Jan Zahradníček

* 17. 1. 1905, Mastník (Třebíč), Česká republika (Czech Republic)
† 7. 10. 1960, Uhřínov (Žďár nad Sázavou), Česká republika (Czech Republic)
překladatel, básník, literární kritik

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01151940
VIAF: 76367623

poznámka:
Viz též Hobza, Josef, 1905-1960
Chrysostom, 1905-1960
Boudálek, Martin, 1905-1960

Jan Zahradníček

Jan Zahradníček je pokládán za nejvýznamnějšího básníka české duchovní poezie 20. století. Pocházel z početné rolnické rodiny. Po maturitě na gymnáziu v Třebíči (1926) studoval germanistiku a literární komparatistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (u F. X. Šaldy, Václava Tilleho). Zdraví, narušené po úrazu páteře, mu nedovolilo studia ukončit. Do stálého zaměstnání nenastoupil, působil jako externí nakladatelský redaktor a překladatel, krátce i jako knihovník. Od roku 1933 se trvaleji zdržoval ve Slapech u Prahy. První verše publikoval v katolické revue Tvar. Seznámil se s předními pražskými literáty, sblížil se zejména s Františkem Halasem. Spolu s Jaroslavem Durychem, Jakubem Demlem, Janem Čepem, Josefem Vašicou a dalšími patřil k významným představitelům mladé katolické inteligence. Do pražského období patří také Zahradníčkovy literární začátky (Pokušení smrti - 1930, Návrat - 1931, Jeřáby - 1933). Od barokně laděných veršů, vyslovujících touhu po úniku z vězení těla, dospěl ke zklidnění přilnutím ke zduchovnělé přírodě a krajině rodné Vysočiny. Od roku 1936 žil Zahradníček převážně na faře v Uhřínově u svého příbuzného, kněze a básníka Jana Dokulila. Zde napsal sbírku Pozdravení slunci (1937), která již odráží básníkovo plné zakotvení ve víře v řád a smysl existence, opřené o jistoty venkovského života a katolické tradice.

Roku 1940 se Zahradníček stal vedoucím redaktorem brněnské katolické revue Akord. Řídil ji až do jejího zastavení nacistickou cenzurou v roce 1944. Roku 1945 se přestěhoval do Brna, do roku 1949 byl redaktorem nakladatelství Brněnská tiskárna. Na počátku německé okupace vydává sbírku Korouhve (1940), v níž reflektuje ohrožení národní existence. O čtyři roky později vychází sbírka zduchovnělé milostné poezie Pod sluncem milostným. Na pocit národní viny a vykoupení reaguje básník kompozicí Svatý Václav (1945). Zahradníček a jemu blízcí katolicky orientovaní autoři se vždy necítili být vázáni povinnou loajalitou k oficiálním představitelům státu. To jim po roce 1945 přineslo vážné problémy, zejména pro kritiku Beneše a českého liberalismu. Byla jim podsunuta jako kolaborantský postoj. Zahradníček ještě obnovil Akord (do roku 1948) a vydal několik sbírek (Žalm z roku dvaačtyřicátého - 1945, Stará země - 1946, La Saletta - 1947), v červnu 1951 však byl v Brně zatčen a o rok později (červenec 1952) obviněn ve vykonstruovaném procesu z velezrady. Byl odsouzen (spolu s Václavem Renčem, Josefem Kostohryzem, Václavem Prokůpkem a dalšími) ke 13 letům žaláře. Trest si odpykával v Praze, v Brně, na Mírově a v Leopoldově. Rodina byla násilně vystěhována z brněnského bytu a uchýlila se do Uhřínova. Vězení básník krátce opustil v roce 1956, kdy jej postihla další tragická osudová rána: v třebíčské nemocnici směl navštívit manželku a tři děti, hospitalizované po otravě houbami. Manželku Marii a syna Jana se podařilo zachránit, obě dcery zemřely. Patrně na přímluvu Jaroslava Seiferta u Antonína Zápotockého byl Zahradníčkovi trest snížen na 9 let. Na amnestii byl propuštěn s podlomeným zdravím v květnu 1960, již o 5 měsíců později však umírá na selhání srdce.

