P.B., kolem roku 1900, Archiv - výstřižek

Petr Bezruč

* 15. 9. 1867, Opava (Opava), Česká republika (Czech Republic)
† 17. 2. 1958, Olomouc (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
básník

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01011993

poznámka:
Skutečné jméno Vašek, Vladimír, 1867-1958
Viz též (pseud.)
Old Ještěr, 1867-1958
Hrzánský, Pavel, 1867-1958
Stopěruntík, Kuba, 1867-1958
Suk, Ratibor, 1867-1958

Petr Bezruč

Bezručův otec, Antonín Vašek, byl filolog, známy slezský buditel, který podal filologický důkaz o podvrhu Rukopisů.
Bezručův básnický zjev se vztyčil na rozhraní dvou věků literárního i společenského vývoje v monumentalitě, které lety neubývá. Jeho básnický čin můžeme vskutku charakterizovat slovy, že Bezruč monumentalizoval svou dobu a její rozpory. Naše poezie se může sice od doby národního obrození chlubit nejedním dílem monumentálního rozvrhu ideového a stavebního - je tu Kollár se svou Slávy dcerou a mezi ním a Bezručem stojí Neruda a Čech a ani ostatním není odepřena velikost básnického gesta, jež vyjadřuje historickou chvíli národního osudu. Ale přesto dosahuje Bezruč v prostoru a liniích svých básnických obrazů grandiozity do té doby nebývalé.
Umělecky nejvýznamnější je jeho sbírka básni Slezské písně. Její podstatná část vznikla na přelomu 19. a 20. století a těží z lidové tvorby a jazyka básníkova rodného kraje. Byla inspirována zejména odporem proti sociálnímu a národnostnímu útlaku. Základ sbírky vyšel anonymně poprvé ve zvláštním čísle časopisu Čas v roce 1903 pod názvem Slezské číslo. Sbírka obsahovala především balady (Maryčka Magdonová, Bernard Žár, Kantor Halfar, Ondráš, Žermanice, 70 000, Ostrava, Já, Smrt Caesarova) a intimní lyriku s krajinným pozadím opavského a těšínského Slezska (Hrabyň, Hlučín, Jen jedenkrát, Kdo na moje místo). Další vydání sbírky s názvem Slezské písně již mělo větší počet básní. Bezruč se ztotožnil s utiskovanými, mluvil jejich jménem, bral na sebe nejrůznější podoby lidových typů. Jeho kritika byla zaměřena i proti pseudovlastenecké měšťácké společnosti, zejména v Čechách. Časopisecky debutoval povídkami Studie z Café Lustig. Z Bezručovy pozdní tvorby jsou verše s tematikou bilancování života a blížící se smrti (Stužkonoska modrá). Básně nepojaté do Slezských písní vyšly pod názvem Přátelům i nepřátelům. Část básní opěvující Hanou, zařazenou ve Slezských písních napsal v Kostelci na Hané, který poprvé navštívil v roce 1895, když se zde se svým přítelem Ladislavem Lesíkem zastavil při jejich cestě na národopisnou výstavu do Prahy.
Do Kostelce se vracel od roku 1910, kdy zde přebýval podstatnou část roku. Trvale se v Kostelci usadil v roce 1939. Haná se mu stala druhým domovem. Zemřel 17. února 1958 v Olomouci.
zdroj - www.prostejov.cz

Petr Bezruč

P.B., kolem roku 1900, Archiv - výstřižek
Max Švabinský: Petr Bezruč, 1957, litografie
P.B. při oslavě devadesátých narozenin, Kostelec na Hané, 1957, Archiv - výstřižek
Archiv - výstřižek
 

Petr Bezruč

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1877 - 1885   Slovanské gymnásium, Brno (Brno-město)
1885 - 1888   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, filologie

Petr Bezruč

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Kostelec na Hané, Kostelec na Hané (Prostějov), Část básní opěvující Hanou, zařazenou ve Slezských písních napsal v Kostelci na Hané, který poprvé navštívil v roce 1895, když se zde se svým přítelem Ladislavem Lesíkem zastavil při jejich cestě na národopisnou výstavu do Prahy. Do Kostelce se vracel od roku 1910, kdy zde přebýval podstatnou část roku. Trvale se v Kostelci usadil v roce 1939. Haná se mu stala druhým domovem. zdroj – www.prostejov.cz
???? - 1916   Vězení Cejl (káznice Cejl), Brno (Brno-město), ulice Cejl, vězněn od roku 1915 ve Vídni
1888 - 1889   Zemský výbor, úředník
1889 - 1927   Pošta, Brno (Brno-město), poštovní zaměstnanec
1891 - 1893   Pošta, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek), poštovní asistent

Petr Bezruč

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
1946 - ????   Česká akademie věd a umění, *, řádný člen IV. tř.

