien und Konflikte, 319-325
  2008   Zdeněk Nejedlý, Paměť Prahy, 270-271
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Zdeněk Nejedlý (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Já jsem... Zdeněk Nejedlý (Příběh tragedie jednoho moderního intelektuála), Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 3.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Literární výlety do okresů Český Brod, Kolín, Nymburk a Poděbrady, Kniha, n.p., Praha
  1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově), Správa národní kulturní památky Vyšehrad, Praha

Zdeněk Nejedlý

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1910   Josef B. Foerster, Komorní hudební závod, Praha
  1921   Hostinského esthetika (Díl I. Všeobecná esthetika), Jan Laichter, Praha
  1926   Kostnice (Město Husovo), Společnost Husova musea, Praha
  1929   Bedřich Smetana (III. Praha a venkov), Hudební matice Umělecké besedy, Praha
  1934   Tisíc let života českého města, Město Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
  1937   Lenin (I.), Odeon (Jan Fromek), Praha
  1938   Lenin (II.), Odeon (Jan Fromek), Praha
  1945   Jan Kollár (Řeči pronesené na večeru Slovanského výboru v Moskvě na paměť 150. výročí narození Jana Kollára 29. července 1943), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1946   Božena Němcová, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1946   T. G. Masaryk, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1946   T. G. Masaryk, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1948   Velké osobnosti, Orbis, Praha
  1949   Otakar Ostrčil (Vzrůst a uzrání), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1949   Zdeňka Fibicha milostný deník (Nálady, dojmy a upomínky), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1952   Jirásek a Náchodsko, Krajské nakladatelství, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1954   Mikoláš Aleš, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1954   Tisíc let života českého města (Kniha druhá)
  1958   Teréza Nováková, Československý spisovatel, Praha
  1973   Z české literatury a kultury (1860-1960), Československý spisovatel, Praha
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1927   Almanach na památku tisícího provedení Prodané nevěsty souborem Národního divadla v Praze 30. května 1927, Národní divadlo, Praha

