zdroj: https://nocfilo.hypotheses.org/files/2016/04/bydzovska-e1459710055884.jpg

Lenka Bydžovská

* 13. 12. 1956, Děčín (Děčín), Česká republika (Czech Republic)
kurátorka, redaktorka, historička umění

 

šifra: LB
národnost: česká
pohlaví: žena

NK AUT: mzk2003188726
VIAF: 44990232

Lenka Bydžovská

specializuje se na klasické avangardy 20.století a současné umění
diplomová práce: Zdeněk Sklenář (prof. P. Wittlich);
1982 PhDr., rigorózní práce: Zdeněk Sklenář
Od 1981 ÚTDU ČSAV (ÚDU AV ČR), odborná pracovnice, vědecká pracovnice;
1990 CSc., kandidátská disertace: Spolek výtvarných umělců Mánes v letech 1887-1907.


Studijní a stipendijní pobyty:
Universita da Siena, 1980,
University of Pennsylvania, Philadelphia, 1991.

Pedagogická činnost:
Central European University, Praha 1992.

Kurátorská činnost:
Spolupráce na přípravě výstav:
1982 Zdeněk Sklenář,
1990 Aventinská mansarda,
1992 Josef Florian – Dobré dílo,
1992 Štyrský a Toyen: artificialismus, 1993 Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883–1949, 1994 Alfons Mucha: Das Slawische Epos,
1994 Ohniska znovuzrození: České umění 1956-1963,
1995 České moderní umění 1900–1960 (stálá expozice Národní galerie),
1996 Český surrealismus 1929-1953,
1998 České umění 1900-1990 (stálá expozice GHMP),
2000 Toyen,
2001 Emila Medková,
2003 Jan Preisler,
2004 Adolf Hoffmeister;
2005 Alfons Mucha: Bratrstvo slovanské.
od 1996 časopis Umění, šéfredaktorka.
od 1994 Vědecká rada ÚDU AV ČR,
International Advisory Panel,
od 2004 The AHRB Research Centre for Studies of Surrealism and its Legacies.

Ceny:
1983 Cena Českého literárního fondu;
1995 Cena Josefa Krásy;
2002 Cena Uměleckohistorické společnosti v českých zemích.