Verše z vězení, uspořádané Bedřichem Fučíkem a vydané posmrtně, vyjadřují vnitřní sílu pramenící z hluboké křesťanské víry (Dům strach, poprvé 1981 v Torontu, Čtyři léta - 1969). V roce 1948 byla připravena k vydání sbírka Znamení moci, vyšla 1969, ale náklad byl zničen. Zahradníčkovo dílo vychází opět po roce 1989, souborné vydání pochází z let 1991 - 1995. Zahradníček vynikal i jako překladatel (Hölderlin, Rilke, spolu s O. F. Bablerem Dantova Božská komedie). V Brně připomíná pamětní deska na domě, kde sídlila redakce Akordu (nároží ulice Starobrněnské a Šilingrova náměstí), jeho redakční působení. V zahradách pod Petrovem byl na památku jeho mimořádného básnického díla i bolestného osudu odhalen pomník, dílo brněnského sochaře M. Šimka. V roce 1998 udělilo Zastupitelstvo města Brna Janu Zahradníčkovi in memoriam Čestné občanství města Brna.

zdroj: www.brno.cz

Jan Zahradníček

 

Jan Zahradníček

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1926 - 1930   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, Šalda František, *1867
1926 - 1930   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, Tille Václav, *1867

Jan Zahradníček

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Akord, časopis, Brno (Brno-město), Běhounská 22, přispivatel
???? - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
???? - ????   Listy pro umění a kritiku, časopis, přispivatel
???? - ????   Lumír, časopis, přispivatel
???? - ????   Obnova, přispivatel
???? - ????   Řád, časopis, přispivatel
1927 - ????   Tvar, časopis, Praha, debut

Jan Zahradníček

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Skupina Kvart, *1935
???? - ????   Syndikát českých spisovatelů, *

Jan Zahradníček

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2006/02/16 - 2006/04/02   Básník Jan Zahradníček( 1905 - 1960):...bývalo u mne zotvíráno, Památník národního písemnictví, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1935/05/08 - 1935/05/31   Výstava spolupracovníků Kvartu, Ústřední knihovna hlavního města Prahy, Praha
2003/05/30 - 2003/10/30   Záznamy času: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, Letohrádek Hvězda, Praha
akce
termín   název výstavy, místo konání
2001/12/15   Znamení moci: Pocta Janu Zahradníčkovi, Divadlo Archa, Praha
divadelní pořad
termín   název výstavy, místo konání
nedat   Tíha let, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Jan Zahradníček

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Dvacátá léta (Kritiky a stati), Československý spisovatel, Praha
  1987   Skrytá tvář české literatury, Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  2000   Osobnosti Třebíčska, Vydavatelství Akcent, Drahomír Rybníček, Třebíč (Třebíč)
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
  2005   Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno (Brno-město)
  2012   Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. (Čeští spisovatelé), Nakladatelství Libri, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   J. Zahradníček: Pozdravení slunci, Jitro, 187-189
  1938   Zahradníčkovo "Pozdravení slunci. (Akord 1938/2), Poesie, 42-44
  1941   Aktiviste odmítají J.Zahradníčka, Řád, 223-224
  1941   Zahradníčkovy korouhve, Akord, 134-139
  1946   Na okraj Holanovy Panichidy a Zahradníčkova Žalmu, Akord, 104-111
  1946   Názory z K.P., Akord, 234-236
  1946   Pásmo válečné lyriky, Akord, 356-366
  1946   Zahradníčkovy Korouhve a válečná censura, Akord, 185-189
  1988   Poezie programní (Jan Zahradníček: Pozdravení slunci), Obhajoba umění, 394-397
  1991   Poezie programní (Jan Zahradníček: Pozdravení slunci), Obhajoba umění, 217-218
  2000   Jan Zahradníček, Osobnosti Třebíčska, 212-217
  2012   Zahradníček Jan (17.1.1905 Mastník u Třebíče - 7.10.1960 Uhřínov u Velkého Meziříčí), Slovník autorů literatury pro děti a mládež II., 451-452
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Jan Zahradníček (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Básník Jan Zahradníček( 1905 - 1960):...bývalo u mne zotvíráno, Památník národního písemnictví, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
bibliografický katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990), Nakladatelství Primus, Praha
divadelní program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989 -   Tíha let, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Tvar (sbírka poesie), Nakladatelství Josef Richard Vilímek, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 2.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1941/01/30   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 4-5.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1941/05/05   Řád (Revue pro kulturu a život), 7.ročník, 4.číslo, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1946   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 9-10.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1946/01   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 3.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1946/02   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 4-5.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Pocta Janu Zahradníčkovi (K 50. výročí úmrtí)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze), Památník národního písemnictví, Praha

