Lenka Bydžovská

* 13. 12. 1956, Děčín (Děčín), Česká republika (Czech Republic)
historička umění, kurátorka, redaktorka

 

šifra: LB
národnost: česká
pohlaví: žena

heslo:
specializuje se na klasické avangardy 20.století a současné umění
diplomová práce: Zdeněk Sklenář (prof. P. Wittlich);
1982 PhDr., rigorózní práce: Zdeněk Sklenář
Od 1981 ÚTDU ČSAV (ÚDU AV ČR), odborná pracovnice, vědecká pracovnice;
1990 CSc., kandidátská disertace: Spolek výtvarných umělců Mánes v letech 1887-1907.


Studijní a stipendijní pobyty:
Universita da Siena, 1980,
University of Pennsylvania, Philadelphia, 1991.

Pedagogická činnost:
Central European University, Praha 1992.

Kurátorská činnost:
Spolupráce na přípravě výstav:
1982 Zdeněk Sklenář,
1990 Aventinská mansarda,
1992 Josef Florian – Dobré dílo,
1992 Štyrský a Toyen: artificialismus, 1993 Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883–1949, 1994 Alfons Mucha: Das Slawische Epos,
1994 Ohniska znovuzrození: České umění 1956-1963,
1995 České moderní umění 1900–1960 (stálá expozice Národní galerie),
1996 Český surrealismus 1929-1953,
1998 České umění 1900-1990 (stálá expozice GHMP),
2000 Toyen,
2001 Emila Medková,
2003 Jan Preisler,
2004 Adolf Hoffmeister;
2005 Alfons Mucha: Bratrstvo slovanské.
od 1996 časopis Umění, šéfredaktorka.
od 1994 Vědecká rada ÚDU AV ČR,
International Advisory Panel,
od 2004 The AHRB Research Centre for Studies of Surrealism and its Legacies.

Ceny:
1983 Cena Českého literárního fondu;
1995 Cena Josefa Krásy;
2002 Cena Uměleckohistorické společnosti v českých zemích.

Bibliografie:
Modernost a tradice v díle Zdeňka Sklenáře, Umění 30, 1982, s. 525-542.
Aventinská mansarda, in: K. Srp (ed.), Aventinská mansarda, kat. výst., GHMP, Praha 1990, s. 57-79.
Štyrský a Toyen: artificialismus, kat. výst. (K. Srpem), VČG Pardubice – GU Karlovy Vary – ČMVU Praha 1992.
Volné směry (s R. Prahlem), Praha 1993.
Vergangene Geschehnisse - vergangene Illusionen, in: C. Pichler – T. Vlček (ed.), Vergangene Zukunft, Wien 1993, s. 13-24.
Lingua angelica. Znak, předmět, struktura v českém výtvarném umění 1958-1964 (s s K. Srpem), in: M. Judlová (ed.), Ohniska znovuzrození: České umění 1956-1963, kat. výst., GHMP, Praha 1994, s. 211-39.
Lingua adamica (s K. Srpem), in: K. Srp (ed.), Karel Teige, kat. výst., GHMP, Praha 1994, s. 96-109.
Výzdoba ve 20. století, in: A. Merhautová (ed.), Katedrála sv. Víta v Praze, Praha 1994, s. 237-258.
Orbis Pictus Alfons Muchas (s K. Srpem), in: K. Srp (ed.), Alfons Mucha: Das Slawische Epos, kat. výst., Kunsthalle Krems 1994, s. 22-41.
Sen, mýtus, ideál, in: L. B. – V. Lahoda – K. Srp, České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hl. m. Prahy, Praha 1998, s. 29-77.
Fragmenty snu, Halucinatorní, virtuální a mentální objekty, Svět v kleci (s K. Srpem), in: L. B. – K. Srp (ed.), Český surrealismus 1929 – 1953, Praha 1996, s. 28-47, 112–169, 306-351.
„Vidíte něco?“ zeptal se Poussin. Informe, Bataille a čeští surrealisté, Umění 45, 1997, s. 477-488.
Kódy svádění, in: P. Wittlich (ed.), Důvěrný prostor / nová dálka. Umění pražské secese, Praha 1997, s. 153-168.
The Avant-Garde Ideal of Poiesis: Poetism and Artificialism during the Late 1920s, in: E. Dluhosch – R. Švácha (ed.), Karel Teige: l‘enfant terrible of the Czech modernist avant-garde, Cambridge, Mass.
London 1999, s. 46-63. – Emila Medková (1928-1985), Praha 2001 (s K. Srpem).
Bez těla (s K. Srpem), in: L. B. – R. Prahl (ed.), V mužském mozku. Sborník k 70. narozeninám Petra Wittlicha, Praha 2002, s. 231-249.
Knihy s Toyen (s K. Srpem), Praha 2003.
Řeč mlčení, in: P. Wittlich (ed.), Jan Preisler 1872-1918, Praha 2003, s. 15–109.
Libeňský plynojem (s K. Srpem), Praha 2004.
Stenogramy osobností, Svár surrealismu a socialistického realismu, Ve službě míru, Dobrodružství koláže, in: K. Srp (ed.), Adolf Hoffmeister (1902-1973), Praha 2004, s. 48-91, 108-137, 202-213, 236-281.
Alfons Mucha, Bratrstvo slovanské, Praha 2005.
Surrealismus, existencialismus, explozionalismus, in: DČVU V, 1939-1958, 2005, s. 387-407.

Literatura o autorovi:
Bulletin UHS – Cena

zdroj - www.udu.cas.cz