Vladimír Vokolek

* 1. 1. 1913, Pardubice (Pardubice), Česká republika (Czech Republic)
† 23. 7. 1988, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), Česká republika (Czech Republic)
básník, spisovatel, knihovník, literární kritik

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01150429
VIAF: 49215138

Vladimír Vokolek

 

Vladimír Vokolek

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1933 - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, filozofie
1933 - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, knihovnictví

Vladimír Vokolek

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Pardubice (Pardubice), Pardubice (Pardubice)

Vladimír Vokolek

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   osobnosti (Pardubický kraj), *
???? - ????   Syndikát českých spisovatelů, *

Vladimír Vokolek

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1991/07/04 -   Vladimír Vokolek: Život a dílo, Václav Vokolek: Kresby, obrazy, Okresní muzeum, Děčín (Děčín)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2004/04/08 - 2004/05/09   V. V. - slovo, obraz, tvar, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/05/10 - 2005/06/19   Vojmír Vokolek: K horkému srdci v kameni!, List tří bratří: Vlastimil, Vladimír, Vojmír, Centrální katolická knihovna, Praha
2017/05/16 - 2017/08/27   Lis tří bratří, Východočeské muzeum, Pardubice (Pardubice)

Vladimír Vokolek

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Vladimír Vokolek, Václav Vokolek, Okresní muzeum, Děčín (Děčín)
  2005   Vojmír Vokolek, Lis tří bratří
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 a doplňky za předchozí léta Část 2. K - Ž), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2005   Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1941   O dvou chválách chudoby. (O knihách), Akord, 268-269
  1946   Pásmo válečné lyriky, Akord, 276-288
  1968   Mezi mlčením a básnickým letem (Recenze), Dialog, 41
  1968   Po dvaceti letech (Recenze), Dialog, 40
  1973   Vlastimil Vokolek, tiskař a nakladatel, Strahovská knihovna, 149-173
  2005   K horkému srdci v kameni!, Vojmír Vokolek, Lis tří bratří, 3-4
  2005   Lis tří bratří: Vlastimil - Vladimír - Vojmír, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze, 36-38
  2006   Vojmír Vokolek (Malíř, grafik a sochař), Panorama, 25-25
  2020   U Lisu tří bratří, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 60-61
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Vladimír Vokolek (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Vladimír Vokolek: Život a dílo, Václav Vokolek: Kresby, obrazy
bibliografický katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990), Nakladatelství Primus, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   V. V. - slovo, obraz, tvar, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1941/03/26   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 7.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1946/05   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 7-8.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)

Vladimír Vokolek

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Žíněné roucho, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1945   Národ na dlažbě, B. Stýblo, Praha
  1967   Mezi rybou a ptákem, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1939   Tolikrát obětovaná... (Pět básní za soumraku napsal Vladimír Vokolek), Vlastimil Vokolek, Pardubice (Pardubice)
  1992   Poutní píseň k Dobrému lotru, Václav Vokolek, _

Vladimír Vokolek

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Vladimír Vokolek, Václav Vokolek, Okresní muzeum, Děčín (Děčín)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Život Pána Ježíše Krista sepsaný podle všech čtyř sv. evangelií sv. Matouše, sv. Marka, sv. Lukáše a sv. Jana Biblí kralické, Vydavatelství Dialog, Litvínov
  1991   Čítanka samizdatové a exilové literatury I, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1996   Nevyhnutelnosti, Torst, Praha
  2012   Bohuslav Reynek: Korespondence, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2014   Průzory (Výběr z tvorby pardubických básníků), Vespero, s.r.o., Pardubice (Pardubice)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Sen marnotratného syna, Kvart, 302-303
  1937   Sestra zpívá menuet (Akord 1937/2), Poesie, 31-32
  1938   Verše (Akord 1938/1), Poesie, 6
  1939   Kámen viděný škvírou ve zdi, Bezbožný žebrák, Píseň chudiny,, 48. a 49. Archy
  1940   Advent, Akord, 82-83
  1941   Bouře, Akord, 83-84
  1941   Cesta do tmy, Akord, 82-83
  1941   Jak chápat mám..., Akord, 82
  1941   Noc pod hladinou obsypanou, Akord, 273
  1941   V království slepých, Akord, 235-236
  1941   Ve stínu luny, Řád, 169
  1941   Věci z dětství, Akord, 81
  1944   Smrt kameníka, Akord, 241-242
  1944   Vážka, Akord, 241
  1945   Nezaměstnaný, Kvart, 174-174
  1946   Kurýr, Akord, 81-84
  1946   Naděje (Věře H.), Akord, 241-244
  1968   Diktáty, Sešity pro literaturu a diskusi, 18-19
  1968   Faust, Sešity pro literaturu a diskusi, 20-20
  1968   Oidipovské variace, Sešity pro literaturu a diskusi, 3-4
  1968   Pod tlakem vědy a techniky, Sešity pro mladou literaturu, 54-54
  1968   Průzkum veřejného mínění, Dialog, 37-38
  1969   Sokratova poslední noc, Sešity pro literaturu a diskusi, 32-35
  1975   Tři básně v próze (Podle řeky, Hejno racků, Leť, ulétni!), Nacházení II
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1949   Lidový kalendář (na rok 1950), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
kondolence/poděkování
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1949   Na konci léta, Lidový kalendář
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 2.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1937   Kvart (Sborník poesie a vědy), 3.ročník, 4.číslo, V. Čejka, Praha
  1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 1.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1939   48. a 49. Archy, Stará Říše (Josef Florian), Stará Říše (Jihlava)
  1940/12/15   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 3.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1941/03/26   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 7.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1941/04/30   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 8.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1941/05/05   Řád (Revue pro kulturu a život), 7.ročník, 4.číslo, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941/12   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), IX..ročník, 3-4.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1944/03   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XI.ročník, 7.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1946/01   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 3.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1946/05   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 7-8.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)

Vladimír Vokolek

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Horečně jsem se pustil..., Krajiny vzpomínek
  2000   Lexigrafie na pranýři aneb postesky české nad polským poloslovníkem literatury, Tvar 13, 12-13
  2011   Dvě florianovská výročí, Psalterium, 8-9
  2014   Česko-Polské literární vztahy - III.část próza (pokračování), Knihovnický zpravodaj Vysočiny