Bibliografie:
Modernost a tradice v díle Zdeňka Sklenáře, Umění 30, 1982, s. 525-542.
Aventinská mansarda, in: K. Srp (ed.), Aventinská mansarda, kat. výst., GHMP, Praha 1990, s. 57-79.
Štyrský a Toyen: artificialismus, kat. výst. (K. Srpem), VČG Pardubice – GU Karlovy Vary – ČMVU Praha 1992.
Volné směry (s R. Prahlem), Praha 1993.
Vergangene Geschehnisse - vergangene Illusionen, in: C. Pichler – T. Vlček (ed.), Vergangene Zukunft, Wien 1993, s. 13-24.
Lingua angelica. Znak, předmět, struktura v českém výtvarném umění 1958-1964 (s s K. Srpem), in: M. Judlová (ed.), Ohniska znovuzrození: České umění 1956-1963, kat. výst., GHMP, Praha 1994, s. 211-39.
Lingua adamica (s K. Srpem), in: K. Srp (ed.), Karel Teige, kat. výst., GHMP, Praha 1994, s. 96-109.
Výzdoba ve 20. století, in: A. Merhautová (ed.), Katedrála sv. Víta v Praze, Praha 1994, s. 237-258.
Orbis Pictus Alfons Muchas (s K. Srpem), in: K. Srp (ed.), Alfons Mucha: Das Slawische Epos, kat. výst., Kunsthalle Krems 1994, s. 22-41.
Sen, mýtus, ideál, in: L. B. – V. Lahoda – K. Srp, České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hl. m. Prahy, Praha 1998, s. 29-77.
Fragmenty snu, Halucinatorní, virtuální a mentální objekty, Svět v kleci (s K. Srpem), in: L. B. – K. Srp (ed.), Český surrealismus 1929 – 1953, Praha 1996, s. 28-47, 112–169, 306-351.
„Vidíte něco?“ zeptal se Poussin. Informe, Bataille a čeští surrealisté, Umění 45, 1997, s. 477-488.
Kódy svádění, in: P. Wittlich (ed.), Důvěrný prostor / nová dálka. Umění pražské secese, Praha 1997, s. 153-168.
The Avant-Garde Ideal of Poiesis: Poetism and Artificialism during the Late 1920s, in: E. Dluhosch – R. Švácha (ed.), Karel Teige: l‘enfant terrible of the Czech modernist avant-garde, Cambridge, Mass.
London 1999, s. 46-63. – Emila Medková (1928-1985), Praha 2001 (s K. Srpem).
Bez těla (s K. Srpem), in: L. B. – R. Prahl (ed.), V mužském mozku. Sborník k 70. narozeninám Petra Wittlicha, Praha 2002, s. 231-249.
Knihy s Toyen (s K. Srpem), Praha 2003.
Řeč mlčení, in: P. Wittlich (ed.), Jan Preisler 1872-1918, Praha 2003, s. 15–109.
Libeňský plynojem (s K. Srpem), Praha 2004.
Stenogramy osobností, Svár surrealismu a socialistického realismu, Ve službě míru, Dobrodružství koláže, in: K. Srp (ed.), Adolf Hoffmeister (1902-1973), Praha 2004, s. 48-91, 108-137, 202-213, 236-281.
Alfons Mucha, Bratrstvo slovanské, Praha 2005.
Surrealismus, existencialismus, explozionalismus, in: DČVU V, 1939-1958, 2005, s. 387-407.

Literatura o autorovi:
Bulletin UHS – Cena

zdroj - www.udu.cas.cz

Lenka Bydžovská

zdroj: https://nocfilo.hypotheses.org/files/2016/04/bydzovska-e1459710055884.jpg
 

Lenka Bydžovská

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1972 - 1976   Gymnázium, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1976 - 1981   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a italština

Lenka Bydžovská

symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
2007/09/06   Obraz a nevědomí: Symposium u příležitosti retrospektivní výstavy Jindřicha Štyrského, Dům U Kamenného zvonu, Praha

Lenka Bydžovská

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Obraz a nevědomí: Symposium u příležitosti retrospektivní výstavy Jindřicha Štyrského, Galerie hlavního města Prahy, Praha

Lenka Bydžovská

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Josef Šíma: Návrat Theseův, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2020   Mikuláš Medek: Nahý v trní / Naked in the Thorns, Národní galerie v Praze, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Freie Richtungen (Die Zeitschrift der Prager Secession und Moderne), Torst, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Český surrealismus 1929–1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) (III) Umění první republiky (1918-1938)), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2001   Emila Medková, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2003   Knihy s Toyen, Nakladatelství Akropolis, Praha
  2004   Libeňský plynojem, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2007   Jindřich Štyrský, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2011   Alfons Mucha: Slovanská epopej, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   Zdeněk Sýkora fotografem 1937-1945, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   V mužském mozku (Sborník k 70. narozeninám Petra Wittlicha), Scriptorium, Dolní Břežany (Praha-západ)
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
diplomová (disertační) práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Malířske dílo Zdeňka Sklenáře, Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě / Avant-gardes in Central Europe), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Czas przełomu 1908–1928 / Years of Disarray 1908–1928 (Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Art of the Avant-Garde in Central Europe), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2019   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe / Avant-gardes in Central Europe), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2019   Törésvonalak 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgárd művészet Közép-Európában / Avant-gardes in Central-Europe), Janus Pannonius Museum, Pécs

