Monika Abbott

* 20. 1. 1948, Praha, Česká republika (Czech Republic)
malířka, právnička

 

národnost: česká
pohlaví: žena

heslo:
roz. Reimannová
Soukromě studovala u Willema van Malsen. Vystavuje od 1983. Prošla obdobím hyperrealismu a grotesky. Podstatná pro její tvorbu zůstala inspirace pražským fantaskním prostředím a barokním moralismem Šporkova a Braunova Kuksu. Po přesídlení do USA byla do jisté míry ovlivněna pop artem, ale trvale přítomná zůstala v jejím díle středoevropská existenciální úzkost.

poznámka:
odkazová forma
Abbotová, Monika, 1948-
rozená Reimannová