Richard Gregor

* 1974, Slovensko (Slovakia)
historik umění, kurátor, ředitel galerie

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

heslo:
Historik, kurátor a kritik výtvarného umenia. Študoval na Trnavskej univerzite (1993–1999) a na Karlovej univerzite v Prahe (1997–1998). Pracoval ako šéfkurátor Nitrianskej galérie (2000–2001), šéfkurátor Galérie mesta Bratislavy (2001–2005), prednášal na Katedre teórie a dejín umenia Akadémie umení v Banskej Bystrici (2005–2008), bol nezávislým expertom na problematiku galérií na Ministerstve kultúry SR (2005–2006), viedol oddelenie kultúry Miestneho úradu Bratislava–Staré Mesto (2007–2008 a znovu začiatkom roka 2011). Je kurátorom viac než troch desiatok výstav doma i v zahraničí, autorom množstva recenzií a katalógových štúdií (medzi nimi i štúdia o Slovenskej maľbe od 1918 na vládnom Slovenskom kultúrnom profile), je šéfredaktorom formátu Jazdec – nástenka o súčasnom výtvarnom dianí (od 2009). Bol predsedom Rady galérií Sovenska (2003–2005) a je členom Medzinárodnej asociácie kritikov AICA (od 2005). Pravidelne sa zúčastňuje konferencií a seminárov, prednášal na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku a v USA, získal štipendijné stáže v USA, Veľkej Británii, Dánsku a ďalšie.
Z jeho iniciatívy sa v roku 2008 obnovila Galéria Cypriána Majerníka, ktorú v súčasnosti vedie ako súčasť Centra vizuálneho umenia Bratislava–Staré Mesto. Je autorom a iniciátorom projektu www.artdispecing.sk.
artdispecing.sk, 17.6.2019

poznámka:
NK neuvádí 2021/05