Lenka Bydžovská

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Zdeněk Sklenář: Vybrané obrazy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1990   František Kobliha: Grafika, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1991   Miloš Saxl, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1993   Jan Smejkal, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1993   Zdeněk Sýkora (Česká malba 80. a 90. let), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1994   Karel Teige (1900-1951), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1995   Alphonse Mucha: His Life and Art, The Tokyo Shimbun, Tokio (Tokyo)
  2003   Jan Preisler (1872 - 1918), Obecní dům, Praha
  2003   Miroslava Nová: Kameny, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské / Fraternal Slavdom, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2006   Josef Šíma: Návrat Theseův, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2009   Alfons Mucha, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
  2009   Alfons Mucha, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2011   Pocta Miloši Saxlovi, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2012   Jan Zrzavý: Božská hra, Národní galerie v Praze, Praha
  2013   Ivan Lendl: Alfons Mucha, Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2013   Ivan Lendl: Alfons Mucha (Sbírka Ivana Lendla), Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha
  2020   Mikuláš Medek: Nahý v trní / Naked in the Thorns, Národní galerie v Praze, Praha
  nedat.   Miroslava Nová: Kameny
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1992   Josef Florian: Dobré Dílo 1, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1992   Štyrský, Toyen: Artificialismus 1926-1931, Středočeská galerie, Praha
  1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
  1993   Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949, Klub Obratník, Praha
  1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918), Verlag Gerd Hatje, Ostfildern - Ruit
  1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   Okkultismus und Avantgarde (Von Munch bis Mondrian 1900–1915), Edition tertium, Ostfildern
  1996   Umělecké sdružení Sursum 1910-1912, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon
  1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2002   Avantgarden in Mitteleuropa 1910-1930: Transformation und Austausch, E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
  2002   Central European Avant-Gardes (Exchange and Transformation, 1910-1930), Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
  2009   Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag), Belser Verlag (Chr. Belser Gesellschaft für Verlagsgeschäfte GmbH & Co.KG), Stuttgart
  2011   New Formations (Czech Avant-Garde Art and Modern Glass from the Roy and Mary Cullen Collection), Museum of Fine Arts Houston, Houston
  2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2014   Nečekané dědictví (Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý...), Národní galerie v Praze, Praha
  2023   „...a viděl jsem nové nebe a novou zemi...“ (Apokalypsa a umění v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Hugo Demartini, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1994   Alfons Mucha: Das Slawische Epos, Kunsthalle Krems, Krems an der Donau
  1994   Katedrála sv. Víta v Praze, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1995   Život markýze de Sade, Nakladatekství KRA, Praha
  1996   Český surrealismus 1929–1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
  1999   Karel Teige 1900–1951 (L'enfant terrible of the Czech Modernist Avant-Garde), MIT Press, Cambridge (Massachusetts)
  2003   Knihy s Toyen, Nakladatelství Akropolis, Praha