Petr Bezruč

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1947/09/15 - 1947/10/15   Petr Bezruč, Nová radnice, Brno (Brno-město)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1948/10/28 - 1948/11/28   Do nového života, Dům umělců, Opava (Opava)
1958   Antonín Stehlík, Petr Bezruč: Moravské výplazy, Výstavní síň Pražské energetiky, a.s., Praha
1982/03/24 - 1982/04/12   Písemné dokumenty českých spisovatelů a básníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
2003/05/30 - 2003/10/30   Záznamy času: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, Letohrádek Hvězda, Praha
2014/05/07 - 2014/09/07   Władcy snów: Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Master of Dreams: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/22 - 2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín) - výstava, Aukční síň Vltavín, Praha

Petr Bezruč

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Výstava díla Petra Bezruče
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Do nového života (členská výstava)
  1982   Rukopisy českých básníků a spisovatelů
  2014   Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1927   Petr Bezruč (Básník a člověk), Čin, tiskové a nakladatelské družstvo československých legionářů, Praha
  1946   Kapitolky ze Slezska (Studie z kulturní minulosti), Nakladateství Svět, Ostrava (Ostrava-město)
  1947   Petr Bezruč na Hané (Několik kapitol k básníkovým osmdesátinám), Josef Stejskal, Brno (Brno-město)
  1955   Bezruč, Toman, Gellner, Šrámek (Studie o básnících počátku našeho věku), Československý spisovatel, Praha
  1959   Z malířova zápisníku, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1960   Volání s ozvěnou, Československý spisovatel, Praha
  1961   Za oponou umění a života, Československý spisovatel, Praha
  1963   Nevzpomínky, Československý spisovatel, Praha
  1967   Bezručovy moravské výplazy v kresbách Ant. Fr. Stehlíka (Kresby a korespondence), Historicko-vlastivědný kroužek ZK ROH Adamovských strojíren ADAST, Adamov (Blansko)
  1968   Petr Bezruč Ant. F. Stehlíkovi (Znojemská korespondence), Historicko-vlastivědný kroužek ZK ROH Adamovských strojíren ADAST, Adamov (Blansko)
  1980   Z moderní české literatury (O vybraných dílech z první poloviny 20. století), Československý spisovatel, Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1987   Bezručovy pozdní múzy, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1988   Český skicář Karla Čapka, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1989   Petr Bezruč - Vladimír Vašek 1904-1928 (Základní životopisná fakta), Profil, Ostrava (Ostrava-město)
  1989   Setkání s českými spisovateli, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1997   Takoví byli (Čeští spisovatelé 1800-1945 v zrcadle vzpomínek a korespondence, I. díl: A-L), Fortuna, Praha
  2003   Autoři Slezských písní, Tilia, Šenov (Ostrava-město)
  2003   Literární mýty, záhady a aféry (Otazníky nad životy a díly českých spisovatelů), Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2018   Josef Portman (1893-1968): Na pomezí bibliománie, Památník národního písemnictví, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1963   Československý hudební slovník A - L (osob a institucí), Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1977   Slovníček básníků, Propagační oddělení nakladatelství Československý spisovatel, Praha
  1977   Žili a pracovali v Brně, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1982   Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století (Slovníková příručka), Československý spisovatel, Praha
  1998   Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, p. o., Valašské Meziříčí (Vsetín)
  2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Petr Bezruč o sobě (Připisuji svému příteli dru. J. Vavříkovi, knihovníku ve Slezské Ostravě), Jitro, 110-113
  1946   Zdeněk Bár: O Petru Bezučovi. (O knihách), Akord, 197
  1948   Mláďátko Petra Bezruče, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 358-359
  1957   Jak jsem modeloval Mistra Petra Bezruče, Vlastivědný věstník moravský, 177-178
  1958   Bezručovy moravské výplazy, Výtvarná práce, 10
  1969   Petr Bezruč a paní D.Š., Texty, 78-81
  1974   Karel Štěrba a Petr Bezruč, Umění, 157-158
  1990   Petr Bezruč a paní D.Š. (Kritické marginálie), Proměny, 153-155
  2012   Sociální a smyslové tělo (1928 - 1938) (Osobnost: Petr Bezruč), Černá slunce, 111-112
  2017   Výtvarné ztvárnění motivů Bezručových Slezských písní, Umění a tradice, 56-67
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Petr Bezruč (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Vysočina Petru Bezručovi (1867-1967), Okresní klub ruského jazyka, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   Aukční síň Vltavín: 202. aukce - Bibliofilie a grafika, Aukční síň Vltavín, Praha
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Petr Bezruč na Hané, Ferdinad Kopa, Uničov (Olomouc)
nakladatelský prospekt
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Slunovrat (Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946/02   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 4-5.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   X. Bezručova Opava (Petr Bezruč 1897 1967)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Literární výlety do okresů Český Brod, Kolín, Nymburk a Poděbrady, Kniha, n.p., Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   P B, Sdružení umělců slezských v Opavě, Opava (Opava)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze), Památník národního písemnictví, Praha
soupis díla
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1934   Soupis díla Petra Bezruče 1899 - 1934 (Knihy a bibliofilské tisky), Bohuslav Bezecný, Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)