Zdeněk Nejedlý

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1925   Kresby Bedřicha Smetany, Umělecká beseda, Praha
  1951   Taras Ševčenko: Výstava o životě a díle, Svaz československo-sovětského přátelství, Praha
  1953   Výstava díla Mikoláše Alše, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
  1971   Ferdiš Duša: Smutná země, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1974   Broučci v díle národního umělce Jiřího Trnky, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Československo 1960 (Výstavy k 15. výročí osvobození Československa sovětskou armádou: Československo 1960, V jednotě a přátelství)
  1978   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění (Výstava obrazů, grafiky a plastik)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1922   Co jest malebné? (Výlet do říše romantiky), František Topič, nakladatelství, Praha
  1934   Tisíc let života českého města, Město Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
  1935   Jan Laichter (Život a dílo. Vzpomínky a úvahy), Svaz knihkupců a nakladatelů Čsl. republiky, Praha
  1946   Duchovní odkaz husitství, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1948   Filosofská historie, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1948   Slávy dcera (Výbor), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1948   Velké osobnosti, Orbis, Praha
  1950   Proti všem (List z české epopeje), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1951   Psohlavci (Historický obraz), Družstevní práce, Praha 1
  1952   Píseň hrdinného života, Československý spisovatel, Praha
  1953   Staré pověsti české, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1953   Vyletěla holubička, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1954   Proti všem (List z české epopeje), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1954   Skaláci (Historický obraz z druhé poloviny XVIII. století), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1955   Psohlavci, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1956   Temno (Historický obraz), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1957   Skaláci (Historický obraz z druhé polovice XVII. století), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1958   Na dvoře vévodském, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1959   Bratrstvo (Tři rapsodie I.), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1959   Litomyšl v kresbách Karla Vika
  1959   Mezi proudy (Dvojí dvůr), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1959   Mezi proudy (Syn ohnivcův), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1959   Mezi proudy (Do tří hlasů), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Bratrstvo (Tři rapsodie II.), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1960   Bratrstvo (Tři rapsodie III.), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1960   F.L. Věk (Obraz z dob našeho národního probuzení - díl I.), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   F.L. Věk (Obraz z dob našeho národního probuzení - díl II.), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   F.L. Věk (Obraz z dob našeho národního probuzení - III.), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   F.L. Věk (Obraz z dob našeho národního probuzení - IV.), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   F.L. Věk (Obraz z dob našeho národního probuzení - díl V.), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Maryla (Starodávná selanka), Československý spisovatel, Praha
  1961   Temno, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1962   Jan Štursa (Svědectví současníků a dopisy), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1972   Maryla (Starodávná selanka), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1976   Babiččino údolí, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1976   Z Čech až na konec světa, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1977   Filozofská historie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1980   Malá knížka o Babičce, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1983   Čítanka ruské literatury I, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1984   Malá knížka o Baladách a romancích, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1984   Max Švabinský (Život a dílo na přelomu epoch), Melantrich, a.s., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Památník boje o život národa, Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví, s.r.o., Praha
  1950   Nedošínský háj, Orbis, Praha
  1954   Rok české hudby (Materiály pro osvětová zařízení a soubory LUT), Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1961   Oheň a růže / Oheň a ruža (Spisovatelé k čtyřicátému výročí Komunistické strany Československa / Spisovatelia k štyridsiatemu výročiu Komunistickej strany Československa), Československý spisovatel, Praha
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2007   Utopien und Konflikte (Dokumente und Manifeste zur tschechischen Kunst 1938-1989), Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1927   Za Ottou Gutfreundem, Rudé právo
  1950   O nové výtvarnictví, Výtvarné umění, 1.ročník, 6.číslo, 241-251
  1951   Z projevu ministra školství, věd a umění Prof. Dr. Zdeňka Nejedlého na zahájení výstavy, Výtvarné umění, 2.ročník, 2-3.číslo
  1952   Dopis ministra školství, věd a umění Prof. Dr. Zdeňka Nejedlého celostátní konferenci Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarné umění, 361-361
  1952   Ministr univ. prof. dr Zdeněk Nejedlý k 60. narozeninám národního umělce prof. Josefa Skupy, Mladá fronta, 8.ročník, 13.číslo, 3-3
  1953   Co řekl o umění, Výtvarná práce, 2
  1953   Dílo Jana Štursy, Výtvarné umění, 3.ročník, 3.číslo, 257-258
  1953   J. V. Myslbek, Výtvarné umění, 3.ročník, 3.číslo, 254-254
  1953   Jan Kotěra, Výtvarné umění, 3.ročník, 3.číslo, 258-260
  1953   Jan Štursa, Výtvarné umění, 3.ročník, 3.číslo, 255-257
  1953   Max Švabinský, Výtvarné umění, 3.ročník, 3.číslo, 262-264
  1953   Mikoláš Aleš, Výtvarné umění, 3.ročník, 1.číslo, 3-14
  1953   Naši umělci, Výtvarné umění, 3.ročník, 3.číslo, 258-258
  1953   O realismu pravém a nepravém, Výtvarné umění, 3.ročník, 3.číslo, 265-273
  1953   Za Ottou Gutfreundem, Výtvarné umění, 261-262
  1954   Co řekl o umění, Výtvarná práce, 2
  1956   Za umění národní a lidové, Výtvarné umění, 6.ročník, 7.číslo, 291
  1958   O realismu pravém a nepravém, Výtvarná práce, 2
  1959   K otázkám socialistické kultury, Výtvarná práce, 4-5
  1959   Kultura bude zachráněna…, Výtvarné umění, 9.ročník, 1.číslo, 25-25
  2001   O realismu pravém a nepravém, České umění 1938-1989, 125-127
  2001   Za lidovou a národní kulturu, České umění 1938-1989, 52-60
  2007   Für eine Volks- und Nationalkultur, Utopien und Konflikte, 94-100
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1933   Milostný almanach Kmene pro jaro 1933, Kmen, klub moderních nakladatelů, Praha
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   !No passaran!, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1952   Národní divadlo (Mikoláš Aleš a Národní divadlo), 28.ročník, 7.číslo
učebnice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Čítanka III pro střední školy, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha

Zdeněk Nejedlý

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1948/11/30 - 1949/01   Fediš Kostka, Mánes, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1948/11/30 - 1948/12   Slovenské lidové umění, Mánes, Praha
1949/12/03 - 1950/01/08   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha
1950/03/05 -   České umění XIX. století, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1950/03/17 -   Česká akademie věd a umění dělníkům, Dům výtvarného umění, Praha
1953/05 - 1953/10   2. přehlídka československého výtvarného umění 1951 - 1953, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1953/05/15 - 1953/10   II. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1954/01/17 -   Sovětské výtvarné umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1956/03/08 -   Výstava výsledných návrhů Jiráskové soutěže, Obecní dům, Praha
nevýtvarná
termín   název výstavy, místo konání
1953/11/05 - 1953/11/30   Svět sovětů - pramen poznání SSSR, Kniha, n.p., Praha