  2004   Adolf Hoffmeister (1902-1973), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2004   Libeňský plynojem, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2005   Dějiny českého výtvarného umění 1939-1958 (V), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2007   Texty, Nakladatelství Argo, Praha
  2009   Karel Teige a typografie (Asymetrická harmonie), Nakladatelství Akropolis, Praha
  2011   Alfons Mucha: Slovanská epopej, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
  2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   Sto obrazů 1918–2018, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2018   Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Více Krásy, Artefactum, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Sborník památce Alberta Kutala
  2003   Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Artefactum, Praha
  2003   Ústav dějin umění AV ČR 1953-2003, Artefactum, Praha
  2006   Pictura verba cupit (Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného), Artefactum, Praha
  2010   Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 26.- 28. února 2009), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2010   Text and Image in the 19-20th Century Art of Central Europe (Proceedings of the International Conference Organized at the Eötvös Loránd University of Budapest, September 21-22, 2009), Eötvös Loránd University, Budapešť (Budapest)
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Modernost a tradice v díle Zdeňka Sklenáře, Umění, 525-542
  1984   Výběr výstav moderního českého výtvarného umění v roce 1983, Sborník památce Alberta Kutala, 121-141
  1988   Emil Filla a spolek Mánes na přelomu dvacátých a třicátých let, Umění, 247-255
  1992   Mladí vestfálci ve Staré Říši, Josef Florian: Dobré Dílo 1, 59-64
  1993   Auf der Suche nach der neuen Welt (Der Küstlerverband Devětsil und sein Programm), Stifter Jahrbuch, 90-98
  1993   Od prvního okamžiku vyvolávají liniové obrazy Zdeňka Sýkory... / Auf den ersten Blick rufen die Linienbilder Zdeněk Sýkoras..., Zdeněk Sýkora
  1993   On the Iconography of the Chess-board in Devětsil, Umění, 41-48
  1993   Topičův salon, Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949, 37-44
  1995   Antonín Slavíček: Zahradní zeď, České moderní umění 1900-1960, 36-37
  1995   Čtení v sesutých zdech, Život markýze de Sade, 56-60
  1995   Jan Preisler: Černé jezero, České moderní umění 1900-1960, 32-33
  1995   Jindřich Štyrský: Z mého deníku, České moderní umění 1900-1960, 212-213
  1995   Mikuláš Medek: Velké jídlo, České moderní umění 1900-1960, 286-287
  1995   Parallelen zur Philosophischen Architektur: František Kupka und Pavel Janák, Okkultismus und Avantgarde, 702-711
  1995   Poezie pro zrak, České moderní umění 1900-1960, 165-192
  1995   Proměny surrealismu, České moderní umění 1900-1960, 279-290
  1995   Secesní symbolismus, České moderní umění 1900-1960, 23-50
  1995   Surrealismus jako program, České moderní umění 1900-1960, 209-224
  1995   The Lautréamont Case, Umění, 149-160
  1995   Toyen: Úděs, České moderní umění 1900-1960, 216-217
  1996   Fragmenty snu (Jindřich Štyrský, Toyen, Vincenc Makovský), Český surrealismus 1929–1953, 28-47
  1996   Halucinatorní, virtuální a mentální objekty (Jindřich Štyrský, Toyen, Karel Teige), Český surrealismus 1929–1953, 112-169
  1996   Svět v kleci, Český surrealismus 1929–1953, 306-351
  1997   Dreams about Books - Books about Dreams (Jindřich Štyrský and Jindřich Heisler), Grapheion, 56-59
  1997   Sny o knihách - Knihy o snech (Jindřich Štyrský a Jindřich Heisler), Grapheion, 56-59
  1998   Eurhythmy of the Soul, Czech Art 1900-1990, 29-39
  1998   Foreword, Czech Art 1900-1990, 11-11
  1998   Recollections without Memory, 54-63
  1998   Remote Paradises, Czech Art 1900-1990, 39-45
  1998   Rigid Unrest, Czech Art 1900-1990, 45-53
  1998   Sen, mýtus, ideál, České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, 27-77
  1998   The Mystery of the Exterior, Czech Art 1900-1990, 64-70