Petr Bezruč

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1909   Slezské písně, Slezské písně dodatky, Spolek českých bibliofilů, Praha
  1911   Slezské písně, Spolek českých bibliofilů, Praha
  1919   Slezské písně
  1920   Slezské písně, Nový lid, Brno (Brno-město)
  1920   Slezské písně, Nový lid, Brno (Brno-město)
  1946   Slezské písně, Knihtiskárna a nakladatelství Pokorný a spol., Brno (Brno-město)
  1952   Stužkonoska modrá, Československý spisovatel, Praha
  1967   Verše milostné, Československý spisovatel, Praha
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Stužkonoska modrá, Dům kultury a vzdělávání, Opava (Opava)
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Petr Bezruč píše nakladatelství (PF 1959), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha

Petr Bezruč

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1954   Otakar Nejedlý (Jubilejní výstava), Výstavní ústředí Svazu československých výtvarných umělců, Praha
  1971   Ferdiš Duša: Smutná země, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1978   Ferdiš Duša: Sociální tvorba 20. let, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1990   Karel Novák: Malířské dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1941   Sestry v kráse (Výbor z nejlepších českých básní lyrických), Karel Voleský, Praha
  1945   Metod Doležil (K šedesátým narozeninám vydalo Pěvecké sdružení pražských učitelů), Státní nakladatelství v Praze, Praha
  1953   Spisovatelé Ostravsku (Sborník básní, povídek a reportáží), Československý spisovatel, Praha
  1956   Průvan stoletím (Satirické čtení. Výbor z české satiry), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1962   The Linden tree (An Anthology of Czech and Slovak Literature 1890-1960), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1968   Petr Bezruč Ant. F. Stehlíkovi (Znojemská korespondence), Historicko-vlastivědný kroužek ZK ROH Adamovských strojíren ADAST, Adamov (Blansko)
  1972   Milenky, ženy, matky (Čeští básníci ženám), Československý spisovatel, Praha
  1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1984   Max Švabinský (Život a dílo na přelomu epoch), Melantrich, a.s., Praha
  1984   Živý pramen (Výbor z české a slovenské lidové poezie), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1987   Česká básnická moderna, Československý spisovatel, Praha
  2012   Hrábky drápky odpadky, Albatros, nakladatelství, a.s., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1918   Česká lyra (Nárys české lyriky novodobé uspořádal Fr. S. Procházka)
  1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
  1948   Čeští básníci mládeži, Václav Petr, Praha
  1948   Valentin Držkovic 1888-1948, Sdružení umělců slezských v Opavě, Opava (Opava)
  1953   Básnický almanach 1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1954   Rok české hudby (Materiály pro osvětová zařízení a soubory LUT), Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1955   Nová česká poesie (Výbor z veršů XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1958   Poésie tchécoslovaque contemporaine, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
  1966   Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1966   Pád do výšky, Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  1968   Verše pro tajnou chvilku, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1971   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
  1983   Kupte si štěstí v bazaru (Česká poezie 20. století ve znamení humoru), Československý spisovatel, Praha
  1996   Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií), Scientia, spol. s r.o., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1949   Ostrava, Svatováclavský kalendář pro katolické čtenáře na rok 1950, 64
  1953   Mikoláš Aleš..., Výtvarné umění, 3.ročník, 1.číslo, 21-21
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Petr Dillinger: Grafika, akvarely, oleje, Městské kulturní středisko, Havířov (Karviná)
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Básnický kalendář let 1918-1938 (Jarní almanach Kmene), Klub nakladatelů Kmen, Praha
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1949   Svatováclavský kalendář pro katolické čtenáře na rok 1950 (Rok milostivého léta), Česká katolická charita, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1931   In memoriam (Děvuška tichá byla jsem...)
  1935   Pozdravy s Lysé, Klub československých turistů, Pobeskydská župa, Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
soupis díla
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1934   Soupis díla Petra Bezruče 1899 - 1934 (Knihy a bibliofilské tisky), Bohuslav Bezecný, Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
učebnice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Čítanka III pro střední školy, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha

Petr Bezruč

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Třebíčtí spojaři Petru Bezručovi
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Literáti Kolínska, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
  2005   Písecká literatura a její autoři ((od nejstarších dob až do současnosti))
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1933   Polské časopisy o české literatuře, Rozpravy Aventina, 9.ročník, 3.číslo, 32-33
  1945   Ferdiš Duša, Krásná jizba dp., Lidová kultura, 2
  1948   Nad hrobem básníkovým, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 308-310
  1957   Ve výstavní sini Fronta: Portréty a kresby Maxe Švabinského, Mladá fronta, 13.ročník, 214.číslo, 3-3
  1957   Z pražských výstav: Pavel Šimon, Mladá fronta, 13.ročník, 234.číslo, 3-3
  1964   Chválovy letáky, Hollar, 116
  1968   Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, 23-28
  1971   Sochař Karel Otáhal sedmdesátníkem, Výtvarná práce, 2
  1978   Umění Karla Svolinského naslouchající hlasům světa a prostoupené hlasy domova (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 30-36
  2012   František Kožík (Úspěšná lidová četba), Český historický román v období protektorátu, 43-63

Petr Bezruč

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
1947   Národní umělec