Jan Zahradníček

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1944   Pod bičem milostným, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1946   La Saletta
  1946   Stará země (Básně z let 1940-.1945), Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1969   Čtyři léta, Československý spisovatel, Praha
  1981   Dům Strach, Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1990   Znamení moci, Lidové noviny, nakladatelství, Praha
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Velikonoční zahrada, Pavel Čapek, Třebíč (Třebíč)
  1993   Znamení moci, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha

Jan Zahradníček

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   J. V. Slavíček: Die vier Urkräfte / The Four Elements / Čtyři živly (Malerei / Paintings / Obrazy 1980–2000)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Slyšme hlas (Socha v myšlenkách Starého a Nového zákona)
  1997   Skryté poklady. Liturgický rok
  2021   Vanitas (Vanitas in Contemporary Czech Art), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2021   Vanitas (Vanitas v současném českém umění), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1934   Poesie (1934 - osm básní), Klub nakladatelů Kmen, Praha
  1940   Země krásná (sborník poesie z roku 1939), Umělecká beseda, Praha
  1941   Sestry v kráse (Výbor z nejlepších českých básní lyrických), Karel Voleský, Praha
  1948   Památce Antonína Procházky, národního umělce, Okresní osvětová rada, Vyškov (Vyškov)
  1991   Čítanka samizdatové a exilové literatury I, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  2001   Tvář naší země: Krajina domova, Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
  2012   Bohuslav Reynek: Korespondence, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2017   Neztratit se v propastné tůni nahraditelnosti (Život a dílo Jana Hertla), Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   O Josefu Pekařovi (Příspěvky k životu a dílu), Ladislav Kuncíř, Praha
  1938   Čsl. poesie let 1918-1938, Klub nakladatelů Kmen, Praha
  1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
  1966   Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1967   Podoby (Literární sborník), Československý spisovatel, Praha
  1996   Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií), Scientia, spol. s r.o., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1930   Vůně, Kvart, 150-151
  1931   Ach, o čem šeptáš noci bledoústá, Kvart, 300-301
  1933   Kroky, Kvart, 75-75
  1933   Vír, Kvart, 28-29
  1934   Černý bez, Kvart, 79-80
  1934   Září, Kvart, 10-11
  1934   Žalm, Kvart, 33-34
  1935   Děti na jaře / báseň, Život, 89-89
  1935   Hromnice (Akord 1935/2), Poesie a literární glosy, 17-18
  1936   Busta básníkova, Život, 143-143
  1936   Několik poznámek o poesii (Akord 1936/5), Poesie, 92-98
  1936   Svatební zvony (Akord 1936/4), Poesie, 65-66
  1936   Svědectví (Akord 1936/2), Poesie, 25
  1937   Anima loci, Život, 165-165
  1937   Chléb dítě ve snu, Kvart, 189-189
  1937   Nocleh v cizím městě (Z nových českých básní), Kvart, 12-13
  1937   Rekviem, O Josefu Pekařovi, 14
  1937   Skalní město (Akord 1937/1), Poesie, 7-8
  1937   Svědectví, Kvart, 166-166
  1937   Velký pátek v městě. (Akord 1937/3), Poesie, 54-56
  1937   Zde ještě boj, Kvart, 272-273
  1938   Demlova lyrika. (Akord 1938/4), Poesie, 76-80
  1938   Farní chrám (Akord 1938/5), Poesie, 97
  1938   Jest mnoho sklizní..., Jitro, 226-227
  1938   O básnické svobodě, Jitro, 19.ročník, 7.číslo, 220-222
  1938   Poznámka o Hopkinsovi. (Akord 1938/1), Poesie, 4-5
  1938   Vyznání, Jitro, 33
  1940   Cesta svatého Vojtěcha. (O knihách), Akord, 78-79
  1940   Druhé vydání dětských obrázků Jana Františka Hrušky U mámy , u mamičky... (Nové knihy pro mládež), Akord, 108
  1940   Farní chrám, Země krásná, 36
  1940   Janouchův román pro mládež z doby švédského obležení Brna Pro čest a slávu... (Nové knihy pro mládež), Akord, 107-108
  1940   O knihách (Nové knihy pro mládež), Akord, 105-111
  1940   Povídka Karoliny Světlé: Škola mé štěstí (Nové knihy pro mládež), Akord, 106-107
  1940   Schulzova Prncezna z kapradí (Nové knihy pro mládež), Akord, 107
  1940   Truhlice písní, Akord, 111-112
  1941   Alšovy listy milostní. (O knihách), Akord, 371-373
  1941   Březen, Akord, 284-285
  1941   Dětství v mužnosti, Akord, 285-286
  1941   Dr. J.Svítil-Kárník: Eduard Albert, život a dílo velikého Čecha. (O knihách), Akord, 306-307
  1941   Jakub Deml: Mohyla. (O knihách), Akord, 367-369
  1941   Jeremiáš. (O knihách), Akord, 367
  1941   Přátelství básníka a malířky. (O knihách), Akord, 373-374
  1941   Předzpěv, Akord, 133
  1941   Vánoční krajina, Akord, 131-132
  1941   Zastavení, Akord, 262-266
  1943   Bývalo u mne zotvíráno, Akord, 330-333