  1998   Zero Situation, Czech Art 1900-1990, 70-77
  1999   Re-identifying the Object: Gasholder, Visual Arts, Literature, Umění, 59-79
  2003   Spirála Vysoké hry, Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, 229-242
  2006   Ruka, která vidí, Pictura verba cupit, 369-379
  2010   The Gift, Text and Image in the 19-20th Century Art of Central Europe, 179-186
  2012   Energie gesta, Jan Zrzavý: Božská hra, 173-211
  2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Jaromír Funke, František Janoušek, Vincenc Makovský, František Muzika, Bedřich Stefan, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, Josef Wagner, Alois Wachsman, Hana Wichterlová), Černá slunce, 28-30
  2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Skupina/ časopis Le Grand Jeu - Vysoká hra 1927 - 1932), Černá slunce, 31-34
  2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Časopis Musaion, 1928 - 1931), Černá slunce, 35-37
  2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Hrdina Maldoror), Černá slunce, 38-41
  2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Výstava Poezie 1932), Černá slunce, 42-46
  2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Náhodná setkání: Vítězslav Nezval a Jindřich Honzl se seznamují s André Bretonem,1933), Černá slunce, 47-48
  2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Polemika Karel Teige, Vítězslav Nezval a Adolf Hoffmeister proti Iljovi Erenburgovi, 1933 - 1934), Černá slunce, 48-49
  2012   Příběhy bez děje, Jan Zrzavý: Božská hra, 235-289
  2012   Úzkost (1933 - 1942) (František Hudeček, František Janoušek, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, Alois Wachsman, Ladislav Zívr), Černá slunce, 182-186
  2012   Úzkost (1933 - 1942) (Manifest: Surrealismus v ČSR, 1934), Černá slunce, 184-186
  2012   Úzkost (1933 - 1942) (Návštěva: Roger Caillois, 1934), 116-117
  2012   Úzkost (1933 - 1942) (Výstava: 1 výstava Skupina Surrealistů v ČSR, 1935), Černá slunce, 187-190
  2012   Úzkost (1933 - 1942) (Přednáškové turné: André Breton a Paul Éluard, 1935), Černá slunce, 190-192
  2012   Úzkost (1933 - 1942) (Divadlo a příbuzná umění: Výstava československé avantgardy, 1937), Černá slunce, 193-194
  2012   Úzkost (1933 - 1942) (Kniha: Karel Teige, Surrealismus proti proudu, 1938), Černá slunce, 194-195
  2013   Jan Zrzavý: Božská hra, Prostor Zlín, 10-12
  2014   3.list z cyklu Apokalypsa / Jindřich Štyrský, Nečekané dědictví, 40-45
  2014   Ilustrace ke 3. zpěvu Máchova Máje / Jindřich Štyrský, Nečekané dědictví, 50-55
  2014   Kresba ke Ztracenému ráji / Jindřich Štyrský, Nečekané dědictví, 74-79
  2014   Milenci / Jindřich Štyrský, Nečekané dědictví, 28-32
  2015   Draperie, Rembrandtova tramvaj, 98-109
  2018   Jindřich Štyrský jako ilustrátor francouzské poezie, Naše Francie, 236-253
  2020   Svatý Mikuláš v trní, Týdeník Echo, 26-31
  2022   Petr Wittlich, Rodin, Umění / Art, 70.ročník, 3.číslo, 329-351
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Umění (Bibliografie / Bibliography 1953-2002), 50.ročník, 1-6.číslo, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě / Avant-gardes in Central Europe), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Czas przełomu 1908–1928 / Years of Disarray 1908–1928 (Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Art of the Avant-Garde in Central Europe), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2019   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe / Avant-gardes in Central Europe), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2019   Törésvonalak 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgárd művészet Közép-Európában / Avant-gardes in Central-Europe), Janus Pannonius Museum, Pécs
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   101 / II: Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague, Národní galerie v Praze, Praha
  2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha

Lenka Bydžovská

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Toyen: Une femme surréaliste, Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne Métropole, Saint-Priest-en-Jarez

Lenka Bydžovská

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1990/03   František Kobliha: Grafika, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1994/07/02 - 1994/10/26   Alfons Mucha: Das Slawische Epos, Kunsthalle Krems, Krems an der Donau
2000/05/11 - 2000/08/06   Toyen, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2001/10/16 - 2002/01/06   Emila Medková, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2003/07/08 - 2003/10/05   Jan Preisler: 1872 - 1918, Obecní dům, Praha
2004/11/18 - 2005/03/20   Adolf Hoffmeister, Staroměstská radnice, Praha
2005/10/26 - 2006/02/26   Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/11/02 - 2007/01/07   Josef Šíma: Návrat Theseův / Theseus return, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2007/05/29 - 2007/09/09   Jindřich Štyrský (1899-1942), Dům U Kamenného zvonu, Praha
2009/04/23 - 2009/06/21   Zbyněk Baladrán: Karel Teige - Asymetrická harmonie, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/12/12 - 2013/03/10   Jan Zrzavý: Božská hra, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/09/22 - 2016/11/20   Zdeněk Sýkora fotografem (1937-1945), Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1990/12/13 - 1991/02/17   Aventinská mansarda: Otakar Štorch Marien a výtvarné umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/06/25 - 1992/09/06   Štyrský, Toyen: Artificialismus 1926 - 1931, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1992/09/17 - 1992/11/01   Štyrský, Toyen: Artificialismus 1926 - 1931, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1992/11/11 - 1993/01/10   Štyrský, Toyen: Artificialismus 1926 - 1931, Středočeská galerie, Praha
1993/10/05 - 1993/10/31   Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949, Galerie České spořitelny, Praha
1994/07/28 - 1994/10/23   Ohniska znovuzrození, Městská knihovna Praha, Praha
1996/10/15 - 1997/01/05   Český surrealismus 1929-1953, Městská knihovna Praha, Praha
2004/09/17 - 2005/01/02   Libeňský plynojem, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/04/23 - 2009/06/21   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie / Asymetrical Harmony, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2009/09/03 - 2009/11/01   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie / An Asymmetric Harmony, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2011/12/07 - 2012/03/04   Černá slunce: Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/06/10 - 2015/09/13   Rembrandtova tramvaj: Kubismus, tradice a „jiné“ umění, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2016/05/15 - 2016/10/02   Krása bude křečovitá: Surrealismus v Československu 1933-1939 / Beauty Will be Convulsive: Surrealism in Czechoslovakia 1933-1939, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2016/07/01 - 2016/10/02   André Breton, Paul Eluard a Suzanne Muzardová, 31 koláží: Pařížští surrealisté a český surrealismus v dokumentech, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1995 -   České moderní umění 1900-1960, Veletržní palác, Praha

Lenka Bydžovská

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1982/06/17 - 1982/08/22   Zdeněk Sklenář: Vybrané obrazy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1993/11/26 - 1994/01/09   Jan Smejkal, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1993/11/26 - 1994/01/09   Zdeněk Sýkora, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1994/03/16 - 1994/04/24   Zdeněk Sýkora, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2005/10/26 - 2006/02/26   Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/04/23 - 2009/06/21   Zbyněk Baladrán: Karel Teige - Asymetrická harmonie, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/12/12 - 2013/03/10   Jan Zrzavý: Božská hra, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/09/22 - 2016/11/20   Zdeněk Sýkora fotografem (1937-1945), Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1992/06/25 - 1992/09/06   Štyrský, Toyen: Artificialismus 1926 - 1931, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2009/04/23 - 2009/06/21   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie / Asymetrical Harmony, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2009/09/03 - 2009/11/01   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie / An Asymmetric Harmony, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2011/12/07 - 2012/03/04   Černá slunce: Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/05/15 - 2016/10/02   Krása bude křečovitá: Surrealismus v Československu 1933-1939 / Beauty Will be Convulsive: Surrealism in Czechoslovakia 1933-1939, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2016/07/01 - 2016/10/02   André Breton, Paul Eluard a Suzanne Muzardová, 31 koláží: Pařížští surrealisté a český surrealismus v dokumentech, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
2019/01/24   Přednáška o životě a díle Mikuláše Medka, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)

Lenka Bydžovská

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1994   Milosrdná rekonstrukce absurdního světa, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1997   Surrealismus bez pověr a iluzí anebo Naopak, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1.číslo, 2
  1997   Za principem slasti, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1998   Horymírův skok (České umění 1900 - 1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Praha, Dům U zlatého prstenu, expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  2012   Pocta Miloši Saxlovi, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3