Zdeněk Nejedlý

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby), Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1976   Máchovské motivy v současném výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Tvůrčí cesta malíře Josefa Voleského, Regionální muzeum v Litomyšli, Litomyšl (Svitavy)
  1981   Časy, Československý spisovatel, Praha
  1985   Malířský epigram Františka Muziky, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Kultura národu, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 193-195
  1950   Konference SČSVU, Výtvarné umění, 3.číslo, 143-144
  1950   Praha se rozloučila s Antonínem Matějčkem, Mladá fronta, 6.ročník, 201.číslo, 5-5
  1950   Rozhodný krok dopředu (Poznámky k zasedání I. celostátní konference delegátů Svazu českoslovenkých výtvarných umělců v březnu 1950), Výtvarné umění, 4.číslo, 146-156
  1950   Soutěž na pražskou pomníkovou sochu J. V. Stalina, Výtvarné umění, 3.číslo, 140-143
  1950   Výstava „České umění XIX. století" zahájena, Mladá fronta, 6.ročník, 56.číslo, 4-4
  1950   Výstava karikatur Antonína Pelce, Mladá fronta, 6.ročník, 186.číslo, 4-4
  1950   Výtvarníci na novou cestu, Mladá fronta, 6.ročník, 82.číslo, 4-4
  1950   Zářný příklad sovětského umění (Projev na zahájení výstavy sovětské grafiky), Výtvarné umění, 5.číslo, 195-196
  1951   Proti formalismu a za odvážnější cestu k realismu, Výtvarné umění, 1.ročník, 9-10.číslo, 399-426
  1951   Výtvarné umění na cestě služby lidu, Výtvarné umění, 2.ročník, 1.číslo, 1-12
  1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953, Výtvarná práce, 1
  1953   K jednotě obsahu a formy, Výtvarná práce, 4
  1953   K výstavě v Jizdárně, Výtvarná práce, 5
  1953   Nové číslo Výtvarného umění, Výtvarná práce, 8
  1953   Za lepší ilustraci dětské knihy, Výtvarná práce, 1-2
  1953   Zdeněk Nejedlý a theorie umění, Výtvarné umění, 3.ročník, 3.číslo, 234-241
  1954   750 návrhů v gottwaldovské soutěži, Výtvarná práce, 4
  1954   Seznam členů poroty pro posouzení výtvarných návrhů..., Výtvarná práce, 15
  1954   Slavnostní zahájení výstavy sovětského umění (President republiky Antonín Zapotocký na výstavě v Jízdárně), Výtvarná práce, 2
  1954   Směrný plán pro výstavbu Prahy, Výtvarná práce, 5
  1954   Výsledky jiráskovské akce (Protokol poroty soutěže na výtvarná díla s thematem Postavy a krajiny Jiráskových románů), Výtvarná práce, 12-14
  1955   Alois Jirásek: Proti všem..., Výtvarná práce, 4
  1955   Desetiletá cesta české a slovenské architektury, Výtvarná práce, 4
  1955   III. přehlídka československého výtvarného umění, Výtvarná práce, 1
  1955   K pražským výstavám, Výtvarná práce, 3
  1955   Přátelský večer k oslavě šedesátin Antonína Pelce, Výtvarná práce, 4
  1955   V Miroticích byl odhalen Alšův pomník, Výtvarná práce, 7
  1956   K otázce nové formy v našem umění, Výtvarná práce, 1-3
  1957   Poslední cesta národního umělce Josefa Skupy (Lid se rozloučil s milovaným umělcem), Mladá fronta, 13.ročník, 13.číslo, 1-1
  1976   Máchovské motivy (Galerie výtvarného umění v Litoměřicích), Průboj, Ústí nad Labem
  1978   Okresní galerie Náchod (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1990   Svazáci ve službách realismu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  1994   Ani rekonstrukce, ani dekonstrukce. Pouze obyčejný popis, Výtvarné umění, 52-58
  2012   „Poetika místa“ - k pojmenování ulic a náměstí na sídlišti Lesná, Lesná - 50 let sídliště, 31-37
  2018   Historici a sociologové o Masarykovi, Historie, to jest vyhnanství z ráje, 144-146