  1945   Epilog (k básni o svatém Václavu), Akord, 3-4
  1946   Jako bys nebyla..., Akord, 207
  1946   Listy o poesii a kritice. (O knihách), Akord, 316-317
  1946   Orloj. (O knihách), Akord, 320
  1946   Stromy v městě, Akord, 321-322
  1946   Svědek, Akord, 322-323
  1946   Zrazen - !, Akord, 205-207
  1947   Matko slova, Neděle, 125
  1947   Michael, Neděle, 16
  1947   Nad kolébkou, Rodina, 39
  1968   Divadlo v mračnech, Sešity pro mladou literaturu, 50-50
  1968   Elegie, Sešity pro mladou literaturu, 51-51
  1968   Housle a flétna, Sešity pro mladou literaturu, 49-50
  1998   Z korespondence 1937-1964, 1967-1971, Revolver Revue, 130-156
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1932   Almanach Kmene (1932-33), Kmen, klub moderních nakladatelů, Praha
  1934   Almanach Kmene (Jaro 1934), Klub nakladatelů Kmen, Praha
  1938   Básnický kalendář let 1918-1938 (Jarní almanach Kmene), Klub nakladatelů Kmen, Praha
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Černé umění očima básníků, Spolek Typografia v Praze, Praha
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Tvar (sbírka poesie), Nakladatelství Josef Richard Vilímek, Praha
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Neděle (Rodinný kalendář na rok 1947), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1947   Rodina, Cyrilometodějská knihtiskárna V. Kotrba, Praha
kondolence/poděkování
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Bujará chudoba, Rodina, 111
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1933   Kvart (Sborník poesie a vědy), 2.ročník, 1.číslo, Purkyně, spolek pracovníků ve vědě a umění, Praha
  1934   Kvart (Sborník poesie a vědy), 2.ročník, 3.číslo
  1935   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 2.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 2.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 4.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 5.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1937   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 1.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1937   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 3.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1937   Kvart (Sborník poesie a vědy), 3.ročník, 4.číslo, V. Čejka, Praha
  1937   Kvart (Sborník poesie a vědy), 3.ročník, 1.číslo
  1937   Kvart (Sborník poesie a vědy), 3.ročník, 2.číslo, V. Čejka, Praha
  1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 1.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 4.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1938/10/01   Jitro (Časopis katolických studentů), 20.ročník, 2.číslo, Ústředí katolického studentstva v Praze, Praha
  1939   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 5.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1940/11/20   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 2.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1940/12/15   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 3.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1941/01/30   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 4-5.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1941/03/26   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 7.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1941/04/30   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 8.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1941/06/20   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 9-10.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1943/08   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), X..ročník, 9-10.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1945/10   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), 1.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1946   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 9-10.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1946/04   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 6.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1946/05   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 7-8.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1998/09   Revolver Revue (38/1998), 38.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
PF
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Na konec roku (Pf 1948 Jaroslavu Janouchovi)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Bohuslav Reynek: Český moderní samotář, Galerie Zdeněk Sklenář, _
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Program - kulturní měsíčník Ústí nad Labem (10), 10.číslo, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
soukromý tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Panychida za F.X. Šaldu, Klub nakladatelů Kmen, Praha

