František Doubek

* 21. 4. 1940, Milevsko (Písek), Česká republika (Czech Republic)
11. 12. 2011, Písek (Písek), Česká republika (Czech Republic)
grafik, pedagog, malíř

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Narodil se 21. 4. 1940 v Milevsku v rodině živnostníka – soustružníka umělých hmot. Od 15 let se soukromě učil malbě u milevskéko akademického malíře Karla Stehlíka. V rodném městě vystudoval střední jedenáctiletou školu, krátce pracoval v Centropenu a v ZVVZ v Milevsku. Ve studiích pokračoval na Vysoké škole pedagogické s aprobací z matematiky, výtvarné výchovy a základů strojírenství. Kromě toho studoval kresbu a grafiku, promoval u Cyrila Boudy, který ho podstatnou měrou ovlivnil. Vyučoval (1962 – 1992) na píseckém gymnáziu (zprvu dvanáctiletce). Podílel se na vzniku výtvarného oboru v písecké lidové škole umění. V letech 1990-1993 působil jako zástupce ředitele na střední zdravotnické škole a od r. 1994 jako pedagog na Soukromé střední výtvarné škole v Písku. R. 2002 odešel do důchodu a realizoval některé rozsáhlé projekty jako např. kresbu erbů pro Ottovo nakladatelství v Praze. Od mládí se věnoval hudbě, hrál na několik hudebních nástrojů, (např. na harmoniku, kontrabas a kytaru) a byl členem různých kapel. Nejznámější byl však jako ilustrátor a grafik.Výstavy měl v Praze, jihočeských městech, ale i v zahraničí (např. Egypt, Wales, Rakousko, Dánsko, Německo aj.). V roce 2009 vystavoval v Bruselu velkoplošné grafiky jihočeských a evropských měst. Významné jsou i kresby erbů české šlechty a městských znaků, doplňující řadu knih. Vytvořil mnoho novoročenek a grafických návrhů medailí a pamětních mincí. V jeho díle nechybí ani malby a velkoplošné intarzie (např. ve Šrámkově divadle v Písku). Vedle knižních ilustrací je také autorem řady plakátů, exlibris a blahopřání. Zabýval se i návrhy knižních obálek a grafickou úpravou publikací. Jeho práce jsou zastoupeny v různých galeriích i soukromých sbírkách. Doubkova tvorba je z velké části spojena s Pískem. Výtvarně zmapoval písecká domovní znamení a městské znaky. K jeho oblíbeným námětům patřila architektura, rád kreslil především jihočeská historická města. Zemřel po těžké nemoci 11. 12. 2011.
ctenizpisku.cz, 3.8.2019