Jan Zahradníček

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1931   Jeden spravedlivý (Část první), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1931   Jeden spravedlivý (Část druhá), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1938   Poslední karta (Příběhy z celého světa o lásce dobrodružné i věrné), Melantrich, a.s., Praha
  1942   Zmrtvýchvstání, Nakladatelství Josef Richard Vilímek, Praha
  1948   Kraj, kde se stýská po stínu, Atlantis (Jan V. Pojer), Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1930   Mé knihy, Kvart, 149-150
  1930   Prosba, Kvart, 115
  1930   Večerní fantasie, Kvart, 116
  1931   Modlitba, Kvart, 193
  1931   Schody v měsící, Kvart, 320
  1933   Dárky z lásky, Kvart, 51-51
  1933   Pavilon z porculánu, Kvart, 43-43
  1934   Poesie a poznání, Kvart, 42-44
  1934   Úvod, který nic neříká, Kvart, 33-41
  1936   Noci (Akord 1936/5), Poesie, 101-102
  1936   Vnitro růží (Akord 1936/4), Poesie, 71
  1937   Dušičky, Kvart, 223-223
  1937   Neděle v mém kraji, Kvart, 270-272
  1937   Včely, Kvart, 58-59
  1941   Juliu Zeyerovi, Akord, 274
  1945   Člověk, Akord, 30-33
  1946   Voják, Akord, 215
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Květnové magnificat (Akord 1938/1), Poesie, 1-3
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1933   Kvart (Sborník poesie a vědy), 2.ročník, 1.číslo, Purkyně, spolek pracovníků ve vědě a umění, Praha
  1934   Kvart (Sborník poesie a vědy), 2.ročník, 3.číslo
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 5.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1937   Kvart (Sborník poesie a vědy), 3.ročník, 4.číslo, V. Čejka, Praha
  1937   Kvart (Sborník poesie a vědy), 3.ročník, 1.číslo
  1937   Kvart (Sborník poesie a vědy), 3.ročník, 3.číslo, V. Čejka, Praha
  1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 1.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1941/04/30   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 8.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1945/10   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), 1.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1946/04   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 6.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)

Jan Zahradníček

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Jiří Sozanský: Sutiny (Plastiky, grafiky, obrazy, koláže)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Zakázané světlo (Výbor z korespondence z let 1930 - 1939), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2017   Neztratit se v propastné tůni nahraditelnosti (Život a dílo Jana Hertla), Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1939   Svatý Vojtěch v umění, Národní noviny
  1970   Je lákavým thematem ten neobyčejně intensivní..., Jan Hladík: Grafika
  1990   Vycházejí Zvonky
  1991   Dopisy Bohuslava Reynka Janu Zahradníčkovi (dosud nepublikováno), Kabinet múz
  2003   Sochař Ladislav Janouch, Bulletin, Klub kultury SN ČR, Praha
  2010   Čtyři generace Janouchů, Cesta vrchovinou
  2012   Duše přírody (1931 - 1944) (Výstavy: Kvart, 1935; Svatý Kopeček u Olomouce 1938, 1939, 1940), Černá slunce, 143-146
  2012   Karel Schulz (Přelomové torzo), Český historický román v období protektorátu, 175-214
  2012   Obrysy společenské a kulturní situace v Protektotátě Čechy a Morava, Český historický román v období protektorátu, 5-23
  2014   Jan Franz, Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, 26-30
  2014   Jan Hertl a revue Řád, Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, 14-21
  2018   Pravda a lež jako rozbuška ve skleníku, MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 40-42
  2020   Svatý Václav v díle architekta Břetislava Štorma, Posel z Budče 37, 34-35
  2022   Jaroslav Janouch, Listy Josefa Floriana Jaroslavu Janouchovi, 6-9
  2022   Předmluva, Listy Josefa Floriana Jaroslavu Janouchovi, 4-5
  2022   Spisovatel Jan Čep pobýval v Modřanech, Noviny Prahy 12, 13
  2023   Jaroslav Janouch (1903-1970), Světelský zpravodaj, 12-13

Jan Zahradníček

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
1933   Cena nakladatelství Melantrich
1939   Národní cena
1969   Cena Syndikátu českých spisovatelů